Home
Ai Đáng Bị Trừng Phạt In E-mail
Người viết: Admin   

Ai Đáng Bị Trừng Phạt

Một nhà truyền giáo Tin Lành đang thuyết giáo cho một đám đông trên bờ sông Hằng là con sông mà người Ấn cho là linh thiêng, phải xuống sông tắm cho được thanh tẩy tội ác. Ông bảo rằng: “Chính ma quỷ đã xui khiến quý vị phạm tội chống lại Thượng-đế và xuống dòng sông này tắm, sông này không có thần quyền gì cả đâu. Ma quỷ đánh lừa quý vị đó! Hễ nghe theo nó, quý vị sẽ phạm tội và bị trừng phạt.” Một tu sĩ Ấn-độ-giáo là đạo dạy người ta phải xuống sông Hằng tắm như một nghi lễ thanh tẩy, ngắt ngang bảo rằng: “Thưa ông, ông vừa bảo rằng ma quỷ xui người ta phạm tội phải không?” Nhà truyền giáo đáp: “Phải, đúng như vậy.” Tu sĩ kia nói: “Như vậy thì lỗi là ở ma quỷ, và ma quỷ mới đáng bị trừng phạt chứ? Tại sao ông nói con người lại bị phạt?” Sau một lời thầm nguyện thật nhanh, nhà truyền giáo nhận thấy có một chiếc thuyền đang di chuyển, và trên thuyền có mấy người ngồi trên ấy. Quay lại với đám đông, ông nói: “Các bạn có thấy chiếc thuyền kia không? Giả dụ như tôi sai mấy người thuộc nhóm của tôi đến đánh và cướp tất cả những đồ trên thuyền đó và đem về đây cho tôi, thì ai là người đáng bị trừng phạt? Người chủ mưu hay là kẻ trực tiếp thi hành tội ác?” Mọi người đồng thanh đáp: “Tất cả người chủ mưu cũng như người thi hành tội ác đều bị trừng phạt cả.” Vị giáo sĩ trả lời: “Đúng như vậy. Tương tự như thế, ma quỷ là kẻ chủ mưu và quý vị là những người nghe theo lời nó, đều bị phạt cả.”

Vâng, ma quỷ thực sự có cám dỗ chúng ta phạm tội, nhưng chính chúng ta mang tội khi nào nghe theo lời nó và thực hiện tội ác.

Tuy nhiên tội nhân và ma quỷ khác nhau ở chỗ: tội nhân có thể nhận ra tội ác của mình, ăn năn hối lỗi và được tha tội. Còn ma quỷ chỉ chờ đợi ngày nó bị tiêu diệt mãi mãi. Chúng ta đừng đổ lỗi cho ma quỷ hay hoàn cảnh, nhưng hãy thành thực nhận lỗi và hưởng ơn huệ thứ tha của Chúa. Cũng không cần quan tâm về số phận của ma quỷ, nhưng hãy nghĩ đến chính chúng ta. Nếu ta phải lìa cõi đời giây phút này, ta có chắc mình được Chúa tha thứ tội và tránh khỏi cuộc trừng phạt hay không? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần trả lời dứt khoát ngay bây giờ.

 
< Trước