Home
Chân Thần Duy Nhất In E-mail
Người viết: Admin   

Chân Thần Duy Nhất

Có một người Trung Hoa ở vùng núi cao bên Trung Quốc, một ngày kia ông cầu khẩn với Thượng Đế rằng: Kính lạy Thượng Đế! Xin Ngài bày tỏ cho con biết Ngài là ai để con hết lòng thờ phụng Ngài. Sau khi khẩn xong, ông xuống phố để đi chợ, ông chợt thấy một mảnh giấy rơi rớt bên đường, nhặt mảnh giấy lên đọc ông vô cùng ngạc nhiên vì trong tờ giấy đó có những hàng chữ mô tả Thượng Đế, là Chân Thần duy nhất, là Đấng tạo ra muôn loài, bảo tồn muôn vật, là Đấng duy nhất con người phải kính yêu thờ phượng. Thượng Đế là Thần Linh, nên những người thờ phượng Ngài phải lấy tâm linh, sự chân thật mà thờ phượng. Ông liền trở về nhà cùng cả gia đình tôn thờ Thượng Đế bằng tâm linh và cả lòng thành, ông bỏ cách thờ phượng cũ, với nhiều thần linh, tượng chạm do con người làm ra.

Đang lúc đó, con gái của ông bị sốt nặng, các thầy thuốc trong làng đều bó tay, thân nhân bạn hữu, xóm giềng kết án ông là kẻ phạm thượng. Nhưng ông vẫn bình tĩnh, leo lên núi cao kêu cầu Thượng Đế, khi trở về ông vô cùng vui mừng khi thấy con bình phục. Quả là Thượng Đế đã nghe tiếng kêu cầu của ông. Ông nóng lòng muốn hiểu thêm về Thượng Đế, nhưng tiếc là tờ giấy kia không diễn tả hết Thượng Đế mà ông tìm kiếm.

Vì lòng khát khao tìm kiếm Thượng Đế, ông đi khắp chợ xem có có ai biết rõ Thượng Đế xin vui lòng chỉ cho ông. Người ta chỉ cho ông cơ quan truyền giáo. Tại đây ông được người ta cho biết Thượng Đế chính là Ông Trời, Đấng sáng tạo loài người. Nhưng con người đã chọn con đường riêng, khước từ Đấng Tạo Hóa mình và hậu quả là khổ đau, bênh tật, già nua, chết chóc. Tuy vậy khi con người bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế Jêsus là Thượng Đế Ngôi Hai tình nguyện mang thân xác con ngừơi đến để chết thế tội cho con người. Sau khi nhận sứ điệp này ông đã vui mừng, mở lòng ra đón Chúa Cứu Thế Jêsus vào tâm hồn, từ đó cuộc đời của ông và cả gia đình ông tràn ngập phước hạnh của Chúa.

Thưa Quý vị & Các bạn, Chúng ta đang sống trên trần thế này, với bao điều may mắn, phứơc hạnh, là do ơn Trời, ân lành của Thượng Đế ban cho. Tuy nhiên ơn lớn hơn hết Thượng Đế dành cho chúng ta là sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Jêsus trên thập tự để cứu chúng ta ra khỏi án phạt của tội lỗi, khỏi lửa địa ngục. Vì Thánh Kinh khẳng định rằng: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán... vì mọi ngừơi đều đã phạm tội, hậu quả của tội lỗi là sự chết, nọc độc tội đã phá hủy thể xác và linh hồn. Chúa Jêsus đến đúng lúc để tiêu trừ tội lỗi, lấy nọc độc tội lỗi và sự chết ra khỏi chúng ta. Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài.
MS Ngô Quang Minh (Tin Lành Úc Châu).

 
< Trước   Tiếp >