Home
Ngài Là Tất Cả Đời Con (You Are My All in All) In E-mail
Người viết: Admin   

Ngài Là Tất Cả Đời Con (You Are My All in All)


Tác giả: Dennis Jernigan
Lời Việt: Thiên Phúc
Trình Bày: Ngọc Anh

 

 1. Ngài là ủi an khi con buồn đau.
  Ngài là sức mạnh bồi dưỡng tâm hồn.
  Ngài là tất cả đời con.
  Ngài nâng đỡ khi con buồn đau.
  Ngài luôn cạnh và luôn vổ về.
  Ngài là tất cả đời con.

  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con thờ kính.
  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con tôn thờ.

 2. Lòng con kính tin tôn thờ mình Ngài.
  và luôn ước nguyện được sống trong Ngài.
  Ngài là tất cả đời con.
  Trọn đời sống con xin là bài ca.
  Nguyện dâng hiến Ngài bằng trái tim hồng.
  Ngài là tất cả đời con.

  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con thờ kính.
  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con tôn thờ.

 3. Lòng con ngất ngây, tim con hoà ca.
  Hồn con đắm chìm từ phút giây nầy.
  Ngài đã đến trong lòng con.
  Ngập tràn sướng vui, tâm tư rộn vang.
  Lòng con nhảy mừng vì Chúa ngự trị
  Ngài đã đến trong lòng con.

  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con thờ kính.
  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con tôn thờ.

  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con thờ kính.
  Giêsu là Chúa con. Mãi mãi con tôn thờ.
 
< Trước   Tiếp >