Home arrow Forum
Vnsalvation Forum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Đến Với Đấng Christ Yên Vui (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Đến Với Đấng Christ Yên Vui
#3481
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Sự Sửa Soạn Về Chức Vụ Đức Chúa Jêsus 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Năm mười lăm đời Sê-sa Ti-be-rơ
Bôn-xơ Phi-lát làm tổng đốc Giu-đê
Xứ Ga-li-lê có vua chư hầu Hê-rốt
Phi-líp em vua làm chư hầu lân cận
Còn Ly-sa-ni-a làm chư hầu A-bi-len ;
An-ne và Cai-phe làm thầy cả thượng phẩm ;

Có lời Đức Chúa Trời truyền cho Giăng ,
Con Xa-cha-ri trong nơi đồng vắng .
Giăng bèn dạo qua tất cả các miền
Chung quanh sông Giô-đanh , giảng phép báp-têm
Về sự ăn năn để được tha tội
Như lời đấng tiên tri Ê-sai đã chép :

Có tiếng kêu to trong đồng vắng
Hãy dọn đường cho Chúa
Ban bằng các lối Ngài
Những nơi trũng thấp sẽ lấp cho đầy
Các núi các gò sẽ bị hạ xuống ;
Đường quanh quẹo thì làm cho ngay
Đường gập ghềnh làm lại cho phẳng ;
Và loài người sẽ được nhìn thấy
Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời .

Giăng lên tiếng cùng đoàn dân đông
Đến cùng mình để chịu báp têm :
Hỡi dòng dõi rắn lục
Ai đã dạy cho các ngươi
Tránh cơn thạnh nộ ngày sau ?

Vậy , hãy sống gặt hái kết quả
Để xứng đáng với sự ăn năn
Đừng tự nói : Áp-ra-ham làm tổ phụ ;
Vì ta nói cùng các ngươi
Đức Chúa Trời có thể khiến
Từ những đá này sanh ra
Dòng dõi hậu tự cho Áp-ra-ham .
Cái búa đã để kề gốc cây ;
Hễ cây nào không sanh trái tốt
Sẽ bị đốn quăng vào lửa .

Dân chúng hỏi lại Giăng :
Chúng tôi phải làm gì ?
Giăng trả lời họ rằng :
Ai có hai chiếc áo
Hãy chia người không có
Ai có lương thực mình
Cũng hãy chia như vậy .

Những người thâu thuế chịu báp-têm
Thưa thầy : Chúng tôi phải làm gì ?
Người đáp : Đừng lấy dư quy định
Quân lính cũng hỏi : Nên làm gì ?
Đáp : Đừng hà hiếp đừng phỉnh gạt
Hãy bằng lòng với lương hướng mình .

Bởi dân chúng vẫn trông chờ
Vì ai nấy tự hỏi trong lòng :
Có phải Giăng là Đấng Christ ?

Giăng cất tiếng đáp cùng mọi người :
Phần ta , làm báp-têm cho các ngươi bằng nước
Song Đấng sắp đến sẽ làm phép báp têm các ngươi
Bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa
Ngài uy quyền hơn ta vô cùng
Ta không xứng đáng mở dây giày Ngài .

Tay Ngài sẽ cầm nia sàng sẩy sân lúa mình sạch
Thâu lúa mì vào kho ; đốt trấu trong lửa không hề tắt .
Khi Giăng rao giảng , luôn khuyên bảo họ điều lành .

Song vua Hê-rốt chư hầu
Bị Giăng can gián phạm vào giới răn
Cưới Hê-rô-đia là em dâu
Cũng những điều ác vua không ngại làm ;
Vua bèn điều ác phạm thêm
Đem Giăng bỏ ngục , ác vua tung hoành .

