Home
TRÁI TIM CON THUỘC VỀ CHÚA - NyNy Nguyễn (With Music Sheet below) In E-mail
Người viết: Admin   
Published on May 3, 2015

Những điều sau đay sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi...
Tình Yêu Vô Giá, kỳ diệu, đời đời dành cho bạn....

"Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nhận Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc." (Giăng 3: 16)
Vì tình yêu của Chúa là "tình yêu chẳng hề hư mất bao giờ" nên những ai tiếp nhận tình yêu của Ngài sẽ được "sự sống đời đời", "Vì Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, ÐẾN NỖI đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI."
Tất cả mọi hình thức tình yêu của con người trên đời nầy đều có giới hạn, dù vài ba năm rồi ly dị, hoặc và ba chục năm khi một trong hai người chết, hay cho dù kéo dài cho đến đầu bạc răng long đi nữa thì cũng đều có giới hạn. Nhưng tình yêu thương của Ðức Chúa Trời đối với chúng ta thì vô hạn và đời đời như bản chất đời đời của ngài. Giăng 13:1 chép rằng Chúa yêu ai, "thì cứ yêu cho đến cuối cùng."
Nhưng tình yêu vô giới hạn và đời đời của Chúa chỉ đến với những ai "tin Con ấy", tức là tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, "hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI." Số phận chung của tất cả chúng ta thật là vô cùng ghê rợn: "hư mất đời đời"! Nhưng nếu chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì tình yêu của Ðức Chúa Trời sẽ thay đổi hẳn số phận của chúng ta: từ hư mất đời đời đến SỰ SỐNG ÐỜI ÐỜI!
Nếu quí vị muốn tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay giờ phút nầy, xin mời quí vị hãy cầu nguyện theo lời cầu nguyện hướng dẫn sau đây:

"Lạy Cha Nhân Từ, con nhận biết con là người có tội cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con, Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để hướng dẫn con trên bước đường theo Chúa. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen."

Thánh kinh chép: "Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13) và "Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thựơng Đế." (Giăng 1:12). Nếu quí vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự Cứu Chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quí vị đã được tha, quí vị đã trở thành con cái của Ngài.
Chúng tôi xin chúc mừng quí vị và cầu Chúa hướng dẫn quí vị trong cuộc sống mới.
Xin quý vị có thể liên lạc chúng tôi qua Email này để được hướng dẫn về sự cứu rỗi và giá trị của bạn trong tình yêu của Thiên Chúa. Bạn sẽ khám phá sự kỳ diệu lạ lùng!!

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

FB: http://www.facebook.com/tinhyeuchoban

 
< Trước   Tiếp >