Home arrow Forum
Vnsalvation Forum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Gióp Tiếp Trả Lời Binh Đát (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Gióp Tiếp Trả Lời Binh Đát
#7031
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Bị Ung Độc Hành-Các Bạn Hữu Đến Thăm 1 Month ago Karma: 5  
Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va.
Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.
Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác; lại người bền đỗ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có giục ta phá hủy người vô cớ.
Sa-tan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: Lấy da đền da, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình.
Nhưng bây giờ xin Chúa hãy giơ tay ra, đụng đến hại xương thịt người ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.
Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Kìa, người ở trong tay ngươi; nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người.
Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bịnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.
Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình, và ngồi trong đống tro.
Vợ người nói với người rằng: Uả? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!
Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Uả sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.
Vả, khi ba bạn hữu của Gióp, là Ê li pha người Thê man, Binh đát người Su-a, và Sô-pha người Na-a-ma, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người, mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người.
Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người, bèn cất tiếng lên khóc, mỗi người xé áo mình, hất bụi lên trời mà vãi trên đầu mình.
Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm.

-Theo Gióp chương 2.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7032
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Rủa Sả Ngày Sanh Mình 1 Month ago Karma: 5  
Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình.
Gióp bèn cất tiếng nói rằng:
Ngày ta đã sanh ra, khá hư mất đi;Còn đêm đã nói rằng: Có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi!
Nguyện ngày ấy bị ra tăm tối!Nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến,Và ánh sáng đừng chiếu trên nó!
Chớ gì tối tăm và bóng sự chết nhìn nhận nó,Áng mây kéo phủ trên nó,Và nhật thực làm cho nó kinh khiếp.
Nguyện sự tối tăm mịt mịt hãm lấy đêm ấy;Chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm;Đừng kể nó vào số của các tháng!
Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ;Tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó!
Ai hay rủa sả ngày, và có tài chọc Lê-vi-a-than dậy,Hãy rủa sả nó!
Nguyện sao chạng vạng đêm ấy phải tối tăm;Nó mong ánh sáng, mà ánh sáng lại chẳng có,Chớ cho nó thấy rạng đông mở ra!
Bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta,Chẳng có giấu sự đau đớn khỏi mắt ta.
Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung?Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ?
Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi,Và vú để cho tôi bú?
Bằng chẳng vậy, bây giờ ắt tôi đã nằm an tịnh,Được ngủ và nghỉ ngơi
Cùng các vua và mưu sĩ của thế gian,Đã cất mình những lăng tẩm;
Hoặc với các quan trưởng có vàng,Và chất bạc đầy cung điện mình;
Hoặc tôi chẳng hề có, như một thai sảo biệt tăm,giống các con trẻ không thấy ánh sáng.
Ở đó kẻ hung ác thôi rày rạc,Và các người mỏn sức được an nghỉ;
Ở đó những kẻ bị tù đồng nhau được bình tịnh,Không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa.
Tại nơi ấy nhỏ và lớn đều ở cùng nhau,Và kẻ tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình.
Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn,Và sanh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay?
Người như thế mong chết, mà lại không được chết;Cầu thác hơn là tìm kiếm bửu vật giấu kín;
Khi người ấy tìm được mồ mả,Thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay.
Người nào không biết đường mình phải theo,Và bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên, sao lại được sự sống?
Vì trước khi ăn, tôi đã than siết,Tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước.
Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi;Điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi.
Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tịnh, chẳng được an nghỉ;Song nỗi rối loạn đã áp đến!

-Theo Gióp chương 3.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7033
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Lời Êlipha Trách Gióp 1 Month ago Karma: 5  
Bấy giờ, Ê-li-pha, người Thê-man đáp lời mà rằng:
Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng?Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được?
Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người,Và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ;
Các lời nói ông đã đỡ kẻ xiêu tó lên,Và đầu gối lung lay, ông đã làm cho vững bền.
Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận;Nó lâm vào ông, thì ông bị rối lòng.
Ông kính sợ Đức Chúa Trời, ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông?Tánh hạnh hoàn toàn của ông, há chẳng phải sự trông cậy của ông sao?
Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất?Đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt?
Theo điều tôi đã thấy, ai cày sự gian ác,Và gieo điều khuấy rối, thì lại gặt lấy nó.
Bởi hơi thở Đức Chúa Trời, chúng bèn hư mất,Tại hơi xịt giận Ngài, họ bị tiêu hao đi.
Tiếng gầm của sư tử, và giọng sư tử hét đã êm lặng,Và nanh của các sư tử con bị gãy.
Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi,Và các sư tử con bị tản lạc.
Có một lời mật thấu đến tôi,Lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy,
Ban đêm đương khi loài người ngủ mê,Lòng tôi suy tưởng, bèn thấy dị tượng,
Sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi,Khiến xương cốt tôi run rẩy.
Có một thần đi ngang qua trước mặt tôi;Các lông tóc của thịt tôi bèn xửng lên.
Thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người;Có một hình dạng ở trước mặt tôi.Tôi nghe tiếng thầm thỉ nho nhỏ, mà rằng:
"Loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư?Loài người há được trong sạch hơn Đấng Tạo hóa mình sao?"
Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài,Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài.
Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát,Bị chà nát như loài sâu mọt!
Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát;Hằng chết luôn luôn, mà chẳng có ai lưu ý đến.
Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao?Chúng thác, nào được khôn ngoan chi.

-Theo Gióp chương 4.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7034
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Êlipha Nói Tiếp Lời Mình 1 Month ago Karma: 5  
Vậy, hãy kêu la! Có ai đáp lời ông chăng?Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh?
Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội,Sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ.
Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra;Nhưng thình lình tôi rủa sả chỗ ở của hắn.
Con cái hắn không được an nhiên,Bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu;
Người đói khát ăn mùa màng hắn,Đến đỗi đoạt lấy ở giữa bụi gai,Và bẫy gài rình của cải hắn.
Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra,Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên;
Nhưng loài người sanh ra để bị khốn khó,Như lằn lửa bay chớp lên không.
Song tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời,Mà phó duyên cớ tôi cho Ngài;
Ngài làm công việc lớn lao không sao dò xét được,Làm những sự diệu kỳ, không thể đếm cho đặng;
Ngài ban mưa xuống mặt đất,Cho nước tràn đồng ruộng,
Nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống,Và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh.
Ngài làm bại mưu kế của người quỉ quyệt,Khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ.
Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong chước móc họ,Mưu kế của kẻ quỉ quái bèn bị bại.
Ban ngày chúng nó gặp tối tăm,Đương lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối.
Đức Chúa Trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó,Và khỏi tay kẻ cường bạo.
Vậy, kẻ nghèo khốn có sự trông cậy,Còn kẻ gian ác ngậm miệng lại.
Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay!Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.
Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho;Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho.
Trong sáu cơn hoạn nạn, Ngài sẽ giải cứu cho,Qua cơn thứ bảy, tai hại cũng sẽ không đụng đến mình.
Trong cơn đói kém, Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết,Và đương lúc giặc giã, cứu khỏi lưỡi gươm.
Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi;Cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến.
Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém,Cũng chẳng sợ các thú vật của đất;
Vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng;Và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông.
Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình;Đi viếng các bầy mình, sẽ chẳng thấy chi thiếu mất.
Cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều,Và con cháu mình đông như cỏ trên đất.
Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ,Như một bó lúa mà người ta gặt phải thì
Nầy, chúng tôi có xem xét điều đó, nó vốn là vậy;Hãy nghe, hãy biết để làm ích cho mình.