(Theo ý Lu-ca 3 : 1-20)
 
Report to moderator   Logged Logged  
 
Last Edit: 2013/12/30 18:39 By Bui Cam Trang.
  The administrator has disabled public write access.
#3483
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Đức Chúa Jêsus Phán : Ta Là Người Chăn Hiền Lành 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
-Ta là Người Chăn hiền lành ;
Đức Chúa Jêsus phán rõ
Ngài phó sự sống vì chiên
Đem chiên trở về nguồn Sống .

-Kẻ chăn thuê không phải người chăn ;
Thiên Chúa phán , khác biệt rõ ràng
Vì chiên họ không có chủ thật
Gặp khốn khó chiên lạc bơ vơ .
Kẻ chăn thuê bỏ chiên chạy trốn
Muông sói cướp , tản lạc bầy chiên .

Người Chăn hiền lành quen chiên mình
Chiên quen Chủ Thật đầy tình thương
Cũng như Cha-Con luôn hằng biết
Con phó sự sống vì đoàn chiên .

-Ta còn chiên khác không chung bầy
-Ta sẽ dẫn về chung bầy chiên
Chính lời Thiên Chúa đã phán rõ
-Ngài thật Chủ Chiên của các bầy ;

Chúa sẽ đem về đem hết thảy
Những chiên đi lạc về một bầy
Những ai ăn năn và hối cải
Chúa đưa các con cùng chung bầy .

(Theo ý sách Giăng 10 : 11-16) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3485
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Đến Với Đấng Christ Yên Vui 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Đấng Christ nói rằng : Ngợi khen Cha
Chúa của trời đất vũ trụ này
Cha giấu những điều huyền nhiệm nhất
Những người thông thái hoá thơ ngây ;

Nhưng Cha tỏ ra cho con trẻ
Cha nhận thấy điều đó tốt lành
Thành tâm đơn sơ thuần khiết thánh
Cha vực dậy đời sống triễn khai .

Tất cả công việc Cha đã giao
Qua Con Thiên Chúa , Đấng trong Ngài
Ngoài Cha không ai biết Con Thánh
Ngoài Con và chiên Ngài , không ai biết Cha .

Vòng tay Đấng Christ mở ra :
Những ai mệt mỏi , nặng nề đến đây !
Ta cho các con nghĩ yên
Lòng Ta mềm mại thiên lương khiêm hòa
Các con gánh lấy ách Ta
Học theo phẩm cách vị tha yêu người
Linh hồn các con yên vui
Ách Ta dễ chịu , gánh Ta nhẹ nhàng .

(Theo ý sách Ma-thi-ơ 11 : 25-30) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3501
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Căn Nhà Thiên Đàng 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Nhà tạm dưới đất nát tan
Nhà trên thiên quốc Chúa ban mỗi người
Căn nhà của Đức Chúa Trời
Vững vàng thiết lập Cha mời chúng ta

Nhà tạm khiến lòng thở than
Trông mong mặc lấy nhà an bình Ngài
Miễn sao chúng ta sẳn sàng
Đang mặc y phục đón chào Nước Cha .

Bởi chưng chúng ta nặng mang
Than van dưới ách nặng nề khó khăn
Không ai muốn bị lột trần
Song cầu cho được mặc xong áo bền

Để sự hay chết tiêu tan
Vì bị sự sống nuốt nhanh không còn
Đấng đã gây dựng chúng ta
Cho nhận sự ấy chính Ngài Toàn Năng

Đức Chúa Trời ban của tin
Đức Thánh Linh ngự vào lòng thành tâm
Chúng ta tin cậy phó dâng
Vì biết yếu đuối tấm thân xác phàm

Tội lỗi khiến cách xa Ngài
Nhưng khi tinh tấn đức tin cao dần
Đức tin đắc thắng tội nhân
Bước đi trong mắt tâm linh Tình Ngài .

