Top - Music Video - Nhac Thanh Viet Nam
 
 
 

 
Chao mung Chua vieng tham
 
 
 
 
Full Screen
Report
 
 
 
 
Discussion
 
 
 
 
 
 
 
About this video
 
 
Date :06 August 2011
Views :8488
Votes :0 Rating :0
Vote it:
 
Bài hát này được sáng tác từ sự bày tỏ của Chúa, qua phân đoạn kinh thánh : Lê-vi-ký 25:8-13 (Ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm; thì giờ của bảy tuần năm nầy sẽ là bốn mươi chín năm; rồi đến ngày mồng mười tháng bảy, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm thứ năm mươi nầy là một năm hân hỉ cho các ngươi, không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sanh sản, và cũng chẳng nên hái nho không có hớt sửa, vì là một năm hân hỉ, sẽ làm thánh cho các ngươi; phải ăn những thổ sản. Trong năm hân hỉ nầy, các sản nghiệp đều sẽ trở về nguyên chủ.) CHÀO MỪNG CHÚA VIẾNG THĂM -- CHÀO MỪNG NĂM HÂN HỈ (đây đã là năm Hân Hỉ thứ 2 của đất nước VN). Đã hơn 100 năm Tin Lành đến VN. Ao ước tất cả anh chị em khi lắng nghe bài hát này sẽ nhận được những ý nghĩa thật thú vị qua lời của Chúa Hiệp lòng cùng nhau chào đón một cơn phấn hưng lớn lao mà Chúa đang chuẩn bị tuôn đổ trên quê hương VN ... ! https://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=1621234751210&comments [More] [Less]
Embed:
 
 
 
 
 
Sort By
 
 
 Videos in "Nhac Thanh Viet Nam" category
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/kC5LbAS_lRA2009-04-10T11:53:33.000Z2015-03-02T23:33:...
Video Clip lấy từ bộ phim "Cuộc khổ nạn của Đấng Christ", với bài hát - Via Dol...
Bai Hat Loi Chua Cua Anh Chi Duong Trang
WITH ALL MY HEART TO GOD AND TO YOURS.
The first worship MV ever made by the Vietnamese youth christian generation. Thank you our Lord for ...
Ví ai mà Chúa đã hy sinh
Ta đã chết cho bao người đang đau đớn trong tội lỗi.
Nước sống
iphim nhạc online Thánh Ca cho Hội Tin Lành nhà Thờ Công giáo, nhac phim thanh ca cho Hoi...
cai luong cuộc đời Chúa Jêsus, phim giây phút chia tay của Thầy, cuốn phim bạn nên...
cai luong cuoc doi chua Giesu Jesus tuồng cải lương nỗi tiếng của Công Giáo và tin L...
cai luong dua con hoang dang tập 1 phim đưá con hoang đàng, nhạc thánh ca cải lương ch...
cai luong dua con hoang dang tập 2 phim đưá con hoang đàng, nhạc thánh ca cải lương, c...
CHÍNH TA ĐÃ CHỌN CON
Bài hát này được sáng tác từ sự bày tỏ của Chúa, qua phân đoạn kinh thánh : ...
(Xuân Phú), "Cháy Lên" + Xachari 4:6 "Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳn...
 
 
Jump to: / 6