Home
Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp In E-mail
Người viết: admin   

2372467260056992335sNGZwc_fs.jpg

Cái Nết Đánh Chết Cái Đẹp
(Sự Khiêm Nhường)

Một hôm Dương Chu sang nước Tống, vào ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà có hai nàng hầu, một nàng đẹp, một nàng xấu. Để ý quan sát, Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quí trọng người thiếp xấu mà khinh rẻ người thiếp đẹp. Lấy làm lạ, ông mới dò hỏi cậu bé giúp việc.

Cậu bé tiết lộ: Người thiếp đẹp hay kênh kiệu, tự cho mình là đẹp nên mất đẹp. Chúng tôi chẳng ai còn nhìn ra cái đẹp của nàng. Trái lại, người thiếp xấu, tự biết mình xấu, sống hồn nhiên vô tư với mọi người, nên không ai còn nhìn thấy cái xấu của nàng nữa.

Dương Chu liền gọi học trò đến dặn: Các con hãy ghi nhớ lời này: Giỏi mà bỏ được cái thói tự cho mình giỏi thì đi đâu mà chẳng được người yêu qúi tôn trọng.

Kinh Thánh chép: Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lu-ca 14,11). Đức Chúa Giê-xu rất ưa thích sự khiêm nhường mà còn làm gương trước cho mọi người.

Có thể nói, khiêm nhường như Chúa dạy, chính là “tự nhận mình là không và Chúa là tất cả”, nên chỉ cậy dựa vào Chúa mà hy sinh, mà phục vụ và yêu thương mọi người. Chỉ có những ai hạ mình xuống như thế mới đáng được Chúa tôn lên.

Lạy Chúa, Chúa thương những kẻ khiêm nhường vì họ luôn nhận mình yếu hèn và chỉ cậy dựa vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dạy chúng con biết khiêm nhường mà phục vụ, dấn thân và trao ban mà không mảy may tính toán vì Chúa sẽ yêu thương chúng con nhiều hơn. Amen!

 
< Trước   Tiếp >