Home
Môn Đồ Hoá - Phần I - Bài 4 - Làm Thế Nào Để Giải Quyết Tội Lỗi? In E-mail
Người viết: admin   


 LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT TỘI LỖI

 


a)    KINH THÁNH NỀN TẢNG : Công vụ 2:38-39; Luca 15:7-10; Ê-xê-chi-ên 18:30-32.
b)    PHẦN MỞ ĐẦU :
Để trở nên một tín hữu, một con cái Chúa điều cần yếu đầu tiên là biết ăn năn tội.
Chữ “ăn năn” (Repentance) trong ngôn ngữ Hy-lạp là “metanoia” – nghĩa là có một tâm trí khác hoặc thay đổi suy nghĩ sau khi hiểu thấu điều gì đó ( Mathiơ 4:17 & Mác 1:15). Sự ăn năn được hiểu theo tiếng Hê-bơ-rơ là “shub” có nghĩa là “trở lại”.
Ngày nay “ăn năn” trở nên quá đơn giản  như là cảm thấy hối hận điều mình đã làm hay tiếc nuối điều gì đó. Nhưng từ ngữ thánh kinh luôn luôn sâu sắc hơn những quan niệm kia. Thật thế, ăn năn là hành động đầu tiên của chức vụ môn đồ hóa.
c)    SỰ ĂN NĂN THẬT LÀ GÌ ?
Là sự thay đổi hoàn toàn trong suy nghĩ và hành động.
(1) Chúng ta thay đổi trong cách suy nghĩ, nhận biết con người thật của chúng ta.
(2) Thay đổi trong hành động: Từ bỏ sự bất tuân, ích kỷ và nổi loạn. Chúng ta quay khỏi tội lỗi để sống đầu phục Chúa là Đức Chúa Trời và cứu Chúa Jesus.
d)    BA YẾU TỐ QUAN TRỌNG TRONG SỰ ĂN NĂN:
(1) Ăn năn là nhận biết ( cognitive)
Đơn giản là hiểu ra được vấn đề của mình. Aên năn liên quan đến sự nhận biết tội lỗi của mình và cho rằng điều đó gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi thế Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhận biết tội lỗi mình để mỗi người có thể so sánh nó trước sự thánh khiết của Chúa- nhờ đó bạn mới phó thác cả cuộc đời mình vào tay Ngài, cho phép Đức Thánh Linh dẫn dắt, chỉ bảo khi ta đọc lời Đức Chúa Trời.
(2) Sự ăn năn là xúc cảm : (emotional)
-    Nếu nhận biết tình trạng mình trước mặt Chúa, chúng ta mới có những phản ứng xúc cảm mạnh mẻ (Ê-sai 6:5)
-    Xúc cảm liên quan đến nội tâm sâu sắc của sự đau đớn và hối lỗi ( Thi thiên 51:9)
-    Cảm thấy gánh nặng đè lên khi phạm phải sai lầm trong cuộc sống.
Tóm lại: tất cả chỉ có thể được cất đi thật sự nếu ta chạy đến để nhận lãnh sự tha thứ của Đức Chúa Trời ( 2Côrinhtô 7:9-10)
-    Sự đau buồn theo ý Chúa (Godly sorrow) là cách của Đức Thánh Linh mang đến khi chúng ta nhận lãnh lời Đức Chúa Trời trong đời sống mình.
(3) Ăn năn thuộc về sự tự ý ( volitional)
-    Điều nầy liên quan đến ý muốn hay ý chí. Sự ăn năn là thay đổi tâm trí, tấm lòng, mục đích, hay cả phương hướng của một đời người.
-    Đây là sự biến cải (conversion) để một cuộc đời bắt đầu sống trong quyền năng của Đức Chúa Trời.
e)    QUYỀN NĂNG CỦA SỰ THA THỨ :
-    Sự ăn năn không thể đứng một mình- sự tha thứ (forgiveness) thường đi đôi với sự ăn năn.
-    Sau khi trãi qua tình trạng thống khổ trong sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta cần kinh nghiệm tình yêu và sự thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta (1 Giăng 1:7-9)
-    Cách duy nhất để thoát khỏi tội là xưng nó ra. Cùng lúc ấy Đức Chúa Trời sẽ tha thứ khi ta tiếp nhận cứu Chúa Jesus. Ngài không bao giờ nhớ tội chúng ta nữa, và bạn cũng đừng để sự mặc cảm tự ti đoán xét mình, bởi Đức Chúa Trời đã tiếp lấy chúng ta.(Rôma 2:4)
f)    CÂU HỎI VÀ CÁC ĐIỂM THẢO LUẬN :
1.    Bạn có thể ăn năn thật lòng được không nếu ta chưa thật sự nhận thức rằng Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy ta, cuộc sống và hành động của ta ? tại sao ?
2.    Tại sao chỉ hối tiếc khi mình đã phạm tội thì vẫn chưa đủ ?
3.    Cuộc sống có nhàm chán và tẻ nhạt khi chúng ta ăn năn không ? tại sao ?
4.    Trong thực tế cuộc sống, sự ăn năn thật đối với bạn là gì ?
5.    Nếu chúng ta bước theo sự chỉ dẫn của Chúa thay vì theo ý riêng mình, điều gì sẽ ngự trị lòng của chúng ta ? ( xem Côlôse 3:15-17)


 
< Trước   Tiếp >