Top - Những Lời Chứng
 
 
 

 
Những Lời Làm Chứng Từ Hội Đồng Phục Hưng 2008
 
 
 
 
Full Screen
Report
 
 
 
 
Discussion
 
 
 
 
 
 
 
About this video
 
 
Date :13 September 2010
Views :8152
Votes :0 Rating :0
Vote it:
 
Hội Thánh Tin Lành Baptít Việt Nam http://www.vbcweb.org/Default.aspx Những Lời Làm Chứng Ngày 18 tháng 10 năm 2008 (Buổi Trưa Thứ Bảy) Hình ảnh : http://www.flickr.com/photos/28895312@N05/ http://community.webshots.com/user/vietnambaptistchurch Vietnamese Baptist Church Testimonies October 18, 2008 (Saturday Afternoon) Pictures : http://www.flickr.com/photos/28895312@N05/ http://community.webshots.com/user/vietnambaptistchurch [More] [Less]
Embed:
 
 
 
 
 
Sort By
 
 
 Videos in "Những Lời Chứng" category 
Toi da tim duoc cau tra loi, tai sao con nguoi chet, va co hy vong gi sau khi mot nguoi qua doi?
A Buddhist Monk was raised from the dead and when awoken spoke of an afterlife he knew nothing about...
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/DV_dLvT9CBs2010-04-26T05:09:36.000Z2010-04-28T03:47:...
www.vhmweb.org Chân phải ngắn hơn chân trái 2 inches được Chúa kéo ra bằng nhau God...
Chân được mộc dài ra bởi quyền năng của Chúa/bài làm chứng/Dr. Huỳnh Quốc Kh...
JJESUS CHRIST - JEHOVA ROPHE -DANG Chua Lanh -baby Thien An tu ke chet SONG LAI
CHUA Chua Lanh cho baby THIEN AN
Hội Thánh Tin Lành Baptít Việt Nam http://www.vbcweb.org/Default.aspx Nh...
Hội Thánh Tin Lành Baptít Việt Nam http://www.vbcweb.org/Default.aspx Những Lời Làm Ch...
 
 
Jump to: / 1