-Theo Gióp chương 5.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7038
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Đáp Lời Êlipha 4 Weeks ago Karma: 5  
Gióp đáp lại rằng:
Ôi! Chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng,Và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng!
Vì hiện giờ nó nặng hơn cát biển;Nên tại cớ ấy các lời tôi nói đại ra.
Bởi vì các tên của Đấng Toàn năng trúng nhằm tôi;Tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy;Sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi.
Chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ?Con bò nào rống khi có lương thảo?
Vật chi lạt lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối?Còn trong tròng trắng trứng gà, đâu có mùi lai gì?
Vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến,Lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi.
Ôi! Chớ gì lời sở cầu tôi được thành,Và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước!
Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi,Buông tay Ngài ra trừ diệt tôi!
Vậy, tôi sẽ còn được an ủi,Và trong cơn đau đớn chẳng giản,Tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh.
Sức lực tôi nào đủ đợi cho nỗi,Cuối cùng tôi sẽ ra sao, mà tôi lại nhẫn nhịn được?
Sức tôi há là sức đá sao?Thịt tôi há dễ là đồng?
Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi,Ấy há chẳng phải như vậy sao?
Kẻ gần xui té, đáng được bạn bầu thương xót đến,E kẻo người bỏ sự kính sợ Đấng Toàn năng.
Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước,như lòng khe chảy khô.
Nó bị đục vì cớ nước đá,Có giá tuyết ẩn ở trong.
Nhưng trong khi giựt xuống, khe bèn khô cạn,Lúc nắng giọi, nó lại biến khỏi chỗ nó.
Đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẽ tách đường,Đi vào trong sa mạc, rồi chết mất.
Đoàn khách ở Thê-ma tìm-kiếm nước nó,Các kẻ bộ hành Sê-ba nhờ cậy nó;
Nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó;Khi đến tại khe, bèn phải hổ thẹn.
Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết;Các bạn thấy sự đáng kinh khiếp, bèn run sợ.
Tôi há có nói rằng: Xin cung cấp cho tôi,Trong tài sản của các bạn, xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi, sao?
Hoặc cầu rằng: Xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch,Và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư?
Hãy dạy dỗ tôi, tôi sẽ nín lặng;Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào.
Lời chánh trực có sức lực dường bao!Còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì?
Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao?Song lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió.
Quả thật, các bạn xông hãm kẻ mồ côi,Và đào hầm gài bạn hữu mình.
Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn, hãy ngó tôi,Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu.
Xin khá xét lại; chớ có sự bất công;Phải, hãy xét lại, vì duyên cớ tôi là công bình.
Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng?Ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao?

-Theo Gióp chương 6.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7039
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Tiếp Phàn Nàn Hoạn Nạn Mình 4 Weeks ago Karma: 5  
Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao?Niên nhựt người há không phải như đời người làm mướn ư?
Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối,Như người làm thuê trông đợi tiền lương,
Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó,Và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi.
Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng: Chừng nào tôi sẽ thức dậy?Bao giờ sẽ hết tối tăm?Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày.
Thịt tôi bị bao phủ giòi tửa và lấp đất;Da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra!
Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cửi,Tiêu đi, chẳng có trông cậy gì.
Ôi! Xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở;Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa.
Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa,Mắt Chúa đoái đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn,
Mây tan ra và đi mất thể nào,Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy.
Họ không hề trở về nhà mình nữa,Và xứ sở người chẳng còn biết người.
Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi;Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi, tôi sẽ nói ra;Trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nàn.
Tôi nói cùng Đức Chúa Trời rằng:Tôi há là một cái biển, một kỳ vật trong biển,Nên Ngài đặt kẻ cầm giữ tôi bốn bên?
Khi tôi nói: Giường tôi sẽ an ủi tôi,Nệm tôi sẽ làm hoạn nạn tôi nhẹ bớt,
Bấy giờ Chúa dùng chiêm bao làm cho tôi hoảng kinh,Lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi.
Đến đỗi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi,Và chết hơn là còn sống nơi xương cốt nầy.
Tôi đã chán sự sống Tôi sẽ chẳng sống hoài.Xin Chúa để tôi ở một mình; vì các ngày tôi chỉ là hư không.
Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng?Nhân sao Chúa lưu ý đến người,
Viếng thăm người mỗi buổi sớm,Và thử thách người mỗi lúc mỗi khi?
Nhân sao Chúa không xây mắt khỏi tôi,Chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi?
Hỡi Đấng gìn giữ loài người! Nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa?Nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia,Đến đỗi mình trở thành gánh nặng cho mình?
Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi,Cất lấy gian ác khỏi tôi đi?Vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất;Chúa sẽ tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa.

-Theo Gióp chương 7.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7040
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Bài Diễn Thuyết Của Binh Đát 4 Weeks ago Karma: 5  
Binh-đát, người Su-a, bèn đáp lời, mà rằng:
Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ,Và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào?
Đức Chúa Trời há thiên đoán ư?Đấng Toàn năng há trái phép công bình sao?
Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài,Thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác chúng nó.
Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời,Cầu khẩn cùng Đấng Toàn năng,
Nếu ông thanh sạch và ngay thẳng,Quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông,Và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh.
Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn,Thì sau rốt sẽ nên trọng đại.
Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa,Khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên.
(Vì chúng ta mới có hôm qua, và chẳng biết gì;Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng);
Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông, nói chuyện với ông,Và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao?
Sậy há mọc nơi chẳng bưng bàu ư?Lác há mọc lên không có nước sao?
Khi còn xanh tươi chưa phải phát,Thì đã khô trước các thứ cỏ khác.
Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậyự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất;
Nơi người nương nhờ sẽ bị truất,Điều người tin cậy giống như váng nhện.
Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc;Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi.
Trước mặt trời, nó xanh tươi.Nhành lá che phủ vườn nó.
Rễ nó quấn trên đống đá,Nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi.
Nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó,Thì chỗ ấy bèn từ chối nó, mà rằng: Ta chẳng hề thấy ngươi!
Kìa, ấy là sự vui sướng về đường lối nó;Sẽ có loài khác từ đất nảy ra.
Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn,Cũng không giúp đỡ kẻ hung ác.
Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông đựơc đầy vui cười;Và môi ông tràn ra tiếng reo mừng.
Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ,Và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn.

-Theo Gióp chương 8.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7041
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Đáp Lời Binh Đát 4 Weeks ago Karma: 5  
Gióp đáp lời lại mà rằng:
Quả thật, tôi biết ấy là như vậy;Nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời?
Nếu muốn tranh biện với Ngài,Thì một lần trong ngàn lần, loài người không thể đáp lời.
Đức Chúa Trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức:Ai cứng cỏi với Ngài mà lại được may mắn?
Ngài dời các núi đi,Đánh đổ nó trong cơn giận Ngài; nhưng núi chẳng biết đến.
Ngài khiến đất rung động khỏi nền nó,Và các trụ nó đều chuyển lay;
Ngài dạy biểu mặt trời, nó bèn chẳng mọc,Ngài đóng ấn trên các ngôi sao;
Một mình Ngài trải các từng trời ra,Và bước đi trên các ngọn sóng biển;
Ngài dựng nên sao bắc đẩu, sao cày, và sao rua,Cùng những lầu các bí mật của phương nam.
Ngài làm những việc lớn lao, không sao dò xét được,Những dấu kỳ chẳng xiết cho được.
Kìa, Ngài đi qua gần tôi, mà tôi không thấy Ngài,Ngài sang ngang trước mặt tôi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy Ngài.
Kìa, Ngài vớ lấy mồi, ai ngăn trở Ngài được?Ai sẽ nói với Ngài rằng: Chúa làm chi vậy?
Đức Chúa Trời không hồi cơn giận Ngài;Những kẻ giúp đỡ Ra-háp đều cúi mình xuống dưới Ngài,
Phương chi tôi đáp lại với Ngài,Và chọn lời tranh biện cùng Ngài!
Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối lại cùng Ngài;Nhưng tôi cầu xin ơn của Đấng phán xét tôi.
Mặc dầu tôi kêu cầu, và Ngài đáp lời tôi,Tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi.
Vì Ngài chà nát tôi trong cơn gió bão,Và thêm nhiều vít tích cho tôi vô cớ.
Ngài không để cho tôi hả hơi;Nhưng Ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay,
Nếu luận về sức lực, kìa, Ngài vốn quyền năng!Nếu nói về lý đoán, thì Ngài rằng: "Ai dám cáo kiện ta?"
Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình;Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà.
Dẫu tôi vô tội, tôi không kể đến mình tôi,Tôi khinh bỉ mạng sống tôi.
Ác và thiện thảy đều như nhau; bởi cớ ấy, nên tôi có nói:Ngài tiêu diệt người trọn vẹn cũng như kẻ gian ác.
Nếu tai họa giết chết thình lình,Thì Ngài chê cười sự thử thách của người vô tội.
Đất bị phó vào tay kẻ gian ác;Nó che mặt những quan xét của đất:Nếu chẳng phải nó, vậy thì ai?
Các ngày của tôi mau hơn kẻ trạm;Nó trốn không thấy điều phước hạnh.
Nó xớt qua mau như thuyền nan,Như chim ưng xông vào mồi.
Nếu tôi nói: Tôi sẽ quên sự than phiền tôi,Bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng,
Thì tôi sợ hãi các điều đau đớn tôi,Biết rằng Ngài không cầm tôi là vô tội.
Phải, tôi sẽ bị định tội;Nên cớ sao tôi làm cho mình mệt nhọc luống công?
Nếu tôi tắm trong nước tuyết,Rửa tay tôi với nước tro,
Thì Ngài lại nhận tôi trong hầm,Đến đỗi quần áo tôi sẽ gớm ghê tôi.
Vì Đức Chúa Trời chẳng phải loài người như tôi, mà tôi dám đối với Ngài,Để chúng ta cùng đi chịu phán xét.
Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta,Đặt tay mình trên hai chúng ta.
Ước gì Chúa rút roi Ngài khỏi tôi,Khiến sự kinh khiếp của Ngài chớ làm rối loạn tôi nữa;
Bấy giờ, tôi sẽ nói, chẳng sợ Ngài;Nhưng tôi chẳng được như vậy.

