Home
CHINH PHỤC LINH HỒN In E-mail
Người viết: Admin   

CHINH PHỤC LINH HỒN

 

LỜI GIỚI THIỆU :

Châm ngôn 11:30 "Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta." Cũng xem Đa-ni-ên 12: 3, Thi thiên 126:5,6 "Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình."

Ít người được kêu gọi làm Mục sư, Truyền đạo nhưng mọi người tín đồ Đấng Christ đã tái sanh đều được kêu gọi làm người chinh phục linh hồn tội nhân.

Các Mục sư Truyền đạo thường bận rộn với các buổi nhóm họp và các lớp học đến nỗi họ quên việc tiếp xúc riêng tư trong công tác chinh phục linh hồn.

Có một câu chuyện kể về giấc ác mộng của một Mục sư: Ông đứng trước tòa phán xét và Đức Chúa Trời hỏi: Những linh hồn của các bạn bè và tôi tớ của ngươi ở đâu? Ông thưa: - Thưa Chúa, tôi không biết" và lập tức ông bị rơi xuống hỏa ngục. Khi kể xong câu chuyện giấc mơ của mình cho người vợ nghe, Ông Mục sư ngã xuống, qua đời.

Sự chinh phục linh hồn là một cố gắng nhứt định nhằm hướng dẫn một người nhứt định tiếp nhận một Cứu Chúa nhứt định vào một thời gian nhứt định (Billy Sunday).

Những người bình thường đã chinh phục được những vĩ nhân như Moody và Spurgeon. Anh-rê đã đưa Phi-e-rơ đến với Chúa Jêsus.

I. NHỮNG LÝ DO TA PHẢI CHINH PHỤC LINH HỒN :

1. Giá trị của một linh hồn: Có thể lắm chúng ta là người duy nhất có thể gây ấn tượng trên linh hồn đặc biệt nào đó, và linh hồn của người đó là quí báu hơn cả thế gian. Mác 8:35-38.

2. Sự kiện hỏa ngực là có thật: Nếu chúng ta thực sự tin rằng linh hồn tội nhân đang trên đường đến sự hư mất đời đời, nơi hỏa ngục là nơi lửa và diêm cháy bừng bừng là nơi đau đớn, tối tăm, khóc lóc, nghiến răng cho đến đời đời, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm hết sức mình để thuyết phục linh hồn tội nhân ăn năn tin nhận Chúa Jêsus.

3. Sự thống khổ của Chúa Jêsus Christ trên thập tự giá dành cho mỗi tội nhân.

4. Sự trống rỗng, điên dại và hư không của thế gian nầy. Trong Đấng Christ, chúng ta tìm thấy những diều quí báu vô cùng có thể đem tặng cho bạn bè chùng ta.

5. Ước muốn có đầy đủ những người thân yêu ruột thịt được cứu trên thiên đàng. Thật là buồn bã biết bao khi biết rằng một thân nhân của chúng ta đang bị hư mất chỉ vì chúng ta lười biếng hoặc bất cẩn.

6. Sự vinh hiển của thiên đàng thúc giục ta chia xẻ cho những người khác cùng hưởng với chúng ta.

7. Những phần thưởng cá nhân Chúa dành cho những chứng nhân trung tín như mão triều thiên, bằng khen của Chúa, địa vị cao cả trong nước Chúa...v.... v.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀM NGƯỜI CHINH PHỤC LINH HỒN :

1. Người đó phải được cứu và biết chắc sự cứu rỗi của mình.

2. Người ấy phải sống một đời sống trong sạch bề trong lẫn bề ngoài. Một đời sống đầu phục Chúa Jêsus Christ.

3. Người ấy phải hầu việc trong tinh thần yêu thương và kiên nhẫn, không có thái độ kiêu căng hoặc thiếu kiên nhẫn.

4. Người ấy phải có sự hiểu biết tương đối đầy đủ về Kinh thánh và biết sử dụng Kinh thánh. Hãy chuyên cần nghiên cứu Kinh thánh. Sự dốt nát về Kinh thánh không thể tha thứ được cho một chứng nhân. Đức Chúa Trời phán trong Gia-cơ 1:5 "Trong anh em có ai thiếu sự khôn ngoan hãy cầu xin Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai."

5. Người ấy phải là người cầu nguyện, nhờ cậy Chúa biến cải tội nhân.

6. Đời sống người đó phải có quyền năng trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ê-phê-sô 5:18 "Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh."

7. Người ấy phải có sự thương xót các linh hồn hư mất. Nếu không có lòng thương xót, người ấy sẽ làm việc theo tinh thần chiếu lệ, máy móc và không có lòng - Tội nhân sẽ đáp ứng cách tương tự.

III. ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG VIỆC CHINH PHỤC LINH HỒN:

1. Phải đi ra: Thi thiên 126:5,6 "Kẻ nào đi ra gieo giống..." - Không nên đợi cho tội nhân nói với bạn hoặc mở đầu câu chuyện. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là bạn phải đi đến với tội nhân và mở đầu câu chuyện cứu rỗi họ.

2. Với tấm lòng yêu thương tan vỡ vì các linh hồn: "Vừa đi vừa khóc. Chúa Jêsus khóc về thành Giê-ru-sa-lem. Lòng Ngài đầy dẫy lòng thương xót người hư mất. Tiên tri Giê-rê-mi ước ao có thể khóc vì dân Y-sơ-ra-ên suốt ngày đêm. (Giê-rê-mi 9:1). Phao-lô đã khóc cho các linh hồn (Công vụ 20:19). Nhiều nước mắt và thử thách. Công vụ 20:31 "Trong ba năm, hằng đêm va ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn."

3. Với Lời của Đức Chúa Trời: "Mang giống ra rải." Đừng hy vọng người ta sẽ hối cải nhờ tài biện luận, hay sự tranh cãi tài ba của bạn. Phi-e-rơ nói rằng con người được tái sanh nhờ Lời của Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 1:23). Chúa Jêsus khuyên chúng ta trong thí dụ về người gieo giống phải gieo giống tốt. Một câu Kinh thánh có khi đầy đủ hơn là nhiều câu chỉ gây bối rối. Hãy học thuộc lòng các câu Kinh thánh. Học thuộc bản mục lục và địa chỉ các câu Kinh thánh để dễ tìm trưng dẫn. Hãy nương dựa nơi Lời Đức Chúa Trời trong sự cáo trách tội lỗi và tái sanh trong đức tin.

4. Sự kết quả chắc chắn: "Gặt hái cách vui mừng, mang bó lúa mình." Bạn sẽ không chinh phục được mọi linh hồn bạn tiếp xúc đâu. Nhưng một số người sẽ được bạn chinh phục về cho Chúa. Có thể bạn chỉ chinh phục được 2% cho Chúa, và cũng có thể bạn nói về Chúa cho một người suốt 10 lần và rồi chinh phục được người đó trong lần thứ 11. Mỗi lần nói chuyện có thể là một vòng xích trong sợi dây chuyển kéo người ta đến cùng Đấng Christ.

5. Niềm vui của người đi chinh phục linh hồn: "Gặt hái cách vui mừng" "Vui mừng trở về." Kinh thánh nói đến việc cả thiên đàng vui mừng khi thấy một tội nhân ăn năn. Lu-ca 15:7 - 10, Ê-sai 53:11 "Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn." Niềm vui của sự cứu rỗi thường được nhân lên gấp bội trong việc chinh phục linh hồn.

IV. CÁC THỦ TỤC VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG VIỆC CHINH PHỤC LINH HỒN :

1. Tìm kiếm và cầu nguyện Chúa cho có cơ hội và rồi sử dụng ngay cơ hội đến. Đừng nên đợi một thời cơ khác thuận lợi hơn.

2. Hướng dẫn trực tiếp tội nhân đến việc tiếp nhận Đấng Christ. Có thể ta chỉ nói chuyện về Đấng Christ, về Kinh thánh, về các đề tài liên hệ mà không bao giờ đối diện với đề tài chính.

3. Nên liên hệ với người cùng tuổi tác và phái tính. Tuy nhiên, nếu Chúa Thánh Linh thúc giục bạn nói về Chúa cho một người nào, bạn đừng ngần ngại. Cứ lập tức tiến hành.

4. Phải lịch sự: Đừng nói quá nhiều cũng đừng tranh luận. Hãy để cho tội nhân phát biểu.

5. Tránh thái độ thân mật suồng sã: Một số người chấp nhận nhưng một số khác thì không chịu được được.

6. Nên tiếp xúc với từng cá nhân khi có dịp. Trong đám đông, một người hay "giấu mặt" nhưng trong chỗ riêng tư người đó dễ thố lộ với bạn, từ lòng đến lòng hơn.

7. Luôn luôn tự tin: Nếu tội nhân xưng tội. Hãy nhớ Kinh thánh nói rằng: Gia-cơ 5:20 "Kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi."

8. Đừng để bị lôi cuốn vào các cuộc tranh luận. Ma quỉ hay dùng thủ đoạn nầy để tội nhân nó tránh sự ăn năn.

9. Đừng nhờ cậy khả năng riêng là kinh nghiệm riêng của bạn. Hãy luôn thầm nguyện xin Chúa dẫn dắt.

10. Đừng nổi nóng hoặc thiếu kiên nhẫn. Đây là quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời, và việc người ta suy xét kỹ trước khi tiếp nhận là việc phải lẽ.

11. Hãy tiếp xúc với tội nhân y như mình cũng là tội nhân như họ. Chứ không phải một thánh nhân.

KẾT LUẬN:

Khi một người sẵn sàng tiếp nhận tin Chúa, hãy nên mời người đó quì gối cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho người đó, nhưng nếu người đó tự cầu nguyện được càng tốt.

Sau khi cầu nguyện hãy cho người đó đọc một vài câu Kinh Thánh bảo đảm sự cứu rỗi. Hãy theo dõi cầu nguyện và chăm sóc người mới tin Chúa bằng sự tiếp xúc thêm.

Nên giúp người đó làm chứng về Chúa càng sớm càng tốt.

Nếu các cố gắng của bạn chưa có kết quả, hãy tiếp tục cầu nguyện cho đến khi Đức Chúa Trời ban ơn kết quả.

 
< Trước   Tiếp >