Chúng ta đầy trọn cậy trông
Muốn lìa thân thể , về cùng Chúa luôn
Cho nên dầu trong thân này
Hay dầu ra khỏi cũng vâng theo Lời

Hầu cho đẹp lòng Chúa thôi
Bởi vì tất cả ứng hầu trước Cha
Trước tòa Đấng Christ chí cao
Mỗi người nhận lãnh tùy theo phận mình

Điều thiện điều ác phân minh
Mình làm lúc sống hành trình bày ra
Án phạt Cha không bỏ qua
Duy nhất Tin Chúa : Huyết Ngài chuộc ta .

(Theo ý II Cô-rinh-tô 5 ; 1-10) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
 
Last Edit: 2014/01/15 14:47 By Bui Cam Trang.
  The administrator has disabled public write access.
#3504
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Phải Phân Biệt Các Thần 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Hỡi các con yêu dấu
Chớ tin cậy mọi thần
Nhưng phải thử cho biết
Có từ Đức Chúa Trời ;
Vì nhiều tiên tri giả
Trong thiên hạ hiện ra .

Đây dấu hiệu nhận biết
Thánh Linh Đức Chúa Trời
Khi thần nào tuyên xưng :
Đức Chúa Jêsus Christ
Lấy xác thịt vào đời ;
Thần đó được chứng thực
Thật từ Đức Chúa Trời .

Còn thần nào không xưng ;
Không đến từ Thiên Chúa
Nhưng đến từ kẻ địch
Là kẻ chống Thiên Chúa
Như anh em đã nghe
Hiện ở trong thế gian .

Hỡi các con bé mọn
Phần các con rõ ràng
Các con về Thiên Chúa
Đã thắng được họ rồi ;
Vì Đấng trong các con
Lớn hơn kẻ thế gian .

Họ thuộc về thế gian
Nói theo cách thế gian
Người thế gian nghe họ .
Chúng ta theo Thiên Chúa
Nên ai nhìn biết Ngài
Nghe chúng ta Tin Chúa .

Phải thử các thần
Chúng ta nhận rõ
Thần nào chân thật
Thần nào sai lầm .

Chân thật hướng dẫn
Tin Đức Chúa Trời
Về nơi hằng sống
Đời đời Phước Nguyên .

(Theo ý I Giăng 4 : 1-6) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3506
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Khuyên Sự Bền Đỗ 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Ta khuyên con nhen lại ơn Thiên Chúa
Con đã nhận lãnh lúc ta đặt tay
Chúa không ban cho tâm thần nhút nhát
Nhưng ban mạnh dạn , tình thương , dè giữ .

Con đừng thẹn khi làm chứng về Chúa
Cũng đừng xấu hổ vì ta ở tù
Con phải nhờ cậy quyền phép nơi Ngài
Để chịu khổ với Tin Lành , gương Chúa .

Đấng Christ đã xả thân cứu chúng ta
Ngài gọi anh em vào trong ơn thánh
Chẳng phải theo việc làm của chúng ta
Nhưng theo thánh ý riêng đến từ Ngài

Chỉ định ân điển Thiên Chúa ban tặng
Trong Đấng Christ từ muôn đời vô cùng
Đến bây giờ mới bày ra sự cứu
Bởi sự nhập thế Cứu Chúa chúng ta ;

Ngài đã tuyên xưng huỷ phá sự chết
Tin Lành từ Ngài phô bày sự sống
Vì Tin Lành đó , ta đi giảng rao
Làm sứ đồ và giáo sư truyền bá .

Đó là cớ tại sao ta chịu khổ
Nhưng ta không chút e dè hổ thẹn
Vì ta biết chắc Đấng ta đang tin
Là Đấng quyền năng đầy ơn phó thác

Hãy tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus
Giữ lấy mẫu mực dạy dỗ ích lợi
Là sự con đã nhận lãnh nơi ta
Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh soi dẫn .

(theo ý I I Ti-mô-thê 1 : 6-14) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
 
Last Edit: 2014/01/16 13:56 By Bui Cam Trang.
  The administrator has disabled public write access.
#3509
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tội Lỗi Và Án Phạt 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Cơn giận của Đức Chúa Trời
Tỏ ra nghịch cùng những sự
Không tin kính và bất công
Của những kẻ sống bất chính
Vì đã bắt hiếp lẽ thật .

