Home arrow Forum
Vnsalvation Forum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Khiêm Cung Trẻ Thơ (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Khiêm Cung Trẻ Thơ
#6661
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Khuyên Tránh Ô uế 6 Months, 3 Weeks ago Karma: 5  
Mọi sự có phép làm
Nhưng chẳng phải đều ích
Mọi sự có phép làm
Nhưng đừng bị bắt phục

Đồ ăn vì bụng
Bụng vì đồ ăn
Ngài sẽ hủy hoại
Cái nọ cái kia .

Nhưng thân thể chẳng phải vì dâm dục
Bèn là vì Chúa , Chúa vì thân thể
Đức Chúa Trời là Đấng khiến Chúa sống lại

Cũng sẽ lấy quyền phép Ngài
Khiến chúng ta sống lại nữa .

Phải biết anh em là chi thể Ngài
Nên đừng làm ô uế chi thể Chúa
Đừng kết hợp một thịt với tội lỗi
Vì có chép : hai người trở nên một

Ai kết hợp với Chúa
Được thiêng liêng cùng Ngài
Hãy tránh sự dâm dục
Vì khi phạm tội gì
Tội ấy ngoài thân thể
Nhưng buông mình ô uế
Thì phạm chính thân thể

Anh em phải biết rằng thân mình
Là đền thờ Đức Thánh Linh ngự
Là Đấng đến bởi Đức Chúa Trời
Anh em chẳng phải thuộc về mình

Anh em đã được chuộc giá cao
Hãy lấy thân mình sáng danh Chúa .

-Theo ý I Côrinhtô 6:12-20 .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6702
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vui Mừng Trong Chúa 6 Months, 1 Week ago Karma: 5  
Vui mừng trong Chúa luôn luôn
Tôi còn nói nữa : Vui mừng mừng vui
Mọi người biết nết nhu mì
Chúa đã gần đến đừng phiền lo chi

Trong mọi sự hãy cầu xin
Tạ ơn , trình các thỉnh cầu lên Cha
Bình an Ngài luôn vượt qua
Sẽ gìn giữ lòng ý tưởng anh em

Những điều chân thật đáng tôn
Công bình thanh sạch yêu thương nhân từ
Tiếng tốt nhân đức đáng khen
Anh em nghĩ đến thực hành càng hơn

Sự gì đã học đã nghe
Đã thấy , hãy làm trong Chúa chúng ta
Thì Ngài ở cùng anh em
Bình an vui thỏa tâm linh dân Ngài .

-Theo ý Philíp 4 : 4-9 .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6703
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Vui Mừng Niềm Vui Cha Ban 6 Months, 1 Week ago Karma: 5  
Vui mừng niềm vui Cha ban
Mát như dòng suối chảy vào tâm can
Bình an Ngài cho chúng ta
Tuôn ra sức sống đón chào tình thương

Buồn phiền tan biến chẳng lo
Có Cha đã có đường đi lối về
Trình lên Cha Thánh uy nghi
Nghĩ suy cầu khẩn xin ghi tấc lòng

Công bình Chúa thắng đời trần
Nhân từ thanh sạch tạ lời tín trung
Tình Cha dìu dắt vượt mau
Gìn giữ ý tưởng hướng sâu tình Ngài

Nhân từ tiếng tốt thanh cao
Thực hành trau chuốt ơn trên tỏ bày
Một lòng tôn kính trong danh
Cha luôn đổi mới sống thanh ý Ngài .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6719
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Người Teo Tay 6 Months, 1 Week ago Karma: 5  
Ngày Sabát Chúa vào nhà hội
Có một người tay hữu bị teo
Các chức giáo chăm chỉ xem Ngài
Xem có chữa lành ngày Sabát
Chúng tìm dịp để cáo bắt Ngài

Nhưng Ngài biết ý tưởng của họ
Nên Ngài phán cùng người teo tay
Hãy chờ dậy , đứng giữa nơi đây
Người đứng lên vâng theo lời Chúa

Đức Chúa Jêsus phán cùng họ
Ngày Sabát có nên làm lành ?
Nên cứu người hay là giết người ?
Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người

Rồi Chúa phán cho người đang bịnh
Giơ tay ra ; Người liền giơ tay
Tức thì tay lành lặn được ngay
Họ giận lắm bàn mưu xử Chúa .

