Home
Hai Cha Con và Con Lừa In E-mail
Người viết: Admin   

 

Hai cha con và con lừa

      Một trong những dụ ngôn mà ngườii Mỹ thường kể cho con cái nghe đó là câu chuyện:hai cha con và con lừa.

      Có hai cha con dắt con lừa ra chợ bán, người cha thì ngồi trên lưng lừa, người con thì đi bộ theo sau. Ngườii bên đường thấy thế liền nói:cha gì mà không biết thương con,để cho con mình phải đi bộ. Nghe vậy ngườii cha liền nhảy xuống lưng lừa nhường cho con cởi lừa. Đi môt chốc sau hai cha con lại nghe người hai bên đường chỉ trích:đồ con bất hiếu ngồi ung dung trên lưng lừa trong khi cha lại đi bộ,nghe như vậy hai cha con mới bảo nhau:chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi nói, là hai ta cùng cởi lừa.Thế là hai cha con cùng leo lên lưng lừa.

Nhưng đi được một đoạn họ lại nghe một lời phê bình khác:thật là đồ vô nhân đạo,làm sao con lừa có thể chịu đựng được sức nặng như thế. Nghe thế hai cha con lại nhảy xuống khỏi lưng lừa. Lần này lại có ngườii khác phê bình: đồ dại dột có lừa mà không dám cởi lại phải đi bộ. Hai cha con không biết nghĩ sao phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ.

 

 

     Ý NGHĨA:

Đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đến những lời khen chê của thiên hạ. Dĩ nhiên chúng ta cần phải biết lắng nghe những ý kiến xây dựng của những người có thiện chí muốn giúp đỡ chúng ta. Tuy nhiên chúng ta không nên để mình bị rung động bởi những lời dèm pha thiếu nền tảng của người khác

 
< Trước   Tiếp >