Home
Loạt Bài Học ĐỨC THÁNH LINH (John Bevere} - Playlist In E-mail
Người viết: Admin   

  

***Quý vị có thể nhấp chuột vào góc trái với hình 3 gạch ngang nhỏ trên màng ảnh video để mở ra danh sách loạt bài để chọn lựa và lắng nghe. 

 

"Đức Thánh Linh sẽ trung tín đi cùng bạn suốt những năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Ngài hứa không bao giờ lìa hay bỏ bạn vì bạn là nỗi khát khao và niềm vui của Ngài. Hãy chuẩn bị để khám phá Đấng Thật Oai Nghi này!" - Addison Bevere


Các sứ đồ đầu tiên đã ở với Đức Chúa Jesus trong 3 năm, bước đi với Ngài và nghe mọi điều mà Ngài phán. Thế nhưng không lâu trước sự đóng đinh của Chúa, Chúa Jesus nói với những người môn đồ thân cận nhất của Ngài rằng Ngài cần phải lìa khỏi họ để Đức Thánh Linh có thể đến và điều này tốt cho họ. Nếu điều này đúng vào trường hợp các môn đồ thời xưa, là những người đã ở với Chúa Jesus mỗi ngày thì cũng đúng cho chúng ta ngày nay càng hơn thế nữa khi có Đức Thánh Linh can dự một cách tích cực vào trong đời sống chúng ta.

Trong sứ điệp này, John Bevere sẽ giới thiệu bạn với Đức Thánh Linh. Bạn sẽ học về thân vị của Ngài, quyền năng của Ngài và cách để bạn có thể biết Ngài rõ hơn. Dù mối quan hệ của bạn với Đức Thánh Linh hiện tại như thế nào đi nữa thì loạt bài học Đức Thánh Linh này sẽ giúp bạn gần gũi hơn với Đấng đời đời là Đấng rất mực thương yêu bạn.

* Loạt bài học quay hình cho tài liệu Đức Thánh Linh của tác giả John Bevere - mục vụ International Messenger. Khai thác bởi THEO CHÚA | www.TheoChua.com
 
< Trước   Tiếp >