Những điều gì có thể biết về Ngài
Đã được trình bày cho ai nấy hiểu
Bởi sự trọn lành Ngài , mắt không thấy
Quyền phép vĩnh cửu và bổn tánh Ngài
Thì từ sáng thế vẫn hiện hữu nguyên
Khi người ta xem xét công việc Ngài .

Cho nên họ không thể chữa lỗi mình
Vì dẫu biết Thiên Chúa , nhưng lơ là
Không làm sáng danh Ngài ; không tạ ơn
Song cứ lầm lạc lý tưởng hư không
Và lòng mê muội mờ ám tối tăm .

Họ xưng mình khôn ngoan nhưng điên dại
Họ đổi vinh hiển Đức Chúa Trời hằng hữu
Lấy hình tượng loài người hay hư nát
Hoặc của điểu thú , côn trùng , các loại ..

Cho nên Thiên Chúa phó họ sa ngã
Vào sự ô uế theo lòng đam mê
Đến nỗi tự làm nhục thân thể mình
Họ đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời
Lấy sự dối trá , thờ và hầu việc
Loài thọ tạo thế cho Đấng tạo dựng
Là Đấng đáng ngợi khen đời đời ! A-men .

Vì cớ đó Ngài phó họ buông tuồng
Họ sa vào tình dục không tự nhiên
Chính họ phải chịu báo ứng lầm lỗi
Tại họ không lo nhìn biết Thiên Chúa .

Những sự bất công bình
Những sự dữ kèm theo
Đời luân lý bại hoại
Vì không biết mệnh Trời .

(Theo ý Rô-ma 1 : 18-32) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3513
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tín Đồ Chịu Thử Thách Phải Thế Nào 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Sự thử thách trăm bề thoạt đến
Hỡi anh em , hãy nên vui mừng
Vì là sự rèn luyện đức tin
Giúp anh em trau dồi nhịn nhục

Nhưng lòng nhịn nhục phải làm trọn việc
Để chính anh em cũng trọn vẹn lành
Không thiếu thốn chút nào , nâng đỡ nhau
Hãy cầu cho đầy khôn ngoan Thiên Thượng

Đấng ban cho chúng ta cách rộng rãi
Không trách móc ai , kẻ ấy được ban
Phải lấy đức tin cầu xin tin tưởng
Vì kẻ nghi ngờ như sóng lắt lay ,

Người như thế chớ nên tưởng mình
Sẽ lãnh nhận vật gì từ Ngài
Người phân tâm , không thể định hướng
Thiên Chúa chúc phước người tín trung .

Anh em nào nếu ở địa vị thấp
Hãy nên khoe về phần cao trọng mình
Người giàu hãy khoe đê hèn thân phận
Vì đời người qua đi như cỏ hoa .

Mặt trời lên cao ; nắng gắt
Hoa tươi héo úa , rụng tàn
Dung nhan ngày tháng đổi thay
Giàu có thế gian tạm bợ .

(Theo ý Gia-cơ 1 : 2-11) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3515
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Sự Khôn Ngoan Chúa Do Đức Thánh Linh Bày Tỏ 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Sứ đồ rao giảng khôn ngoan
Không rao khôn ngoan đời này
Nhưng giảng khôn ngoan Thiên Chúa
Cho người trọn vẹn đức tin

Cai quản đời này sẽ bị hư mất
Sứ đồ chẳng giảng theo cách quản cai
Nhưng giảng mầu nhiệm kín dấu từ trước
Đức Chúa Trời định vinh hiển chúng ta .

Các chấp chánh trần thế không thể biết
Nếu biết , họ đã không đóng đinh Ngài
Song , như có chép trong sách tiên tri :

Ấy là sự mắt chưa thấy , tai chưa nghe
Và lòng người chưa nghĩ đến
Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẳn điều đó
Cho những người yêu mến Ngài .

Thiên Chúa đã dùng Đức Thánh Linh
Trình bày khôn ngoan đến chúng ta
Vì Đức Thánh Linh dò xét tất cả
Ngay cả sâu nhiệm của Đức Chúa Trời .

Nếu không phải thần linh chiếm hữu lòng
Thì ai thấu rõ tấm lòng chúng ta ?
Cũng vậy , nếu không phải Thánh Linh Chúa
Chẳng thể ai biết nhiệm thể Thánh Cha .

Chúng ta không nhận thần thế gian
Nhưng đã nhận Đức Thánh Linh
Để hiểu biết quyền năng Thiên Thượng
Chúng ta cậy khôn ngoan Thánh Linh .

Dùng tiếng thiêng liêng giải bày thiêng liêng
Người tánh xác thịt sống cách xa Cha
Bởi họ coi sự ấy như rồ dại
Họ cũng không nhận thức chân lý Ngài .

Nhưng ai trong tánh thiêng liêng
Công bình xét đoán , sống đời thẳng ngay
Mỗi người nhận lãnh ý Ngài
Phải có thánh ý đi vào tâm linh .

(Theo ý I Cô-rinh-tô 2 : 6-16) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3518
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Cuộc Sống Mới Trong Thiên Chúa 3 Years, 4 Months ago Karma: 5  
Nếu anh em sống lại với Đấng Christ
Hãy tìm các sự thiêng liêng trên trời
Chốn Đấng Christ ngự hữu Đức Chúa Trời .

Hãy ham sự trên cao
Đừng ham điều dưới đất ;
Vì anh em đã chết ,
Sự sống mình đã giấu
Với Đấng trong Cha Ngài .

Khi Đấng Christ là nguồn sống anh em ,
Sẽ hiện ra , cùng anh em hiện ra
Bấy giờ tất cả trong sự vinh hiển ;
Vậy , hãy làm chết chi thể tội nhân

Gồm tà dâm , ô-uế , mê tham
Tham lam ( như thờ thần tượng )
Khiến bị Thiên Chúa hình phạt
Giáng trên các bội nghịch nhân .

Bây giờ anh em hãy từ bỏ đi
Những sự ngày trước vẫn trong anh em
Nhiều thạnh nộ , buồn giận và hung ác
Đừng nói hành ai , chớ nói tục tằn ,
Không lừa dối , không mang bản chất cũ .

Hãy mặc lấy người mới theo Đấng Christ
Để đạt đến sự hiểu biết trọn đầy
Không phân biệt Hy-lạp hay Do-thái ,
Chịu cắt bì hay không chịu cắt bì ,
Người dã man hay người Sy-the ,
Người tôi mọi hoặc người tự chủ ,
Nhưng Đấng Christ Ngài là tất cả
Ngài sống trong hết thảy mọi người .

Anh em được Thiên Chúa tuyển chọn
Người thánh rất yêu dấu của Ngài
Hãy có lòng nhân từ thương xót
Hãy khiêm nhường mềm mại kiên tâm

Nếu có sự gì phàn nàn
Hãy nhường nhịn nhau , tha thứ
Như Chúa tha thứ thể nào
Anh em dung hòa thể ấy ;

Trên hết phải yêu thương
Dây liên lạc trọn lành
Bình an Chúa cai trị
Hiệp nên thân thể chung .

Luôn tạ ơn Thiên Chúa
Nguyện lời Ngài đầy lòng
Sống dồi dào khôn ngoan ;
Dùng ca vịnh , thơ thánh
Những thánh ca ngợi khen
Cùng tôn thờ Thiên Chúa
Vinh danh Đức Chúa Trời .

( Theo ý Cô-lô-se 3 : 1-17) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3522
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Khuyên Phải Lánh Sự Xấu Thế Gian 3 Years, 3 Months ago Karma: 5  
Sứ đồ nhân danh Chúa
Khuyên anh em chớ nên
Ăn ở như người ngoại
Thường theo sự hư không
Của ý tưởng chính mình

Mê muội trong lòng họ
Cứng cỏi quyết đoán suy
Trí sa vào tăm tối
Xa cách sự sống Chúa .

