Home
Nick Vujicic - Người Không Tay Không Chân. In E-mail
Người viết: Nick Vujicic   

Anh Nick Vujicic là một người nước út.  Anh đã sanh ra trong nghịch cảnh không tay, không chân nhưng bởi niềm tin nơi chúa Jêsus anh đã khắc phục nghịch cảnh sống rất vui thỏa và thành công và trở thành người đi rao truyền danh Chúa khắp nơi.  Nguyện đời sống của Anh Nick Vujicic sẽ là môt gương sáng và sự yên ủi cho nhiều người chúng ta.

Không Tay, Không Chân, Không Lo Lắng

 
< Trước   Tiếp >