Home
Môn Đồ Hoá - Phần I - Bài 8 - SỰ THA THỨ VÀ MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH In E-mail
Người viết: admin   

SỰ THA THỨ VÀ MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH

 

Phần một : SỰ THA THỨ

 

a) KINH THÁNH NỀN TẢNG:

1Giăng 1:5-9; Ê-phê-sô 4:32; Luca 6:37-38; Hêbơrơ 9:22; Mathiơ 6:14-15; Mác 11:25.

b) SỰ THA THỨ LÀ GÌ ?
Đức Chúa Trời là sự sáng nên chúng ta bước đi trong sự sáng Ngài, nghĩa là bước đi trong sự thông công ( giao hảo) với Ngài cũng như với các tín hữu khác. Nếu bước ra khỏi sự sáng của Đức Chúa Trời, nghĩa là bước vào sự tối tăm. Thật là nguy hiểm nếu sống trong sự tối tăm, bởi vì không ai biết mình sẽ đi về đâu cũng như sự thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời cùng những tín hữu khác bị phá vỡ.
Đứng ngoài vòng kiểm soát của Đức Chúa Trời hoàn toàn là sự tối tăm. Đấy là lý do tại sao những người đã từng đứng trong sự sáng của Chúa khi bỏ Ngài thì dường như trở nên tăm tối hơn, thậm chí còn tệ hơn những người chưa từng biết chân lý của Đấng Christ !

Tuy nhiên, sự thông công đã từng gãy đỗ với Đức Chúa Trời có thể được phục hồi qua Chúa Jesus Christ là Đấng bào chữa nơi Đức Chúa Trời (1Giăng 2:1-2). Đấng bào chữa, hay luật sư của chúng ta sẽ biện hộ thay trường hợp của chúng ta ngay khi chúng ta cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ đến trước mặt Cha để bào chữa cho hoàn cảnh của chúng ta và phục hồi mối thông công giữa chúng ta với Đức Chúa Cha.

c) HUYẾT CỦA CHÚA JESUS:
Không thể có sự tha thứ nếu không có sự đổ huyết ( Hê-bơ-rơ 9:22).
Từ lúc luật pháp của Đức Chúa Trời ấn định rằng hình phạt cho tội lỗi chúng ta là sự chết ( Ê-xê-chi-ên 18:4 ; Rôma 6:23). Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội duy nhất chịu thương khó để cứu bạn ra khỏi tội lỗi và đem chúng ta lại gần Đức Chúa Trời ( 1Phierơ 3:18). Chỉ qua huyết của Chúa Jesus chúng ta mới được rửa sạch khỏi tội lỗi. Chúng ta được xưng công bình bởi huyết của Đấng Christ.

Chúng ta hoàn toàn bất lực không thể đạt đến sự công bình, nhưng Chúa Jesus đã đến để trả giá mạng sống mình vì chúng ta tại thập tự giá. Sự công bình của Ngài đã đổi lấy chúng ta. Thập tự giá là cử chỉ lớn nhất của tình yêu Đức Chúa Trời ( Rôma 5:8)

d) TẠI SAO PHẢI THA THỨ ?
Tình yêu thương luôn luôn tha thứ, Chúa Jesus đã thể hiện điều nầy khi Ngài bị treo trên thập tự (Luca 23:34). Tâm tình tha thứ là điều cần có trong tấm lòng bạn. Chúa Jesus dạy nếu không hết lòng tha thứ anh em mình thì Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng ta ( Mathiơ 6:5-15)
Hãy xem Ê-phê-sô 4:32
Hãy Xem Luca 17:3-4.
- Nếu chúng ta không tha thứ, Đức Chúa Trời sẽ không phóng thích sự tha thứ.
- Chỉ có sự tha thứ mới làm sạch ống dẫn của đức tin hành động trong lòng chúng ta.
- Sự tha thứ là điều kiện tiên quyết trước khi chúng ta muốn đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện ( Mác 11:25)
- Nếu chúng ta cho phép những lời tiêu cực hiểm độc hoặc những hành vi tổn thương bởi phía người khác ăn mòn chúng ta , đó là lúc bạn đã mở cửa cho Satan bước vào cuộc đời mình.
- Chúng ta có thể được phóng thích khỏi điều nầy chỉ khi nào chịu tha thứ cho người khác cho dù bạn đúng hay người khác sai cở nào. Rồi chính Chúa sẽ đến để phục hồi và chữa lành chúng ta. Sự cay đắng là vũ khí của Satan, cho nên đừng bao giờ để nó có cơ hội châm rể .

Phần hai : MỘT LƯƠNG TÂM TRONG SẠCH

a) KINH THÁNH NỀN TẢNG :

Rôma 2:15; Hê-bơ-rơ 10:22; 1 Timôthê 1:5; Hêbơrơ 9:14; 1Timôthê 1:19; Công vụ 24:16.

b) LƯƠNG TÂM LÀ GÌ VÀ NÓ HOẠT ĐỘNG THẾ NÀO ?
Lương tâm là điều bên trong thúc giục ta làm gì đó theo như mình suy nghĩ là đúng hay tránh làm điều nào đó mình nghĩ là sai.
Lương tâm là tiếng nói bên trong làm chứng cho chúng ta, cáo buộc ta nếu nó nghĩ chúng ta sai ; hoặc sẽ bảo vệ chúng ta nếu chính lương tâm báo mình biết rằng điều đó đúng ( Rôma 2:15)
Nói một cách khác , lương tâm chúng ta giống như một chiếc chuông báo động mà Đức Chúa Trời dùng để thức tỉnh chúng ta về một điều gì đó có chiỀu hướng sai trật.
Lương tâm của chúng ta cũng giống như chiếc máy vi tính ( computer). Nó chỉ hoạt động với các lệnh đúng nếu chúng ta nhập vào các dữ liệu đúng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta lập trình ( reprogramme) cho lương tâm của mình để nó làm quen và hành động theo chỉ thị hay ý muốn của Đức Chúa Trời khi chúng ta quyết định điều gì đó. Điều nầy sẽ hạn chế những sự bất tuân chúng ta và giúp chúng ta làm theo những gì Chúa muốn.
Chúng ta cần để Đức Chúa Trời thay đổi lương tâm mình bởi lời Ngài và làm mới lại tâm trí của chúng ta.

c) RANH GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI :
- Một người với đức tin và lương tâm yếu đuối cần có những luật lệ bên trong mình để biết dừng lại khi làm những điều sai. Điều nầy có nghĩa là họ đã sắp đặt những ranh giới mà chúng không hề thuộc về Đức Chúa Trời , thật ra những sự kiềm chế đó cũng giúp cho họ .Lương tâm huấn luyện & giúp cho họ ngay trong những ranh giới đó.
– Người có một lương tâm mạnh mẻ dựa vào lời Đức Chúa Trời không cần đến những sự kiềm chế trong cuộc sống mình, họ đã có một lương tâm đúng theo chuẩn mực ranh giới của Đức Chúa Trời.  Đó là nguồn trợ giúp lớn lao để bước đi cách vâng phục với Chúa. Thật ra nó giúp chúng ta sống bởi đức tin ( Rôma 14:23)
 Hãy nhớ rằng lương tâm chúng ta là chiếc chuông cảnh tỉnh của Đức Chúa Trời, nếu nó rung lên thì bạn cần phải xem Đức Chúa Trời có chỉ ra bất cứ điều gì cho bạn có biểu hiện không đúng.

 

 
< Trước   Tiếp >