Login Form


Bạn quên mật khẩu?

Videos Playlist

Please select a video:
1. T. Duoc Chan Ly Cuu Roi
2. Chua Jesus
3. Hoi Tiec
4. Chi Trong Jesus
5. Gần Bên Chúa

Need Him

 
Làm Thế Nào Đánh Bại Satan In E-mail
Người viết: Admin   

Làm Thế Nào Đánh Bại Satan

   
   
    Các sách Phúc âm và sách công vụ sứ đồ đều bày tỏ rằng Ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Cứu Chúa chúng ta thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên .Các hành động của Satan không lúc nào ngưng cả, thật thế, trong mỗi thời đại, con cái của Đức Chúa Trời đều bị các lực lượng gian ác chống đối và tấn công .Nhưng có một sự kiện đáng phấn khởi là không một con cái nào của Đức Chúa Trời lại đương đầu với Ma quỷ một mình .

    Trong thư tín gởi cho Ti Mô Thê, Phao Lô đã nói trước rằng vào thời kỳ cuối cùng, các thần dữ sẽ gia tăng hoạt động, và những ảnh hưởng độc hại của lời dạy dỗ giả dối của nó sẽ lan tràn khắp mọi lãnh vực .Một chỗ khác trong Kinh Thánh cũng đề cập đến sự kiện tương tự này, tất cả những điều đó là bằng chứng cho thấy ngày trở lại của Chúa Jêsus rất gần, và sự ứng nghiệm của những lời tiên tri này càng ngày càng rõ ràng .
    “LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH BẠI SA TAN “ Là một cuốn sách cho thời đại này .Cuốn sách này giới thiệu Satan và những lực lượng dưới quyền điều khiển của nó, căn cứ trên lời Kinh thánh .Cùng một lúc, sách nầy cũng chỉ cho mỗi Cơ Đốc Nhân thấy rằng mình đang ở về phe chiến thắng, ấy là “nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần “.

    Làm thế nào để mỗi Cơ Đốc Nhân có thể nắm vững sự đắc thắng nầy và biến nó trở thành thực tế trong đời sống hằng ngày của mình là chủ đề của sách .Đây không phải là một triết lý ngồi trong ghế sa lông (arm-chair theorin -gin ), mà là một sự dạy dỗ thực tiễn dựa trên lời của Đức Chúa Trời, và trên sự thử nghiệm trong các mối mâu thuẫn hằng ngày do những điều gian ác xảy ra chung quanh chúng ta .Thật đáng khích lệ cho chúng ta khi học biết rằng phương pháp của Đức Chúa Trời dùng để chống trả Ma quỷ là Ở TRONG CHÚA JÊSUS ,mỗi Tín Đồ điều có thể đắc thắngluôn luôn trong từng cuộc chiến với những lực lượng gian ác nầy .  J. PATON
                       
                               
NỘI DUNG   

1)_ CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
2)_ NHẬN DIỆN SA TAN
3)_ VƯƠNG QUỐC SA TAN
4)_ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỦA SA TAN
5)_ SA TAN LÀ MỘT KẺ THÙ BỊ ĐÁNH BẠI
6)_ KHÍ GIỚI CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
7)_ TẠI SAO SA TAN VẪN CÒN HÀNH ĐỘNG ?

   
    CHƯƠNG MỘT :           CHIẾN  TRẬN  THUỘC    LINH    CỦA  CƠ   ĐỐC  NHÂN
                                                   ------------------------   
               
    Phản ứng của các Cơ Đốc Nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt .Vài người cho rằng đó là một đề tài buồn bã, nhàm chán, không giữ được sự vui mừng vốn là đặc tính chính yếu của đời sống Cơ Đốc Nhân .Những người khác dường như xem vấn đề đau khổ ấy cũng có một ít thú vị, họ trở thành tự thương hại mình trong khi ở giữa những gáng nặng mà mình phải mang .Thái độ nào cũng ảnh hưởng đến sức khỏe thuộc linh cả.Những điều nầy cũng tương đương với thái độ chối từ rằng cuộc chiến thuộc linh ấy không diễn ra, hoặc thái độ cho rằng có cuộc chiến ấy nhưng mình không biết . Tất cả phản ứng sai lầm ấy làm cho Satan hài lòng, nhưng lại cản trở mục đích của Đức Chúa Trời trong chúng ta và qua chúng ta .
    Cách đây mấy năm tôi biết rất ít, hoặc chẳng biết chút gì về điều nầy .Vài người đến nhờ tôi giúp đỡ nhưng tôi chẳng có gì giúp họ cả, ngay lúc tôi khuyên lơn họ , tôi thành thật tin rằng mình đã giúp họ, nhưng bất chợt tôi nhận ra rằng Cơ Đốc Nhân đang ở giữa cuộc chiến thuộc linh mà tôi lại biết quá ít hay chẳng biết chút gì về điều ấy cả .
    Mặc dù bất mãn và lằm bằm, nhưng ở trong đồng vắng dân Ysơraên đã hoàn tất nhiều điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời .40 năm huấn luyện rất cần thiết trước khi dân tộc nầy bước vào Canaan và hứa hẹn đi vào một cuộc chiến đòi hỏi phải chinh phục xứ, chính chân lý nầy đã thức tỉnh tôi về sự kiện là Chúa sẽ không sử dụng tôi hoàn toàn nếu tôi không tham dự vào cuộc chiến thuộc linh chống nghịch các lực lượng gian ác cách thông minh và hết lòng .Bởi ân điển của Đức Chúa Trời bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều nầy .
    Tuy nhiên không phải vì thiếu chân lý nầy ngay từ đầu chức vụ ,mà những năm đầu tiên của tôi vô ích .Tôi đang tham dự vào cuộc chiến dù tôi có biết hay không .Đức Chúa Trời không chờ đợi cho đến khi đầy tớ của Ngài hiểu hết tất cả các chi tiết của đời sống Cơ Đốc Nhân rồi Ngài mới dùng, khi chân trời thuộc linh của chúng ta rộng mở và sự hiểu biết của chúng ta gia tăng thì chúng ta càng trở nên hửu dụng cho Đức Chúa Trời, và bước đi trong sự vâng lời cũng như đầy đức tin để làm theo ý muốn Ngài .

THỰC  CHẤT CỦA CUỘC  CHIẾN THUỘC LINH
   
    Trước hết chúng ta phải công nhận rằng cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra Sách Êphêsô - các người nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng đây là cuốn sách chứa đựng chân lý cao nhất liên quan đến Hội Thánh Đấng Christ, là sách nhấn mạnh đến cuộc chiến chúng ta đang khảo sát ở đây .Sau khi nói đến những giai đoạn khác nhau của đời sống Cơ Đốc Nhân trên đất, vị Sứ Đồ đã được cảm động kết luận điều nầy :”TÓM LẠI, HỠI ANH EM YÊU DẤU CỦA TÔI, HÃY MẠNH MẼ TRONG CHÚA VÀ TRONG QUYỀN NĂNG CỦA  SỨC LỰC NGÀI .HÃY MANG LẤY MỌI KHÍ GIỚI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐỂ ANH EM ĐỨNG VỮNG MÀ CHỐNG LẠI CÁC ĐIỀU GIAN ÁC CỦA MA QUỶ, VÌ CHÚNG TA TRANH CHIẾN KHÔNG PHẢI NGHỊCH VỚI THỊT VÀ HUYẾT, NHƯNG VỚI CÁC QUYỀN LỰC CỦA THẾ GIỚI TỐI TĂM CÙNG QUYỀN LỰC CỦA CÁC THẦN DỮ Ở CÁC NƠI CAO “.   (Êâphêsô 6:10 -12 ).       
    Câu 12 được bản dịch mới của thế kỷ 20 diễn ý như sau :”Vì chúng ta không chiến đấu nghịch với những kẻ thù có thân thể và máu huyết, nhưng chiến đấu chống lại các quyền lực gian ác đang tể trị chốn tối tăm chung quanh chúng ta và nghịch với các tà linh gian ác ở trên cao “.

       KHÍA CẠNH THUỘC LINH CỦA CUỘC CHIẾN .
    Chúng ta thường có khuynh hướng bỏ qua khía cạnh trận chiến thuộc linh của chúng ta .Ta thường chiến đấu trên bình diện xác thịt, người nầy chống nghịch người khác, hay tổ chức nầy chống đối tổ chức kia .Tôi cũng có một số lý do để phản đối một người và phương pháp của họ, nhưng công việc của tôi không phải là chiến đấu nghịch cùng con người .Trách nhiệm của tôi là nghịch với Ma quỷ, kẻ làm cho con người đi khỏi con đường công chính .Chúng ta đang chiến đấu chống lại quyền lực thù nghịch của Đấng Christ, nếu chúng ta học biết cách chống cự nó trong ân điển và sức lực của Cứu Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta cũng đắc thắng nó dễ dàng.

      ĐỨC CHÚA TRỜI TỂ TRỊ HOÀN VŨ

    Chỉ một mình Đức Chúa Trời nắm tất cả uy quyền .Trong (Đaniên 4:35) chúng ta thấy:”Hết thảy dân cư trên đất đều cầm như là không có, Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa dân cư trên đất .Chẳng có ai cản tay Ngài mà hỏi rằng:Ngài làm chi vậy “. Satan chỉ là một loài thọ tạo, sự sống và quyền lực của nó tùy thuộc nơi Đấng tạo hóa, kẻ ác chẳng làm chi được nếu Đức Chúa Trời không cho phép nó .Kinh thánh chép rằng :”ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG MỌI SỰ THEO Ý MUỐN TỐT LÀNH CỦA  NGÀI “.(Êphêsô 1:11).
     Trong sách Gióp chúng ta thấy rõ ràng là Satan có quyền trên từng chi tiết và trên từng con người .Đồng thời chúng ta cũng thấy ngay rằng nó không thể làm gì được nếu không được phép của Đức Chúa Trời .Hơn nữa, trong việc thử thách Gióp, Satan không được phép vượt quá hạn định mà Đức Chúa Trời cho phép .
    Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thế giới nầy đang ở dưới sự quản trị của Satan (1Giăng 5:18).Lực lượng của Satan được mô tả là vua chúa của thế gian mờ tối nầy, nhưng nó không được phép cai trị vũ trụ .Nhưng đối với quyền năng bảo tồn của Đức Chúa Trời, thì Satan không thể nào cản trở được dù chỉ một phút .(Nêhêmi 9:6) có chép : “ÔI CHỈ MỘT MÌNH CHÚA LÀ ĐỨC GIÊ HÔ VA CÓ MỘT KHÔNG HAI, CHÚA ĐÃ DỰNG NÊN CÁC TỪNG TRỜI CÙNG TOÀN CƠ BINH CỦA NÓ, TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VẬT Ở TRÊN NÓ, BIỂN VÀ MUÔN VẬT Ở DƯỚI NÓ, CHÚA BẢO TỒN NHỮNG VẬT ẤY VÀ CƠ BINH CỦA CÁC TỪNG TRỜI ĐỀU THỜ LẠY CHÚA “.
    Satan đắc thắng con người tại vườn Ê đen, và nó được phép cai trị trên trái đất nầy kể từ ngày đó .Dầu vậy, nó cũng chỉ được phép cai trị trong một thời gian có hạn mà thôi .Thời kỳ phán xét của Satan gần đến, chẳng bao lâu nữa nó sẽ bị xiềng và bị quăng vào vực sâu không đáy. Cuối thời kỳ 1.000 năm trị vì của Đấng Christ, nó sẽ được thả ra ít lâu rồi nó lại bị quăng vào hồ lửa nơi dành riêng cho nó và các sứ giả của nó (Mathiơ 25 :41 ; Khảihuyền 20 :10).

    QUYỀN LỰC HẠN CHẾ CỦA SA TAN .
    Satan có quyền, nhưng không có tất cả mọi quyền hành .Nó khôn ngoan nhưng không có tất cả sự khôn ngoan .Cùng một lúc nó không thể hiện diện khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, Satan chỉ có thể ở một nơi trong một thời gian như bất cứ tạo vật nào .Tuy nhiên, nó có một lực lượng Quỷsứ rất hùng hậu ở dưới quyền điều khiển của nó, và qua chúng, Satan biết được phần lớn những điều xảy ra trên thế giới nầy .Dù ảnh hưởng nó bao trùm cả thế giới, nhưng nó cũng chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời .
    Để chống lại các lực lượng gian ác dưới quyền điều khiển của Satan, thì Đức Chúa Trời cũng có các Thiên sứ đang bảo vệ những kẻ thừa hưởng sự cứu chuộc .Vì thế ta thấy ảnh hưởng trên cuộc chiến thuộc linh không hạn chế trên lực lượng gian ác .Tác giả Thi Thiên cho biết rằng :”THIÊN SỨ CỦA ĐỨC GIÊ HÔ VA ĐÓNG TRẠI CHUNG QUANH NHỮNG KẺ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ GIẢI CỨU HỌ “(Thithiên 34 : 7).Đây không phải là sự tưởng tượng của các nhà thơ, nhưng đây là sự kiện có thật .Bên-ha-đát sai một đạo binh lớn đến đô than để bắt Êlisê, tôi tớ của Đức Chúa Trời .Đạo binh lớn nầy vây quanh Đô Than trong ban đêm, nên buổi sáng khi đầy tớ Êlisê thức dậy, thấy kẻ thù vây quanh thành bèn thất kinh mất vía. Người đầy tớ vội vàng báo tin cho Êlisê, ông bảo đừng sợ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời :”LẠY CHÚA CON CẦU XIN NGÀI MỞ MẮT CHO ĐẦY TỚ CON, ĐỂ CHO NÓ THẤY, VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI MỞ MẮT CHO NGƯỜI TRAI TRẺ NẦY, ANH TA THẤY ĐƯỢC VÀ KÌA CẢ NÚI ĐẦY DẪY NGỰA VÀ XE LỬA BAO BỌC CHUNG QUANH ÊLISÊ “ (II VUA 6:17).
    Những Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đang bảo vệ đấng Tiên Tri .Đây là một trong những điều không thấy được mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta thấy, nhưng điều đó ghi lại để an ủi và khuyến dục ta đừng thất vọng khi chúng ta đang đối diện với những kẻ có quyền lực hung bạo .Trong cơn giận dữ hốt hoảng, lúc Phierơ dùng gươm chém đứt vành tai của đầy tớ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong vườn ghết sê ma nê thì Chúa Jêsus đã cảnh cáo ông phải cất gươm ngay đi, vì”NGƯƠI HÁ KHÔNG BIẾT RẰNG TA CÓ THỂ CẦU XIN CHA TA ,NGÀI SẼ SAI 12 ĐẠO BINH (lữ đoàn :legions ) THIÊN SỨ SAO ?” (Mat 26 :5 ) .
    Dù Đức Chúa Trời thấy không cần thiết để sai phái số lượng lớn Thiên Sứ dưới quyền điều khiển của Ngài để giúp đỡ loài người, nhưng Ngài vẫn ban một số vừa đủ để khích lệ chúng ta .Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy có một sự tương ứng giữa những lực lượng thuộc linh tham dự cuộc chiến nầy .Tuy nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến nầy, nhưng chúng ta không được phép coi thường nó .Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan và dè giữ vì kẻ thù chúng ta như “SƯ TỬ RỐNG, ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC” (I Phierơ 5 : 8 -9 )
    Chữ “dè giữ “liên hệ đến sự sáng suốt của tâm trí, đến nỗi chẳng có lý do gì khiến chúng ta ngạc nhiên trước những ngón đòn tấn công của Satan .Cứu Chúa chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện và chớ hề mỏi mệt .Vì thế, khi chúng ta đặt sự dè giữ dưới quyền điều khiển của Đấng Christ thì chúng ta đã đắc thắng hơn phân nữa rồi .
    Đây là một cuộc chiến chủ động, chớ không phải thụ động .Tuy nhiên không phải vì cớ chúng ta ở về phía Chúa Jêsus - phía đắc thắng - mà chúng ta chẳng cần biết gì về phía đối phương Satan .Thật sự nó không thể nào cắn nuốt hết mọi người nó ghét, nhưng nó có thể gạt gẫm họ và làm cho họ trở nên người ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời .Chúng ta phải chống cự ngay bằng đức tin, phải bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời và phải liên tục gắn liền với lời của Ngài .
                   
