Home
Chúc Xuân Một Bài Ca Mới In E-mail
Người viết: Tiểu Minh Ngọc   

Chúc Xuân Một Bài Ca Mới
"Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới, Tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi. Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ, và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va." - Thi-thiên 40:3 

Xuân về trên khắp nước non, 
Mừng vui chim hót véo von trên cành, 
Rừng cây chào đón chồi xanh, 
Mai đào rực rở đua tranh khoe màu... 
Mừng Xuân vui vẻ ta chào, 
Chúc nhau lời hát ngọt ngào bình an, 
Chúc nhau sức mới Chúa ban, 
Chúc nhau trung tín, hiên ngang theo Ngài, 
Chúc nhau tình thắm lâu dài, 
Chúc nhau hiệp một, tránh sai, làm lành! 
Chúc cho hội thánh, chị anh, 
Bạn bè, thân hữu, Xuân lành Chúa ban! 

Mọi người ơn phước đầy tràn, 
Mừng Xuân ta hát ca vang một bài, 
Ngợi khen Chúa - Đấng quyền oai, 
Bao năm Chúa vẫn ở hoài bên con, 
Mỗi năm Xuân mới vẫn còn, 
Vui Xuân trong Chúa, vui tròn cả năm, 
Xin Ngài canh giữ viếng thăm, 
Để con có Chúa trong tâm của mình, 
Chúc Xuân bài hát thanh bình, 
Ngợi ca Danh Chúa - Tình Xuân đời đời! 

Tiểu Minh Ngọc 
 
 
http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1353 
 
Tiếp >