Top - Music Video - Nhac Thanh Viet Nam
 
 
 

 
CHÍNH TA ĐÃ CHỌN CON
 
 
 
 
Full Screen
Report
 
 
 
 
Discussion
 
 
 
 
 
 
 
About this video
 
 
Date :06 August 2011
Views :7331
Votes :3 Rating :5
Vote it:
 
CHÍNH TA ĐÃ CHỌN CON
Embed:
 
 
 
 
 
Sort By
 
 
 Videos in "Nhac Thanh Viet Nam" category
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/kC5LbAS_lRA2009-04-10T11:53:33.000Z2015-03-02T23:33:...
Video Clip lấy từ bộ phim "Cuộc khổ nạn của Đấng Christ", với bài hát - Via Dol...
Bai Hat Loi Chua Cua Anh Chi Duong Trang
WITH ALL MY HEART TO GOD AND TO YOURS.
The first worship MV ever made by the Vietnamese youth christian generation. Thank you our Lord for ...
Ví ai mà Chúa đã hy sinh
Ta đã chết cho bao người đang đau đớn trong tội lỗi.
Nước sống
iphim nhạc online Thánh Ca cho Hội Tin Lành nhà Thờ Công giáo, nhac phim thanh ca cho Hoi...
cai luong cuộc đời Chúa Jêsus, phim giây phút chia tay của Thầy, cuốn phim bạn nên...
cai luong cuoc doi chua Giesu Jesus tuồng cải lương nỗi tiếng của Công Giáo và tin L...
cai luong dua con hoang dang tập 1 phim đưá con hoang đàng, nhạc thánh ca cải lương ch...
cai luong dua con hoang dang tập 2 phim đưá con hoang đàng, nhạc thánh ca cải lương, c...
CHÍNH TA ĐÃ CHỌN CON
Bài hát này được sáng tác từ sự bày tỏ của Chúa, qua phân đoạn kinh thánh : ...
(Xuân Phú), "Cháy Lên" + Xachari 4:6 "Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳn...
 
 
Jump to: / 6