                    - oOo -

CHƯƠNG HAI :
NHẬN   DIỆN   SA   TAN

---------------

    Trong trận chiến nầy Satan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại, nhưng là nhân vật thực tế, có rất nhiều uy quyền gian ác .Tân ước bày tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng kẻ thù nầy trong (Mác 3:22 ) chúng ta thấy “CÓ CÁC THẦY THÔNG GIÁO Ở THÀNH GIÊRUSALEM XUỐNG NÓI RẰNG :CHÚA  JÊSUS BỊ  QUỶ BÊÊNXÊBUN ÁM VÀ NHỜ PHÉP CHÚA QUỶ MÀ TRỪ QUỶ”.
    Những người nầy công nhận có một nhân vật là Chúa quỷ .Hơn nữa họ cũng biết rằng không phải chỉ có một nhân vật gian ác, mà là có một lực lượng hùng hậu dưới quyền chỉ huy của một nhân vật nổi tiếng là Bêênxêbun .Dĩ nhiên Chúa Jêsus phản đối những người gian ác nầy bằng cách nói rằng :”SAO QUỶ SA TAN ĐUỔI ĐƯỢC QUỶ SA TAN ? NẾU MỘT NƯỚC TỰ CHIA  XÉ NHAU THÌ NƯỚC ẤY KHÔNG THỂ CÒN ĐƯỢC, LẠI NẾU MỘT NHÀ TỰ CHIA RẼ NHAU THÌ NHÀ ẤY LÀM THẾ NÀO TỒN TẠI, VẬY NẾU QUỶ SA TAN TỰ DẤY LÊN NGHỊCH CÙNG MÌNH, TẤT NÓ BỊ CHIA XÉ RA , KHÔNG THỂ CÒN ĐƯỢC, NÓ ĐÃ ĐẾN LÚC TẬN CÙNG RỒI “ (Mác 3:23 -26 ).
    Ngài đang nắm quyền đuổi quỷ dữ, nhưng Ngài cũng phải công nhận là lực lượng gian ác nầy vẫn tồn tại .Thật thế, Cứu Chúa chúng ta nhấn mạnh rằng thực sự có một nhân vật tên là Satan và có một nước gọi là nước Satan .Lẽ thật nầy cũng được đề cập trong sách khải huyền 12 :”SAU ĐÓ CÓ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU TRÊN TRỜI :MI CHÊN VÀ CÁC SỨ NGƯỜI TRANH CHIẾN CÙNG CON RỒNG, RỒNG CÙNG CÁC SỨ MÌNH TRANH CHIẾN LẠI; RỒNG BỊ ĐÁNH BẠI KHÔNG CÒN ĐƯỢC Ở TRÊN TRỜI NỮA .CON RẮN LỚN ĐÓ LÀ CON RẮN NGÀY XƯA, GỌI LÀ MA QUỶ HOẶC SA TAN LÀ KẺ LỪA DỐI CẢ THẾ GIỚI .NÓ CÙNG CÁC SỨ MÌNH BỊ QUĂNG XUỐNG ĐẤT “    (Khải huyền 12 : 7 -8 ).
    Một lần nữa ở đây Kinh Thánh tuyên bố rằng Satan là một nhân vật có thật và là người cầm đầu của các sứ giả gian ác .Cha tôi là một giáo sĩ cho người da đỏ, trong những năm đầu chức vụ ông, khi ông còn nhỏ, chúng tôi thường xin ông kể chuyện, và ông kể rằng lúc ông hầu việc Chúa tại đây, có rất nhiều con quỷ vào nhà của người da đỏ, và họ không thể chống cự được .Tôi không biết người da đỏ có trông thấy quỷ hay không, nhưng họ có cảm tưởng rằng quỷ đang ở trong nhà của họ,và họ tìm cách đuổi nó đi bằng việc thắp cây đèn nhỏ .Khi những người da đỏ thấy phương pháp nầy vẫn không đuổi được quỷ ra , thì họ bèn chạy đến nhà giáo sĩ nhiều lần lập lại, họ vẫn làm chứng rằng khi vị giáo sĩ bước vào nhà thì các con quỷ chạy ra khỏi nhà bằng ngõ khác .
    Vòng tròn nhà thờ thường xem thường Satan như là một ảnh hưởng hay nói cách khác đơn giản là “điều ác “.Tuy nhiên, Satan không phải là một ảnh hưởng hay là một sự trừu tượng, nhưng là một nhân vật sống động, và Kinh Thánh bày tỏ các dữ kiện rất phong phú .
    1/_ NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ CÁ TÍNH CỦA SA TAN

    Liên hệ đến Satan, Kinh Thánh thường dùng đại từ nhân xưng (Gióp 1:8 ; Mat 4 :10 ; Giăng 8 :44 ) .Kinh Thánh không bao giờ gọi Satan là “nó”,như là một ảnh hưởng, nhưng khi nói về hành động của Satan thì dùng từ “hắn “, chứng tỏ Satan là một nhân vật .(Gióp 1:9 - 11 ; Mat 4 :1 - 11 ; I Giăng 3 :8 ;Giu đe 9 ) . Satan rình mò và lập kế hoặch chống nghịch cùng dân sự Đức Chúa Trời .
    Trong Kinh Thánh chúng ta biết Satan gào thét, một ảnh hưởng thì không thể gào thét, nhưng Satan đã gào thét .Hơn nữa, chúng ta biết rằng Satan bị xiềng ở vực sâu không đáy, và rồi sẽ bị bỏ vào hỏa ngục .Bạn không thể nào cột một ảnh hưởng bằng xiềng, nhưng bạn chỉ có thể cột một người .Trong Kinh Thánh có khoảng 174 đại danh từ và tên chỉ về Satan và nhũng hành động liên hệ đến hắn, tất cả đều có ý nghĩa ám chỉ Satan là một nhân vật .Satan không phải là một nhân vật vô nghĩa, nhưng là một nhân vật vĩ đại, dù hắn không vĩ đại bằng Đức Chúa Trời .Tạ ơn Chúa, chúng ta hãy nhớ rằng :”ĐẤNG Ở TRONG CHÚNG TA LÀ LỚN HƠN KẺ Ở TRONG THẾ GIAN “.
    Lý do giới thiệu Satan như là một nhân vật hiển nhiên là để chúng ta hiểu rõ rằng mình đang chống cự với một kẻ thù thông minh hung hãn .Hắn suy nhgĩ, lập kế hoặch, tổ chức các lực lượng gian ác , tất cả đều đưa đến mục đích là ngăn trở và làm hại công việc cũng như dân sự Đức Chúa Trời .

    2/_ DANH XƯNG CỦA SA TAN

    Bằng chứng Satan không phải là một ảnh hưởng, nhưng là một nhân vật được bày tỏ bằng các danh xưng chỉ cho hắn điều nầy không có nghĩa là Satan cũng có xương có thịt giống như con người, vì Satan thuộc thế giới thần linh, và không nghi ngờ gì cả hắn có thể hiện thành hình người trông thấy được .Tuy nhiên, thịt và huyết không thể nào tạo thành con người thành nhân tính .Thịt và huyết chỉ là cái nhà để nhân tính cư ngụ, khi thân thể chúng ta bị đặt vào mộ phần thì nhân tính vẫn cứ sống .
    Kinh Thánh dùng rất nhiều tên khác nhau chỉ về Satan:
    1/ Chữ SA TAN trong (I Sử 21 : 1; I Tim 1 :20), có nghĩa là” ĐẠI TỬ THÙ”
(I Phierơ 5 :8) hắn là kẻ thù chí tử của Đức Chúa Trời và loài người .
    2/ Chữ MA QUỶ chỉ xuất hiện trong tân ước, không có trong cựu ước (Mat 13:39 ; Giăng 13:2 ; Gia cơ 4:7),Ma quỷ là kẻ kiện cáo anh em (Khải huyền 12:10)
    3/ Satan còn gọi là CON RỒNG (Khải 12:8), có nghĩa là con rắn hay khủng long biển .
    4/ Các tên khác của Satan là “CON RẮ!N “(Sáng 3 :1 ; Khải 12 :9 ; 20 :3) BÊ ÊN XÊ BUN (Mat 10 :25 ; Mác 3 :22 ; Luca 11 : 15 -19), LUXIPHE  ( Êsai 14 :12); QUỶ DỮ (Mat 13 :19 ; Êph 6 :16); QUỶ CÁM DỖ (Mat 4 :3 -11); THẦN CỦA ĐỜI NẦY (II Cor 4:4); VUA CẦM QUYỀN CHỐN KHÔNG TRUNG  ( Êph 2:2); VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN NẦY (Giăng 12 : 31) . Tất cả các danh xưng nầy đều có ý nghĩa và ám chỉ về quyền lực cũng như công việc hoặc cá tính của Satan .
    Trong Khải huyền 12 :9, chúng ta thấy rằng Satan lớn đến nỗi nó lừa dối mọi quốc gia và mọi cấp chính quyền ngày nay .Trong Mathiơ 13 : 38 -39 , chúng ta thấy Satan nắm giữ toàn thể thế giới nầy .Dĩ nhiên điều nầy ám chỉ về người thế gian chưa được  sanh lại, hãy chú ý những chữ “RUỘNG LÀ THẾ GIAN .HẠT GIỐNG LÀ CON CÁI CỦA NƯỚC THIÊN ĐÀNG, CÒN CỎ DẠI LÀ NGƯỜI THEO QUỶ SA TAN, KẺ THÙ GIEO CỎ DẠI VÀO LÚA CHÍNH LÀ SA TAN “. Vì thế gia đình nhân loại đều thuộc về con cái Satan .
    Trong Hêbơrơ 2 :14 cũng nòi về Satan có quyền trên sự chết .Dĩ nhiên, điều nầy đã bị đánh bại khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, nhưng hiện tại Satan vẫn còn sử dụng một số quyền hạn nào đó trong lãnh vực nầy .Tuy nhiên khi chúng ta đứng trong quyền năng của Chúa Jêsus, và ẩn giấu trong dòng huyết quí báu của Ngài, thì chúng ta có thể đắc thắng kẻ ác .
    3/_ NGUỒN GỐC VÀ CÔNG VIỆC CỦA SA TAN .
    Để biết rõ nguồn gốc của Satan, chúng ta hãy đọc trong Êxêchiên 28 “HỠI CON NGƯỜI HÃY NÓI CÙNG VUA TY RƠ RẰNG : CHÚA GIÊ HÔ VA PHÁN NHƯ VẦY :NGƯƠI GỒM ĐỦ TẤT CẢ, ĐẦY SỰ KHÔN NGOAN,TỐT ĐẸP, TRỌN VẸN “. Hãy chú ý điều nầy, dù người được Đức Chúa Trời nói ở đây là vua Tyrơ, nhưng phải có một nhân vật nào đó đứng đằng sau vua nầy .Nhân vật nầy có một quyền lực rất lớn và quyền năng cao cả hơn bất cứ người nào khác .Thật ra, sự giật dây vua nầy không phải là một con người, nhưng là một vị Thiên sứ được tạo dựng trước khi có con người rất lâu .
    Kinh Thánh cũng ít dùng ngay quyền lực của vị Thiên sứ nầy, mà thường dùng tên của một người có quyền cao chức trọng ở giữa loài người .Chẳng hạn, hãy lấy kinh nghiệm của Đaniên được ghi lại trong sách Đaniên 10 .Đaniên đã cầu nguyện suốt 21 ngày trong sự khốn khổ của linh hồn ông để chờ đợi Đức Chúa Trời trả lời. Thình lình ngày cuối của 3 tuần nầy, một Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến bảo ông rằng :”HỠI ĐA NI ÊN ĐỪNG SỢ, VÌ KỂ TỪ NGÀY ĐẦU MÀ NGƯƠI Đà CHUYÊN LÒNG HIỂU, HẠ MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ NHỮNG LỜI NGƯƠI Đà ĐƯỢC NGHE, VÀ VÌ CỚ NHỮNG LỜI NGƯƠI MÀ TA Đà ĐẾN “. (C.12) có những chữ có ý nghĩa đặc sắc theo sau :”SONG VUA  NƯỚC PHE RƠ SƠ Đà NGĂN TRỞ TA 21 NGÀY “. Ai là vua Pherơsơ ? Vấn đề trở thành rõ ràng trong các câu kế :”NHƯNG NẦY MI CHÊN LÀ MỘT TRONG CÁC QUAN TRƯỞNG ĐẦU NHẤT Đà ĐẾN MÀ GIÚP ĐỠ TA , VÀ TA Ở LẠI ĐÓ VỚI CÁC VUA PHERƠSƠ “
    Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã sai một sứ giả đến, nhưng vị Thiên sứ nầy đã bị một nhân vật ác cản đường gọi là “Vua Pherơsơ “. Nhân vật gian ác nầy không ai khác hơn là đại diện của Satan cai trị trên vương quốc Pherơsơ .Mi chên, Thiên sứ trưởng, được Đức Chúa Trời sai đến để giúp cho sứ giả của Ngài có thể đến phán cùng Đaniên .Điểm chính của chúng ta nhận xét ở đây là trong sự mô tả một nhân vật gian ác tìm cách cản đường sứ giả của Đức Chúa Trời thì đã dùng tên của loài người, không nghi ngờ gì cả, nhân vật nầy chính là một Thiên sứ gian ác .    Hãy trở lại sách Êxêchien  nhân vật nầy được mô tả là “ ĐẦY SỰ KHÔN NGOAN TỐT ĐẸP, TRỌN VẸN . NGƯƠI VỐN Ở TRONG ÊĐEN LÀ VƯỜN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI “.Hiện tại, chưa có vua Tyrơ nào ở trong vườn Êđen cả, vì khi vườn Êđen được dựng nên thì vua Tyrơ chưa có .Nhưng nhân vật nói ở đây rõ ràng là điều mà Sáng thế ký đoạn 3 đề cập .Các sự mô tả sau đây chỉ rõ ràng về nhân vật đầu tiên ở vườn Êđen nơi AĐam ở. Trong vườn Êđen nguyên thủy, từng viên đá quý được Satan bao phủ, ám chỉ một nơi có vẻ đẹp tuyệt vời được làm dấu bằng những ngọc quý hơn là cây cối như trong trường hợp vườn Êđen thời  AĐam. Đoạn nầy cũng nói về nhân vật đó :”NGƯƠI CŨNG LÀ MỘT CHÊ RU BIN ĐƯỢC XỨC DẦU ĐƯƠNG CHE PHỦ :.Nhân vật nầy không ai khác hơn là Luxiphe, con của sáng láng, trong điều kiện nguyên thủy của hắn .Đoạn nầy nói thêm :”TA Đà LẬP NGƯƠI TRÊN HÒN NÚI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NHƯƠI Đà ĐI DẠO GIỮA CÁC HÒN NGỌC SÁNG NHƯ LỬA”. Bức tranh nầy được thay đổi bằng một tội :”ĐƯỜNG LỐI NGƯƠI ĐƯỢC TRỌN VẸN TỪ NGÀY NGƯƠI ĐƯỢC DỰNG NÊN, CHO ĐẾN LÚC THẤY SỰ GIAN ÁC TRONG NGƯƠI “.Những lời nầy không thể nào thích hợp với bất cứ vua nào của Tyrơ, bức tranh càng đen tối hơn khi được mô tả kế tiếp :”NHƠN NGƯƠI BUÔN BÁN THẠNH LỢI, LÒNG NGƯƠI ĐẦY SỰ HUNG DỮ .VẬY, TA Đà XÔ NGƯƠI NHƯ LÀ VẬT Ô UẾ XUỐNG KHỎI NÚI ĐỨC CHÚA TRỜI “. Giờ Satan bị quăng xuống được chép trong sách Khải huyền 12 : 7 - 12 .Và lời tiên tri còn tiếp tục :”HỠI CHÊ RU BIN CHE PHỦ, TA DIỆT NGƯƠI GIỮA CÁC HÒN NGỌC SÁNG NHƯ LỬA, LÒNG NGƯƠI Đà KIÊU NGẠO VÌ SỰ ĐẸP NGƯƠI, VÀ SỰ VINH HIỂN NGƯƠI Đà LÀM CHO NGƯƠI LÀM HƯ SỰ KGÔN NGOAN MÌNH .TA Đà XÔ NGƯƠI XUỐNG ĐẤT, ĐẶT NGƯƠI TRƯỚC MẶT CÁC VUA, CHO HỌ XEM THẤY .NGƯƠI Đà LÀM SỰ Ô UẾ NƠI THÁNH NGƯƠI BỞI TỘI ÁC NGƯƠI NHIỀU QUÁ VÀ BỞI SỰ BUÔN BÁN NGƯƠI KHÔNG CÔNG BÌNH, TA Đà KHIẾN LỬA RA TỪ NGƯƠI VÀ Đà LÀM CHO NGƯƠI TRỞ NÊN TRO TRÊN ĐẤT, TRƯỚC MẶT MỌI KẺ XEM THẤY HẾT THẢY NHỮNG NGƯỜI NHÌN BIẾT NGƯƠI TRONG CÁC DÂN SẼ SỬNG SỜ VỀ NGƯƠI .KÌA NGƯƠI Đà TRỞ NÊN MỘT CỚ KINH KHIẾP, ĐỜI ĐỜI SẼ KHÔNG CÒN NỮA “. (Êxêchiên 28 : 11-19).Trong Êsai 14, chúng ta thấy có một nội dung tương tự, nhưng có vài chi tiết khác với sách Êxêchiên :”HỠI LUXIPHE CON TRAI CỦA SỰ SÁNG, SAO NGƯƠI TỪ TRỜI SA XUỐNG, HỠI KẺ GIÀY ĐẠP CÁC NƯỚC KIA, NGƯƠI BỊ CHẶC XUỐNG ĐẤT LÀ THỂ NÀO .NGƯƠI VẪN BỤNG BẢO DẠ RẰNG :TA SẼ LÊN TRỜI, SẼ NHẮC NGAI TA LÊN TRÊN CÁC NGÔI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI, TA SẼ NGỒI TRÊN NÚI HỘI VỀ CUỐI CÙNG PHƯƠNG BẮC .TA SẼ LÊN TRÊN CAO NHỮNG ĐÁM MÂY, LÀM RA MÌNH BẰNG ĐỨC CHÚA TRỜI .NHƯNG NGƯƠI PHẢI XUỐNG NƠI ÂM PHỦ, SA VÀO NƠI VỰC THẲM “.(Êsai 14 :12-15 . Trước kia Satan là một Thiên sứ của sự sáng, nghĩa là Đức Chúa Trời tạo nên vị Thiên sứ nầy đề hoàn tất các trách nhiệm bao phủ các Chêrubin, cũng là vị Thiên sứ có trách nhiệm bảo vệ sự thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời .Hiển nhiên, vị Thiên sứ nầy là một tạo vật có uy quyền nhất và là tạo vật có sức mạnh kế sau Đức Chúa Trời .Nhưng vị Thiên sứ nầy không thỏa mãn về địa vị nầy của mình mà khao khát giống như  Đức  Chúa Trời,và dĩ nhiên muốn truất phế Đức Chúa Trời để lên ngai . Ngay cả bây giờ Satan vẫn không từ bỏ mục tiêu tuyệt vọng ấy .
    Ma quỷ sẽ không tự do mãi mãi . Khải huyền 12 cho chúng ta biết Satan bị ném xuống khỏi Thiên đàng, và trong khải huyền 20 :10 chúng ta thấy :”CÒN MA QUỶ LÀ ĐỨA DỖ DÀNH CHÚNG, THÌ ĐÃ BỊ QUĂNG XUỐNG HỒ LỬA VÀ DIÊM, TRONG ĐÓ ĐÃ CÓ CON THÚ VÀ TIÊN TRI GIẢ RỒI .CHÚNG NÓ SẼ PHẢI CHỊU KHỔ CẢ NGÀY LẪN ĐÊM CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI “.Cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt công việc gian ác của Ma quỷ và buộc nó phải ở nơi âm phủ cho đến đời đời .
    Trái ngược với nguồn gốc Satan, chúng ta biết rõ về Chúa Jêsus, trong (Giăng 1:1)”BAN ĐẦU CÓ NGÔI LỜI “.Chúa Jêsus là ban đầu và Ngài vẫn hằng hữu, nhưng trong trường hợp Satan, nó có tuổi ban đầu, ví dụ trong (Giăng 8 :44) chúng ta thấy :”CÁC NGƯƠI BỞI CHA MÌNH LÀ MA QUỶ MÀ  SANH RA, VÀ CÁC NGƯƠI LÀM NÊN SỰ ƯA MUỐN CỦA CHA  MÌNH .VỪA LÚC BAN ĐẦU , NÓ ĐÃ LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI, CHẲNG BỀN GIỮ ĐƯỢC LẼ THẬT VÌ KHÔNG CÓ LẼ THẬT TRONG NÓ ĐÂU “.Điều nầy không bảo cho chúng ta biết trong cái nhìn bình thường ban đầu có ý nghĩa gì, nhưng hiển nhiên là sự phạm tội của Satan bắt đầu ở điều chúng ta gọi là thời gian .Theo ý nhĩa trường cửu của Đức Chúa Trời, thì Satan không trường cửu giống như vậy .Khi Chúa Jêsus bắt đầu công việc sáng tạo, thì Satan không có ở đây .Nó được tạo dựng làm một Thiên sứ của sự sáng, và có lẽ nó đã giữ chức vụ ấy hằng triệu năm rồi .
    Trong đặc tính nầy, Satan có lần được ở trong lẽ thật, nhưng nó không ở mãi trong điều ấy .Nó là một con người kiêu ngạo, và sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, nên ta thấy rằng bất cứ nơi nào Satan đến thì nơi đó có sự lo lắng và bại hoại theo sau .Hơn nữa, lúc đầu Satan là kẻ giết người từ lúc phạm tội, nó là kẻ nói dối, là cha của sự dối trá .Bề sâu, bề rộng và bề cao không đo lường được tính chất tội lỗi của Satan, vì bản chất của nó là gian ác và nơi tối tăm là chỗ cư ngụ của nó.
    Có người đã mô tả hài hước như sau : Satan ở thấp đến nỗi nó phải vào máy bay để bay xuống địa ngục .
    Satan không ở một mình, có cả một lực lượng đông đảo Quỷ sứ đi theo hắn. Hắn có một vương quốc tổ chức hẳn hoi và qua các lực lượng gian ác ấy, Satan đã hoạch định một chương trình cai trị loài người và các chính phủ .Chúng ta thường thường chống lại với các quyền lực thấp kém hơn nó, nhưng vẫn dùng chữ Satan, Ma quỷ là những danh từ bao gồm các lực lượng gian ác nầy .
                                                         -OOO-