-Theo Gióp chương 9.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7042
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Tiếp Trả Lời Binh Đát 4 Weeks ago Karma: 5  
Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi;Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi,Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi.
Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng: Xin chớ đoán phạt tôi;Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi.
Chúa há đẹp lòng đè ép,Khinh bỉ công việc của tay Ngài,Và chiếu sáng trên mưu chước của kẻ ác sao?
Chúa có mắt xác thịt ư?Chúa thấy như người phàm thấy sao?
Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư?Các năm của Chúa há như năm loài người sao?
Sao Chúa tra hạch gian ác tôi,Tìm kiếm tội lỗi tôi,
Dầu Chúa biết tôi chẳng phải gian ác,Và không ai giải thoát khỏi tay Chúa?
Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắn giọt trót mình tôi;Nhưng nay Chúa lại hủy diệt tôi!
Xin Chúa nhớ rằng Chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm;Mà Chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao?
Chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa,Làm tôi ra đặc như bánh sữa ư?
Chúa đã mặc cho tôi da và thịt,Lấy xương và gân đương tréo tôi.
Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ;Sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi.
Dầu vậy, Chúa giấu các điều nầy nơi lòng Chúa;Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài.
Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi,Chẳng dung tha gian ác tôi.
Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay!Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên,Vì đã bị đầy dẫy sỉ nhục, và thấy sự khổ nạn tôi.
Ví bằng tôi ngước đầu lên, hẳn quả Chúa sẽ săn tôi như sư tử,và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của Ngài.
Chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi,Và gia thêm sự giận cùng tôi:Đau đớn liên tiếp, và thì khốn khó theo tôi.
Nhân sao Chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi?Phải chi đã tắt hơi, thì chẳng con mắt nào thấy tôi!
Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có;Vì mới lọt lòng mẹ, bèn bị đem đến mồ mả!
Các ngày tôi há chẳng phải ít ỏi sao?Vậy, Chúa ôi, khá ngưng dứt đi,Hãy dời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút,
Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại;
Tức đất tối đen như mực,Là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó,Và ánh sáng không khác hơn tối tăm

-Theo Gióp chương 10.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7047
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Lời Giảng Của Sôpha 3 Days, 5 Hours ago Karma: 5  
Sô-pha, người Na-a-ma, đáp lại, mà rằng:
Há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao?Người già miệng há sẽ được xưng là công bình ư?
Chớ thì các lời khoe khoang của ông sẽ khiến người ta nín sao?Khi ông nhạo báng, há không có ai bỉ mặt ông ư?
Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Đạo lý tôi là thanh tịnh;Tôi không nhơ bợn trước mặt Chúa.
À! Chớ gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán,Và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông,
Ước chi Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan!Vì Ngài thông hiểu bội phần.Vậy, khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian ác của ông.
Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời,Và thấu rõ Đấng Toàn năng sao?
Sự ấy vốn cao bằng các từng trời: Vậy ông sẽ làm gì?Sâu hơn âm phủ: ông hiểu biết sao đặng?
Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất,Và rộng lớn hơn biển cả.
Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù,Và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở Ngài được?
Vì Ngài biết những người giả hình,Xem thấy, tội ác mà loài người không cảm biết đến.
Nhưng chừng nào lừa con rừng sanh ra làm người,Thì chừng nấy người hư không mới trở nên thông sáng!
Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng,Và giơ tay mình ra hướng về Chúa;
Bằng có tội ác trong tay ông, mà ông bỏ xa khỏi mình,Chẳng để sự bất công ở trong trại mình,
Bấy giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì,Thật sẽ được vững vàng, chẳng sợ chi;
Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình,Và nhớ đến nó như nước đã chảy qua.
Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa;Dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng.
Ông sẽ ở bình an vô sự, vì có sự trông cậy;Ông sẽ tìm tòi bốn bên, rồi nghỉ ngơi yên hàn vô sự.
Lại ông sẽ nằm, không ai làm cho mình sợ hãi,Và lắm người sẽ tìm ơn của ông.
Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn;Nó chẳng có nơi ẩn núp,Và điều nó sẽ trông mong, ấy là sự tắt hơi.