-Theo ý Luca 6: 6-11
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6736
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Đừng Ăn Ở Theo Tư Dục Loài Người 6 Months ago Karma: 5  
Sự cuối muôn vật đã gần
Hãy khôn tỉnh thức cầu nguyện
Phải thương anh em sốt sắng
Tình thương che bao tội lỗi

Tiếp nhau đừng nên cằn nhằn
Lấy ơn mình có giúp nhau
Như người quản lý trung tín
Gìn giữ ơn Đức Chúa Trời

Người giảng hãy giảng như sấm
Chức gì , hãy nương sức Chúa
Hầu Đức Chúa Trời sáng danh
Mọi sự bởi Đấng Ngôi Hai
Là Đấng được sự vinh hiển
Đời đời vô cùng . Amen

Dân Chúa biết sống nương Cha
Tỉnh thức , yêu thương đẹp lòng
Đừng theo khôn ngoan đời này
Chúa phán sức Cha toàn năng .

-Theo ý I Phierơ 4: 7-11
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6927
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Sự Sống Lại 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Người Sa-đu-sê không tin sống lại
Họ đến gần Đức Chúa Jêsus hỏi Ngài
Thưa Thầy : Môi-se đã truyền dạy luật
Nếu người có anh qua đời không con
Thì họ phải cưới người vợ góa đó
Để nối dòng dõi giúp cho anh mình

Vậy , có bảy anh em nhà kia
Anh cả cưới vợ , chết không con
Hết thảy bảy người đều như vậy
Họ đều chết và không có con
Rốt lại , người đàn bà cũng chết

Thì đến ngày sống lại
Bà sẽ là vợ ai
Vì bảy người đều lấy .

Đức Chúa Jêsus bèn phán đáp rằng :
Con cái đời này lấy vợ gả chồng
Song những kẻ đáng dự phần đời sau
Và đáng từ kẻ chết được sống lại
Thì không lấy vợ hoặc gả chồng nữa

Bởi họ sẽ không chết được nữa
Vì sẽ giống như các thiên sứ
Và là con của Đức Chúa Trời
Tức là con của sự sống lại .

Còn về sự kẻ chết đi sống lại
Môi-se đã cho biết trong chuyện bụi gai
Khi người gọi Chúa là Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời của Ápraham
Đức Chúa Trời của Ysắc
Đức Chúa Trời của Giacốp .

Vậy , Đức Chúa Trời không phải của kẻ chết
Nhưng của kẻ sống , vì sống cho Ngài .

Có mấy thầy thông giáo thưa Thầy nói phải
Rồi họ không dám hỏi Ngài thêm nữa .

-Theo ý Luca 20: 27- 40 .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6931
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Công Việc Và Lời Đức Chúa Trời Phán 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Các từng trời bao la
Do Thiên Chúa tạo ra
Vinh hiển thuộc về Ngài
Giãi tỏ đầy quyền năng

Mỗi ngày giảng cho nhau
Mỗi đêm tri thức sâu
Không tiếng , không lời nói
Dây đo bủa khắp đất ;
Lời chúng đến cực địa
Ngài đóng trại mặt trời
Mặt trời như tân lang
Ra khỏi phòng huê chúc
Vui chạy như dõng sĩ
Phương này đến phương kia
Giáp vòng tỏa hơi nóng

Luật pháp Chúa trọn vẹn
Bổ linh hồn dưỡng nuôi
Chứng cớ Chúa chắc chắn
Ban khôn ngoan lãnh nhận

Giềng mối Chúa ngay thẳng
Lòng vui mừng trong ơn
Điều răn Chúa trong sạch
Mắt sáng thâu ghi đậm

Kính sợ Chúa tốt lành
Thanh khiết hằng đời đời
Mạng lịnh Chúa chân thật
Luôn công bình cả thảy
Quí báu hơn vàng ròng
Ngọt hơn mật tàng ong
Dạy dân Ngài thông hiểu
Phần thưởng lớn giữ lấy

Ai biết sai lầm mình
Xin Chúa tha vi phạm
Xin giữ không cố ý
Không bị tội bắt phục

Chúa là Hòn Đá tôi
Ngài Đấng cứu chuộc tôi
Nguyện lời nói miệng tôi
Suy gẫm đẹp lòng Chúa .

Theo ý Thi-Thiên 19
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6936
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Loài Người Nhờ Ơn Đấng Christ Cứu Rỗi 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Anh em đã chết vì tội mình
Thói quen vâng phục vua không trung
Thần đương hành động trong bạn nghịch
Trước kia tư dục của chính mình
Tự nhiên làm con của thạnh nộ .

Nhưng Đức Chúa Trời luôn xót thương
Ngài thương yêu nhân loại lầm than
Khi chúng ta đang chết vì tội
Ngài cho được sống cùng Ngôi Hai
Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển
Cho anh em được cứu bởi Ngài

Ngài làm chúng ta đồng sống lại
Đồng ngồi trong các nơi trên trời
Trong Đức Chúa Jêsus Con Một
Đời đời giàu vô hạn ơn Ngài

Nhờ ân điển và do đức tin
Anh em được Chúa cứu theo Cha
Chúa ban cho tình Ngài tuyệt đối
Tin sẽ nhận Huyết báu tẩy thanh

Ấy chẳng phải bởi do việc làm
Hầu không ai tự dám khoe mình
Vì được dựng trong ơn Thiên Chúa
Đức Chúa Trời sắm sẵn tặng ban .