CHƯƠNG BA :                            VƯƠNG  QUỐC  CỦA  SA  TAN       
                                              ------------------------
    Có nhiều bằng chứng hiển nhiên để chúng ta tin Kinh Thánh và kinh nghiệm rằng phần lớn những mâu thuẫn trong đời sống thuộc linh và tinh thần mà một Cơ Đốc Nhân thường phải gặp khi họ phục vụ Chúa, đều do sự chống đối của giới thần linh .Có vô số Quỷ dữ dưới sự điều khiển của Satan chúng cố gắng xuyên tạc, gây khó khăn và làm rối trí những ai tôn trọng Đấng Christ trong đời sống họ .
    Chúng ta biết rất rõ rằng mình đang nằm trong vùng đất địch, vùng đất đang nằm dưới quyền điều khiển của vương quốc tối tăm có tổ chức rất qui củ mà đứng đầu là Satan .Vì nó không thể nào đến gần Cứu Chúa Jêsus, nên nó quay mũi dùi tấn công vào Cơ Đốc Nhân vì họ là đại diện của Cứu Chúa Jêsus trên đất nầy. Chúng ta là thân thể của Chúa Jêsus và thế lực của Satan đang tìm cách tấn công chúng ta trong sự phục vụ Chúa và trong sự tăng trưởng thuộc linh .
    Trong Êph 6, chúng ta được giới thiệu về bốn cấp bậc trong vương quốc Satan: “VÌ CHÚNG TA ĐÁNH TRẬN CHẲNG PHẢI CÙNG THỊT VÀ HUYẾT, NHƯNG CÙNG CHỦ QUYỀN, CÙNG THẾ LỰC, CÙNG VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN MỜ TỐI NẦY VÀ CÙNG CÁC THẦN GIỮ Ở CÁC MIỀN TRÊN TRỜI VẬY” (6 :12) Trước hết, dĩ nhiên là có Satan, dưới quyền của nó các Thiên sứ Sa ngã và các lực lượng gian ác .Có nhiều người ngạc nhiên về điều nầy, nhưng rõ ràng là có một số Thiên sứ sa ngã cùng với Satan .Trong (Mat 25 :41) có chép :”ĐỊA NGỤC LÀ NƠI DÀNH SẴN CHO MA QUỶ VÀ CÁC SỨ GIẢ CỦA HẮN”.Trong giu đe 6, chúng ta thấy hiện nay có một số Thiên sứ bị Đ ức Chúa Trời xiềng lại và chúng đang chờ đợi sự phán xét trong tương lai khi Satan và những kẻ theo hắn bị quăng vào hồ lửa .
1/_ CHỦ QUYỀN :  (PRINCIPALITIES )
    Cấp bậc thứ nhất trong vương quốc Satan được gọi là chủ quyền .Đây là những vua trong vương quốc Satan, có phân vùng trên thế giới nầy .Chữ” CHỦ QUYỀN “đặc biệt liên hệ đến lãnh vực chính trị trong đó có thế lực gian ác đang ảnh hưởng mạnh mẽ trên các người cai trị : vua, tổng thống, quốc hội tư pháp, các đảng phái chính trị, các người nắm chính quyền ... và toàn thể các ngành các cấp liên hệ đến tổ chức chính quyền
    Trong Đaniên 10, vua Pherơsơ là một trong những người cai trị nầy .Đaniên đã cầu nguyện cho dân sự mình, dân Ysơraên, và khi gần đến lức Đức Chúa Trời Trả lời sự cầu nguyện của ông, 21 ngày trôi qua thì có một Thiên sứ có quyền gọi là vua Pherơsơ đã chận đường sứ giả mang sứ điệp đến .Mãi cho đến khi Michên, một Thiên sứ trưởng đến giúp đỡ vị sứ giả thứ nhất thì mới thắng được và đem sứ điệp đến cho Đaniên .Câu chuyện nầy soi sáng cho chúng ta vài khía cạnh .Nó chứng minh chắc chắn rằng các Thiên sứ gian ác đang tìm cách tranh giành ảnh hưởng trên tổ chức chính quyền thế giới,và tất cả lúc nào cũng muốn cản trở chương trình của Đức Chúa Trời .Đồng thời nó cũng chì cho chúng ta thấy rằng trong sự kiên trì cầu nguyện, dân sự Đức Chúa Trời có thể đánh bại những mục đích của kẻ thù .
    Dường như chúng ta không thắc mắc gì về việc nầy, nhưng thấy rằng hầu hết các chính quyền trần gian từ trung ương đến địa phương, đều bị các thế lực gian ác nầy tấn công .Nó tìm cách chi phối và ảnh hưởng đến những con người làm công việc trong văn phòng .Dù họ biết hay không thì vẫn có vài sức ép chống nghịch với những con người có chức vụ trong chính quyền .Điều nầy chứng tỏ là Satan và các lực lượng dưới quyền điều khiển của nó cố gắng gây áp lực trên một số người để họ làm theo sự hướng dẫn của Satan .
    Thỉnh thoảng chúng ta thấy có một số Cơ Đốc Nhân tham gia các tổ chức chính quyền, nhưng họ không bao giờ được miễn trừ khỏi các sự tấn công của những chủ quyền nầy .Đó là nguyên nhân tại sao những người như thế gặp khó khăn khi muốn góp ý kiến chấm dứt về một số điều nào đó . Sự chống đối họ không nằm ở các người lên tiếng phản đối, mà nguồn gốc là từ Satan .Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, khi chúng ta làm như thế thì chúng ta đánh bại và làm cản  trở mọi cố gắng của Satan trong việc xua đẩy con người vào đường gian ác mà nó đã vạch ra .
2/_ THẾ LỰC :( POWERS )
    Cấp bậc thứ hai mang tên là “THẾ LỰC “.Chữ nầy ở số nhiều,” NHIỀU QUYỀN LỰC “. Chữ nầy cũng tiêu biểu cho một số lực lượng Satan ở một số lượng lớn bao gồm các sứ giả gian ác có năng lực rất rộng rãi . Phương pháp thực hành của nó là tấn công vào những cảm giác cá nhân và đời sống tư tưởng của Cơ Đốc Nhân .Những người không tin Chúa cũng bị tấn công bằng cách nầy và không nghi ngờ gì cả, các tội phạm khủng khiếp được ghi lại trên báo chí, bằng cách nầy hay cách khác họ đều bị các thế lực nầy giựt giây .Phương pháp nó thường dùng sẽ tùy thuộc vào mỗi cá tính của mỗi cá nhân cho dù người ấy có tin Chúa hay chưa .
    Những con Quỷ nầy không bao giờ bày tỏ bộ mặt thật của nó, nó thường giả dạng dưới các hình thức như :vụ lợi, thù cá nhân, khoe khoang, tự tâng bốc .Những điều nầy có sức kích thích rất mạnh đối với những hành động gian ác, nhưng khi Ma quỷ khuyến khích hoặc thúc đẩy, thì con người sẽ hành động xấu xa, gian ác, thấp hèn nhất .Những người hành động như thế có lẽ chẳng bao giờ ý thức rằng Ma quỷ đã thêm sự gian ác của chúng vào dục vọng thấp hèn của con người .
    Ngoài ra, một số người lại biện minh cho các việc làm gian ác của họ bằng cách nghĩ rằng mình làm công việc đó cho Đức Chúa Trời .Đây là Sau Lơ ở Tạt sơ, trước khi ý thức về tội ác mình, ông là người chống nghịch Đấng Christ và dân sự của Ngài .Mãi về sau khi đã được cứu, Sau Lơ mới ý thức rằng lúc ấy mình đã bị Ma quỷ lừa bịp .Chúng ta cũng có kinh nghiệm về việc nầy .Chẳng hạn, có một vài lời nói rủa sả chúng ta hay có vài điều nhục mạ chúng ta, nếu tự chúng ta hành động, có lẽ không phản ứng mạnh mẽ, dữ dội, nhưng đôi lúc chúng ta đã làm .Thật sự mỗi chúng ta đều có bản tính Ađam để xúi giục chúng ta tức bực trước những điều như thế, nhưng khi phản ứng của xác thịt phối hợp với sự thúc đẩy bên ngoài của Ma quỷ thì những phản ứng của con người lên đến cao độ .Tôi tin chắc rằng các cuộc cãi cọ, gây gỗ ở trong nhiều Hội Thánh đều khởi nguồn từ các thế lực nầy .Có lẽ đó là lý do duy nhất để giải thích về sự ghen ghét ở trong vòng các Tín hữu trong Hội Thánh, đến nỗi họ cứ giữ sự ghen ghét đó trong nhiều thế hệ .Hầu việc Đức Chúa Trời dưới những điều kiện như thế thì không thể nào được , và đó là lý do chính đem lại cho Danh Cứu Chúa của chúng ta .
    Một trong những phận sự của Ma quỷ là nó tìm cách hạ danh dự của người khác .Chúng ta dễ dàng thấy điều xấu trong người khác hơn là thấy điều tốt của họ.Tuy nhiên khi chúng ta ở dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh , thì bản tính nầy được xoay chiều, và chúng ta dễ tìm được những điều tốt ở người khác hơn là điều xấu trong họ .
    Mỗi người trong chúng ta đều có bản năng tự bênh vực mình, và khi có một người nào đó nói nghịch lại chúng ta, thì phản ứng đầu tiên là tự bênh vực mình. Trong gia đình thường có điều nầy xảy ra, khi có người hỏi một câu hỏi thì người được hỏi lên tiếng gắt gỏng:”Tôi đã nói việc đó từ lâu rồi mà, sao lại có phản ứng như thế ? Lý do là người trả lời muốn chứng tỏ mình đã trả lời rồi, và qui lỗi cho người hỏi đã quên việc ấy .Đôi khi đằng sau việc nầy là sự thúc đẩy của Ma quỷ, nó muốn gây sự bất hòa trong gia đình nói riêng và trong con người nói chung
    Một phận sự đáng ghét của Ma quỷ ấy là nó dấy lên những người nói hành giữa anh em mình .Satan được gọi là kẻ kiện cáo anh em mình, điều đó có thật, nhưng lắm khi anh em cũng là kẻ kiện cáo anh em .Vâng, 9/10 câu chuyện xảy ra đều liên quan đến vấn đề nầy .Nếu những Cơ Đốc Nhân có sự bất bình với người khác thì nó thường nằm ở chỗ không đồng ý với nhau, khó có thể tìm cách cho họ hoà hợp nhau được .Đúng ra, giữa vòng Cơ Đốc Nhân với nhau không nên có những cảm giác hoặc cảm nghĩ xấu như thế, nhưng đáng tiếc là điều ấy lại xảy ra vì họ không nghĩ tốt cho nhau , ngay cả theo ý nghĩ bình thường của con người .
3/_  VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN MỜ TỐI NẦY :
(RULERS  OF   THE  DARKNESS  OF  THE  AGE  WORLD   
    Những Quỷ dữ nói ở đây đang tác động mạnh mẽ trên những người mê tín dị đoan, thầy bói và các sự dạy dỗ dưới nhiều hình thức khác .Chúng lừa dối con người khiến họ tìm kiếm những dấu lạ, tìm cách giải điềm chiêm bao, hoặc khuấy động về tâm trí, tình cảm, không bao giờ nhìn nhận sự thật .Ngày nay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta toàn bộ Kinh Thánh, Ngài phán dạy chúng ta qua lời Ngài, và Thánh Linh sẽ giảng dạy lời ấy trong lòng chúng ta .Hỡi các Cơ Đốc Nhân mọi lứa tuổi, phải tránh tất cả các phương tiện đặc biệt như  thế để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời .
    Trên thế giới nầy, ngay cả các quốc gia nổi tiếng có nền văn minh khá cao vẫn mắc vào sự mê tín dị đoan nầy .Nhiều người đi xem dấu chân ngựa để được may mắn, người khác mang chân thỏ chạy chung quanh nhà để xua đuổi tất cả những gì họ cho là bất hạnh (có rất nhiều ví dụ của vn ), những bằng chứng nầy nói lên sự kiện là có vô số triệu người đang nô lệ trong phạm vi tinh thần .
4/_  CÁC THẦN DỮ Ở CÁC MIỀN TRÊN TRỜI:   (WICKED  SPIRITS  IN  HEAVENLY  PIACES )
    Nhóm thứ tư là các thần dữ ở các miền trên trời, dịch sát nghĩa là : “các tà linh gian ác ở trên cao “.Có những con quỷ tôn giáo đang tấn công vào các kinh nghiệm tôn giáo cao nhất .Chúng đến như là các Thiên sứ của sự sáng, đôi khi nói trên con người đứng trên tòa giảng, đưa những sự dạy dỗ sai lầm làm cho những người chưa được tái sanh phải bị dẫn đi lạc rất nhiều năm .
    Trong một số trường hợp, thần dữ nầy điều khiển sự suy nghĩ của các trường tôn giáo (Religious school ).Chắc chắn đây cũng là trường hợp của các tân phái (Moder nism ) .Chúng ta thấy công việv nầy trong giáo phái gọi là :”Chứng nhân Đức Giê Hô Va “.Khi những Tín đồ của giáo phái nầy bảo chúng ta chữ “ Hi lạp “có nghĩa thế nầy, thế nầy ... Những chữ “ chứng nhân “không bắt nguồn từ chữ Hi lạp Để thay thế sự dạy dỗ không có trong Kinh Thánh, họ tìm cách thay đổi ý nghĩa của chữ .Vài thần dữ nầy sẽ làm dáng điệu giống như Đức Thánh Linh , đa số điều mà ngày nay thường gọi là : Sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, thì thực sự là sự biểu hiện về sự hiện diện của các thần dữ .Nhiều người rất nhiệt tình đã bị lôi kéo vào các phong trào như thế mà chẳng hiểu biết gì, và họ đã bị Ma quỷ lừa bịp để bày tỏ hành động xấu sa nhất của Ma quỷ .Tôi có dịp gặp những người bị các phong trào như thế lừa dối, và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đã chứng kiến được việc họ được tẩy sạch khỏi các sự rối trí do các quỷ nầy đem lại, và họ sung sướng vì được giải cứu khỏi quyền lực của Ma quỷ (Công vụ 5 : 16 ).
    Những thần dữ mà thảo luận ở trên là những con quỷ tôn giáo .Công tác đặc biệt của chúng là ở các nơi trên trời, cũng bao gồm cả vùng không khí bao quanh chúng ta .Trong Êphêsô 2 : 2 có chép Satan là vua cầm quyền chốn không trung Chính những thần giữ nầy trông thấy một số người gia nhập hội thánh nhưng họ chưa được cứu .Họ vẫn chịu báp tem, và thực hành các công tác tôn giáo, có thể họ cũng sống thánh khiết ở một vài lãnh vực .Đôi khi họ nói về việc mình có những giấc mơ kỳ diệu, họ nói tiên tri, tuyên bố rằng mình có một số ân tứ thuộc linh, nhưng thật sự họ chưa được cứu toàn vẹn .Chương trình của các thần dữ nầy là tấn công vào những con người thực hành tôn giáo nhiệt tình, làm cho họ chấp nhận tà giáo và theo những ấn tượng mạnh mẽ để tại chỗ đó họ bị lừa dối, tưởng rằng mình hơn những người khác .Các thầy Thông giáo và người Pharisi là những người nhiệt tình trong tôn giáo, nhưng Chúa Jêsus mô tả họ :”CÁC NGƯƠI THUỘC VỀ CHA MÌNH LÀ MA QUỶ “ (Giăng 8 : 44 ) .Ở một chỗ khác,Phao Lô bảo người kia là con cái của Ma quỷ ( Công vụ 13 :10 ) .Trong thơ I Giăng, sứ đồ Giăng viết :”CÒN AI CỨ TIẾP TỤC PHẠM TỘI LÀ THUỘC VỀ MA QUỶ “ (Igiăng 3 : 9 ) .Cũng trong thơ đó, ông viết :”CHÚNG TA BIẾT MÌNH LÀ CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI, CÒN CẢ THẾ GIAN ĐỀU Ở DƯỚI QUYỀN THỐNG TRỊ CỦA MA QUỶ “(I Giăng 5 : 19 ).
    Con người chỉ có thể ở một trong hai nơi : Một là trong tay Đấng Christ, hoặc là ở trong lưới của Ma quỷ .Tóm lại : Vương quốc của Satan bao gồm các Thiên sứ, Quỷ dữ và những con người trên đất, và nước của nó tổ chức rất hẳn hoi và có qui củ .

 CHƯƠNG BỐN :                     NHỮNG  PHƯƠNG  PHÁP  CỦA   SA  TAN

1/_  MƯU KẾ CỦA SA TAN :
    Chúng ta cần nắm vững lời cảnh cáo trong ( I Phie 5 :8 -9 ) “HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC, KẺ THÙ NGHỊCH ANH EM LÀ MA QUỶ , NHƯ SƯ TỬ RỐNG ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC “.Có một bản dịch diễn ý như sau “Hãy thực hành sự kiểm soát, canh chừng vì kẻ thù của bạn là Ma quỷ, giống như sư tử rống đi rình mò chung quanh bạn, rất ham muốn nuốt chửng bạn .Hãy mạnh mẽ trong đức tin để chống cự nó”. Cách canh chừng ở đây không phải là lời cảnh cáo khiến chúng ta mở mắt nhìn chung quanh xem thử có con quỷ nào không ! Chúng ta sẽ không thấy Ma quỷ theo cách ấy đâu .Cách chúng ta canh chừng ấy là nhìn qua lời Đức Chúa Trời để khi nó bắt đầu giăng lướivà tìm cách rập bẫy thì chúng ta giữ mình khỏi sự nguy hiểm .Từ lúc thức dậy, hãy đặt mình vào trong lời Đức Chúa Trời và trong mối thông công với Ngài, áp dụng sự gìn giữ của Huyết Ngài cho chính đời sống mình và hãy bước đi với Ngài suốt cả ngày .
    Satan có khả năng giấu mình .Đây là một trong những bẫy dò tinh vi của nó cách đây vài năm, có một người ở cách xa chúng tôi .Ông ta là một người đồng đi cùng Đức Chúa Trời, và trong lúc nói chuyện, ông ta nhận ra rằng chúng tôi cần được giúp đỡ về phương diện thuộc linh .Ông bảo rằng Chúa sai ông đến để cầu nguyện cho chúng tôi và muốn biết những nan đề của chúng tôi để cầu thay .Có một số điều mà chúng tôi không thể tham dự vào, lại cũng có một số điều mầu nhiệm mà chúng tôi chưa được biết .
    Ông nói :”Điều chúng tôi cần phải làm bây giờ là phải liên hiệp với nhau trong sự cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời phô bày bộ mặt thật của Satan đang làm một số công việc kín giấu và những việc ấy cần được lộ ra, và chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể phô bày bộ mặt thật của nó .Cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng tôi sự khôn ngoan để nhận xét vấn đề và chỉ cho chúng tôi phải làm điều gì, cũng như phải thực hiện thế nào, và vì vậy qua lời Đức Chúa Trời chúng tôi có thể tuyên bố rằng mình đã đắc thắng kẻ ác .
    2/_  Satan thích đến như là một Thiên sứ của sự sáng .Nó hành động như một viên thuốc có bọc đường .Viên thuốc rất đắng nhưng bạn không biết nó vì nếm thấy ngọt ngào và trông đẹp mắt .Bộ mặt bên ngoài làm cho người ta ưa thích nó .Satan có thể khiến cho chúng ta tin rằng nếu bạn làm một số công việc nào đó tức là bạn đã làm cho Đức Chúa Trời, trong khi thực tế, giống như viên thuốc bọc đường, nó tương tự như thế thôi .
    Cựu ước cho chúng ta một thí dụ rất tốt về điều này .Trong sách Giô Suê 9 ký thuật về chuyện Ga ba ôn lừa dối Giô Suê .Ngay khi trận chiến Giêricô và Ahi đắc thắng vẻ vang, thì người Ga ba ôn đến .Họ biết rằng số phận mình trước sau gì cũng rơi vào tay dân Ysơraên .Vì thế để bảo tồn sự sống mình, những người này mặc áo quần cũ, đem bánh mì khô mốc và làm ra vẻ như là họ phải trải qua một cuộc hành trình rất xa .Họ hoàn toàn lừa dối Giô Suê, mà ông lại tưởng rằng bánh mì mốc và quần áo với giày dép cũ chắc là phải ở xa lắm, nên mới muốn làm hòa với dân Ysơraên .Không nghi ngờ gì cả, đây cũng là điều nịnh hót Giô Suê, vì thế ông đã không cầu hỏi ý Chúa về điều mình sẽ làm .Hơn thế nữa, đây là lần duy nhất Satan thừa lúc không canh chừng của Giô Suê mà chụp lấy ông .Kinh Thánh nói về những người lãnh đạo dân Ysơraên :”HỌ KHÔNG CẦU HỎI ĐỨC CHÚA TRỜI “.Nói cách khác, họ không tỉnh thức .
    Dân Ysơraên đã làm hòa với dân Gabaôn, mặc dù sau nầy họ khám phá ra sự lường gạt của dân Gabaôn nhưng Giô suê vẫn giữ lời hứa và bảo vệ họ .Người Gabaôn sống giữa dân Ysơraên như là những kẻ tôi tớ, nhưng họ vẫn là nguyên nhân gây rối loạn liên tục trong Ysơraên .Đây là một phương pháp mà Satan thích làm đối với Cơ Đốc Nhân .Nếu nó có thể lừa dối chúng ta, thì nó sẽ trồng trong lòng chúng ta những gì chúng ta bị rối loạn và yếu đuối .Đó là lý do tại sao chúng ta cần tỉnh thức liên tục, hằng ngày đầu phục Đức Chúa Trời, đầy dẫy lời của Ngài và bông trái của Thánh Linh, nhờ đó mà Satan mới không thể tìm ra được một kẻ hở nào ở nơi phòng tuyến của chúng ta .
    Một trong những điều tồi tệ của Satan ấy là trích dẫn Kinh Thánh không đúng chỗ (Mat 4 : 6 ), hay dẫn dắt dân sự Đức Chúa Trời giải nghĩa Kinh Thánh sai. Chúng ta đang sống trong thời đại vàng thau lẫn lộn, có rất nhiều thuyết lan tràn khắp mọi nơi .Người nầy nói mình có một khải tượng, kẻ kia trích dẫn một câu Kinh Thánh và không dùng đúng ý nghĩa trọn vẹn của đoạn ,chương đó, nhưng bằng cách nầy hay cách khác thì người lãnh đạo sai lầm nầy cũng qui tụ được một số người theo mình .Có rất nhiều phương pháp để Satan thực hiện kế hoặch của nó trong lãnh vực nầy, nhưng trong mọi trường hợp phương pháp chung của nó vấn là tìm đủ mọi cách để làm cho con cái Đức Chúa Trời xa cách lẽ thật .
    Satan thích làm cho con cái Đức Chúa Trời bận rộn với những việc vô nghĩa, đến nỗi họ không còn thì giờ để chú ý những việc thiết yếu .Phương diện phục vụ xã hội vẫn được nhấn mạnh trong một số khía cạnh đặc biệt của đời sống giáo hội ngày nay, vì họ lý luận rằng tin lành của huyết Chúa Jêsus cũng chảy ra cho người ngoại nữa .Những cố gắng về phần các giáo hội nầy hoàn toàn có tính cách nhân đạo .Về một phương diện, những nổ lực này không tốt vì cớ vai trò thực hiện của nó không đúng chỗ .
    Riêng đời sống tôi, có một thời gian Ma quỷ làm cho tôi bối rối vì cớ giải thích sai lời Kinh Thánh . Câu Kinh Thánh làm cho tôi gặp khó khăn ấy là (Philíp 2:5)“VÌ ẤY CHÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI CẢM ĐỘNG LÒNG ANH EM VỪA MUỐN VỪA LÀM THEO Ý TỐT NGÀI “. Hãy chú ý đến hai điều mà Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta, Ngài khiến chúng ta “ VỪA MUỐN VỪA LÀM “. Rất nhiều năm Đức Chúa Trời cho tôi có sự nặng lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời .Tôi bị nặng nề ở chỗ là mình muốn làm điều đó, nhưng phần liên quan đến “SỰ LÀM “ KHIẾN CHO TÔI BỊ VẤP PHẠM .Tôi không nắm được sự kiện liên quan chặc chẽ giữa câu Kinh Thánh nầy và câu Kinh Thánh khác .Tôi nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời đổ vào lòng tôi ý muốn làm theo huấn lệnh của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho tôi quyền năng để làm điều ấy, rồi tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi chờ đợi cách thụ động. Nhưng bằng cách ấy, dù tôi muốn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, thì ý muốn của Ngài chẳng thực hiện được .Sự thụ động như thế không phải là đường lối của Đức Chúa Trời .Tôi đang tìm cách làm công việc Đức Chúa Trời trong ý nghĩ rằng tôi có thể cầm cây bút chì lên và dùng nó để làm công việc của tôi .Một cây bút chì hay là cây bút mực chỉ là dụng cụ thụ động trong tay tôi . Nó không bao giờ phản đối và cũng không có quyền lựa chọn .Nhưng con người không được tạo dựng giống như thế, Đức Chúa Trời ban cho tôi ý muốn và những khao khát của riêng mình .Tôi đã giải nghiã sai Kinh Thánh và cuối cùng tôi thật sự thấy rằng Đức Chúa Trời muốn nói rằng :Ta sẽ làm điều đó trong con, Ta sẽ ban cho con lòng khao khát và con sẽ làm công việc theo sự dẫn dắt của Ta .
    Đức Chúa Trời đã làm cho sông Giô đanh rẽ đôi trước mặt Giô suê và Ysơraên, nhưng họ phải bước xuống và đi ngang qua .Đức Chúa Trời không mang họ qua bên kia bờ .Khi nhận chân lẽ thật nầy, tôi không chờ đợi nữa mà nói rằng :“Lạy Chúa, Xin Ngài làm công việc ấy “Khi tôi bắt đầu bước thứ nhất trong sự vâng lời Ngài, thì Đức Chúa Trời mới có thể dẫn dắt và tiếp tục mở đường và ban phước công việc Ngài, tôi phải học bài học nầy thật đích đáng .
    Chúng ta phải nhớ rằng Satan không bao giờ phô bày lực lượng chung quanh chúng ta để chúng ta thấy .Dù tôi chưa phục vụ trong quân đội, nhưng không có bí quyết nào để chiến đấu với kẻ thù sát bên cạnh mà tôi không được biết, vì vậy chúng ta phải thủ thế, phải canh chừng cẩn thận để Satan không thể nào đắc thắng chúng ta được .
2/ NHỮNG PHƯƠNG PHÁP CỦA  SA TAN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO :
    Chữ “TÔN GIÁO “và “CƠ ĐỐC GIÁO “không đồng nghĩa .Có rất nhiều tôn giáo trong xứ sở chúng ta, đa số các tôn giáo đó chúng ta gọi là ngoại giáo .Rất nhiều người mang danh là thuộc về cải chánh giáo, nhưng không có nghĩa là họ thuộc về CƠ ĐỐC GIÁO .
      Con người đạo đức tốt, sống bên ngoài qui luật của Cơ Đốc Nhân, họ có đời sống luân lý rất tốt, họ là những người rất lịch thiệp và dễ mến, nhưng họ không được cứu và họ là những đại biểu tốt nhất của Satan trên đất nầy .Điều ích lợi nhất cho Satan ấy là làm thế nào để nhiều người nam cả nữ có nếp sống bên ngoài rất đạo hạnh, mọi người đều nhìn thấy họ, họ đối xử rất tốt đối với mọi người, dù vậy bên trong lòng họ chẳng quan tâm gì đến Đức Chúa Trời .
    Dân Ysơraên rất tỏ ra vẻ tôn giáo trong thời đại Phao lô, nhưng dưới sự soi sáng của Chúa ông đã viết về họ :”HỌ KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VẠCH SẴN CHO CON NGƯỜI ĐẾN BẬC CÔNG CHÍNH, NÊN HỌ CỐ GẮNG LẬP CÔNG ĐỨC THEO LUẬT PHÁP CHỨ KHÔNG THEO ĐƯỜNG LỐI NGÀI .VÌ CHÚA JÊSUS ĐÃ RA ĐỜI ĐỂ CHẤM DỨT THỜI KỲ LUẬT PHÁP, TỪ ĐÂY AI TIN NHẬN NGÀI ĐỀU ĐƯỢC KỂ LÀ CÔNG CHÍNH “.
    Những gì Phao Lô nói cho dân Ysơraên ngày xưa cũng là sứ điệp cho nhiều người mệnh danh là Cơ Đốc Nhân ngày nay .Họ chẳng hiểu gì về công bình bởi đức tin, và họ tìm cách thay thế bằng công đức của riêng mình thay vì tiếp nhận sự công chính của Đấng Christ .Bây giờ, một người tin nhận Đấng Christ, được tái sanh, sẽ sống cuộc sống công chính .Người đó không làm điều ấy để được cứu vì người ấy đã được cứu rồi .Điều nầy trái ngược với một số người đang tìm kiếm lập công đức để được cứu .Nhiều người sốt sắng đi nhà thờ, cố gắng làm theo một số lời dạy của Chúa Jêsus, hy vọng rằng ngày cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận họ .Rõ ràng đây là một sự gài bẫy tinh khôn quỷ quyệt nhất của Satan, và bằng phương tiện nầy nó cho nhiều người vào lưới mình hơn các phương tiện khác .Nó là tác giả của mọi hệ thống tôn giáo, bao gồm cả những người dạy luân lý đạo và làm việc thiện, xem đó là những phương tiện để được cứu rỗi, không cần phải đi đến các xứ bán khai để tìm điều nầy, nó nhan nhãn khắp chung quanh chúng ta
    Ở các thành phố lớn của nước Mỹ, có nhiều văn phòng gọi là :”VĂN PHÒNG LÀM CÔNG TÁC THIỆN HẢO “ ( BETTER  BUSINESS ), thường ra thông báo định kỳ về những hành động đáng kinh tởm của một số người sống ngoài vòng pháp luật Chúng ta cần nhớ rằng Satan là “một người đáng tin cậy “trong lãnh vực tôn giáo và có rất nhiều phương cách khôn ngoan để che giấu bộ mặt thật và mục đích thật của nó .Nó làm cho con người không biết gì về nhu cầu tái sanh, nó làm cho con người không thấy được sự gớm ghê tội lỗi, và sự kiện người là một tội nhân để thấy rõ nhu cầu mình cần cứu Chúa .
    Vì vậy Satan rất mừng khi giảng dạy về Đấng Christ như là một người tuận đạo, hay như là một vị giáo sư lớn .Satan muốn loại bỏ sứ điệp về huyết của Chúa Jêsus khỏi các bài giảng .Vì sự chết của Chúa Jêsus mang ý nghĩa là sự thất bại của Satan, đồng thời sự chết ấy cung cấp sự cứu chuộc cho loài người .Nếu huyết của Chúa Jêsus bị loại khỏi các sứ điệp của các nhà lãnh đạo tôn giáo, thì Satan rất thỏa lòng .    Sứ điệp của Satan nhấn mạnh về sự cải cách và tự cải thiện hơn là sự tái sanh. Khi chúng ta nghe một sứ điệp như thế thì phải nhớ rằng đó chính là những người mang tin bí mật của Satan .Họ có thể rất thành thật và mù quáng trước những gì họ làm, nhưng Satan biết rõ lắm .Vì không có gì thích hợp cho Satan bằng đem những người vô tín lên toà giảng, rao truyền những sứ điệp loại bỏ những công việc hoàn tất của Đấng Christ .Những người này có thể biết rõ ràng về một số điều .Họ có thể nói rất nhiều về tình phụ tử của Đức Chúa Trời và tình huynh đệ của con người, nhưng dù họ biết hay không biết, thì họ đang nói vì cớ Satan chứ không phải vì Đức Chúa Trời .
    Chủ đề trong vương quốc Satan là sự công đức do con người lập nên .Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng cứu chuộc và huyết Ngài đổ ra vì cớ tội của chúng ta thì chúng ta đã ra khỏi vương quốc của Satan .Nếu chúng ta không được sanh lại thì không có cách nào để thấy được nước của Đức chúa Trời .
    Vài nhà lãnh đạo tôn giáo bảo chúng ta rằng, chỉ có vài cá nhân như Nicôđem chẳng hạn mới cần sanh lại, và họ cũng nói rằng không cần sanh lại vì Chúa Jêsus chỉ gọi ông đi theo Ngài .Họ quên sự kiện là khi Chúa Jêsus gọi Phierơ, ông đã được sanh lại rồi, ông theo Chúa Jêsus không phải để được cứu, nhưng để phục vụ .Satan dồn mọi nổ lực để tấn công con cái Đức Chúa Trời .Những người theo Satan rất trung thành tuân theo sự điều khiển của hắn .Càng nhấn mạnh về phương diện luân lý, và càng tích cực hòa hợp tôn giáo với thế gian thì càng làm cho Satan thoả lòng .Nó sẽ giúp cho họ đạt mục đích nầy, nhưng nó sẽ tích cực chống cự với mọi cố gắng giới thiệu Tin lành chân thật của Đấng christ cho con cái Đức Chúa Trời .
    Satan tìm cách ngăn trở dân sự Đức Chúa Trời làm chứng về Chúa Jêsus .Một điều đáng chú ý là ngày nay các tôn giáo giả dối phát triển rất mạnh, vượt trổi hơn cả.Những kẻ theo họ rất hăng hái rao truyền niềm tin của mình .Dĩ nhiên, trong việc nầy họ đang bị các lực lượng gian ác điều khiển . Satan cũng còn ngăn trở việc Cơ Đốc Nhân làm chứng đạo bằng cách khiến họ suy nghĩ rằng việc cứu kẻ bị hư mất là việc của người giảng dạy .Thật thế, có rất nhiều người nghĩ rằng :Họ đang mướn các người giảng dạy để làm mục đích ấy “.Tuy nhiên, hãy nhớ lời Đức Chúa Trời phán :”CHÚNG TA LÀ NHỮNG BÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ LÀM CHỨNG VỀ NGÀI Ở BẤT CỨ NƠI NÀO CHÚNG TA SỐNG “(CÔNG VỤ 1 : 8) .
    Nhiều giáo sư giả ngày nay miệng vẫn dùng danh xưng của Cứu Chúa chúng ta, nhưng chẳng biết chút gì về mục đích thật của Ngài khi đến thế giới nầy .Nhiều người trong vòng họ dạy dỗ điều gọi là TIN LÀNH XÃ HỘI (SOCIAL GOSPEL) bằng cách nầy họ muốn cải tạo xã hội tốt đẹp hơn qua cố gắng của giáo hội .Họ nhấn mạnh về luật pháp, giáo dục và những tiêu chuẩn sống cao ... Tự những điều đó không có gì sai lầm, nhưng vì nó được đặt không đúng vị trí nên đã làm cho dân sự Đức Chúa Trời tập trung mọi cố gắng để biến những điều nầy thành hiện thực trong đời sống xã hội mà bỏ quên mục đích của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Phao Lô cứ nhấn mạnh mục đích cao cả của Tin lành khi ông nói rằng tất cả các cố gắng của ông đều có một mục đích là “CỨU ĐƯỢC VÀI NGƯỜI “.Ôâng không thể cứu tất cả mọi người, và cũng không thể đem lại sự văn minh, ông không cố làm điều ấy .Tuy nhiên ông có thể nói cho từng người nam, người nữ biết về Đấng Christ biến đổi, thì hoàn cảnh chung quanh họ sẽ được thay đổi tốt đẹp hơn . Trong I Tim 4, Phao Lô bày tỏ cho thấy trong ngày cuối cùng các giáo lý của Ma quỷ sẽ suất hiện .Sẽ có những hình thức tin kính, nhưng quyền năng cần thiết sẽ bị chối từ .Chúng ta đang ở thời kỳ nầy và cũng đang chứng kiến kết quả khủng khiếp của nó .Vài nhà lãnh đạo tôn giáo khác cũng bị lường gạt ở điểm tương tự .Họ cũng dùng đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thường nhấn mạnh, nhưng cách giải nghĩa hoàn toàn khác biệt .Satan làm cho họ từ chối các giáo lý trong Kinh Thánh liên quan đến kết quả sự chết do tội lỗi đem lại, nhu câàu con người cần được tẩy sạch khỏi tội lỗi và bởi đức tin nhận được đời sống mới qua sự đổ huyết của Chúa Jêsus .Chúng ta cần nhớ kỹ rằng khi Satan bị sa ngã không phải vì nó muốn trở thành quỷ sứ, mà là nó muốn giống như Đức Chúa Trời .Ngày nay nó cũng trồng trong lòng con người cùng mục đích ấy .Họ muốn trở nên giống như Đức Chúa Trời mà không cần phải có đời sống mới trong Chúa Jêsus .Tất cả mọi cố gắng của Satan sẽ hoàn toàn thất bại và tất cả những người nào theo nó cũng như thế .Sự kiện phá sản thuộc linh vẫn là hiển nhiên của thời đại nầy .
3/_ CÁCH SA TAN ĐÁNH LỪA CƠ ĐỐC NHÂN :
    Cơ Đốc Nhân phải luôn luôn đề phòng trước những sự lừa bịp của Satan .Cứu Chúa Jêsus đã căn dặn các môn đồ của Ngài về điều nầy .Phao Lô và Phierơ cảnh cáo mạnh mẽ việc canh chừng kẻ gian ác và bẫy lưới của nó .Trong các trường hợp, lời cảnh cáo đều dành cho người được cứu chứ không phải người chưa được cứu.Con cái của Đức Chúa Trời phải mang lấy binh giáp của Đức Chúa Trời .Họ phải mạnh mẽ trong Cứu Chúa Jêsus .Phao Lô nói rằng :”CHÚNG TA “đánh trận cùng chủ quyền và quyền lực của Satan .Bây giờ hãy nhận diện kẻ thù mình và tin quyết nơi sự đắc thắng trong trận chiến nầy, hãy nhìn thật kỹ cách Satan đã tìm cách điều khiển đời sống Tín đồ và chế ngự cuộc đời họ .
    Có vài người nghĩ rằng tất cả các điều nầy đều cần thiết, vì chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời rõ hơn, nhưng lại chẳng quan tâm gì đến kẻ thù cả .Đó là một trong những phương cách khôn ngoan nhất của Satan .Phần lớn sự thành công của Satan  nằm ở sự kiện là làm thế nào giấu thật kỹ bản thân nó đến nổi con người không biết rằng nó đang hiện diện cũng như không thấy mục đích của nó .Nhưng qua lời Kinh Thánh, tôi muốn vạch rõ những phương pháp mà Satan thực hiện giữa dân sự Đức Chúa Trời cả hai mặt áp bức và ám vào người đó .
A) Sự áp bức của Satan : (Satanic  oppression )
    Khi nói cho người nhà Cọt Nây về Chúa Jêsus Phierơ đã nói cho họ biết ”ĐỨC CHÚA TRỜI Đà XỨC DẦU CHO ĐỨC CHÚA JÊSUS NGƯỜI NA XA RÉT ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH VÀ QUYỀN NĂNG, NGÀI ĐI KHẮP NƠI LÀM VIỆC THIỆN VÀ CHỮA LÀNH TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ QUỶ ÁP BỨC “(CÔNG VỤ 10 : 38 ).Chữ” áp bức “có ý nghĩa rất hay. Nó có nghĩa là “thực hành sự kiểm soát ” hay ”cưỡng bức “.Sự áp bức nầy không do bên trong tạo ra, nhưng từ bên ngoài, và từ các lực lượng mạnh mẽ của Satan .
    Một trong những điều Satan thường làm là nó đẩy các Thánh đồ vào dưới những sức ép mạnh mẽ về tâm trí và tình cảm .Ngày nay bạn có thể nghe nói rất nhiều về loại áp bức nầy, nhưng tôi tin chắc rằng một số Cơ Đốc Nhân không cần phải sống dưới sức ép ấy .Người ấy sẽ được giải thoát khỏi điều đó mặc dù sức ép ấy vẫn tồn tại chung quanh họ .Đây là lý do tại sao trong Êâphêsô 6 khuyên chúng ta “HÃY MẠNH MẼ TRONG CHÚA NHỜ NĂNG LỰC VÔ HẠN CỦA NGÀI “, và phải mặc áo giáp của Đức Chúa Trời .
    Trong (II Côr 10 : 3 - 5 ) cũng nói đến trận giao tranh liên quan đến sự kiểm soát tâm trí của Tín đồ “VÌ CHÚNG TÔI DÙ SỐNG TRONG XÁC THỊT, CHỨ CHẲNG TRANH CHIẾN THEO XÁC THỊT : (Vì khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu chẳng phải thuộc về xác thịt nầy, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời ), NHỜ KHÍ GIỚI ĐÓ CHÚNG TÔI ĐÁNH ĐỖ CÁC LÝ LUẬN, MỌI SỰ TỰ CAO NỔI LÊN NGHỊCH CÙNG CÁC SỰ HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ BẮT CÁC Ý TƯỞNG LÀM TÔI MỌI CỦA  ĐẤNG CHRIST “.Tại sao Đức Chúa Trời nói những điều nầy, nếu Satan qua những quyền lực gian ác của nó, không liên tục tấn công tấm lòng và tâm trí của Tín đồ để áp đặt họ dưới quyền lực của nó ? Có thể có áp lực trong công việc của nhà thờ, của gia đình và các lý do khác .Vì khônh ý thức được nguồn gốc thật của sự lo lắng của mình hay có lẽ vài biến cố bất ngờ xảy đến mà chúng ta thường đổ lỗi cho người khác, nhưng nhiều lần đây là những gì mà Satan thường đưa đến để đẩy chúng ta vào dưới sức ép của nó .
B) Vài ví dụ về áp lực của Satan :
    Cách đây không lâu, tôi nhận được một bức thơ của một giáo sĩ rất thân .Ông cho biết ông đã được đắc thắng quyền lực của Ma quỷ ở một xứ còn bán khai .Chẳng hạn, ông thuật lại ông bị mất giấy thông hành,và ông nói thêm :”lức đầu tôi bối rối, vì Satan muốn hủy bỏ hình ảnh của Đấng Christ ở trong tôi, tuy nó chẳng liên hệ gì đến giấy thông hành của tôi .Khi tôi nhận thức ra điều đó đến từ Satan và tôi tuyên bố đắc thắng nó, thì tôi tìm lại được giấy thông hành “.Ông cũng kể thêm vài chuyện khác, mà ông nói rằng Satan đưa đến gây áp lực đè nặng tâm trí của ông .Đề cập đến điều nầy ông nói :”Từng phút một tôi tìm thấy sự đắc thắng  trong Đấng Christ, và rồi những điều khác tan biến đi” .
    Trong Danh Chúa Jêsus chúng ta có thể đạt lấy sự đắc thắng Satan bất cứ lúc nào, vì nó là kẻ thù đại bại ,(Hêb 2 : 14 ; Côl 2 : 15). Chúng ta phải chống cự Satan trực tiếp trong Danh Chúa Jêsus và nhận lấy sự che chở cho chúng ta trong quyền năng huyết báu của Chúa Jêsus .Tôi bị rơi vào những áp lực nầy trong nhiều năm. Có lúc, để tìm sự an ủi, tôi lái xe ra vùng quê tìm sự thanh tịnh để nói chuyện cùng Đức Chúa Trời, và dĩ nhiên sau đó sự đè nặng nầy rời khỏi .Thế rồi, một ngày nọ tôi ý thức rằng sự đè nặng nầy đến từ Satan .Tôi cũng biết được cách đắc thắng nó nhờ lời Đức Chúa Trời, nên bây giờ tôi không cần lái xe ra ngoại ô giống như những năm về trước .Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sự sáng để thấy rằng những lực lượng hùng hậu của Satan đã đem sự đè nén nầy đến hầu tìm cách kiểm soát tâm trí của tôi .
C ) Satan ám vào người nào :
    Sau khi Satan đã thành công trong việc làm áp lực trên Cơ Đốc Nhân, thì nó sẽ tiến đến giai đoạn thứ hai là ám vào hay chiếm hửu người đó .Công việv nầy làm cho chúng ta chú ý đến câu Kinh Thánh Luca 6:18 “NHỮNG KẺ MẮC TÀ MA KHUẤY HẠI CŨNG ĐỀU ĐƯỢC LÀNH “. Chữ “khuấy hại” cần được lưu ý ở đây.
    Trong Công vụ 5:16 cũng nhắc lại điều nầy:”DÂN SỰ Ở CÁC THÀNH LÂN CẬN CŨNG LŨ LƯỢT KÉO TỚI THÀNH GIÊRUSALEM, ĐEM ĐẾN NHỮNG NGƯỜI ĐAU ỐM, VÀ KẺ BỊ TÀ MA KHUẤY HẠI “. “khuấy hại” trong tiếng Hy lạp có nghiã là “ám vào”,”nhập vào”,nói lên một sự tấn công mạnh mẽ của Satan ở trên một người .Thí dụ ở Mathiơ 12 : 44 sẽ giúp chúng ta nhìn rõ vấn đề nầy .Mặc dù con người ở đây là người chưa được cứu, khi quỷ bị đuổi ra khỏi người đó, nó tìm một chỗ khác cư trú, nhưng chẳng tìm được nơi nào .nó bèn trở lại con người trước kia nó từng kiểm soát, và thấy rằng con người nầy không được Đức Thánh Linh chiếm hữu (nhà cũ vẫn còn trống), nên nó đi rủ thêm bảy quỷ dữ khác nhập vào người nầy .Chúng nó sấn đến như một cơn nước lụt và nơi đầu tiên mà nó tấn công chính là tâm trí con người .
D) Satan tấn công tâm trí Cơ Đốc Nhân :
    Lực lượng của Satan cũng tấn công tâm trí Cơ Đốc Nhân .Nó làm cho chúng ta nghi ngờ, đặc biệt là nghi ngờ sự nhơn từ, sự tốt lành của Đức Chúa Trời .Thay vì chúng ta có tâm trí của Đức Chúa Trời và tâm trí của Đấng Christ thì thình lình chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những tư tưởng do Ma quỷ gợi ý .Một tâm trí bị Satan chiếm hữu luôn luôn nghĩ xấu về Đức Chúa Trời .Chúa dạy chúng ta cách xa lánh điều nầy :”HÃY CÓ ĐỒNG MỘT TÂM TÌNH (TRÍ) NHƯ ĐẤNG CHRIST ĐÃ CÓ” (Philíp 2 : 5).
    Như chúng ta đã học biết trong 2Côr10 :4 khả năng tư tưởng của một Cơ Đốc Nhân có thể bị Ma quỷ ảnh hưởng .Nhưng chúng ta đọc kỹ sẽ thất rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta những khí giới để đánh đổ các lý luận và mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời .Bạn có hiểu điều nầy không?
    Đây không những chỉ về tư tưởng của những người chưa được cứu mà còn là tư tưởng của những người được cứu vì lắm khi họ đã để cho Ma quỷ áp đặt những tư tưởng xấu về Đức Chúa Trời trong tâm trí họ .
E) Vài phương pháp tấn công của Satan :
    Hãy xem một số biểu hiện mà Satan cố gắng tấn công vào tâm trí Cơ Đốc Nhân có lẽ phương pháp phổ thông nhất là làm cho họ LO LẮNG, BẤT AN .Thay vì chúng ta có được sự bình an của Đức Chúa Trời vốn vượt quá sự hiểu biết và gìn giữ tình cảm của chúng ta trong sự thăng bằng đúng đắn cũng như suy nghĩ phải lẽ, thì chúng ta lo lắng .
    Mới đây có vài người viết thư cho tôi nói rằng :”Đâu phải chỉ có một mình ông có sự lo lắng, tôi cũng lo nữa “.Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã giúp đỡ tôi để nếu tôi có lo lắng thì tôi không quan tâm đến nó .Thay vì lo lắng, tôi có sự bình an của Đức Chúa Trời, nó sẽ đẩy lùi mọi sự lo lắng .Tuy nhiên bẫy của Satan là làm thế nào để nhấn mạnh đến sự lo lắng và qua đó nó chiếm hữu tâm trí của Cơ Đốc Nhân .
    Một phương pháp khác của Satan là khiến chúng ta BẤT MÃN TRONG MỌI HOÀN CẢNH của đời sống thay vì thỏa lòng .Phao Lô nói trong Philíp 4 : 11 “TÔI HỌC ĐƯỢC TRONG MỌI CẢNH NGỘ ... SỰ THỎA LÒNG “.Nói cách khác, cũng có những lúc ông không thỏa lòng, nhưng ông đã biết sử dụng sức lực của Đức Chúa Trời để đắc thắng quyền lực của Satan .Thế rồi, chúng ta vẫn thấy có tinh thần lằm bằm trong vòng Cơ Đốc Nhân .Có rất nhiều người luôn luôn nhìn vào mặt trái của vấn đề .Dĩ nhiên điều nầy có tác dụng rất mạnh mẽ trên một số người nào đó, nhưng Satan sẽ làm mạnh mẽ trong lòng chúng ta nếu nó muốn kiểm soát tâm trí ta .
    Khi đương đầu với sự thật nầy, có người biện hộ :”Ồ đó là bản tánh của tôi, tánh của tôi như thế đấy “. Chúng tôi đồng ý nhưng cũng nói thêm rằng Satan đang hành động qua bản tánh của họ .Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản tánh của mình .Khi Chúa Jêsus chịu chết, bản tánh cũ đã bị đóng đinh bởi Ngài .Trong kinh nghiệm hằng ngày bạn phải treo nó luôn luôn trên thập tự giá, và chỉ có một mình Chúa Jêsus mới làm điều nầy cho bạn mà thôi, và rồi bạn sẽ sống bằng bản tánh của Ngài.
    TƯỞNG TƯỢNG HÃO HUYỀN là một dụng cụ khác của Satan .Nó thích làm cho chúng ta tưởng rằng có một người nào đó ghen ghét mình .Cách đây không lâu, khi nói chuyện với một bà chưa tin Chúa, bà ấy nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghét bà Chắc Chắn là Satan chiếm hữu tâm trí bà, nhưng có nhiều Cơ Đốc Nhân cũng tưởng tượng theo cách ấy .Đó là sự tưởng tượng của Satan .
    Một sự lường gạt khác của Satan là nó LÀM CHO CON CÁI ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ TƯ TƯỞNG XẤU VỀ NGƯỜI KHÁC . Phương pháp thông thường của nó là làm cho chúng ta bị lệ thuộc vào những động cơ sai lầm cùng với những hành động của những điều đó .Điều nầy cũng mở đường cho trí tưởng tượng hão huyền.
    Có vài tư tưởng bất khiết, dường như nó làm rối loạn tâm trí ta .Vào một đêm nọ, có một người đến gõ cửa nhà chúng tôi lúc ấy vào khoảng một giờ sáng .Tôi thức dậy và nhận ra đó là một người đàn ông quen biết, ông ta đứng ở cửa, đôi mắt lấm lét và khuôn mặt tái nhợt .Tôi mời ông vào nhà nhưng ông ta không chịu và nói ”Anh Epp ơi, xin giúp tôi, xin anh giúp tôi”. Rồi ông nói một hồi những lời thô bỉ mà tôi chưa từng nghe kể từ ngày tôi tin Chúa đến nay .Thình lình tôi nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói :”Ông bạn ơi, ông có biết Satan đang chiếm hửu tâm trí mình không ?”. ”Vâng, tôi biết” . Oâng đáp .
    Chúng tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời ban sự đắc thắng, người đàn ông nầy được giải cứu .Ông bình tỉnh trở lại và khuôn mặt ông hồng hào .Ông ta đứng dậy và nói :Anh Epp ơi, cám ơn anh rất nhiều, đó là tất cả những gì tôi cần .Đây là trường hợp đặc biệt .Chắc nhiều người không bị như thế, nhưng lại bắt đầu bằng những tư tưởng bất khiết, những điều nầy cũng đến từ Satan .
    Chúng ta thường chạm trán những vấn đề sau đây, trong đó có một số chúng ta đã thảo luận :Lo lắng, ưu tư, phàn nàn, tưởng tượng viễn vông, những ý tưởng gian ác, giận dữ, gắt gỏng, nghi ngờ, cuồng tín hay nổi xung, tinh thần chỉ trích, tinh thần trả thù, sợ hãi, đau khổ hay gây gổ, thiếu kiên nhẫn, dễ cảm xúc, kiêu ngạo, hay phản đối người khác, tà giáo, lừa dối, ghen tị và các điều khác .
II /_ SỰ KIỂM SOÁT CỦA SA TAN :
    Satan có thể kiểm soát hoặc chế ngự một Cơ Đốc Nhân đến mức độ nào ? Để hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta xem thử Kinh Thánh nói gì về con người. Theo I Têsalônica 5:23, thì con người gồm có thân thể, linh hồn và tâm linh, con người là một tam vị nhất thể (trini ty) .
    Cũng nên nhớ lại hình ảnh của một đền thờ trong thời cựu ước, nó gồm có ba phần :Hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh .Trong I Côr 3:16, Thánh Linh dạy rằng: “ANH EM HÁ KHÔNG BIẾT MÌNH LÀ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, VÀ THÁNH LINH NGÀI SỐNG TRONG ANH EM SAO ?. Chữ “đền thờ”ở đây có nghiã là nơi chí thánh, là chỗ thánh khiết nhất .Trong Tân ước có một chổ khác, chữ “đền thờ” có nghiã là toàn thể cái đền thờ .Theo câu Kinh Thánh nầy, Đức Thánh Linh cư ngụ trong tâm linh của Cơ Đốc Nhân .Không một con Quỷ nào có thể chiếm được phần này, vì Đức Chúa Trời chẳng bao giờ lià khỏi chổ đó :”TA SẼ CHẲNG LIÀ NGƯƠI, CHẲNG BỎ NGƯƠI ĐÂU”.Như thế, đền thờ của người Do thái và Cơ Đốc Nhân có mối tương quan như sau :Nơi chí thánh tương đương với linh hồn, và hành lang tương đương với thân thể .
    Chúng ta cần đi xa hơn để hiểu rằng không phải đợi cho đến khi nơi chí thánh bị xâm phạm mới gọi là làm cho đền thờ bị ô uế .Trong thời gian Chúa Jêsus thi hành chức vụ trên đất, người Giu đa đã đem bò, chim, bồ câu vào hành lang đền thờ và biến nơi ấy thành chỗ đổi bạc .Chúa Jêsus đuổi họ ra và nói rằng :”ĐỪNG BIẾN NHÀ CHA TA THÀNH CHỔ BUÔN BÁN “.Họ đã làm ô uế toàn thể đền thờ bằng cách làm ô uế một phần của đền thờ .Đây là lý do vì sao mỗi phần trong một Cơ Đốc Nhân phải đầu phục Đức Chúa Trời .Vì thế chúng ta không ngạc nhiên khi đọc Rôma 12 :1”DO LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, TÔI NÀI KHUYÊN ANH EM DÂNG THÂN THỂ MÌNH LÀM CỦA LỄ SỐNG VÀ THÁNH, ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI, ẤY LÀ SỰ THỜ PHƯỢNG PHẢI LẼ CỦA ANH EM :.Hoặc một chỗ khác :”HÃY TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI BẰNG THÂN THỂ VÀ BẰNG TÂM LINH ANH EM, VÌ NÓ VỐN THUỘC VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI “(I Côr 6:20 ).
    Không những phần tâm linh, mà phần thân thể cũng phải hướng về Đức Chúa Trời nữa .Ngài muốn chiếm hữu chúng ta trọn vẹn linh hồn, thân thể và tâm linh, vì nếu một phần bị ô uế thì tất cả đều bị ô uế .
             SA TAN ĐƯỢC PHÉP KIỂM SOÁT ĐẾN MỨC ĐỘ GIỚI HẠN
    Bất kỳ Satan hoặc Quỷ sứ của hắn đều không thể chiếm những gì được Đức Chúa Jêsus và Thánh Linh của Ngài chiếm hữu .Nhưng nó có thể kiểm soát những lãnh vực của đời sống chúng ta chưa dâng hiến cho Chúa Jêsus .Chúng ta có thể chứng kiến đời sống của một người được cứu, trong đó phần tâm linh được Đức Thánh Linh cai trị, và Ma quỷ không bao giờ kiểm soát được phần nầy .Con người chưa được cứu thì Ma quỷ kiểm soát toàn vẹn đời sống họ .
    Trong trường hợp của Cơ Đốc nhân, nếu người ấy dâng linh hồn và thân thể mình đầu phục Đức Chúa Trời trọn vẹn, người ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì Ma quỷ không thể chiếm hữu phần nào được .Đó là lý do vì sao chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh .Khi chúng ta dâng hiến toàn vẹn đời sống mình cho Chúa chiếm hữu, thì Satan không thể nào chạm vào chúng ta được .
    Có vài thí dụ cụ thể trong Kinh thánh cho chúng ta thấy những người là tín đồ nhưng không đầu phục sự kiểm soát của Thánh Linh cách trọn vẹn .Trong I Côr 5 Phao Lô dẫn chứng trường hợp của một người loạn luân đã đem lại sự sỉ nhục cho Danh Đấng Christ .Thân thể của người ấy đã bị Satan sử dụng vào mục đích đồi bại, vô luân, vì thế vị sứ đồ đã nói :”GIAO NGƯỜI ẤY CHO SA TAN ĐỂ HỦY DIỆT PHẦN THÂN THỂ, CÒN PHẦN TÂM LINH NGƯỜI ẤY CÓ LẼ ĐƯỢC CỨU TRONG NGÀY CHÚA JÊSUS TRỞ LẠI”.(The Spirit may be saved in the day of the Lord Jesus ).
    Sự trừng phạt người nầy thật nghiêm minh, nhưng người âý vẫn được xử lý và được phép của sự tha thứ trước mặt Đức Chúa Trời và con người .Vì thế, trong 2Côr Phao Lô khuyên các tín đồ nên nhận người ấy trở lại mối thông công trong Hội thánh (2 Côr 2 : 5 - 11 ).
    Trong 2 Côr 3:17 nêu lên nguyên tắc thực hành điều nầy :”AI LÀM Ô UẾ ĐỀN THỜ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ BỊ NGÀI PHÁ HỦY, VÌ ĐỀN THỜ CỦA CHÚA PHẢI THÁNH KHIẾT, VÀ ANH EM LÀ ĐỀN THỜ “. Nếu sử dụng thân thể cách sai lầm là làm ô uế nơi hành lang của đền thờ, thì nơi chí thánh cũng bị ô uế Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua điều nầy đâu .Trong nguyên nghĩa chữ “LÀM Ô UẾ” và “PHÁ HỦY “là một chữ .Cả câu nầy được dịch là như sau :”Nếu người nào làm hư đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ làm hư người ấy”, hoặc”Nếu ai phá hỏng đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hỏng người ấy”. “PHÁ HỦY “không có nghiã là thủ tiêu hay làm cho người ấy chết .
    Chúng ta có thể tìm thấy ví dụ khác trong Công vụ 5 .Trước mặt các sứ đồ, Anania đã nói dối, Phierơ chận đứng lời nói nầy bằng cách hỏi :”Hỡi Anania, sao anh để Satan xâm chiếm lòng anh, xui anh nói dối Đức Thánh Linh ?”.Đây là hình ảnh của một người bị Satan chiếm hữu trong giây lát, nếu người ấy đầy dẫy Đức Thánh Linh chắc sẽ không nói dối .Bất cứ người nào không đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có chỗ trống cho Satan hành động .
    Trong đời sống của Phierơ, có một lúc ông bị Satan kiểm soát, và bị Chúa quở trách .Câu chuyện nầy được chép trong Mathiơ 16 .Sau khi Chúa Jêsus báo trước về sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Ngài, thì “PHIERƠ ĐƯA CHÚA RA MỘT NƠI, CAN GIÁN .LẠY CHÚA, ĐỨC CHÚA TRỜI CHẲNG BAO GIỜ ĐỂ VIỆC NÀY XẢY ĐẾN CHO CHÚA ĐÂU “. Rõ ràng là Phierơ không ý thức được sự nguy hiểm của lời mình nói .Ông đã tìm cách ngăn trở toàn bộ chương trình cứu chuộc mà Đức Chúa Trời đã hoặch định trước khi con người sa ngã .
    Chúa Jêsus lại bảo Phierơ :”Ớ SA TAN, HÃY LUI RA PHÍA SAU TA ! ĐỪNG HÒNG CÁM DỖ TA ! NGƯƠI CHỈ SUY NGHĨ THEO QUAN ĐIỂM CỦA LOÀI NGƯỜI, CHỨ KHÔNG THEO Ý ĐỨC CHÚA TRỜI “(Mat 16 : 23) .Lúc bấy giờ Satan chiếm hữu tâm trí và ý nghĩ của Phierơ và đã nói qua môi miệng của ông.Hãy chú ý trong lời quở trách, Chúa không nói :Ớ Phierơ, hãy lui ra đằng sau ta”.Satan đã nói qua môi miệng của Phierơ nên chúng ta thấy khác với lời nói được Đức Chúa Trời bày tỏ .
    Chắc hẳn Phierơ không bao giờ quên bài học nầy, và từ đó về sau Satan cũng không thể kiểm soát Phierơ ở mức độ ấy .Trong bức thư gởi cho hội thánh Êphêsô, ông nói :”ĐỪNG NHƯỜNG CHỔ CHO MA QUỶ “(Êphêsô 4 : 27 ) .Lời cảnh cáo nầy mang ý nghiã là chúng ta không nên dành riêng một nơi chỗ, hay một khoảng trống nào cho Satan cả .Trong đời sống chúng ta có nhiều chỗ cần phải đầu phục Đức Chúa Trời, dù biết hay không biết, vì thế chúng ta phải canh chừng luôn và không để chổ nào cho Ma quỷ .
    Cám ơn Đức Chúa Trời, Ma quỷ hay bất cứ sứ giả nào của nó cũng không thể kiểm soát hoàn toàn đời sống của một Cơ Đốc Nhân, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong người ấy .Nhưng chúng ta phải cẩn thận đừng để cho Ma quỷ có một chỗ trống nào, vì nó sẽ lấy chỗ trống ấy làm bàn đạp để chiếm những phần trong đời sống chúng ta chưa đầu phục Đức Chúa Trời .Một Tín đồ không thể nào để cho Ma quỷ kiểm soát mình ở mức độ như nó kiểm soát người chưa tin Chúa .Nó chỉ có thể làm áp lực hay làm cho chúng ta mất sức chống cự ở một vài lãnh vực trong đời sống chúng ta .Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, sự đắc thắng ở một bên chúng ta, ở bất cứ giây phút nào .Chúng ta chỉ cần đầy dẫy Đức Thánh Linh .Chương sau sẽ giải nghiã rõ ràng hơn cách chiến thắng Ma quỷ .
- 0o0 -
THEODORE . H . EPP

LÀM  THẾ  NÀO  ĐỂ  ĐÁNH  BẠI  SA  TAN
PHẦN  HAI
               
CHƯƠNG NĂM :                      SA   TAN   LÀ   KẺ   THÙ   BỊ   ĐÁNH   BẠI

                                                 --------------------------
    Chúa Jêsus phán rằng :CÁC CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC  HỘI THÁNH ( Mat 16 : 18 ).Vì vậy, chúng ta là chi thể trong thân Đấng Christ, đang ở về phe chiến thắng .Và chúng ta chắn chắc rằng Satan ở phía thất bại .
    Trong Sáng thế ký 3:15 có ghi lời hứa đầu tiên về sự đắc thắng nầy .Đây là lời tiên tri nói về sự hiện đến của Chúa Jêsus và sự đắc thắng Satan .Dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu con rắn .Cách đây nhiều năm, có vài nơi trên thế giới sử dụng tục lệ :Kẻ thắng trận đạp trên cổ kẻ bị bại trận .Điều nầy chứng tỏ rằng người bị thua trận hoàn toàn không chống cự được .Đó cũng là cách chúng ta đối xử với Satan .Mặc dù nó gầm thét chung quanh chúng ta như một con sư tử, nhưng chúng ta phải nhớ rằng nó là kẻ thù bị bại trận .
    Trường hợp nầy giống như con chó và con mèo .Bình thường nếu con mèo tìm được một nơi an toàn để núp thì nó chọc ghẹo con chó, nó cong lưng lên và gầm gừ, còn con chó quay lưng đi chổ khác, không chống cự .Cũng vậy, chúng ta phải giống như con mèo ở phía tấn công vào Satan vì nó bại trận rồi
    Trong thư Philíp 2, sau khi được biết Chúa Jêsus đã tự hạ mình xuống và vâng phục cho đến chết trên cây thập tự, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài Danh trên hết mọi Danh .Ngài đã được quyền cai trị trên tất cả những tạo vật của Đức Chúa Trời .Theo I Côlôse 1 : 12 - 13, là những Tín đồ, chúng ta được đem ra khỏi nước tối tăm để vào nước của con yêu dấu của Đức Chúa Trời, trường hợp nầy giống như người bị làm tôi mọi được người khác phóng thích cho được tự do .
I/_ NỀN TẢNG CỦA  SỰ ĐẮC THẮNG :
    Nền tảng của sự đắc thắng nằm ở sự kiện là Đấng Christ đã đắc thắng Satan tại thập tự giá .Tại đó Satan đã bị xét xử và bị trục xuất (Giăng 12:31 - 16:11).Nhờ sự hoàn tất kỳ diệu nầy mà tín đồ đắc thắng Satan .Trong Khải huyền 12:11 chép: “HỌ ĐÃ THẮNG NÓ NHỜ HUYẾT CHIÊN CON VÀ LỜI CHỨNG CỦA MÌNH” không những nhờ sự chết đó chúng ta được cứu khỏi tội mà chúng ta còn được cứu khỏi Satan nữa    Chính điều nầy đưa chúng ta đến sự hiệp một với Đấng Christ .Chúng ta phải hiệp làm một với Ngài ở trong sự chết của Ngài .Dĩ nhiên Galatì 2 :20 nêu rõ :”TÔI ĐÃ BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP TỰ GIÁ VỚI ĐẤNG CHRIST “.Điều gì xảy ra khi Chúa Jêsus bị đóng đinh, chịu chôn và được sống lại ? Ngài được đem ra khỏi vương quốc thuộc về vật chất để vào một vương quốc khác mà con người trần gian không thể đụng chạm đến Ngài .
     Vì chúng ta cùng được làm một với Ngài trong sự chết Ngài, thì chúng ta cũng làm một với Ngài trong sự tấn công kẻ thù .Tôi thích nghĩ đến hình ảnh các trẻ em Ysơraên đứng bên trong cánh cửa đã được bôi huyết .Thiên sứ giết trẻ con đầu lòng, đi ngang qua đó vào giờ ấn định nhưng vượt qua luôn, vì có huyết bôi trước cửa nhà, vị ấy không làm gì được .Trong trường hợp Satan cũng vậy, nó không thể nào đi ngang qua huyết của Đấng Christ .
    Huyết của Ngài trở thành bức tường kiên cố ngăn cách chúng ta và kẻ ác .Một người không tin Chúa bị Ma quỷ chiếm hữu, thì người ấy không thể hát những bài ca ngợi dòng huyết, và cũng khó nói về dòng huyết của Chúa Jêsus .Chúng ta thường dùng thành ngữ :”tội lỗi của tôi dưới dòng huyết “, “tâm trí tôi ở dưới dòng huyết”, và”tôi ở trong dòng huyết”.Điều đó có nghĩa gì? Nghiã là chúng ta được sự chết của Chúa bảo vệ, dựa trên quan điểm của loài người, khó có thể giải thích điều nầy Nhưng tất cả những gì tôi phải làm ấy là tin lời Đức Chúa Trời .Vì vậy, trong thực tế hằng ngày chúng ta phải kể mình như đã chết thật sự với tội lỗi .Còn trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng ta đã thật sự chết về tội lỗi trong Đấng Christ .Bây giờ mỗi ngày chúng ta phải kể mình như chết về tội lỗi .(Côr 15 :31) .
    Trong Hêbơrơ 2 : 14 - 15 cũng soi sáng vấn đề nầy :”VẬY THÌ, VÌ CON CÁI CÓ PHẦN TRONG THỊT VÀ HUYẾT THỂ NÀO, THÌ CHÍNH NGÀI CŨNG CÓ PHẦN VÀO ĐÓ THỂ ẤY, HẦU CHO NHỜ SỰ CHẾT MÀ NGÀI CÓ THỂ DIỆT TRỪ KẺ CẦM QUYỀN SỰ CHẾT LÀ MA QUỶ, VÀ ĐỂ GIẢI PHÓNG MỌI NGƯỜI VÌ SỢ SỰ CHẾT MÀ BỊ KHUẤT PHỤC  DƯỚI ÁCH TÔI MỌI TRỌN ĐỜI “.Trong thơ Côlôse cũng nói lên lẽ thật tương tự :”NGÀI ĐÃ TRUẤT BỎ QUYỀN CAI TRỊ VÀ CÁC THẾ LỰC, DÙNG THẬP TỰ GIÁ CHIẾN THẮNG CHÚNG NÓ, VÀ NỘP RA TỎ TƯỜNG GIỮA THIÊN HẠ “.
    Trong tiếng Hêbơrơ chữ “truất bỏ” có nghiã là “làm cho mất quyền hành”, “làm cho vô dụng”, hay”chấm dứt”.Vì thế, qua sự chết của Đấng Christ, quyền lực của Satan đã bị bẻ gãy .Cứu Chúa chúng ta đã tước bỏ quyền lực của Satan đến nổi nó không có đủ năng lực để chống lại Cơ Đốc Nhân là người vâng lời Chúa trong trận chiến thuộc linh nầy .Ma quỷ nghĩ rằng nó sẽ đắc thắng khi Đấng Christ chết, nhưng nó không ngờ rằng qua sự chết của Ngài nó bị đại bại .Cũng vậy, qua sự chết ấy, kẻ tin Ngài sẽ đánh bại Satan và làm vô hiệu quyền lực của nó .
    Một lần nữa, chúng ta hãy trở lại kinh nghiệm của dân Ysơraên đi từ xứ Êdíptô vào Canaan .Trong sự chết của Pharaôn, chúng ta thấy rõ hình ảnh của chân lý nầy .Đức Chúa Trời đã mở một con đường ngang qua biển đỏ cho dân Ysơraên vượt qua an toàn .Đây là bức tranh chỉ về sự chết .Người Êdíptô đã khó nhọc rượt đuổi theo dân Ysơraên đến bờ bên kia, và lúc chân họ đặt trên hòn đá của mọi thời đại, thì Môise giơ tay ra trên biển, dòng nước lấp con đường, chôn vùi Pharaôn cùng toàn cả đạo binh của ông .Biển nầy mang ý nghiã là sự giải cứu của dân Ysơraên và nó cũng mang ý nghiã là sự thất bại hoàn toàn của Pharaôn .Đồi Gôgôtha cũng mang ý nghiã nầy .Chúa Jêsus chết tại đấy, nhưng trong sự chết nầy, Ngài đã chấm dứt mọi quyền lực của Satan kể từ giờ phút ấy, Satan là một kẻ thù bị đánh bại
    Vậy, tại sao Satan vẫn còn hoạt động ? Nó là kẻ sống ngoài vòng pháp luật và nó sẽ không từ bỏ sự tấn công vào chúng ta nếu chúng ta không đứng trong vị trí chiến thắng của Đấng Christ tại Gôgôtha .Trong đời sống hằng ngày chúng ta phải sử dụng đức tin để nhận những kết quả của sự đắc thắng nầy .
II /_ QUYỀN NĂNG ĐỂ ĐẮC THẮNG :
    Khi nói về quyền năng vinh diệu nầy, Phao Lô viết :”ÔI SÂU THẲM THAY LÀ SỰ GIÀU CÓ CỦA CẢ SỰ KHÔN NGOAN LẪN SỰ TRI THỨC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI .NÀO AI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÀI, VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NGÀI KỲ DIỆU LÀM SAO .VÌ AI HIỂU ĐƯỢC Ý TƯỞNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI HAY LÀ LÀM MƯU SĨ CHO NGÀI ? HAY LÀ AI ĐÃ CHO NGÀI TRƯỚC, HẦU SAU SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP LẠI Ư ? VÌ MUÔN VẬT ĐỀU TỪ NGÀI MÀ ĐẾN, QUA NGÀI MÀ MỌI VẬT ĐỀU SỐNG ĐỘNG, VÀ VÌ NGÀI MÀ MỌI VẬT TỒN TẠI .VINH HIỂN THUỘC VỀ NGÀI ĐỜI ĐỜI.AMEN”. (Rôma 11:36)_ Bản dịch của Williams )
    Trong trận chiến với Ma quỷ, Đức Chúa Trời xử dụng chúng ta, và Ngài đổ quyền năng của Ngài cho chúng ta để Ngài làm việc ấy .Trong Êâphêsô 6 :10, chúng ta đọc thấy :”RỐT LẠI, ANH EM PHẢI MẠNH MẼ TRONG CHÚA VÀ TRONG ĐẠI NĂNG CỦA LỰC LƯỢNG NGÀI “.Sức mạnh của chúng ta không phải là năng lực bình thường của con người, mà là sức mạnh của Đức Chúa Trời hoạt động có hiệu lực qua chúng ta để đánh bại Satan
    Tôi có dịp quan sát nông trại và xem các hệ thống dẫn nước ở nông trại Người ta xây những bồn nước thật to và cao, rồi ban đêm họ dùng máy bơm nước để chứa đầy những bồn ấy để suốt ngày hôm sau có thể dùng .Tuy nhiên, những hệ thống nầy cũng có lúc trục trặc .Còn bồn chứa quyền năng vĩ đại trong các câu Kinh Thánh nầy cũng vĩ đại như chính Đức Chúa Trời .Có thể ví quyền năng của Đức Chúa Trời với khả năng làm được của con người, một bên là cả đại dương, còn bên kia là một giọt nước nhỏ .
    Trong Êâphêsô 1, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy một ít quyền năng của thể nầy có hiệu lực đối với chúng ta .Đây là sự mặc khải chứ không phải là triết lý của con người hay sự suy luận của con người .Trong lời cầu nguyện ông nói :”... SOI SÁNG CON MẮT LÒNG ANH EM, HẦU CHO ANH EM CÓ THỂ BIẾT ĐƯỢC SỰ HY VỌNG VẾ ƠN KÊU GỌI CỦA NGÀI LÀ THỂ NÀO, SỰ GIÀU CÓ VỀ VINH HIỂN CỦA CƠ NGHIỆP NGÀI TRONG CÁC THÁNH ĐỒ LÀ LÀM SAO, VÀ BIẾT QUYỀN NĂNG NGÀI QUÁ LỚN LAO ĐỐI VỚI CHÚNG TA LÀ KẺ TIN LÀ DƯỜNG NÀO, Y THEO SỰ VẬN HÀNH CỦA ĐẠI NĂNG DO LỰC LƯỢNG MÀ NGÀI ĐÃ VẬN HÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST KHI KHIẾN ĐẤNG ẤY TỪ KẺ CHẾT SỐNG LẠI, VÀ LÀM CHO NGỒI BÊN HỬU MÌNH TẠI TRÊN TRỜI “(Êâph 1:18 - 20 ).
    Chúng ta cần phải nhận diện kẻ thù của mình và so sánh sức mạnh của nó đối với khả năng của ta, nhưng không được đề cao quyền lực của nó so với quyền năng của Đấng Christ .Satan là một kẻ thù bị đánh bại, còn chúng ta là những Cơ Đốc Nhân đã có một quyền năng vĩ đại của Đấng Christ, quyền năng ấy thừa sức thắng Satan .
    Đavít đã sử dụng Danh của Đức Giê Hô Va để giết Gôliát, mặc dù tất cả những gì ông có trong tay là cái trành ném đá và cục đá . Sự kiện trong cựu ước nầy nhắc chúng ta nhớ đến công tác vĩ đại của Đấng Christ được chép trong Côlôse 2 : 15 :”NGÀI ĐÃ TRUẤT BỎ CÁC QUYỀN CAI TRỊ VÀ CÁC THẾ LỰC, DÙNG THẬP TỰ GIÁ CHIẾN THẮNG CHÚNG NÓ, VÀ PHƠI BÀY RA TỎ TƯỜNG GIỮA THIÊN HẠ “.Tại đồi Gôgôtha, Satan gặp thất bại .
III /_  NGUỒN GỐC CỦA SỰ ĐẮC THẮNG :
    Satan là một kẻ thù có quyền lực mạnh mẽ, không có người nào có thể cự địch nổi với Satan nếu không có sự giúp đỡ từ Thiên Thượng .Một tín đồ không thể tấn công Satan, nhưng chỉ có thể chống cự nó .Chữ “chống cự “ có nghiã là “ chống lại”, đứng vững trước sự công kích của kẻ thù .
    Chữ “chống cự “ cũng mang ý nghĩa là chúng ta không chạy trốn trước mặt kẻ thù .Trận chiến nầy đòi hỏi sự can đảm, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho con cái Ngài sự can đảm ấy .Satan và lực lượng ủng hộ nó phải chạy trốn khi Cơ Đốc Nhân đứng vững trong vùng đất quyền năng của Đức Chúa Trời .Tìm được chổ đứng hay vị trí đứng của mình là mục đích của trận chiến nầy (Êphêsô 6 : 13 ).
    Sách Êphêsô cho chúng ta bằng chứng rõ ràng là Đức Chúa Trời sẽ cung cấp đầy đủ sức lực cho con cái Ngài để họ đương đầu với kẻ thù trong trận chiến nầy Đoạn 1 : 19 chép :”QUYỀN NĂNG NGÀI QUÁ ĐỖI LỚN LAO VỚI CHÚNG TA LÀ KẺ TIN LÀ DƯỜNG NÀO “. Trong đoạn 6, những vũ khí dùng để chiến đấu đều chỉ về Đấng Christ .Ở câu 18, sự góp phần của Thánh Linh để giúp chúng ta trong trận chiến được nhấn mạnh cách đặc biệt . Đức Thánh Linh hướng dẫn và kiểm soát chúng ta qua sự cầu nguyện, chúng ta trang bị những vũ khí cho mình bằng chính Đấng Christ, và Đức Chúa Trời lại đổ quyền năng của Ngài cho chúng ta .Như thế Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều có vai trò quan trọng trong sự đắc thắng Ma quỷ của Cơ Đốc Nhân .Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng sự giúp đỡ của chúng ta nằm ở nơi Đức Chúa Trời chứ không phải ở nơi chúng ta :VẬY HÃY HẠ MÌNH XUỐNG DƯỚI TAY QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ NGÀI SẼ NHẮC ANH EM LÊN “ ( I Phierơ 5 : 6 ). Với quyền năng vô hạn ở về phiá chúng ta, thì Satan không thể kháng cự nổi .
IV /_ CON ĐƯỜNG ĐẮC THẮNG :
    Hiện nay Chúa Jêsus đang mở con đường đắc thắng qua các chi thể của Thân Ngài .Chúa Jêsus là đầu Hội Thánh, còn chúng ta chi thể của thân Ngài phải thực hiện ý muốn của Ngài .Ngài là bộ óc của thân thể, Ngài hoạch định chiến lược và thực hiện qua chúng ta .Cũng như lúc chúng ta đang ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn và suy nghĩ sẽ làm điều nầy điều nọ .Những điều suy nghĩ ấy cần phải thực hiện, và thân thể chúng ta cần phải làm điều ấy .Thân thể của Đấng Christ cũng vậy, khi Ngài muốn làm việc gì, Ngài làm qua chúng ta .Mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài giống như mối liên hệ của ngón tay nhỏ bé với thân thể chúng ta, nếu tôi muốn viết, tâm trí tôi không thể viết .Nó chỉ có thể nghĩ ra điều sẽ viết, và tay tôi phải cầm cây viết để viết những điều trong trí ra giấy .
    Đây chính là lý do mà Chúa Dạy chúng ta phải mạnh mẽ trong Chúa và trong quyền năng của sức lực Ngài, không có quyền năng nào khác để chúng ta đắc thắng Satan .Giống như bắp thịt chúng ta nở nang nhờ làm việc, thì bắp thịt thuộc linh của chúng ta phải mạnh mẽ hơn nhờ vâän động nhiều trong chiến trận nầy .Qua chúng ta, Chúa Jêsus đang tiếp tục công việc của Ngài trên trần gian nầy .
    Đôi khi có vài trường hợp cần lưu ý, chúng tỏ rằng chúng ta đang đối diện với thực tại chứ không phải lý thuyết .Cách đây vài năm, có một đôi vợ chồng đến thăm chúng tôi .Chúng tôi được biết bà vợ là một giáo viên của lớp Kinh Thánh và là người chinh phục được nhiều tội nhân .Bà đã dâng đời sống mình hầu việc Chúa trong nhiều năm .Tuy nhiên, lúc bà đến thăm chúng tôi thì bà đã ngưng công tác làm chứng đạo .Bà đang sống dưới sự lo lắng và sợ hãi, nỗi sợ hãi của bà tăng lên cao độ, bà không dám ở nhà một mình khi chồng đi làm, mà bà phải đến nhà hàng xóm .
    Sắc diện bà thay đổi, bà bị dày vò bởi tư tưởng là đã phạm tội không thể tha thứ được .Sự làm chứng về Chúa Jêsus cho người khác cũng dần dần tắt lịm. tôi xin bà hãy tin cậy tôi để thuật lại cho tôi biết diễn biến trong cuộc đời bà trước thời gian bà bị khủng hoảng nầy .Khi bà nói chuyện, tôi cầu xin Chúa soi sáng để thấy cốt lõi vấn đề nằm ở đâu .Ngay lập tức tôi thấy được sự sai trật .Bà ấy suy nghĩ rằng mình đã mở lòng ra để Chúa đổ quyền năng của Ngài vào, không có gì sai trật trong vấn đề nầy cả .Nhưng thay vì tin rằng Đức Chúa Trời tiếp nhận sự dâng hiến của mình, bà cứ chờ xem có gì xảy ra sau khi mình đầu phục không .Chúa dạy chúng ta hãy dâng đời sống mình cho Ngài thì Ngài sẽ sử dụng đời sống chúng ta .Tuy nhiên có vài lý do nào đó bà không tin điều nầy .Bà đã ngưng tin cậy Đức Chúa Trời, đức tin đã bị cảm xúc thay thế .Bà chờ đợi có một kinh nghiệm hay một cảm xúc lạ lùng gì xảy ra mà đó chính là cơ hội cho Sa tan .Trước hết nó làm cho bà nghi ngờ, và sau đó là sự sợ hãi .
    Thật may mắn, bà là người hiểu biết Kinh Thánh và tiếp nhận sự phân tích của tôi về hoàn cảnh nầy .Tôi khuyên bà nên mở cuộc tấn công vào Satan trong Danh Chúa Jêsus, vì Ngài đã chiến thắng nó và qua Đấng Christ bà cũng chiến thắng nó nữa .Tôi khuyên giục bà mở miệng nói thẳng lời chống cự Ma quỷ trong Danh Chúa Jêsus .Bà theo lời khuyên của tôi và về nhà, sau đó vài tháng, tôi được nghe tin bà trở lại sự hầu việc Chúa và có những lời chứng về Chúa rất tươi mới Quỷ sợ hãi rời khỏi bà và bà được tẩy sạch .
    Rõ ràng đây là trường hợp đặc biệt, nhưng điều đáng buồn đây không phải là trường hợp duy nhất .Những sự phá hoại tương tự như thế của sự Satan càng lúc càng tăng trong vòng dân sự Đức Chúa Trời .Hầu hềt các trường hợp, Ma quỷ không đắc thắng hoàn toàn như vậy, nhưng nó có thể ngăn cản chúng ta .
    Cách đây một thời gian, có một anh em Tín hữu cầu xin Đức Chúa Trời chống cự Satan, tôi phải cắt đứt lời cầu nguyện của anh ta và nói :”Anh bạn ơi, đó không phải lả điều Đức Chúa Trời muốn anh cầu nguyện .Nếu anh muốn đắc thắng Satan, anh phải nhân Danh Chúa Jêsus mà nói với nó rằng anh đang chống cự nó .Anh hãy nói điều đó đi “.Người ấy làm theo lời tôi, và anh ta được đắc thắng, sự căng thẳng thần kinh tan biến ngay, gánh nặng đè xuống tâm linh anh được cất khỏi .
    Chương trình của Đức Chúa Trời cho mỗi chúng ta là Ngài muốn sử dụng chúng ta như một cái ống để qua đó Ngài có thể đổ quyền năng chống cự và đuổi quân thù ra khỏi linh hồn chúng ta .Sức mạnh ấy không nằm ở nơi chúng ta, nhưng ở nơi Đấng Christ, và Ngài muốn hoàn thành sự đắc thắng ấy qua chúng ta .Chúng ta phải lưu ý đến những sự nhấn mạnh ở một vài khía cạnh của vấn đề nầy như một số người đã làm trong quá khứ .Thật thế, đó là một trong những lý do khiến nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay thất bại .Họ chạy trốn trước sự tấn công của Ma quỷ vì họ thấy những điểm sai lầm trầm trọng của nột số người trong quá khứ .Tuy nhiên, sự kiện vẫn còn bé, đồng thời với mạng lệnh chống cự Satan, thì Chúa cũng bảo chúng ta đầy dẫy Thánh Linh .Hễ mỗi Cơ Đốc Nhân càng tìm cách vâng lời Đức Chúa Trời để được đầy dẫy Đức Thánh Linh sớm chừng nào, thì người ấy dễ dàng chống cự Satan chừng nấy .Trên con đường nầy có đôi lúc, hoặc rất nhiều lần chúng ta sẽ đương đầu hoặc thật sự lâm vào trận chiến với lực lượng của Satan đang điều khiển thế lực tối tăm của trần gian nầy ( 2 Côr 11:14 ; Êph 6:12 ).
    Đức Chúa Trời không dành quyền ưu tiên chống cự Satan cho một số người đặc biệt nào, mỗi Cơ Đốc Nhân đều phải xông vào trận điạ .Mỗi chúng ta người ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, phải sống cuộc đời trần gian nầy ở tư thế luôn luôn chống cự Satan .Phải lưu ý đến phần sau của khải huyền 12 : 11, mỗi Tín đồ phải đắc thắng Ma quỷ “BỞI LỜI LÀM CHỨNG CỦA MÌNH “. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dùng phương tiện là lời làm chứng của mình để đắc thắng Satan .Chúng ta biết rằng Chúa Jêsus đã trực tiếp quở trách Satan ( Mathiơ 4 :10 ).Thiên sứ trưởng Mi-Chên cũng nhơn Danh Chúa mà quở trách nó ( Giuđe câu 9 ) .Sứ đồ Phao Lô ra lệnh cho quỷ rời khỏi cô gái tại thành Philíp và ông đã nhơn Danh Chúa Jêsus mà đuổi quỷ ra .Bảy con trai của Sêva cũng bắt chước Phao Lô nhơn Danh Chúa Jêsus đuổi quỷ, nhưng họ không có kinh nghiệm áp dụng sự tha tội trong dòng huyết của Chúa Jêsus cách cá nhân nên bị Ma quỷ hành hạ ( CÔNG VỤ 19:13 - 16)  .
    Khuôn mẫu để chúng ta thực hiện nằm trong lời Đức Chúa Trời .Chúng ta phải luôn luôn nhơn Danh Chúa Jêsus để chống cự Satan với mục đích giữ đời sống cầu nguyện và các sinh hoạt của đời sống Cơ Đốc Nhân không bị ngăn trở .Nhưng sẽ có một số người thắc mắc :Chúng ta có thể nhơn Danh Chúa Jêsus để quở mắng và công kích Satan được không ? Được chứ, đó là điều Kinh Thánh dạy .Bạn có thể nói cách đơn sơ như sau :”Ta đã chết rồi với Chúa Jêsus, vì vậy ngươi không có quyền gì trên ta nữa, nhơn Danh Chúa Jêsus ta quở mắng ngươi “.
V/_ NGHỆ THUẬT ĐẮC THẮNG :
    Câu Kinh Thánh chià khóa cho nghệ thuật đắc thắng Satan nằm ở Giacơ 4 :7 “HÃY THUẬN PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI, HÃY CHỐNG TRẢ MA QUỶ, THÌ NÓ SẼ LÁNH XA ANH EM “.Lệnh truyền từ Thiên Thượng dạy chúng ta cách chống cự Satan, cách thành công ấy là phải đầu phục Đức Chúa Trời .Về phần chúng ta, nếu không đầu phục Đức Chúa Trời, tức là chúng ta rơi vào tay satan .
    “Thuận phục” là ngôn ngữ của chiến trận .Chúng ta hãy giống như một người lính tốt, luôn luôn tuân hành triệt để mệnh lệnh của cấp chỉ huy mình .”Chống cự” có nghiã là chiến đấu một cách can đảm, anh dũng trước mặt kẻ thù .Trong trận chiến với Ma quỷ, sự bắt đầu và sự kết thúc của sự đắc thắng nằm ở sự tuân hành triệt để của Đức Chúa Trời .mỗi Cơ Đốc Nhân nên cầu nguyện :”Lạy Chúa, nếu điều nầy thuộc về Ngài, thì con xin tiếp nhận .Nếu nó thuộc về Satan, con xin nhơn Danh Chúa Jêsus mà chống cự nó “.
    Đây là con đường Gôgôtha chiến thắng. Đây là con đường Chúa Jêsus yêu dấu đã đi qua, Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự Chúng ta thấy sự đắc thắng nầy trong đời sống Áùpraham .Khi ông dâng con trai yêu dấu mình làm của lễ thiêu mà chẳng thắc mắc trước lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Lúc ông đã bày tỏ sự trọn vẹn vâng lời và đầu phục của mình, thì Đức Chúa Trời tái xác nhận lời hứa của Ngài là khiến ông trở thành tổ phụ của một nước lớn Chính giờ phút ông hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, giơ tay ra định giết con mình làm của lễ thiêu, thì Đức Chúa Trời can thiệp và Ngài chuẩn bị sẵn một con chiên đực thế chổ cho Ysác .
    Trong kinh nghiệm chúng ta cũng vậy .Chỉ khi nào chúng ta bày tỏ sự đầu phục Đức Chúa Trời hoàn toàn thì kẻ thù mới thôi gầm thét chung quanh chúng ta Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự đắc thắng Satan và làm cho chúng chạy xa, nhưng nếu chúng ta quên điều nầy, thì chúng ta sẽ thiếu đi sự đầu phục Ngài. Chúng ta phải học tập chờ đợi thì giờ của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi sự .Thật chúng ta rất giống hai chị em của Laxarơ, trách Chúa sao Ngài không đến sớm để Laxarơ khỏi chết .Tại sao có sự trì hoãn ấy ? Có phải Chúa Jêsus không yêu Laxarơ không ? Không, vì Kinh Thánh chép Chúa Jêsus khóc bên mộ Laxarơ .Ngài trì hoãn vì Ngài chờ đợi sự đầu phục Chúa trọn vẹn của gia đình nầy và sự đắc thắng cõi chết lại càng vinh hiển bội phần hơn .Bằng chứng của sự đầu phục nằm ở sự thử nghiệm .Càng đầu phục sớm, càng đắc thắng sớm .
    Câu Kinh Thánh ở sách Giacơ là lời kêu gọi chúng ta mang vũ khí .Câu nầy không bảo chúng ta ở thái độ thụ động, nhưng là sự chống cự Satan cách tích cực và kiên cường .Hễ Cơ Đốc Nhân nào không ý thức rằng mình cần ở mức độ đầu phục Chúa nhiều hơn, và vâng lời Chúa trọn vẹn hơn, thì người ấy đang đứng ở vùng đất nguy hiểm .Thật vậy, càng bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời bao nhiêu, thì chúng ta càng thấy rằng mình cần nhận được sự sống mới từ Ngài bấy nhiêu .Trên con đường đi đến sự đầu phục Chúa, chúng ta phải coi chừng bẫy dò của Satan đưa ra để làm cho nhiều con cái Đức Chúa Trời vấp ngã .Nhiều người đã nói giống như tác giả Thi Thiên :”ĐỨC CHÚA TRỜI ÔI ! XIN HÃY TRA XÉT TÔI VÀ BIẾT LÒNG TÔI, XIN XEM THỬ TÔI CÓ LỐI ÁC NÀO CHĂNG “ ( Thi 139 : 24 ) .
    Điều nầy thật tốt, nhưng đừng dừng lại tại đấy, hãy đi xa hơn nữa .Nếu không đi xa hơn mà cứ ở tình trạng ấy thì sẽ mở cánh cửa cho Satan hoạt động .Nó sẽ đào lên những tội lỗi cũ mà chúng ta đã đem chôn trong dòng huyết Chúa Jêsus từ lâu, và nó sẽ làm cho lương tâm chúng ta ray rức .Trong trường hợp nầy ,hãy nhớ đến kinh nghiệm thực tiễn của Phao Lô “QUÊN MỌI SỰ Ở ĐẰNG SAU “.Khi đã chôn tội lỗi trong dòng huyết Chúa Jêsus, thì đừng đào bới lên xem làm gì nữa .
    Có một Mục sư ví dụ như sau :Ngày xưa có một giống người khi chôn con mèo thì chừa lại cái đuôi .Mỗi ngày họ cứ ra chổ đã chôn con mèo rồi đào lên xem thử. Dĩ nhiên thì mỗi ngày xác chết con mèo càng thúi rữa hơn, thật kinh tởm .Nhưng đó lại là việc làm của chúng ta đối với tội lỗi cũ của mình dù nó đã được chôn dưới dòng huyết và đã được tha thứ.
    Khi bạn sấp mình xuống nơi chơn Chúa để xin Ngài chỉ cho bạn xem những lỗi ác trong bạn, thì bạn có thể tin rằng Ngài sẽ chỉ cho bạn thấy vài sai lầm của mình .Liền lúc ấy, hãy lập tức xin Ngài thương xót và cảm ơn Ngài đã chôn toàn thể cuộc đời mình ở dưới dòng huyết .Làm như thế thì Satan không còn cơ hội khuấy phá bạn ( I Giăng 1 : 9 ) .
    Tôi được biết có một người phải vào bệnh viện thần kinh vì lý do tương tự như thế .Khi tôi chỉ cho ông cách chống cự Satan, và người nầy đã xác định vị trí của mình trong Đấng Christ, thì ông được khỏi bệnh .Có một giáo sĩ ở Phi châu cũng ở trong tình trạng nầy .Trong thời gian rất lâu, bà bị gánh nặng tội lỗi mà Satan đã đào lên để đè bẹp bà .Bà bị bệnh rất nặng và rất nhiều bác sĩ không tìm ra nguyên nhân nào gây bệnh, hội truyền giáo đưa bà về quê nhà để chữa bệnh .Ngay lúc ấy Đức Chúa Trời đã dùng những giáo sĩ bạn để giúp bà về phương diện thuộc linh và chỉ cho bà thấy rằng những tội lỗi đó đã được tha thứ .Bà đã được chữa lành, và sau  khi nghĩ một năm bà có thể trở lại Phi châu để tiếp tục công việc mà Đức Chúa Trời vẫn còn sử dụng bà .
    Chúng ta hãy xem trong I Phierơ, mấy câu dùng làm kết luận cho chương nầy
“HÃY TIẾT ĐỘ VÀ TỈNH THỨC, KẺ THÙ NGHỊCH ANH EM LÀ MA QUỶ, NHƯ SƯ TỬ RỐNG ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC .HÃY ĐỨNG VỮNG TRONG ĐỨC TIN MÀ CHỐNG CỰ NÓ, VÌ BIẾT RẰNG ANH EM MÌNH Ở RÃI KHẮP THẾ GIAN CŨNG ĐỒNG CHỊU HOẠN NẠN NHƯ MÌNH “ ( I Phierơ 5 : 8 - 9 ) .
    Trong bản dịch Kinh Thánh của ông Williams, chữ “tiết độ” được thay thế bằng chữ “bình tĩnh” .Điều nầy nhắc nhở chúng ta thấy rằng hãy nhơn Danh Chúa Jêsus đối với Satan trong tư thế bình tĩnh, không hề sợ hãi nao núng . Chúng ta cần phải thức canh, không phải vì sợ mà chúng ta tỉnh thức, mà thức canh tức là học hỏi lời Đức Chúa Trời để chúng ta sáng suốt nhận định , thấy được rõ ràng các phương cách Ma quỷ tấn công .Tuy nhiên, lẽ thật chống cự Satan đã bị lạc mất quá lâu đối với phần đông Cơ Đốc Nhân, nên tôi e rằng có nhiều người chẳng biết chút gì về những cách Ma quỷ tấn công họ .
_ 0o0_