-Theo Gióp chương 11.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7048
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Bắt Bẻ Những Lời Đáp Của Các Bạn 3 Days, 4 Hours ago Karma: 5  
Gióp đáp lại rằng:
Hẳn chi các ngươi thật là người,Sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ!
Song ta cũng có sự thông sáng như các ngươi,Chẳng kém hơn đâu; mà lại ai là người không biết những việc như thế?
Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta;Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta;Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!
Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa.tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã.
Trại của kẻ cướp được may mắn,Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời ở bình an vô sự,Và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật.
Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi,Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi;
Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi;Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết.
Trong các loài nầy, loài nào chẳng biếtRằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy?
Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống,Và hơi thở của cả loài người.
Lỗ tai há chẳng xét lời nói,Như ổ gà nếm những vật thực sao?
Người già cả có sự khôn ngoan,Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng.
Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng;Mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài.
Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cất lại được;Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho.
Nầy, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn;Đoạn, Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất,
Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan;Kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài.
Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu,Khiến các quan xét ra điên dại.
Ngài mở trói cho các vua,Và thắt xiềng xích nơi lưng họ;
Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ,Đánh đổ các kẻ cường quyền.
Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín,Làm cho kẻ già cả mất trí khôn.
Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng,Tháo dây lưng của người mạnh bạo.
Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tăm tối,Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa.
Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi;Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian,Khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối.
Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng,Và Ngài làm cho họ đi ngả nghiêng như kẻ say.

-Theo Gióp chương 12.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7049
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Tỏ ChỉMuốnThưaCùngĐức Chúa Trời 3 Days, 4 Hours ago Karma: 5  
Nầy, mắt ta đã thấy các điều đó,Tai ta có nghe và hiểu đến.
Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với;Ta chẳng kém hơn các ngươi đâu.
Song ta muốn thưa với Đấng Toàn năng,Ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời:
Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá;Thảy đều là thầy thuốc không ra gì hết.
Chớ chi các ngươi nín lặng!Đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi.
Vậy, hãy nghe lời biện luận ta,Khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta.
Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng?Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao?
Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời,Và cãi lẽ cho Ngài sao?
Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao?Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao?
Quả thật Ngài sẽ trách phạt các ngươi.Nếu các ngươi lén tây vị người.
Chớ thì sự oai nghi Ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao?Sự hoảng kinh Ngài há sẽ chẳng giáng trên các ngươi ư,
Châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn tro bụi;Những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy bùn đất,
Vậy, hãy nín đi, khá lìa khỏi ta, để ta biện luận,Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì.
Cớ sao ta lấy răng cắn thịt mìnhVà liều sanh mạng mình?
Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài;Nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt Ngài.
Chánh điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta;Vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt Chúa.
Hãy nghe kỹ càng các lời ta,Lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi!
Kìa, ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta,Ta biết ta sẽ được xưng công bình.
Có ai sẽ tranh luận với ta chăng?Vì bằng ta nín lặng, quả ta tắt hơi.
Có hai điều cầu xin Chúa chớ làm cho tôi,Thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt Chúa:
Xin Chúa rút tay Chúa khỏi mình tôi,Và sự hoảng kinh của Chúa chớ làm bối rối tôi nữa.
Đoạn, hãy gọi tôi, tôi sẽ thưa lại,Hoặc, tôi nói, thì Chúa sẽ trả lời cho tôi.
Số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu?Cầu Chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi.
Nhân sao Chúa giấu mặt Chúa,Và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch Chúa?
Chúa há muốn khiến kinh hãi chiếc lá bị gió đưa đi,Và đuổi theo cọng rạ khô sao?
Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng,Và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên.
Đặt chân tôi trong xiềng tỏa,Xét các đường lối tôi,Và ghi ranh hạng chung quanh bước chân tôi,
Còn tôi bị bể nát ra như vật mục,Như một cái áo bị sâu cắn nát vậy.

-Theo Gióp chương 13.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop