Home
Trực Tuyến Đại Hội Phục Hưng Từ 21-23 thang tư 2017 In E-mail
Người viết: admin   
 
 
Đai hội phục hưng đắc thắng bắt đầu vào tối hôm nay thư sáu vào lúc 7:30, 21 tháng tư 2017 cho đến trưa Chúa Nhật  23 tháng tư 2017.
 
dai_hoi_phuc_hung_2017.jpg 
 
Xin mọi nguời bấm vào link dưới đây để xem.
 
https://www.youtube.com/channel/UCZSLB7V65qNOHB0axkZisSA/live 
 
   

 
Tiếp >