Top - Những Lời Chứng
 
 
 

 
Buddhist Monk Raised From the Dead!!!
 
 
 
 
Full Screen
Report
 
 
 
 
Discussion
 
 
 
 
 
 
 
About this video
 
 
Date :15 January 2012
Views :6563
Votes :0 Rating :0
Vote it:
 
A Buddhist Monk was raised from the dead and when awoken spoke of an afterlife he knew nothing about! Hell, and heaven, something his religion speaks nothing about! His Experiences are as follows!! The Story was taken from China! True Story! [More] [Less]
Embed:
 
 
 
 
 
Sort By
 
 
 Videos in "Những Lời Chứng" category 
Toi da tim duoc cau tra loi, tai sao con nguoi chet, va co hy vong gi sau khi mot nguoi qua doi?
A Buddhist Monk was raised from the dead and when awoken spoke of an afterlife he knew nothing about...
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/DV_dLvT9CBs2010-04-26T05:09:36.000Z2010-04-28T03:47:...
www.vhmweb.org Chân phải ngắn hơn chân trái 2 inches được Chúa kéo ra bằng nhau God...
Chân được mộc dài ra bởi quyền năng của Chúa/bài làm chứng/Dr. Huỳnh Quốc Kh...
JJESUS CHRIST - JEHOVA ROPHE -DANG Chua Lanh -baby Thien An tu ke chet SONG LAI
CHUA Chua Lanh cho baby THIEN AN
Hội Thánh Tin Lành Baptít Việt Nam http://www.vbcweb.org/Default.aspx Nh...
Hội Thánh Tin Lành Baptít Việt Nam http://www.vbcweb.org/Default.aspx Những Lời Làm Ch...
 
 
Jump to: / 1