Home
Môn Đồ Hóa - Phần I I - Bài 1 - Được Giải Phóng Bởi Sự Tái Sanh In E-mail
Người viết: admin   
Loạt bài: Môn đồ hóa

Bài 1

Được giải phóng bởi sự tái sanhChúng ta bắt đầu với bài học môn đồ”Được giải phóng bởi sự tái sanh” Đọc Côlôse 1:13 trong sánh nổi tiếng này chúng ta có sự mô tả kỳ diệu nhất về Đấng Christ trong toàn bộ Kinh Thánh. “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài” Được tái sanh là được giải thoát khỏi quyền lực của bóng tối. Khi một người được tái sanh, Đức Thánh Linh đặt người đó “ trong Đấng Christ”. “Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu.” (I Giăng 1:5) Ở trong Đấng Christ là được giải thoát khỏi sự tối tăm. Nơi cư ngụ của tạo vật mới là trong Đấng Christ. “Trong Ngài chúng ta hoạt động, chúng ta thở, chúng ta có bản chất thực của chúng ta.” Vì vậy “ trong Đấng Christ” không có sự tối tăm, không có tội lỗi, không có ma quỷ.

Phaolô viết cho các thánh đồ ( đó là những tạo vật mới), ở thành Rôma, Ông viết “ anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi” ( Rôma 6:18). Đức Thánh Linh đặt anh em trong Đấng Christ. Anh em không phải làm việc gì ngoài vệc ăn năn và tin vào Phúc Aâm. “ Đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp một thân. Phaolô nói trong I Corinhtô 12:13 rằng: chúng ta có nhiều vệc để làm khi ở lại đây. Đức Thánh Linh đặt tôi ở đây, nhưng ở trong Giăng15:14 Ngài phán rằng chúng ta phải ở trong ấng Christ. Trong Giăng 15:6 cho biết kết cuộc khủng khiếp của những người không ở trong Đấng Christ. “ Nếu ai chẳng cứ ở trong ta…”, thì người đó sẽ bị ném ra ngoài.Đức Chúa Chaném người đó ra ngoài, Chúng ta cùng xem lại Giăng 15:6. “Nếu ai cứ chẳng ở trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lữa, thì nó cháy”.

Câu 7 của chương này cho chúng ta biết có một phần thưởng tuyệt vời, nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ, Hãy lắng nghe “ Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những Lời Ta cứ ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được đều đó.” Kể toàn bộ câu truyện trong Thi Thiên 91. Đây là một trong những tác phẩm vĩ đại trong Kinh Thánh. “ (1) Người nào ở nơi kính đáo của Đấng Chí Cao, sẽ được hằng ở đưới bóng của Đấng Toàn Năng. (2) Tôi nói về Đức Giêhôva rằng:Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn luỹ tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. (3) Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi chổ kia, và khỏi dịch lệ độc hại. (4) Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài, ngươi sẽ đợc nương náu mình; sự chân thật Ngài là cái khiêng và là cái can của ngươi, (5) Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, (6) hoặc dịch lệ gây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. (7) Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. ( 8) Ngươi chỉnh ấy mắt nhìn xem, và lấy sự báo trả cho kẻ ác. (9) Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giêhôva làm nơi nương náu mình, và Đấng chí cao làm nơi ở mình, (10) nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. (11) vì Ngài sẽ ban lệnh cho Thiên Sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối Ngài. (12) Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chơn ngươi ấp nhằm hòn đá chăng (13) ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; còn sư tử và con rắn, ngươi sẽ giày đạp dưới chân. (14) bởi vì người trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên ngôi cao, bởi vì người biết danh ta(15) Ngời sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và tôn vinh người. (16) Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta” ( Thi Thiên 91)

Bây giờ mỗi lời hứa được trình bày trong Thi Thiên này toàn bộ đều phụ thuộc vào sự nương cậy của anh em ở nơi kín nhiệm với Đấng Tối Cao. Nơi kín nhiệm đó là Chúa Giêxu. Khi chúng ta ở trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời kể những kinh nghiệm của Đấng Christ như là của chúng ta. Trong Đấng Christ, tất cả các câu hỏi liên quan đến cuộc sống và sự thánh khiết đều sẽ được trả lời. Anh em không phải khuyên bảo tạo vật mới- không có sự thất vọng trong Đấng Christ, nan đề của chúng ta bắt đầu khi chúng ta quay trở lại với tình trạng cũ, khi chúng ta để cho bản chất xác thịt sống lại. “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không lìa khỏi nó”. Với tư cách là một Mục Sư, có biết bao người đã đến với tôi và nói: Hãy cầu nguện cho con của tôi, chúng đã quay lưng với Đức Chúa Trời. Tôi không hiểu vì sau, tôi đã nuôi dạy chúng trong Hội Thánh, tôi đã dạy chúng lẽ công bình. Ma quỷ đã cỉ vào điều này và cáo buộc sự trái ngược trong lời Đức Chúa Trời.