-Theo ý Êphêsô 2:1-10.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6943
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Sự Khôn Ngoan Thánh Sạch 3 Months, 1 Week ago Karma: 5  
Hãy bắt chước Đức Chúa Trời
Như con yêu dấu của Ngài
Luôn bước đi trong yêu thương
Như Đấng Christ đã yêu thương
Vì chúng ta phó chính Ngài
Làm của dâng như hương thơm

Phàm những sự thuộc gian dâm
Hoặc ô uế và tham lam
Chớ nên nói giữa anh em
Nên sống xứng đáng thánh đồ

Chớ nói phàm tục giễu cợt
Nhưng hãy cảm tạ Thiên Chúa
Vì anh em phải biết rõ
Những kẻ theo lối hình tượng
Không được dự phần kế nghiệp
Nước Đấng Christ Đức Chúa Trời

Đừng để ai lấy phỉnh dỗ
Vì cớ nhơn những điều đó
Mà thạnh nộ của Thiên Chúa
Giáng trên các con bạn nghịch
Đừng nên thông đồng với họ.

-Theo ý Êphêsô 5:1-7
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7019
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Yêu Thương Theo Ngài 1 Month, 2 Weeks ago Karma: 5  
Yêu thương nhịn nhục nhân từ
Chẳng nên ganh tị nói lời kiêu căng
Không làm trái phép công bình
Không màng tư lợi khến mình bội Cha

Tránh nóng giận hành động sai
Chẳng nghi sự dữ trong lòng anh em
Vui trong lẽ thật tình thương
Dung thứ tin cậy nhún nhường bảo nhau

Tình thương không bị mất hư
Tình thương theo Chúa mãi hoài không phai
Đời tạm chóng tàn chóng qua
Còn trong giới hạn , rồi ra đến ngày ..

Ngày về thiên quốc có Cha
Ngài ban thấu hiểu trọn lành nghĩ suy
Giống như hai mặt đối nhau
Bấy giờ tôi biết như Ngài biết tôi

Bây giờ có ba điều này :
Đức tin , trông cậy , yêu thương gương Ngài
Nhưng trọng hơn hết chính là
Yêu thương theo Chúa khắc vào tâm ta .

-Theo ý I Côrinhtô 13:4-13.

 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7022
Lena (User)
Platinum Boarder
Posts: 410
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:Yêu Thương Theo Ngài 1 Month, 2 Weeks ago Karma: 1  
Ba điều Chúa dạy ghi tâm
Đức tin , trông cậy , thương yêu trong Ngài
Côrinhtô Ý của bài
Gương Cha từ ái mãi hoài không phai

Cuộc đời tạm bợ chóng qua
Yêu thương ở lại Lời Ngài còn đây
Nhẫn nhục chịu đựng đong đầy
Đừng màng tư lợi bùn lầy ảo danh

Đời người lẽ thật mỏng manh
Đức tin quan trọng năm canh nguyện cầu
Thức khuya mới biết nhiệm mầu
Lòng tin có Chúa xin câu Ơn Lành

Tránh nóng giận chớ đành hanh
Công bằng bác ái bức tranh Tin Lành
Cuộc đời sẽ chẳng muộn màng
Gương Ngài đối diện rỡ ràng mặt tôi

Cẩm Trang khuyên bảo từng hồi
Theo Ngài tươi đẹp cuộc đời như hoa
Thời gian cuốn bánh nhạt nhòa
Tình yêu trong Chúa nở hoa một ngày .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7043
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Khiêm Cung Trẻ Thơ 4 Weeks ago Karma: 5  
Môn đồ đến gần hỏi Ngài
Ai lớn hơn hết khi về nhà Cha ?
Chúa gọi đem một bé ra
Đặt em chính giữa Ngài nhanh đáp liền :

Quả thật cho các ngươi hay
Hãy như con trẻ , vào ngay thiên đàng
Khiêm cung như đứa trẻ thơ
Sẽ lớn hơn hết khi về thiên cung

Hễ ai vì danh của Ta
Tiếp bé thế này tức là tiếp Ta ;
Còn ai manh tâm ác tà
Khiến trẻ tin Chúa sa vào ô nhơ
Thì thà cối đá buộc vô
Vô cổ của kẻ hại đời trẻ thơ
Quăng xuống đáy biển còn hơn
Chớ để nó sống luông tuồng tội nhân .

-Theo ý Mathiơ 18:1-6 .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop