Home
Môn Đồ Hoá - Phần I - Bài 2 - Tầm Quan Trọng và Sự Trả Giá. In E-mail
Người viết: Admin   
TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ TRẢ GIÁ

a)    Kinh thánh nền tảng :
1.Giăng 15:16       2. Mathiơ 28:18-20    3. Luca 9:23    4. Luca 14:26-35
5. Mathiơ 10:37-39.
b)    Vì sao phải Môn đồ hoá ?
1. Chúa Jesus đã chứng tỏ tầm quan trọng của việc môn đồ hóa qua việc huấn luyện mười hai môn đồ Ngài trong ba năm rưỡi khi Ngài thi hành sứ mệnh trên đất.
2. Mạng lệnh của Chúa cho tất cả kẻ theo Ngài “môn đệ hoá muôn dân” và “trái thường đậu luôn”
3. Môn đồ hoá là phương cách tốt nhất để đem thế gian trở lại cùng Đức Chúa Trời.  Bằng chứng là sự tác động của các môn đồ đầu tiên & sứ đồ Phaolô cho thấy giá trị của việc môn đồ hóa : Một nhóm nhỏ môn đồ đầu phục, được huấn luyện tốt, sẽ kết quả cho Chúa nhiều hơn là một số đông tín hữu nhưng lại thiếu chiều sâu thuộc linh.
4. Kết quả cuối cùng là những tín hữu trưởng thành thuộc linh . Sự trưởng thành không đến một cách tự nhiên hay phát triển theo tuổi tác, tri thức hay kinh nghiệm. Nhưng là kết quả của tăng trưởng thuộc linh dần dà tùy thuộc vào sự đầu phục Chúa Jesus và lời Ngài.
c)    Bảy dấu hiệu của sự tăng trưởng thuộc linh :
1. Kết quả trong đời sống theo Chúa ( Mathiơ 25:14-30)
2. Có thái độ khiêm nhường và thiện chí để phục vụ người khác ( Giăng 13:12-17)
3. Đạt đến sự trọn lành mọi mặt trong cuộc sống ( 2 Côrinhtô 13:11)
4. Có sự tương giao thân mật với cứu Chúa Jesus ( Galati 2:20)
5. Trái của Đức Thánh Linh được thể hiện trong cuộc sống mình (Galati 5:22-23)
6. Vững vàng, kiên định và bước đi cách thánh khiết trước Đức Chúa Trời và loài người ( Luca 1:75 ; Eâphêsô 4:11-16)
7. Có kiến thức vững chắc về lời Chúa và biết phân biện rỏ ràng ( Hêbơrơ 5:13 6:2) phẩm tính nầy giúp một người trở nên giống như Đấng Christ ( Christ-likeness) 1Giăng 2:6
d)    Sự tăng trưởng thuộc linh là điều cần yếu :
1. Tăng trưởng và trưởng thành trong Đấng Christ là điều mà Thánh Kinh đòi hỏi ở mỗi cơ đốc nhân ( Ê-phê-sô 4:11-16)
2. Nếu không có sự trưởng thành thì cũng không có chức vụ lãnh đạo. Hội thánh phát triển cần người lãnh đạo  vì chính họ là người chăn bầy của Đức Chúa Trời ( 1 Phierơ 5:1-3)
3. Chỉ có những tín hữu trưởng thành mới có khả năng chống cự lại kẻ thù nghịch và quyền lực tối tăm của chúng. Đây là điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm. (Mathiơ 12:29)
4. Chỉ có cơ đốc nhân trưởng thành mới ảnh hưởng lâu dài việc Đức Chúa Trời trong thế giới ngày nay.
5. Chỉ có con cái Chúa trưởng thành qua cách sống, gương  yêu thương  mới bày tỏ tính cách của Chúa Jesus cho thế gian.
e)    Ghi nhớ :
Đem một người trở lại với Chúa nghĩa là thêm một người vào danh sách những người được tái sanh; Nhưng huấn luyện môn đồ – người có thuộc linh trưởng thành và kết quả – nghĩa là huấn luyện một người biết huấn luyện người khác và làm tăng gấp bội lần hơn số tân tín hữu và môn đồ trong hội thánh.
f)    Giá phải trả để trở nên môn đồ thật :
Đây quả là một công việc nghiêm túc & quan trọng. Một vấn đề phải trả giá : Đức Chúa Jesus không bắt đầu việc huấn luyện bằng cách đưa môn đồ vào “con đường đầy hoa”. Ngài giải thích rỏ từ ban đầu các khó khăn sẽ xảy đến. Để trở nên một môn đồ của Chúa Jesus :
 phải chấp nhận vác thập tự giá mình mà theo Ngài (Luca 14:27)
 Dâng trọn cuộc đời và mọi điều quý giá mình cho Chúa, những gì Ngài cần sử dụng.
g)    Nhiều người thích an phận , chấp nhận giá trả thấp nhất :
Người ta thích chọn những gì nhỏ nhất, dễ nhất trong những gì Chúa truyền dạy và chờ đợi nơi họ. Lời Chúa không thỏa hiệp với những thủ đoạn & lãng tránh sự trả giá. Do vậy có nhiều cơ đốc nhân thất bại trong việc chứng đạo như những gì Chúa muốn. Từ đó có nhiều hội thánh được xem như không hiệu quả, yếu đuối và không thích ứng ý Chúa.
 Chúa muốn mọi con cái Ngài hãy bắt chước chích Chúa Jesus và những người thành công của Ngài ( 1 Côrinhtô 11:1)
h)    Tính toán giá phải trả :
Đức Chúa Trời kêu gọi con cái Ngài đối diện với những ứng dụng thực tế của môn đồ hóa. Trung tín, vâng phục Ngài bất chấp những mất mác họ phải trả giá. (Luca 9:57-62)
(Giăng 6: 60-66 ; Mác 10:17-31.) Với sự trả giá rất cao để trở thành môn đồ ,từ đó không có gì ngạc nhiên khi thấy Chúa Jesus hoàn thành việc huấn luyện cách thành công chỉ qua một số ít môn đồ.
 Môn đồ hóa ngoài sự trả giá không được xem là môn đồ hóa thật được.
 Thập tự giá không phải là một gánh nặng bắt họ gánh chịu, nhưng là những gì đòi hỏi họ cùng gánh vác bởi cớ Tin Lành.
i)    Môn đồ thật – người trả giá trong mọi phương diện:
1. Cuộc sống của môn đồ không phải nhờ vào thời giờ dư thừa. Nhưng sống như những yêu cầu của Chúa đối với tất cả kẻ theo Ngài.
2. Một môn đồ thật nhận ra và chấp nhận Chúa Jesus là Chúa trọn cuộc đời mình ( Giăng 13:13)
3. Môn đồ thật tin vào mọi lời Chúa dạy và giao phó đời mình cho Chúa Jesus
4. Môn đồ thật của Chúa Jesus không thể là kẻ nửa vời, “tàn tàn” ( mediocre) trong việc mình được giao. Người đó sẵn sống và chết với những nguyên tắc của vương quốc Chúa.
j)    Năm điều kiện tiên quyết đối với một môn đồ :
a. Trung tín :  Chỉ có người trung thành, đáng tin cậy mới đủ phẩm chất huấn luyện môn đồ.
b. Yêu mến Chúa Jesus và luôn đặt Ngài ở hàng đầu : sống một cuộc đời theo ý muốn Chúa, luôn vâng phục Ngài.
c. Sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình: Để có sự tăng trưởng đòi hỏi sự hy sinh về thời gian, sức lực, và đôi khi cả sự quan hệ cá nhân. Đức Chúa Trời có kế hoạch môn đồ hoá cho mỗi cá nhân, Ngài đòi hỏi mỗi người phải nổ lực phấn đấu để trở nên giống như Con Ngài là Chúa Jesus ( Philíp 2:13 ; 2Côrinhtô 9:8)
d. Đói khát thuộc linh : sự khao khát thật sự tận đáy lòng, mong mỏi được Ngài sự dụng.
e. Thái độ chịu học hỏi : điều nầy tự bày tỏ khi một người sẵn lòng đầu phục uy quyền của lời Đức Chúa Trời và người hướng dẫn thuộc linh.
k)    Câu hỏi thảo luận :
1. Có phải Chúa Jesus đã ảnh hưởng cả thế giới qua các môn dồ Ngài ? tại sao ?
2. Tại sao chúng ta phải nhằm đến sự trưởng thành thuộc linh ? ( Côlôse 1:28)
3. Trở nên giống như Chúa là gì ? ( Rôma 8:29)
4. Vác thập tự giá mình là gì ? ( Mathiơ 16:24-25)
5. Tại sao ngày nay có nhiều hội thánh trỡ nên yếu đuối, không hiệu quả ?
6. Để trở nên môn đồ Chúa chúng ta có nên tính toán giá phải trả ? tại sao ? ( Luca 14:25-35)


 
< Trước   Tiếp >