Họ đã mất cảm biết
Đành phó đời buông lung
Đem lòng mê say đắm
Không chán , phạm mọi điều .

Nhưng anh em đã học
Biết nếp sống Đấng Christ
Chẳng thể sống như vậy
Vì thấm nhuần đạo Ngài

Anh em được dạy dỗ
Lẽ thật Đấng Con Trời
Anh em phải bỏ hẳn
Đời sống cũ trước đây ,

Thoát lốt người hư hỏng
Do tư dục dỗ dành
Trở nên mới tâm trí
Để mặc lấy người mới ,

Là người đã được dựng
Giống như Đức Chúa Trời
Trong công bình thánh sạch
Của lẽ thật Ngôi Hai .

Mỗi người phải chừa bỏ
Tính xấu hay nói dối
Thành thật cùng anh em
Vì chúng ta chi thể .

Ví bằng đương cơn giận
Chớ phạm tội giận lâu
Hãy nên tha thứ nhau
Trước khi mặt trời lặn

Đừng để cho ma quỉ
Dịp tiện , vào anh em .
Không còn tính trộm cắp
Thà lương thiện việc làm .

Nên giúp đỡ người thiếu
Đừng lời dữ buông ra
Nói lời lành đỡ nâng
Ích lợi người nghe đến .

Chớ làm buồn Thánh Linh
Đức Chúa Trời hiện hữu
Ngài ấn chứng anh em
Cho đến ngày cứu chuộc .

Những sự cay đắng giận buồn
Kêu rêu mắng nhiếc , những điều ác hung
Không còn chỗ trong anh em
Vì nên người mới , nhân từ xót thương .

Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ
Trong Đấng Christ Ngài tha thứ tội nhân
Ăn năn nhận biết sai lầm
Dưới chân Thiên Chúa lòng thành khẩn Cha .

(Theo ý Ê-phê-sô 4 : 17-32) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#3533
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Chúa Dạy Các Phước Lành 3 Years, 3 Months ago Karma: 5  
Bài giảng trên núi -Các phước lành
Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân
Bèn lên núi kia , Ngài ngồi xuống
Môn đồ đến gần , học lời Ngài ;

Các phước lành - Thiên Chúa mở lời
Phước cho ai có lòng khó khăn
Vì nước thiên đàng thuộc về họ ;

Phước cho những tấm lòng than khóc
Vì sẽ nhận lấy sự yên ủi ;

Phước cho người đời sống khiêm nhu
Vì họ sẽ hưởng phần đất đai ;

Phước cho người đói khát công chính
Vì họ sẽ được sự no đủ ;

Phước cho những người hay thương xót
Vì sẽ nhận lấy sự thương xót ;

Phước cho những tấm lòng trong sạch
Vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời ;

Phước cho người giúp nhau hòa thuận
Vì được gọi là con Đức Chúa Trời ;

Phước cho ai chịu bắt bớ vì công chính
Nước thiên đàng luôn thuộc về họ .

Khi nào vì cớ danh Ta
Mà bị người ta mắng nhiếc
Bắt bớ , điều dữ vu oan
Các ngươi sẽ được hưởng phước ;

Hãy vui vẻ , nức lòng mừng rỡ
Phần thưởng lớn lắm trên thiên đàng
Thiên Chúa đã dành riêng ban cho .

Như người ta cũng từng bắt bớ
Các đấng tiên tri thuở trước đây
Khi đi ra rao giảng nước Chúa ;
Phước cho ai chịu khổ danh Ngài .

(Theo ý sách Ma-thi-ơ 5 : 1-12) .
 
Report to moderator   Logged Logged  
 
Last Edit: 2014/01/30 18:24 By Bui Cam Trang.
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop