Home arrow Forum
Vnsalvation Forum
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Go to bottom Post Reply Favoured: 1
TOPIC: Tâm Hồn Bé Thơ
#6781
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Ý Của Cha Trên Trời 5 Months, 4 Weeks ago Karma: 5  
Coi chừng tiên tri giả
Là kẻ mang lốt chiên
Nhưng bề trong cắn xé
Họ chính là muôn sói

Nhờ trái sẽ biết cây
Cây tốt sanh trái tốt
Cây xấu sanh trái xấu
Nên đốn chụm cây xấu

Không phải hễ những ai
Nói rằng Lạy Chúa tôi
Thì đều là người tốt
Để vào nước thiên đàng

Nhưng những ai làm theo
Ý của Cha trên trời
Họ mới được Ngài chọn
Vào hưởng nước thiên thượng .

Đến ngày đó , nhiều người
Thưa cùng Chúa Lạy Chúa
Tôi đã nhân danh Ngài
Nói tiên tri , trừ quỉ
Cùng làm nhiều phép lạ
Trong danh Chúa Jêsus

Khi ấy , Chúa phán rõ
Hỡi kẻ làm gian ác
Ta không biết các ngươi
Hãy lui ra khỏi Ta .

Chúa dạy ..
Kẻ nào nghe , làm theo lời Ta phán
Giống như người khôn cất nhà trên đá
Mưa sa nước chảy . gió lay xô động
Nhưng không sập vì đã cất trên đá

Kẻ nào nghe lời Ta phán đây
Không làm theo , sẽ như người dại
Cất nhà trên đất cát không nền
Có mưa sa nước chảy gió lay
Xô động sập ngã hư hại nhiều .

Lời Ngài quyền phép cập theo
Không như thông giáo nói nhiều thế thôi ;
Dân chúng suy gẩm lời Ngài
Năng quyền hiện thực Con Trời giáng lâm .

-Theo ý Mathiơ 7:15-29
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6782
Ban Mai (User)
Platinum Boarder
Posts: 410
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Làm Theo Lời Ngài 5 Months, 4 Weeks ago Karma: 0  
Làm theo lời Ngài , Chúa phán
Đừng chỉ biết nói không làm
Vì đến ngày cuối sẽ tới
Bị Ngài từ chối đuổi ra

Dầu nhân danh Chúa trừ tà
Hoặn nói tiên tri , phép lạ ;
Nhưng không làm theo lời Ngài
Giả hình không phải chiên Chúa

Chúa thấu tâm linh hồn xác
Chúa biết rõ thật hay không
Không gì che dấu được Chúa
Vì thế luôn phải ăn năn

Phải sống theo lời Chúa phán
Cầu Thánh Linh Chúa chỉ dạy
Để tránh phạm tội giả nhân
Chiên giả không phải chiên Chúa

Nước Cha hằng sống cõi sống
Mời vào tên ghi sách sống
Trở về cùng Đấng tạo nên
Muôn vật bởi Ngài mà có .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6887
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Người Tuổi Giàu Có 4 Months, 4 Weeks ago Karma: 5  
Người giàu trẻ tuổi đến hỏi Ngài
Việc lành nào mới nhận sự sống ?
Đức Chúa Jêsus trả lời ngay
Sao ngươi hỏi Ta về việc lành ?
Chỉ có một Đấng lành mà thôi

Muốn vào sự sống , phải giữ điều răn
Người hỏi điều gì ? Ngài liền phán tiếp
Đừng giết người đừng phạm tà dâm
Đừng trộm cắp đừng làm chứng dối
Sống tấm lòng hiếu kính cha mẹ
Hãy thương kẻ lân cận như mình

Người trẻ thưa Ngài đã giữ đủ
Ngài bèn phán nếu muốn trọn vẹn
Hãy bán gia tài giúp kẻ nghèo
Ngươi sẽ có của quí trên trời
Rồi hãy đến đây mà theo Ta

Người trẻ nghe xong buồn rầu lắm
Vì chàng có rất nhiều của cải
Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ
Quả thật Ta nói cùng các ngươi
Con lạc đà chui qua lỗ kim
Dễ hơn người giàu vào nước Chúa
Môn đồ nghe lạ qúa , hỏi Ngài
Vậy thì ai mới được cứu rỗi ?

Ngài nhìn Môn đồ bèn phán
Điều này loài người không thể
Nhưng Đức Chúa Trời làm được
Vì Ngài làm được mọi việc

Phierơ bèn thưa Ngài rằng
Chúng tôi bỏ tất cả , theo Thầy
Vậy thì chúng tôi sẽ được gì ?

Đức Chúa Jêsus phán rõ
Quả thật , nghe Ta nói đây
Đến kỳ muôn vật đổi mới
Là khi Con Người sẽ ngự
Trên ngôi vinh hiển của Ngài
Thì các ngươi đã theo Ta

Cũng sẽ được ngồi trên mười hai ngôi
Xét đoán mười hai chi phái Ysơraên

Hễ ai chịu vì danh Ta
Lìa bỏ anh em chị em
Lìa bỏ cha mẹ con cái
Lìa bỏ đất ruộng nhà cửa
Thì sẽ lãnh bội phần hơn
Và hưởng sự sống đời đời

Song nhiều kẻ ở đầu sẽ nên rốt
Sẽ có nhiều kẻ ở rốt sẽ nên đầu .

-Theo ý Mathiơ 19:16-30
 
Report to moderator   Logged Logged  
 
Last Edit: 2016/12/01 14:41 By Bui Cam Trang.
  The administrator has disabled public write access.
#6888
Ban Mai (User)
Platinum Boarder
Posts: 410
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Thập Giá Một Lần 4 Months, 4 Weeks ago Karma: 0  
Lời Chúa giảng dạy đầy tình thương
Cùng những điều răn chuẩn mực theo
Nhưng có mấy ai thực hành nổi
Nếu không do Thiên Chúa xót thương

Việc thiện mỗi người như áo nhớp
Không đủ tiêu chuẩn vào thiên đàng
Chỉ có qua Thiên Chúa Ngôi Hai
Mọi người mới được xóa sạch tội

Thập giá một lần Chúa chịu tội
Thế cho nhân loại những lỗi lầm
Tin Đức Chúa Jêsus xuống trần
Ngài chiến thắng sự chết vĩnh viễn

Ngài thăng thiên trở về cõi sống
Tin Lành Ngài rao giảng muôn dân
Cứu ai tin sẽ nhậm phước phần
Thân cát bụi nhưng linh mãi sống

Hưởng thiên đàng cõi sáng cõi sống
Hưởng Thánh Nhan phúc hạnh ân cao
Đoàn chiên Ngài hoan ca thiên cung
Đoàn tụ trong vương quốc chiến thắng
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6917
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:Cha Công Bình Phán Xét 4 Months ago Karma: 5  
Ban Mai wrote:
QUOTE:
Phước đời sung sướng sang giàu
Phải biết thực hành lời Chúa dạy khuyên
Vì Ngài là Đấng công bình
Cầm cân nẩy mực xét liền công tâm

Có ai sống mãi hay không
Một ngày bụi đất tấm thân trở về
Nghèo giàu đều chết như nhau
Đời đời mới thật cõi sau phần mình

Linh hồn có được sướng không
Nếu không có Chúa chẳng mong thoát đời
Làm lành như áo nhớp thôi
Chỉ duy Thiên Chúa cứu người thoát qua

Để vào phước hạnh nước Cha
Hay vào đau khổ linh hồn vực sâu
Cũng do lúc sống ăn năn
Biết tin Thiên Chúa dâng Ngài đức tin

Kinh Thánh đã nói rõ ràng
Thiên đàng - hỏa ngục hai nơi xa vời
Âm phủ không thể ăn năn
Không thể xin Ngài trở lại để tin

Thiên Chúa sáng tạo muôn loài
Tin Chúa hưởng phước đời đời chẳng sai ;
Bệ Ngài thành kính phục vâng
Vâng lời Chúa phán , ta lên thiên đàng .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6928
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Cõi Sống 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Chúa phán : Ngày sống lại như các thiên sứ
Sống cõi sống thờ phượng Thiên Chúa
Không còn trong quy luật hôn nhân
Không còn phải chịu chết xác thân

Vì Chúa là Chúa của kẻ sống
Trong cõi sống sáng danh Thiên Chúa
Cõi đời đời do Chúa ban tặng
Nếu tin Ngài thực hành lời Ngài

Xưa Môise trong truyện bụi gai
Đã gọi Chúa là Đức Chúa Trời
Là Đấng Sống của những người sống
Cõi đời này và cõi sống đời

Về cõi sống đều làm dân Chúa
Một Cha chung là Đức Chúa Trời
Đều phụng thờ danh Đấng Chí Cao
Mỗi dân Chúa đều sống phục vụ

Trong tình yêu của Đức Chúa Trời
Mỹ đức Ngài gội nhuần tình thương
Hưởng tình Chúa ánh sáng thuần khiết
Hưởng bình an tâm linh thọ ơn
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6932
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Như Chính Chúa Công Bình 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Hỡi các con bé mọn
Chớ để ai lừa dối
Kẻ làm sự công bình
Họ là người công bình
Như chính Chúa công bình

Phạm tội thuộc ma quỉ
Vì chúng phạm từ đầu
Con Thiên Chúa hiện ra
Hủy phá việc ma quỉ

Ai sanh bởi Thiên Chúa
Thì chẳng thể phạm tội
Vì hột giống của Ngài
Luôn ở trong người ấy
Họ có Chúa Thánh Linh

Thuộc Chúa không phạm tội
Thuộc quỷ hay phạm tội
Ai không làm công bình
Là không thuộc về Chúa
Không nên ganh ghét nhau
Vì Chúa là Tình Yêu .

-Theo ý I Giăng 3 :7-10.
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6933
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tình Ngài 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Tình Ngài hùng vĩ núi non
Tình Ngài muôn sóng đại dương vỗ về
Tình Ngài ghềnh thác vực sâu
Tình Ngài từng chiếc lá non đâm chồi

Lắng nghe tiếng Chúa tỉ tê
Lắng nghe Cha Thánh muôn bề thành tâm
Lắng nghe cúi xuống tri ân
Lắng nghe sâu nhiệm tiếng ngân đáy lòng

Chúc tôn Thiên Chúa quyền oai
Chúc tôn ân sủng Chúa ban chủng loài
Chúc tôn Ngài chịu thế thân
Chúc tôn dòng Huyết tẩy ròng nhân gian

Kính thờ với cả tâm linh
Kính thờ khôn xiết đức tin dâng Ngài
Kính thờ từ ái vô biên
Kính thờ thương xót triền miên Danh truyền

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi
Tạ ơn êm dịu Ngôi Lời độ che
Tạ ơn Đấng Thánh chữa lành
Tạ ơn an thái sắc son tâm hồn
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6937
Bui Cam Trang (User)
Platinum Boarder
Posts: 1856
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tin Ngài Ngài Cứu 3 Months, 2 Weeks ago Karma: 5  
Không ai dám tự khoe mình
Mình không gì cả tội tình thế nhân
Theo những thần tượng hư không
Không ai tự cứu bản thân của mình

Thiên Chúa thương xót chúng sinh
Ngôi Hai duy nhất cứu tinh nhân loài
Tin Ngài , Ngài cứu ngay thôi
Xóa sạch muôn tội cõi đời hôm nay

Tình Cha ân điển thủy chung
Một lần chịu khổ hiến thân cứu đời
Một dòng Huyết báu tuôn rơi
Đồi Gôtha đã sáng trời hy sinh

Ngài chết - Sống lại quang vinh
Tin Lành cứu rỗi thuyết minh ơn đầy
Tình Cha vũ trụ bao la
Ngài sáng tạo khắp hơi hà Thánh Linh

Có Đức Thánh Linh ở cùng
Tuyển dân Thiên Chúa luôn chung thân Ngài
Một Cha - hằng hà tình thương
Dang tay rộng mở gọi con trở về

Những con cái khắp bốn phương
Quay về Tin Chúa dạ ngời tâm linh
Tình Cha cứu độ chúng sinh
Tạ ơn Thiên Chúa hành trình hào quang .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#6944
Ban Mai (User)
Platinum Boarder
Posts: 410
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Đường Ngài Nêu Dạy Bình An 3 Months, 1 Week ago Karma: 0  
Đường đi tránh lối thờ ơ
Tránh theo hình tượng vật vờ tội nhân
Tham lam ô uế bất phân
Khiến thạnh nộ Chúa nghịch cùng phạm nhân

Chúa dạy sống theo lời răn
Xa lìa xưa cũ thường hằng can qua
Đừng để phỉnh dỗ dối gian
Đừng buông tay mà nhúng chàm thê lương

Cũng tránh lời tục , nói hành
Tránh theo trong lối đành hanh hận thù
Chọn sống thanh thản Cha Lành
Đường Ngài nêu dạy bình an ngự hòa

Ngài đã phó thân đớn đau
Ban cho nhân loại thoát sầu cuồng quay
Một đường nhỏ hẹp luôn đầy
Tình thương mở rộng chân mây thiên đàng

Dự phần kế nghiệp trong Cha
Nước Ngài vinh hiển tặng ban dân Ngài
Cùng nhau chung hưởng Thánh Nhan
Bầy chiên thiên quốc ca vang tạ lời .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#7020
Ban Mai (User)
Platinum Boarder
Posts: 410
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Nhờ Danh Thiên Chúa Cứu Linh Xác Trần 1 Month, 2 Weeks ago Karma: 0  
Tình Ngài lời dạy bảo ban
Các con sống đẹp chứa chan ý lành
Tình thương còn mãi thời gian
Trần gian hữu hạn nhưng không phai tàn
Mãi mãi tình thương thiên đàng
Tình Ngài thắp sáng thế gian gươngNgài
Ngôi Hai cũng vì thương yêu
Ngài thương nhân loại trầm mình tội nhân

Ngài chịu đau đớn xác thân
Trời cao hạ giáng lãnh phần hi sinh
Không màng tủi nhục thập hình
Thân Ngài đền tội chúng sinh khải hoàn
Tình Ngài biến đổi tội nhân
Được hưởng vô tội nếu tin danh Ngài
Danh Jêsus đầy hiển oai
Vượt qua sự chết thắng rồi tuyên xưng

Mở lòng tin Chúa Jêsus
Ăn năn thống hối Cha Lành tẩy thanh
Không còn tội lỗi khổ thân
Nhờ danh Thiên Chúa cứu linh xác trần
Đoàn chiên thiên quốc tình thương
Hưởng ân vô giá Trời thương rao truyền
Trở về tin Đấng Chí Cao
Bình an vui sống thiện tâm dân Ngài .
 
Report to moderator   Logged Logged  
 
Last Edit: 2017/03/10 15:07 By Ban Mai.
  The administrator has disabled public write access.
#7044
Ban Mai (User)
Platinum Boarder
Posts: 410
graphgraph
User Offline Click here to see the profile of this user
Tâm Hồn Bé Thơ 4 Weeks ago Karma: 0  
Khi về thiên đàng sẽ ra sao
Ai được làm lớn trong nước Cha
Môn đồ thi nhau mong chức lớn
Chúa từ tốn đáp hãy lắng nghe :

Đem một trẻ nhỏ đặt chính giữa
Ngài khuyên nên có tâm hồn thơ
Khiêm cung như lòng một em bé
Người đó sẽ lớn trên thiên đàng

Còn ai xui giục một cháu bé
Đã tin Thiên Chúa rồi đổi thay
Phạm vào tội lỗi Chúa ngăn cấm
Hủy hoại đời thơ xa lánh Cha

Thì thà rằng buộc một cối đá
Vào cổ của kẻ hại đời em
Quăng nhanh cho nó xuống đáy biển
Còn hơn sống hại trẻ thơ ngây .

Muốn được làm lớn trong thiên đàng
Khiêm cung Chúa dạy phải sẵn sàng
Trở nên như bé chưa phạm tội
Được Ngài nhấc lên chức trọng sang .
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop