Home
Chương Trình Huấn Luyện Bằng Video - The Alpha Course In E-mail
Người viết: Admin   

Alpha Course

Một giới thiệu thực tiển

về niềm tin Cơ-đốc

 

Chương Trình nầy gồm có 15 bài dạy bằng video rất hay hầu trang bị cho mỗi con dân Chúa sự hiểu biết và đức tin vững vàng.

Dưới đây là thứ tự những bài học bằng video bạn chỉ cần bấm lên tựa đề của mỗi bài học để tải về máy hay nhấn lên phần "xem video" để xem trực tuyến trên mạng

 

1. Có phải Cơ Đốc Nhân nhàm chán, sai lạc và không thích hợp? Xem video >> 9. Công tác của Đức Thánh Linh  Xem Video
2. Đức Chúa Jêsus Christ là ai? Xem video >> 10. Làm thể nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh?  Xem Video
3. Tại sao Đức Chúa Jêsus phải chịu chết? Xem video >> 11. Làm thể nào để chóng lại điều ác? Xem Video
4. Làm thể nào để xác quyết đức tin thật của mình? Xem Video 12. Tại sao phải nói về Chúa cho người khác?  Xem Video
5. Vì sao phải học Thanh kinh và phải học như thế nào?  Xem Video 13. Ngày nay Đức Chúa Trời có còn chữa bịnh không?  Xem Video
6. Vì sao phải cầu nguyện và cầu nguyện như thế nào?  Xem Video 14. Còn Hội Thánh thì thể nào? Xem Video
7. Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta bằng cách nào?  Xem Video 15. Làm thể nào để tận dụng tối đa cuộc đời của mình? Xem Video
8. Đức Thánh Linh là ai?  Xem Video      

 

 
< Trước   Tiếp >