Tôi đồng ý với anh em rằng Đức Chúa Trời đang nói về sự huấn luyện và dạy dỗ tạo vật mới, không phải bản chất cũ của Adam. Nếu chúng ta dạy dỗ tạo vật mới ở trong Đấng Christ và cách ở trong Đấng Christ, khi người đó trưởng thành và về già anh ta sẽ không quay trở lại với thế gian,với xác thịt, với ma quỷ. Trong Đấng Christ tất cả đều là sự sáng, ngoài Đấng Christ mọi vật đều ối tăm. Satan là Chúa của hệ thống tế gian tối tăm này. Hắn điều khiển mọi vật ngoài Đấng Christ. Cách đây không lân, chính phủ cho khảo sát nhómTeen Challenge. Họ không muốn biết liệu những lời công bố về chương trình này thật sự có kết quả hay không. Chương trình cay nghiện ma tuý của chính phủ chỉ thành công 2%, vì ậy họ đã chi 5 triệu đôla để thử nghiệm chương trình của Teen Challenge đạt được 86%. Đều khến cho nó thành công là Chúa Giêxu Christ. Nhưng tiếc chính phủ đã loại bỏ chương trình này.

Mọi vật trong vũ trụ rồi sẽ kết thúc hoặc ở trong Đấng Christ hoặc là ở địa ngục. Không có điều gì, không có gia đình, không có công việc nào, không có tiền bạc, không có sự bảo vệ nào đối với những gì ở ngoài Đấng Christ. Chúng ta hãy làm rõ điều này: Satan chỉ có thể ăn trộm, cướp giết, và huỷ phá những phần này của anh em còn ở ngoài Đấng Christ. Không có đều gì khác. Khi Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta “ đừng để cho ma quỷ nhơn dịp.” ( Eâphêsô 4:27) Điều này có nghĩa là “ đừng để cho ma Quỷ có đất sống.” “cái tôi” là đất của ma quỷ. “ Đừng để cho ma quỷ nhơn dịp”. Khi anh em cho phép linh không tha thứ, linh ganh tị, ghen tuông, tà dâm (tính hiểm độc), sự ghét bỏ còn tồn tại tức là anh em đã ban đất cho ma quỷ và không ai đuổi được chúng ra khỏi xác thịt đó. Anh em đã ban đất cho nó và nó đã ở đó cho đến khi anh em cắt bỏ đất đó. Đó là thành luỹ của ma quỷ đã chiếm lấy những gì anh em có được. Trong Kinh Thánh chép rằng “ hãy chống trả ma quỷ…” ( Giacơ 4:7) Kinh Thánh còn nhấn mạnh hơn “ ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta” ( Mathiơ 16:23), “chớ phạm tội, chớ căm giận.” (Eâphêsô 4:26). Đều đó có nghĩa là “đừng để cho các chi thể của anh em trở thành công cụ của sự không công bình.”, nói cách khác, hãy vứt bỏ lãnh thổ của ma quỷ. Nếu anh em sống trên đất của  ma quỷ, trong thế giới của nó, nó sẽ thống trị anh em. Không có gì hoặc người nào trong thế gian này tránh khỏi đều đó. Nhưng Satan không thể chạm được những gì ở trong Đấng Christ và hắn điều khiển thế giới ngoài Đấng Christ, đây là qui luật. Và kẻ thù tệ hại nhất của chúng ta không phải là ma quỷ, đó chính là bản chất xác thịt của chúng ta. Nó là kẻ thù của Đức Chúa Trời.

Chúa Giêxu nói về bản chất đó và tất cả những ai đi trong nó, “ Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ…” ( Giăng 8:44). Kinh Thánh nói về chi tiết này rất rõ, vì Đức Chúa Trời trở thành cha của anh em, Ngài cũng là Đức Chúa Trời và Chúa của anh em. Điều này cũng vậy đối với ma quỷ. Satan là cha của người nào thì cũng bình thường và là Chúa của người đó. Trong Kinh Thánh chép rằng  Satan “ là thần của thế gian”, như ậy Hội Thánh thật là “ Thân Thể của Đấng Christ”, thì “bản chất xác thịt” là thân tể của Satan. Hội Thánh là Thân Thể của Đấng Christ và là phương tiện để bày tỏ tất cả những mục đích thiết thực. Satan cũng có một thân thể để bày tỏ chính nó. Nếu chúng ta tiếp tục đóng đinh xác thịt, đóng đinh chính chúng ta thì Satan không thể hiện được gì thông qua chúng ta. Nó đã đến vớI Chúa Giêxu mà không tìm được gì ở trong Ngài.

Một trong những công việc của xác thịt là giết người. Đức Chúa Trời nói về Satan “ hắn là kẻ sát nhân”. Để nó có thể giết người thì nó phải thực hiện thông qua bản chất thích hợp với nó. Dù cho đó là một tôn giáo thuộc về xác thịt hay xác thịt thế gian thì tất cả điều chung một ruột với nhau cả. Cái này có thể tinh tế hơn cái kia một chút, nhưng tất cả đều là ma quỷ. Xác thịt nào ngồi trên ghế trong Hội Thánh vào ngày chủ nhật và thực hiện thủ tục thờ phượng theo thường lệ và sau đó sống cho chính mình vào ngày thứ hai, đó chỉ là sự mở rộng của cộng đồng như Sôđôm, không có sự khác biệt nào cả. Cho dù đó là tôn giáo hay đó là gì đi chăng nữa thì đó là điều đáng ghét đối với Đức Chúa Trời. Tội lỗi không phải là nan đề đối với các tội nhân. Tôäi nhân có thể bỏ tất cả tội lỗi mà vẫn xuống địa ngục. Tội lỗi là một vấn đề đối với các thánh đồ. Tạo vật mới chẳng bao giờ cần sự giải thoát, anh ta được dựng nên trong sự công bình và các sự thánh sạch của lẽ thật ( Eâphêsô 4:24). Anh ta có bản chất của Đức Chúa Trời.

Giăng viết “ ai xin ra trong Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội đợc hết, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời” ( I Giăng 3:9). Ông cũng có viết trong câu 8 “ kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỷ.” Đức Chúa Trời muốn nói rằng, khi tội lỗi có trong đời sống của Cơ Đốc Nhân, khi đó Cơ Đốc Nhân đang đi trong bản chất của Satan, tạo vật cũ. Anh em không giải thoát một người ra khỏi xác thịt mà chính anh em phải đóng đinh xác thịt hoặc làm cho nó chết. Trong I Giăng 3:6 “ Ai ở trong Ngài thì không phạm tội…” Khi chúng ta gọi xác thịt là ma quỷ và tổ chức những buổi lễ giải cứu để đuổi ma quỷ thì chỉ làm cho con người biện luận về tội lỗi của họ. Họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời.

Tôi đã thấy những người giảng đạo cầu nguyện cho những người có thói quen hút thuốc, họ la, hét và ra lệnh cho ma quỷ Nicôtin hãy lui ra. Đó không phải là ma quỷ, đó là xác thịt. Khi ông trưởng lý về mổ xẻ, Dr koop nói rằng bệnh ung thư xảy ra là do hút thuốc, ba mươi triệu người đã tránh xa khỏi ma quỷ. Không, anh em không phải thoát khỏi ma quỷ. Đó là xác thịt. Anh em không đuổi nó đi, mà anh em lìa bỏ nó. Ở trong Đấng Christ tức là phải bước đi trong Thánh Linh. Phaolô viết cho Hội Thánh Galati 5:16 “ hãy bước đi trong Thánh Linh”, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”

Ở trong Đấng Christ là luôn luôn sống trong sự đắt thắng. Nếu chúng ta không ở trong Ngài, chúng ta phải biết rằng sự gian ác, sự bướng bỉnh của chúng ta sẽ chia cắt chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, Đấng đắt thắng. Nhà tiên tri vĩ đại nói rằng “ Nhưng, ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” ( Eâsai 59:2) Anh em hiểu rằng Eâsai không nói với những tội nhân. Ông nói với dân Isơraên, dân của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Tội lỗi của họ đã làm họ xa cách với Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài không nghe họ nữa. Đức Chúa Trời phán với anh em “ Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài đến gần anh em…”   ( Giacơ 4:8)

Tôi gặp nhiều rắc rối với Kinh Thánh này.Tôi gần như đang tưởng tượng. Tôi cố gắng tưởng tượng ra Đức Chúa Trời đang nằm trên chiếc ghế trường kỷ, tôi quỳ xuống và hình dung ra chính tôi đang được kéo gần đến với Ngài. Đức Chúa Trời phán với tôi, con không bị chia cách với ta bởi không gian nhưng chính sự gian ác của con đã làm con xa cách.Nếu con muốn đến gần ta, hãy lìa bỏ những gì không thuộc về con và ta sẽ đến gần con. Bước đi trong Thánh Linh là bước đi trong sự vâng lời “Bất kỳ điều gì Ngài phán với anh em, hãy thực hiện.” Đây không phải là chủ nghĩa hợp pháp, đây là cuộc sống- bước đi trong Thánh Linh.

Anh em hãy dành thời gian để đọc trong Giêrêmi 11: 1-11, Đức Chúa Trời đang giải quyết với Isơraên, dân của Ngài. Canaan là hình bóng về sự chiến thắng của chúng ta. Đức Chúa Trời đã dung thứ thái độ của dân Isơraên trong suốt bốn mươi năm trong đồng vắng, thử thách thái độ của họ, cất điều tội lỗi ra khỏi lòng họ. Ngài chưa bao giờ đem tội lỗi ra khỏi sứ, nhưng Ngài ra lệnh dân sự của Ngài không được trộn lẫn với dân sự ở đó. CŨng một thể ấy, đối với Hội Thánh, “ ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian” ( Giăng 8:23). Mọi rắc rối đã nảy sinh từ sự pha trộn. Sự nỗi loạn cũng là một nan đề. Nếu chúng ta không vâng lời Ngài thì Ngài không phải là chủ quyền năng ở trong sự chọn lựa. Duy chỉ các Cơ Đốc Nhân có ý chỉ tự do. Các tội nhân không thể đến gần Đức Chúa Trời ngoại trừ Cha kéo họ đến.

Thập Tự Giá đối phó với xác thịt. Đức Chúa Trời ra lệnh hãy từ bỏ cái tôi, vác Thập tự giá, đi theo Chúa Giêxu. Aân điển của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta từ bỏ sự không tin kính, những đam mê thế gian để trông đợi Chúa Giêxu. Chúng ta trông đợi bằng sự sống. Khi chúng ta sống trông đợi Ngài sẽ đến với chúng ta. Khi chúng ta từ bỏ sự không tin kính cũng như những dục vọng của thế gian và trông đợi Chúa Giêxu thì Ngài sẽ đến. Đây là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho trong đời sống chúng ta.

Để tiếp tục cho loạt bài các môn đồ, tôi muốn trình bày với anh em rằng, người tín đồ được tái sanh là môn đồ. Môn đồ được sanh cách trọn vẹn. “ Được dựng nên trong sự công bình và thánh khiết.” Chính những sự chọn lại của anh ta trong cuộc sống quyết định sự kết cuộc của mọi sự việc đối với anh ta. Mỗi lần tôi đối diện với sự cám dỗ, cũng giống như mỗi lần anh em đối diện với sự cám dỗ. Tôi không ngụ ý rằng sự cám dỗ giống hệt như nhau dù đó là dục vọng, hoặc là sự kêu ngạo, hay bất kỳ điều gì đi nữa thì sự chọn lựa cũng như nhau. Tôi sẽ ở trong cái tôi của mình hay là ở trong Đức Chúa Trời? Đó là sự lựa chọn. Ở trong Ngài có nghĩa là cầu xin Đức Chúa Trời cho tôi ở trong Đấng Christ, Ngài kể kinh nghiệm của Đấng Christ như là của tôi. Đối với Đức Chúa Trời đó là một công việc đã hoàn tất mặc dầu Ngài phải thể hiện điều đó trong sự thực hành, sự thánh khiết qua cuộc sống hằng ngày. Nếu tôi ở trong Đấng Christ và Lời Ngài ở trong tôi, tôi có thể xin điều tôi muốn và nó sẽ được ban cho. Ở trong Ngài tức là luôn luôn ở trong những sự chọn lựa mà tôi chọn. 
< Trước   Tiếp >