Home
Album Tình Chúa Bao La In E-mail
Người viết: Nhóm Hội Nhập Văn Hóa   

Album Tình Chúa Bao La

 


1Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va!

Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng.
2Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va;
Hãy dùng đàn hạc mười dây mà ca ngợi Ngài!
3Hãy hát cho Ngài một bài ca mới,
Và tấu khúc du dương hòa với tiếng reo mừng!
(Thi Thiên 33:1-3)

 

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta dùng tất cả những khả năng và ân tứ về âm nhạc để ca ngợi Chúa. Vì thế chúng tôi rất vui mừng khi biết được "Nhóm Hội Nhập Văn Hoá" đã tận dụng dân ca để ca ngợi Chúa trong các buồi truyền giáo và lễ thờ phượng. Xin cảm ơn Chúa cho những tấm lòng thích ca ngợi Chúa.

Với tinh thần đó, chúng tôi xin giới thiệu với đọc giả của "Chia Sẻ Niềm Tin" những bài dân ca cải biên do Nhóm Hội Nhập Văn Hoá thực hiện dưới sự hướng dẫn của Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn.

Sau đây là những bài hát trong album nầy.

 

TT Tựa bài Thể điệu Nghe
1 Tình Chúa Bao La Lý Tình Tang (Dân Ca Miền Trung)
2 Vui Mừng Con Đến Với Cha Lý Đất Giồng (Dân Ca Nam bộ)
3 Tình Yêu Thiên Chúa Lý Tình Tang (Dân Ca Miền Trung)
4 Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi Lý Con Sáo Huế (Dân ca miền Trung)
5 Đến Với Giê-Xu Trống Cơm (Dân Ca Bắc Bộ)
6 Vườn Xưa Chúa Kêu Cầu Lý Chuồn Chuồn (Dân Ca Nam Bộ)
7 Nẻo Đường Truyền Giáo Lý Kéo Chài (Dân Ca Nam Bộ)
8 Biển Lý Giao Duyên & Lý Bốn Mùa (Dân Ca Nam Bộ)
9 Thánh Kinh Muôn Thuở Lý Chuồn Chuồn/Chiều Chiều (Dân ca Nam Bộ)
10 Tôn Vinh Chúa Quyền Năng Trống Cơm (Dân Ca Bắc Bộ)

 

Chúng tôi cũng đã đăng trên "Chia Sẻ Niềm Tin" một bài viết với tựa đề "Sử Dụng Âm Nhạc Cổ Truyền Dân Tộc" của MS Nguyễn Quốc Ấn. Xin mời quý vị đọc thêm để hiểu thêm về đề tài nầy.

Cầu mong cho danh Chúa được tôn vinh với những bài hát nầy.

 

http://www.chiaseniemtin.org/index.php/music/320-album/tinh-chua-bao-la/2546-0-tinh-chua-bao-la
 
Tiếp >