Home
Những Người Thuộc Về Cõi Trời In E-mail
Người viết: Collections   

Những Người Thuộc Về Cõi Trời


Người tin Chúa là người thuộc về cõi trời. Đó chính là điều sứ đồ Phao-lô đề cập đến khi ông bảo Hội Thánh Ê-phê-sô rằng: Đức Chúa Trời cho chúng ta sống lại và cùng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa Giê-xu. Chúng ta sống trên mặt đất này, nhưng chúng ta là công dân của trời, vì thế nên tìm những điều thuộc cõi trời và chất chứa bảo vật trên trời.

Khác biệt giữa một người có đầu óc hướng về đất và một người có tâm trí hướng về cõi trời thể hiện rõ khi nhìn vào hai ngôi mộ trong vùng Trung Đông. Ngôi mộ thứ nhất là nơi chôn ông Vua Tut của nước Ai-cập. Bên trong ngôi mộ này, trên tường chạm nhiều vật bằng vàng bạc và những đồ sứ quý giá. Xác ông vua được đặt trong một cái túi vàng.  Mặc dù ông vua này tin rằng có đời sau, nhưng nghĩ đời sau trong cái khung tiền của vật chất của trần gian, là những thứ mà ông ta muốn mang theo vào cõi bên kia. 

Ngôi mộ thứ hai, tại Palestine chỉ là một hang đá đào trong núi, nơi người ta chôn xác Chúa Giê-xu. Bên trong chẳng có bạc vàng châu báu gì cả, cũng không có cả cái xác của người chết nữa. Chúa Giê-xu không có lý do nào để thu góp tài sản trên đất cả. Mục đích cuộc đời Chúa là hoàn thành mọi công tác Cha giao phó, vì nước của Ngài là vương quốc tâm linh của chân lý và tình thương.

Ngày nay chúng ta đang chất chứa của cải trên đất hay trên trời? Khi cuộc đời này chấm dứt,  tất cả những gì ta có thể đem theo phải là của cải tâm linh. Tất cả các thứ khác đều để lại trên đời này. Chúng ta nên sống như Chúa Giê-xu trong tư tưởng, lời nói và hành động để chúng ta thật sự sống như người thuộc về Trời.

 
< Trước   Tiếp >