Home arrow Forum
Vnsalvation Forum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Nhiều Phước Lành Ngài Ban Cho NgườiĐượcChọn (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Nhiều Phước Lành Ngài Ban Cho NgườiĐượcChọn
#7045
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Nhiều Phước Lành Ngài Ban Cho NgườiĐượcChọn 2 Weeks, 2 Days ago Karma: 5  
Ngợi khen Đức Chúa Trời
Cha Đức Chúa Jesus
Ngài xuống phước chúng ta
Trong Đấng Christ hạ giáng
Đủ mọi phước thiêng liêng
Ở các nơi trên trời
Từ trước khi sáng thế
Ngài đã chọn chúng ta
Trong Đấng Con Yêu Dấu
Để làm nên thánh sạch
Không có chỗ đáng trách
Trước mặt Đức Chúa Trời .

Ngài đã định cho chúng ta
Tình thương Ngài chọn qua Con
Để ngơi khen danh vinh hiển
Ân điển Ngài ban cứu nhân .

Trong Đấng Christ chúng ta được cứu
Bởi Huyết Ngài tha tội , rải ban
Những khôn ngoan thông sáng nhiệm màu
Lòng nhân Ngài đã lập từ trước

Khi kỳ mãn - Hiệp hội muôn vật
Từ trên trời - dưới đất hiệp chung
Dự phần vào kế nghiệp nhờ Con
Ấn chứng bằng Thánh Linh Thiên Chúa .

-Theo ý Êphêsô chương 1: 3-14 .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7052
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tự Do Trong Thánh Linh 3 Days, 1 Hour ago Karma: 5  
Anh em đã được tự do
Đừng cứ sống theo xác thịt
Hãy giữ tấm lòng yêu thương
Chăm chỉ phục vụ lẫn nhau

Luật pháp tóm tắt thế này :
Yêu kể lân cận như mình
Song nếu anh em cắn nuốt
Coi chừng , kẻo bị diệt mất .

Hãy bước đi theo Thánh Linh
Chớ làm trọn điều xác thịt
Vì xác thịt nghịch Thánh Linh
Và Thánh Linh khác xác thịt

Hai bên khác nhau cách biệt
Anh em không thể tự ý
Nhưng nếu biết nhờ Thánh Linh
Thì chẳng ở dưới luật pháp .

Các việc làm của xác thịt :
Gian dâm , ô uế , luông tuồng ,
Thờ hình tượng thích phù phép ,
Tranh đấu , ghen ghét, buồn giận
Cãi lẫy , bất bình , bè đảng ,
Ganh gổ , say sưa , mê ăn ,
Cùng các sự khác tương tự .

Sứ đồ Phao-lô có nói:
Hễ ai phạm những việc này
Mà không ăn năn với Chúa
Thì không được hưởng nước Ngài .

Nhưng trái của Thánh Linh là :
Yêu thương , vui mừng , bình an
Nhịn nhục , nhân từ , hiền lành
Trung tín , mềm mại , tiết độ .

Không có luật pháp cấm ngăn
Những ai thuộc về Đấng Christ
Đã đóng đinh xác thịt mình
Và dục vọng đã đóng đinh .

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh được sống
Thì cũng hãy bước theo ý Thánh Linh
Chớ nên tìm kiếm danh vọng giả dối
Mà trêu chọc và ganh ghét đố kỵ .

-Theo ý Galilê 5:13-26.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop