Login Form


Bạn quên mật khẩu?

Videos Playlist

Please select a video:
1. T. Duoc Chan Ly Cuu Roi
2. Chua Jesus
3. Hoi Tiec
4. Chi Trong Jesus
5. Gần Bên Chúa

Need Him

 
Những Bài Giãng Của Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh In E-mail
Người viết: Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh   

 

   Những Bài Giãng Của Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh  
   
43199_wallpaper280.jpg
 
 

Bảy chìa khóa để mở một tương lai sáng hơn                      Chiếm lấy vùng đất hứa của bạn

Chúng Ta Tin Những Gì và Tại Sao Tin?                  Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật

Sự cầu nguyện                                                                              Kinh nghiệm Đức Thánh Linh

Kết quả của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh                               Sự tỏ ra của Đức Thánh Linh

Sự Phục sinh của Chúa Jêsus                             Sự Chúa Jêsus Phục Sinh có gì đặc biệt

Tại sao biến cố Chúa Jêsus Phục sinh là điều tối quan trọng?  

Đức Chúa Jêsus Chiên Con Chịu Hy Sinh Của Đức Chúa Trời

Lời của Đức Chúa Trời

Một Đặc Tính Cao Trọng Nhất: Tình Yêu Thương

Đức Chúa Jêsus Chiên Con Chịu Hy Sinh Của Đức Chúa Trời

Cơ Đốc Nhân - Bước theo sự xức dầu của Chúa

Chiếm giữ và giữ cho thanh sạch 

***************************************************************** 

Những Bài Giảng Trong Năm 2010
Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Huỳnh Quốc Khánh
                                                  Những Bài Giảng Trong Năm 2011
                                        Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Huỳnh Quốc Khánh
Những Bài Học Về Sự Ngợi Khen Thờ Phượng
Diễn giả: Mục sư Tiến sĩ Huỳnh Quốc Khánh

 

 
 
 
< Trước

Who's Online

Chúng ta có 276 khách trực tuyến
 

© 2015 Viet Nam Salvation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.