Home
Chú ý, Chú ý !!! Ghi Danh Cho Những Người Mới In E-mail
Người viết: Admin   

Vì có nhiều người ghi danh để quảng cáo và có nhiều software vào website tự ghi danh và quảng cáo trong forum, vì thế mà chúng tôi đã đóng phần ghi danh trực tiếp trên website, chỉ có đăng nhâp được cho những người đã ghi danh rồi trong quá khứ. Cho những người mới muốn đăng ký viết bài trong forum, xin email chổ "Contact Us" theo mẫu hay đòi hỏi sau đây:
Email của mình:

Tên họ thật của mình:

Hiện ở đâu:

Tên muốn dùng hay đăng nhập:

Mật khẩu mình muốn dùng
:


****Và nhớ vào đọc những quy luật và nội qui của bài viết trong forum.

 
< Trước   Tiếp >