Home arrow Forum
Vnsalvation Forum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Gióp Trông Cậy Thấy Đấng Cứu Chuộc Mình (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: Gióp Trông Cậy Thấy Đấng Cứu Chuộc Mình
#7079
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Tôn Trọng quyềng Năng Khôn NgoanChúa 2 Weeks, 1 Day ago Karma: 5  
Gióp cất tiếng đáp rằng:
Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền dường nào!Tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực,
Khuyên luận kẻ vô tri,Và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật!
Người đã giảng luận cho ai?Linh hồn của ai bởi ngươi mà ra?
Kẻ qua đời run rẩy
Dưới nước lớn, và muôn vật ở đó cũng vậy.
Âm phủ bày lộ ra trước mặt Đức Chúa Trời,Và vực sâu không màn che khuất,
Chúa trải bắc cực ra trên vùng trống,
Treo trái đất trong khoảng không không.
Ngài ém nước trong các áng mây Ngài,
Mà áng mây không bứt ra vì nước ấy.
Ngài che khuất bề mặt của ngai Ngài,
Và trải mây Ngài ở trên nó.
Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước,
Cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau.
Những trụ của các từng trời rúng động,
Và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa.
Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên,
Và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ Ra-háp.
Thần Chúa điểm trang các từng trời;
Tay Chúa đâm lủng rắn thoảng qua lẹ.
Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối Ngài;
Ta được nghe tiếng nói về Chúa xầm xì nhỏ thay!
Nhưng ai hiểu rõ tiếng sấm của quyền năng Ngài?

-Theo Gióp chương 26.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7080
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Quả Quyết Kẻ Ác .. 2 Weeks, 1 Day ago Karma: 5  
Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình, mà rằng:
Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, Đấng Toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng,Tôi chỉ sanh mạng của Ngài mà thề rằng:
Hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi,Và sanh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi,
Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác,Lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối.
Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải!Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn.
Tôi giữ chặt sự công bình mình không rời bỏ nó;Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi.
Ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác,Và kẻ dấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình.
Dẫu kẻ ác được tài sản, Đức Chúa Trời cất lấy linh hồn nó đi;Vậy, sự trông cậy kẻ ác là gì?
Khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn,Đức Chúa Trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao?
Có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi Đấng Toàn năng,Và thường thường cầu khẩn Đức Chúa Trời sao?
Tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay Đức Chúa Trời làm,Không giấu các bạn ý của Đấng Toàn năng.
Nầy, chánh các bạn đã thấy điều đó,Vậy, nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia?
Nầy là phần mà Đức Chúa Trời định cho kẻ ác,Và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ Đấng Toàn năng:
Nếu con cái hắn thêm nhiều, ấy để cho gươm giết;Còn dòng dõi hắn ắt không ăn cho no nê được.
Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập,Và người góa bụa hắn sẽ không than khóc.
Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi,Sắm sửa quần áo nhiều như bùn;
Thật hắn sắm sửa, song rồi ra người công bình sẽ mặc lấy,Còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau.
Người cất nhà mình như ổ sâu trùng,Như chòi mà người giữ vườn nho thường cất.
Hắn nằm xuống giàu có, song sẽ chẳng được liệm;Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa.
Sự kinh khiếp thình lình áp vào hắn như thể nước lụt;Bão tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm.
Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất;Một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chỗ hắn.
Đức Chúa Trời giáng tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy;Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay Ngài.
Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn;Và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn.

-Theo Gióp chương 17.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7093
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Binh Đát Cáo Gióp Và Chỉ Về SốPhậnKẻÁc 1 Week ago Karma: 5  
Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
Ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào?Hãy suy nghĩ, rồi chúng tôi sẽ nói.
Nhân sao chúng tôi bị coi như thú vật,Và ngu dại trước mặt ông?
Ông nổi giận bèn xẻ rạch mình,Há vì ông mà trái đất sẽ bị bỏ hoang,Và hòn đá phải dời đi khỏi chỗ nó sao?
Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi,Ngọn lửa của hắn không chói nữa.
Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn,Ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn.
Các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi,Chánh các mưu chước người sẽ đánh đổ người.
Vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy,Và đi trên mảnh lưới.
Cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân,Và dò lưới sẽ bắt nó.
Có sợi dây khuất dưới đất,Và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó.
Từ bốn phía sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối,Xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người.
Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu,Và tai họa chực sẵn ở bên cạnh người.
Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt,Tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt.
Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình, là nơi hắn nương cậy;Đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp.
Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn,Còn diêm sanh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó.
Ở dưới thì rễ hắn khô héo,Ở trên lại bị chặt nhành.
Kỷ niệm hắn sẽ diệt khỏi thế gian,Danh hắn không lưu lại trên mặt đất.
Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm,Và người ta khu trục nó khỏi thế gian.
Hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình,Cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình.
Những người hậu sanh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn,Y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp.
Quả thật đó là nơi ở của kẻ bất công,Và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời.

-Theo Gióp chương 18.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7094
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Trông Cậy Thấy Đấng Cứu Chuộc Mình 1 Week ago Karma: 5  
Gióp bèn đáp lời rằng:
Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào,Và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ?
Kìa đã mười lần các ngươi quở trách ta,Bạc đãi ta mà không mắc cỡ.
Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào,Sự lỗi ta vẫn ở nơi ta.
Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta,Lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta,
Vậy, hãy biết rằng ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta,Và giăng lưới Ngài chung quanh ta.
Nầy tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời.Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình
Chúa có chận đường tôi, tôi chẳng đi qua được;Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi.
Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi,Và cất mão triều khỏi đầu tôi.
Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía, và tôi hư mất đi;Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối.
Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi,Cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài.
Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới,Đắp đường họ để đến hãm đánh tôi,Và đóng ở chung quanh trại tôi.
Ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi,Và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ.
Các thân thích đều lìa bỏ tôi,Các mật hữu tôi đã quên tôi.
Những kẻ ở trong nhà tôi, và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ,Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài.
Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi, mà nó không thưa,Dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy.
Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi,Và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi.
Đến đỗi những đứa trẻ cũng khinh tôi;Nếu tôi chỗi dậy, chúng nó nhạo báng tôi.
Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi,Những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi.
Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi,Tôi đã thoát được chỉ còn da bọc răng tôi mà thôi.
Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi!Vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi.
Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời,Và chưa no nê thịt tôi sao?
Ôi! Chớ chi các lời tôi đã biên chép!Ước gì nó được ghi trong một quyển sách!
Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì,Mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời!
Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống,Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát,Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời;
Chánh tôi sẽ thấy Ngài,Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác,Lòng tôi hao mòn trong mình tôi.
Nếu các bạn nói rằng: Chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao?Và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong mình tôi,
Khá sợ mũi gươm,Vì gươm là một khi giới hung tàn phạt tội gian ác,Để các bạn biết rằng có sự phán xét.

-Theo Gióp chương 19.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7095
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Xô-Pha Luận Về Hình Phạt Kẻ Gian Ác 1 Week ago Karma: 5  
Xô-pha, người Na-a-ma, bèn đáp rằng:
Vì cớ ấy tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp,Và tại lời đó, tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi.
Tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi;Trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời.
Hãy biết rõ rằng, từ đời xưa,Từ khi loài người được đặt nơi thế gian,
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.Dầu cho đầu nó đụng chí mây,
Thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó;Những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng: Nó ở đâu?
Nó bay đi như một cơn chiêm bao, không ai gặp nó lại;Thật, nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm.
Con mắt đã thường xem nó, sẽ không thấy nó lại,Nơi nó ở cũng sẽ chẳng còn nhìn nó nữa.
Con cái nó sẽ cầu ơn kẻ nghèo, Và tay nó sẽ thường lại tài sản mà sự hung bạo nó đã cướp giựt.
Tứ chi nó đầy sức lực của buổi đang thì;Nhưng sẽ nằm chung với nó trong bụi đất.
Dẫu sự ác lấy làm ngọt ngào cho miệng nó,Dẫu ẩn dưới lưỡi hắn,
Dẫu hắn tríu mến sự ác, không từ bỏ nó,Nhưng giữ nó lại trong miệng mình,
Thì vật thực nó sẽ biến nơi can tràng,Và thành ra mật rắn hổ trong bụng nó.
Nó có nuốt của cải, rồi lại mửa ra;Đức Chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó.
Nó sẽ mút nọc rắn hổ;Lưỡi của rắn lục sẽ giết nó.
Nó sẽ chẳng thấy sông và dòng chảy mật cùng mỡ sữa ra.
Nó phải trả hoa lợi về công việc mình, không được nuốt nó;Phải thường lại tùy theo giá nó,Không được hưởng của ấy.
Vì nó có hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo,Cướp lấy nhà cửa, mà nó không có xây cất.
Bởi vì nó không biết an tịnh trong mình,Nó sẽ chẳng được bảo thủ gì về các điều mình ưa thích hơn hết.
Chẳng chi thoát khỏi sự mê ăn của nó;Cho nên sự may mắn nó chẳng bền lâu.Các người khốn khổ sẽ tra tay vào mình nó.
Đức Chúa Trời sẽ sai thạnh nộ Ngài hãm mình nó,Đặng làm cho lòng nó đầy dẫy, Ngài sẽ giáng cơn giận Ngài trên mình nó, chánh trong lúc nó ăn bữa.
Nó sẽ trốn lánh khỏi khí giới sắt,Còn cây cung đồng sẽ xoi lủng nó.
Nó nhổ tên ra khỏi thân nó,Mũi gươm bóng ngời rút ra khỏi gan nó;Các sự kinh khiếp hãm áp nó.
Cả sự tối tăm đã dành làm bửu vật cho nó;Lửa người ta không thổi sẽ thiêu đốt nó,Và kẻ còn sót lại trong trại nó sẽ bị tiêu diệt đi.
Các từng trời sẽ bày tỏ gian ác nó ra,Và đất sẽ dấy lên nghịch cùng nó.
Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất,Tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa.
Đó là phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác,Và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó.

-Theo Gióp chương 20
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7096
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1888
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Gióp Luận Đáp Số Phận Kẻ Ác 1 Week ago Karma: 5  
Gióp đáp rằng:
Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi;Thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn.
Hãy nhịn nhục tôi, để tôi nóiau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo báng đi.
Còn về phần tôi, than van tôi há hướng về loài người sao?Nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục?
Hãy xem xét tôi, và lấy làm lạ;Khá lấy tay bụm miệng mình.
Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng,Rởn cả óc và thịt tôi.
Cớ sao kẻ gian ác sống,Trở nên già cả và quyền thế cường thạnh?
Dòng dõi chúng nó thành lập có mắt chúng nó thấy,Và con cháu họ ở trước mặt họ.
Nhà của chúng nó được bình an, không sợ gì,Roi của Đức Chúa Trời chẳng đánh mình chúng nó.
Bò đực chúng nó sanh sản không hề thiếu kém,Bò cái họ sanh đẻ không có sảo.
Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên,Và con cái họ giỡn chơi nhau.
Hát múa theo tiếng trống nhỏ và đàn cầm,Và vui mừng theo tiếng kèn sáo.
Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình,Rồi bỗng chốc sa xuống âm phủ.
Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: "Ngài hãy lìa xa chúng tôi,Vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài."
Đấng Toàn năng là chi, mà chúng tôi phải phục sự Ngài?Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì?
Kìa sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó:Các mưu chước kẻ ác cách xa tôi.
Cái đèn kẻ ác tắt,Tai họa giáng trên chúng nó,Vả trong cơn thạnh nộ, Đức Chúa Trời phân phát đau đớn cho chúng nó,Điều đó há có thường xảy đến sao?
Há năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió,Như trấu bị bão cất đi sao?
Các bạn nói rằng: Đức Chúa Trời dành sự hình phạt về hung ác nó cho con cái nó.Đức Chúa Trời khá báo cho chính mình nó, để nó biết:
Khá chính con mắt hắn xem thấy điều hư hoại mình,Và uống được sự thạnh nộ của Đấng Toàn năng.
Vì khi số ngày định cho nó đã hết rồi,Nó nào kể chi đến gia quyến sau nó?
Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị;Vậy, người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao?
Kẻ nầy thác giữa chừng mạnh mẽ,Được thanh nhàn và bình an mọi bề;
Hai bình người đầy sữa,Và tủy xương người nhuần đượm.
Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn,Chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết.
Cả hai đều nằm chung trong bụi đất,Giòi sâu che lấp họ.
Nầy, tôi biết ý tưởng các bạn,Cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi.
Vì các bạn nói rằng: "Nhà kẻ cường bạo ở đâu?Trại kẻ ác ở nơi nào?"
Chớ thì các bạn chẳng hề hỏi khách qua đường sao?Há chẳng nhờ chứng cớ của họ mà nhìn biết rằng,
Trong ngày tai họa, kẻ hung ác được khỏi,Và trong ngày thạnh nộ, nó được thoát?
Tại trước mặt hắn, ai dám trách hắn vì tánh hạnh hắn?Ai sẽ báo ứng điều hắn đã làm?
Nó sẽ được đưa đến huyệt mả,Và người ta sẽ canh giữ phần mộ nó.
Các cục đất của trũng lấy làm êm dịu cho nó;Mọi người đều đi noi theo,Và kẻ đi trước thì vô số.
Vậy, sao các bạn an ủi tôi vô ích dường ấy?Vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi.

-Theo Gióp chương 21.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop