Home
Hư Không Trần Thế In E-mail
Người viết: buicamtrang   

 

 

Hư không tạm bợ hư không

Cuộc trần nhân thế thảy mong được gì

Mọi sự trần thế qua đi

Luân lưu đời sống xoay vần cứ xoay

 

Suối sông chảy về biển khơi

Không làm đầy biển không ngơi chảy về

Nam bắc gió cứ thổi đi

Rồi quay vòng cũ theo quy luật trình

 

Mặt trời mọc lặn ngày đêm

Lao khổ trên đất loài người luân phiên

Đời này đời khác thi nhau

Thịnh suy còn mất bể dâu hằng thường

 

Chỉ duy linh công còn hoài

Linh hồn công chính về nơi vững bền

Xác thân cát bụi rã tan

Linh hồn tin Chúa bình an nhà Ngài

 

Linh hồn quí hơn thế gian

Được cả thiên hạ ích gì mất linh ?

Mất linh khổ nạn đời đời

Không thể thoát khổ không nơi trở về

 

Hôm nay Chúa gọi các con

Mau mau tin nhận Chiên Con cứu đời

Niềm tin Đấng Christ phục sinh

Duy Ngài cứu hết tội nhân tin Ngài

 

Qua thập tự giá chết thay

Tội của nhân loại chất đầy trên Cha

Một lần chết vì tội nhân

Một lần duy nhất Phục Sinh tin mừng

 

Trở về dòng sông trường sinh

Thiên đàng rất thật Cha ban tặng đời

Không còn khổ ải chơi vơi

Về đây hưởng trọn phước Trời tặng ban .

 

 

 
< Trước   Tiếp >