Home
Người nam châm In E-mail
Người viết: Admin   
Mọi ngưòi nghe và có cái nhìn mới để giúp đở đời sống chúng ta. Những chia sẽ ở đây có nhiều điều để chúng ta học hỏi. Đức Chúa Trời có nhiều quy luật trong vũ trụ, quy luât thuộc linh cũng như quy luật thuộc thể. ĐCT khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho người công bình cũng như người gian ác (Mat-thi-ơ 5:45)

Bạn chẳng cần phải sở hữu nhiều mới cảm thấy sung túc, vì nếu bạn luôn cảm thấy sung túc thì sung túc chắc chắn sẽ đến. Sung túc chỉ đến với những người đã có sẵn sung túc. Điều này mới nghe có vẻ như không công bằng, nhưng đây là một quy luật của vũ trụ. Thiếu thốn và sung túc là những trạng thái ở bên trong nội tâm được thể hiện ra bên ngoài thành hiện thực của bạn. Chúa Jesus nói về điều này như sau: “Những người đang sung túc, họ sẽ có thêm sự sung túc, còn những người đang cảm thấy còn thiếu thốn, thì những gì ít ỏi mà họ đang có cũng sẽ bị lấy đi”.


Nếu ý nghĩ của bạn chỉ xoay quanh sự thiếu thốn - thiếu tiền, thiếu tình yêu, thiếu sự thừa nhận  thì cảm nhận này sẽ trở thành một phần của những gì bạn cảm nhận về chính mình, do đó bạn luôn cảm thấy thiếu thốn. Thay vì nhìn ra những điều tốt đẹp đang có trong cuộc sống, bạn chỉ toàn là thấy thiếu. Thừa nhận những gì tốt đẹp vốn có trong cuộc sống của bạn là cơ sở của mọi sự giàu có.


Sự thật là: Nếu bạn cho rằng thế giới này đang từ chối, không cho bạn một cái gì, thì chính bạn là người đang từ chối cái đó với thế giới này. Bạn đang giữ nó lại vì sâu thẳm bên trong, bạn cảm thấy mình rất nhỏ nhoi và chẳng có gì để ban tặng cho cuộc đời. Bạn không thể nhận được những gì mà bạn đã không cho. Những gì bạn cho đi sẽ làm cho bạn nhận lại được những thứ đó. Những thứ mà bạn nghĩ thế giới đang giữ lại, không cho bạn thì thực ra bạn đã có những thứ đó rồi, nhưng thậm chí bạn không hề biết là mình đang có những thứ đó, trừ khi bạn để cho nó thể hiện ra. Quy luật về cho và nhận được Chúa Jesus diễn tả qua hình ảnh mạnh mẽ sau: “Hãy cho đi và rồi anh em sẽ nhận được”.


(Theo Eckhart Tolle

 

 

“Cuốn sách Luật hấp dẫn (của tác giả Esther và Jerry Hicks) sẽ tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Tất cả những gì bạn cần biết về cuộc sống và sự vận hành của nó đã có cả trong cuốn sách này. Thông tin hấp dẫn, dữ liệu lạ thường, cuốn sách thể hiện một tâm thức lỗi lạc và sáng chói.”Neale Donald Walsch, tác giả nổi tiếng của loạt sách Đối thoại với Thượng đế 

 

Luật hấp dẫn: Những bài giảng cơ bản của Abraham (The Law of Attraction: The Basics of the Teachings of Abraham), tác giả Esther và Jerry Hicks

Bí mật (The Secret), tác giả Rhonda Byrne

Người nam châm: Bí mật của Luật hấp dẫn (Jack Canfield's Key to Living the Law of Attraction), tác giả Jack Canfield và D.D. Watkins

Luật hấp dẫn: 5 bước thực hành (The Attractor Factor: 5 Easy Steps for Creating Wealth (or Anything Else) From the Inside Out), tác giả Joe Vitale

Luật hấp dẫn: Bí mật tối cao (The Top Secret), tác giả Som Sujeera

Nghĩ giàu, làm giàu (Think and Grow Rich), tác giả Napoleon Hill

 
< Trước   Tiếp >