Home
Nhanh Hơn Điện Tín In E-mail
Người viết: Nguyễn Sinh   

Nhanh Hơn Điện Tín


Khi người ta thiết kế dường giây điện tín lần đầu tiên tại quần đảo Shetland,  ngoài khơi Scotland,  dân chúng ở đó rất xúc động.  Một ông lão đang đứng xem thợ mắc giây trên hàng cột cao thì một  nhà buôn đứng bên cạnh bảo ông ấy:

-Phát minh này thật là huyền diệu!  Tưởng tượng khi các đường giây đặt xong chúng ta có thể gởi một tín hiệu đi xa hàng hai trăm dặm hay hơn nữa  và chỉ trong một giờ đồng hồ là có phúc đáp rồi.

Ông lão nghe xong chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả,  ông nói:

-Có gì lạ đâu?

Nhà buôn cụt hứng hỏi:

-Không lạ sao?  Ông  có biết cách gửi tín hiệu nào tốt hơn và nhanh hơn hay không?

Ông  lão nghĩ ngay đến Ê-sai 65  rồi trả lời:

-Ông  có bao giờ nghe nói nhận được phúc đáp trước khi tín hiệu đánh đi hay không?

Nhà buôn yên lặng một lúc không nói gì cả và cho rằng ông lão lẫn rồi.  Nhưng ông lão mặt tươi lên,  lấy trong túi áo ra quyển Kinh Thánh nhỏ và đọc hai câu đầu tiên của Ê-sai chương 65 rằng:

Những kẻ vốn chẳng cầu hỏi ta thì đã hỏi thăm ta,  những kẻ vốn chẳng tìm ta thì đã gặp được ta.  Ta nói cùng một dân chưa kêu cầu danh ta rằng: Ta đây,  ta đây! Như thế chẳng phải là chưa gởi tín hiệu đi mà đã có phúc đáp sao?

Ngày xưa nhà tiên tri Đa-ni-ên cầu nguyện với Chúa,  nhưng khi ông còn đang nói thì thiên sứ Gáp-ri-ên đã đến báo tin Chúa nhậm lời rồi.  Như vậy chẳng nhanh hơn điện tín sao?

Chúa biết rõ lòng dạ chúng ta  và luôn luôn biết chúng ta có nhu cầu nào.  Nhiều khi ta đang cầu nguyện mà điều Chúa cung ứng đã trên đường đến nơi ta rồi. Đúng là cầu nguyện là phương tiện thông tin nhanh nhất. Tiếc thay nhiều người chưa ý thức được điều này,  vội đi tìm những phương tiện do loài người phát minh và tuyệt vọng.
 
< Trước   Tiếp >