CHƯƠNG SÁU :                   
KHÍ  GIỚI  CỦA  CƠ  ĐỐC  NHÂN

--------------------------
    Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng, trận chiến thuộc linh mà chúng ta tham dự không phải là điều thua thiệt chúng ta .Thật vậy, dù muốn hay không, chúng ta cũng đã ở trong đó rồi, nhưng như điều tôi đã nói, không có lý do gì để chúng ta thất vọng hay buồn bực cả .
    Có một điều nguy hiểm nữa mà chúng ta cần lưu tâm là khuynh hướng chung có nhiều người đổ lỗi cho Satan, mà chính mình không chịu trách nhiệm .Khi sanh ra trong cõi đời tạm nầy, mỗi người đều mang bản chất Ađam, và mặc dù tuy được tái sanh, chúng ta mang bản tính mới, nhưng bản tính cũ vẫn còn ở trong chúng ta .Lần hồi chúng ta phải phân biệt giữa xác thịt và Satan, để rồi không đổ lỗi cho kẻ thù về những gì mình chịu trách nhiệm .Không phải dễ dàng phân biệt được, nhưng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta sự phân biệt thuộc linh nầy .Hơn nữa, nếu qua sự nghiên cứu nầy mà chúng ta vẫn không thực sự hiểu được Đấng Christ thì chắc hẳn chúng ta thất bại trong mục đích nầy .Liệu Satan vẫn nổi rõ nét trước mặt chúng ta hơn Đấng Christ để rồi chúng ta cứ thất bại mãi sao ? Không, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta không biết gì về những phương cách của Satan, đồng thời Ngài cũng không muốn chúng ta chẳng biết gì về sự cung cấp mà Ngài ban cho chúng ta để đắc thắng Satan .
    Để hưởng trọn vẹn sự đắc thắng nầy, chúng ta phải mang toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời .Có một bản dịch diễn ý như sau :”ANH EM PHẢI MANG TẤT CẢ  NHỮNG VŨ KHÍ TRONG KHO CHỨA VŨ KHÍ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NẾU ANH EM MUỐN TÌM SỨC MẠNH ĐỂ CHỐNG CỰ MƯU CHƯỚC XẢO QUYỆT CỦA MA QUỶ “.Khí giới không phải là loại muốn mang vào hoặc cởi ra tuỳ ý, chúng ta phải mang một lần và giữ mãi .Khi đã trưởng thành trong đời sống Cơ Đốc Nhân, chúng ta sẽ thấy mình yếu kém là chổ nào và biết cách sử dụng vũ khí của mình để đắc thắng .Không phải những lúc như vậy chúng ta lại đến với Đức Chúa Trời cầu xin Ngài cung cấp vũ khí cho chúng ta .Hành động đầu phục trong Rôma 12 : 1-2 là hành động một lần đủ cả, và kèm theo thái độ đầu phục mỗi ngày .Như thế, tức là chúng ta đã mang mọi khí giới mỗi ngày .
    Mục đích của việc mang toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời là để chúng ta có thể sẵn sàng nghinh chiến với kẻ thù bất cứ lúc nào nó đến .Không phải để đến lúc bị tấn công rồi mới mang vũ khí, khi ấy thì đã trễ .Cũng không phải chỉ mang một vài vũ khí là đủ, nếu muốn có kết quả chúng ta phải mang toàn bộ .Có một số người rất dễ nhiễm một số bệnh vì cơ thể họ không có tính miễn dịch với những bệnh đó .Trong đời sống Cơ Đốc Nhân cũng thế .Một số người trong chúng ta bị đè bẹp trước sự tấn công của Satan, hoặc vì không mang vũ khí, hoặc vì chỉ mang một vài vũ khí .
    Phần lớn chúng ta kinh nghiệm rằng không dễ gì đè nén cơn giận .Chúng ta cũng thấy mình bị đè dưới một số điều căng thẳng mà nguyên nhân có lẽ là do cơ thể bệnh hoạn hoặc vài điều liên quan đến công việc làm của mình .Thế rồi nó giống như cả cái núi bật tung ra, có lẽ chúng ta bị chỉ trích, nếu không bị chỉ trích thì bị hiểu lầm .Đây là cơ hội cho Satan phóng những tên lửa của nó vào chúng ta, và chúng ta bị đè bẹp ngay .Kết quả là chúng ta mất bình tĩnh .Nếu chúng ta học biết cách bước đi với Chúa Jêsus trong mọi lúc và luôn mang khí giới ở bên mình, thì chúng ta sẽ làm cho mọi người chung quanh ngạc nhiên khi thấy chúng ta xử sự mà không giận dữ .
    Khi mang những vũ khí của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đắc thắng Satan Nhưng Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta phải đề phòng sự phản công của nó .Lời Chúa phán :”KHI ĐẮC THẮNG RỒI, ANH EM ĐỨNG VỮNG VÀNG “. Vì chúng ta đánh bại nó một trận tại một địa điểm, không có nghĩa là nó sẽ chạy đi luôn .Nó là một kẻ thù ngoan cố, và không dễ gì làm cho nó nản lòng .Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng vũ khí Ngài ban cho không những giúp chúng ta đắc thắng lần thứ nhất, mà còn sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự phản công cách tinh vi và mạnh mẽ của kẻ thù .
    Phải luôn nhớ rằng Satan là một kẻ thù bị đánh bại .Nó có thể rống như con sư tử, nhưng tiếng gầm thét đó không nguy hiểm gì cho chúng ta .Khi chúng ta đứng trên vị trí đắc thắng của mình trong Đấng Christ, thì Satan phải bỏ chạy và để chúng ta ở lại kiểm soát trận chiến .
1) DÂY NỊT LƯNG BẰNG LẼ THẬT :
    Khí giới đầu tiên mà chúng ta phải mang vào là dây nịt lưng bằng lẽ thật.Bình thường người lính phải mang dây nịt lưng vào sau cùng, nhưng đây là thứ tự thuộc linh, nên dây lẽ thật nịt lưng phải mang vào trước nhất .Người lính dùng dây nịt lưng để buộc chặt áo quần, giữ các khí giới khác ở đúng vị trí, thì cũng vậy ,lẽ thật sẽ cột các vũ khí khác lại với nhau và làm cho người ấy không bị cản trở gì trong lúc chiến đấu .
    Câu hỏi thứ nhất của chúng ta sẽ là :LẼ THẬT LÀ GÌ ? Đây là câu hỏi mà Phi Lát đã một lần hỏi Chúa Jêsus, nhưng rất tiếc là ông không nán lại để nghe Chúa Jêsus trả lời .Đây là một đề tài thảo luận sôi nổi của các triết gia và nhiều người đi đến kết luận là con người không thể biết được lẽ thật ( chân lý ) là gì .
    Tuy nhiên chúng ta không gặp khó khăn trong vấn đề nầy vì Kinh Thánh đã định nghĩa cho chúng ta, Chúa Jêsus là lẽ thật nhập thể .Giăng 14 : 6 :”TA LÀ ĐƯỜNG ĐI, LẼ THẬT, VÀ SỰ SỐNG “.Đây không phải là câu độc nhất, có vài câu khác khi nói đến lẽ thật cũng nói về Chúa Jêsus .Trong Giăng 17 : 17, chúng ta được biết một định nghĩa khác về lẽ thật :”XIN CHA LẤY LẼ THẬT KHIẾN CHO HỌ ĐƯỢC NÊN THÁNH, LỜI CHA LÀ LẼ THẬT “. Hai khía cạnh của lẽ thật nầy được đem lại với nhau .NGÔI LỜI VÀ LỜI ĐƯỢC VIẾT RA (Kinh Thánh ) làm thành dây nịt lưng lẽ thật của Cơ Đốc Nhân .
    Chúng ta đối diện với một địch thủ gọi là CHA KẺ NÓI DỐI (Giăng 8 :44) Nó là hiện thân của sự dối trá .Nó thích được người ta nhìn nhận nó là Thiên sứ của sự sáng, nhưng trong thực tế nó mang đến sự tối tăm, tuyệt vọng và sự chết .Một kẻ thù như thế chỉ có sự thật mới đắc thắng nó mà thôi, và Chúa Jêsus chính là SỰ THẬT .Chỉ một mình Ngài và qua chỉ một mình Ngài thì chúng ta mới đắc thắng .Có bao nhiêu người trong chúng ta thật sự biết rõ Đấng Christ qua lời Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta phải để nhiều thì giờ suy gẫm lời Đức Chúa Trời .Phải tập quen thuộc với khí giới nầy và xử dụng chính xác trước khi ra trận .Nếu muốn làm những người đắc thắng, thì chúng ta phải nhận biết Đấng Christ một cách cá nhân. Đây là ước vọng của Phao Lô khi ông kêu :”...CHO ĐẾN NỔI TÔI ĐƯỢC BIẾT NGÀI VÀ QUYỀN PHÉP SỰ SỐNG LẠI CỦA NGÀI “ (Philíp 3 : 10 ) .
    “Biết Ngài” mang ý nghĩa vượt trên sự hiểu biết về các sự kiện lịch sử liên quan đến Đấng Christ .Tuy nhiên, sự hiểu biết về các sự kiện lịch sử cũng cần thiết, nhưng tự nó không đầy đủ lắm .Chúng ta cần phải hiểu rằng mình đã được liên hiệp với Đấng Christ trong sự bền chặt không phân tách được .Đồng là một hợp chất của kẽm và đồng đỏ, người ta nấu chảy hai loại nầy lại rồi, chất mới được gọi là đồng, chất nầy được kết hợp chặt chẽ đến nổi không thể nấu chảy rồi tách ra hai loại riêng biệt như trước .Đây là một bức tranh thật đẹp, nói lên mối liên hệ giứa chúng ta với Đấng Christ .Sự kết hợp nầy chặt chẽ đến nổi chúng ta được gọi là người mới Đấng Christ là đầu, mà chúng ta là những chi thể của thân thể ấy .Dù cố gắng hết sức, Satan cũng không thể nào phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa của chúng ta .
    Sự bảo đảm nầy đến từ lời Đức Chúa Trời .Ở đây tôi không nói đến những dòng tư tưởng liên quan đến sự an ninh cho phép người ta cứ phạm tội, hay tìm sự biện hộ cho sự phạm tội của mình .Nhưng tôi không tìm được chổ Kinh Thánh nào dạy về sự giảm bớt giá trị công việc hoàn tất của Gôgôtha và làm cho nó vô hiệu .Khi chúng ta được sanh lại, chúng ta nhận được sự sống mới của Đấng Christ, và chúng ta được kết hợp chặt chẽ với Ngài đến nổi không điều gì có thể phân rẽ ra được .Ngài là SỰ SỐNG, qua chúng ta sự sống mới trở thành thói quen hằng ngày của chúng ta .Lẽ thật sẽ hành động trong chúng ta, trở thành máu huyết của chúng ta, thắt dây nịt lưng lẽ thật là phần trọng yếu của kinh nghiệm tin theo Chúa .Đó là lý do mà Đức Chúa Trời ban điều nầy cho chúng ta trước nhất thay vì sau cùng .
2) ÁO GIÁP BẰNG SỰ CÔNG BÌNH :
    Người lính La mã có phần trang phục gọi là áo giáp, nó có hai nhiệm vụ .Nó che phủ phần trước ngực và hai bên sườn để bảo vệ các bộ phận bên trong .Trong nghĩa bóng, bộ phận bên trong là tấm lòng ,bao gồm tình cảm và những ước muốn của người ấy .Những điều nầy cần phải được sự công bình bảo vệ .
    Giống như lẽ thật được nhìn ở hai mặt, thì sự công bình cũng phải được xem xét ở hai khía cạnh .Trước hết, chúng ta phải công nhận rằng mình đang đứng trong sự công bình của Đấng Christ ở trước mặt Đức Chúa Trời .Nếu chúng ta thất bại trong đời sống Cơ Đốc Nhân , ngay giờ phút ấy vị trí của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi chút nào, mặc dù Satan tìm mọi cách để kiện cáo chúng ta .Địa vị của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn không thiết lập trên nền tảng của những việc lành mà chúng ta làm hay sự vâng lời mà chúng ta thực hiện .Dù Satan tìm đủ mọi lý do để kiện cáo chúng ta, ngay cả những lý do rất chính đáng, thì nó không thể nào kéo chúng ta ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời Chúng ta đứng trong sự công bình của Đấng Christ, chứ không phải của chúng ta .Chính tại điểm nầy mà Satan đã làm cho rất nhiều Cơ Đốc Nhân mất thăng bằng .Vì lý do nầy hoặc lý do khác mà họ không nhìn thấy lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời chép rằng Đấng Christ là nơi an ninh cho Tín đồ .Vì thế Satan chụp lấy cơ hội nầy, đem sự thất vọng và sự sợ hãi đến cho đời sống họ .Thất bại trong việc nắm vững lẽ thật về sự công bình ở trong Đấng Christ, họ trở thành miếng  mồi ngon cho Ma quỷ .Có vài người đi quá xa, không những họ nghi ngờ sự cứu rỗi của mình, mà còn sợ rằng mình đã phạm tội trọng, không thể tha thứ được .
    Nếu Cơ Đốc Nhân nào biết chắc sự an toàn của mình nằm trong Đấng Christ, thì người ấy thấy Ma quỷ tìm cách tấn công mình ở khía cạnh khác .Chiến thuật Ma quỷ thích nhất là đẩy Cơ Đốc Nhân đến chổ ưa thích làm những gì mình muốn kể từ khi thấy rằng mình được bảo vệ trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ .Đây là phương pháp Ma quỷ  áp dụng tấn công vào dân Ysơraên, khi Balaam thấy rằng ông không thể nào hủy diệt được dân Ysơraên vì họ được Đức Chúa Trời bảo vệ, thì ông đề nghị một âm mưu dẫn một số người Ysơraên ra khỏi chổ đứng mình là dân biệt riêng cho Đức Chúa trời để cưới vợ ngoại bang .Lý do căn bản đằng sau chiến thuận nầy là khi người Ysơraên bắt đầu làm bạn với các dân tộc thờ hình tượng chung quanh họ thì Đức Chúa Trời sẽ nổi giận mà tiêu diệt dân sự .Thật vậy, Đức Chúa Trời rất cần phải trừng phạt họ và bỏ họ một thời gian, nhưng đây là sự phán xét tạm thời chứ không  phải là sự trừng phạt mãi mãi .
    Giữa các Cơ Đốc Nhân ngày nay cũng xảy ra như vậy .Có nhiều người từ chối nếp sống vâng lời và bị bỏ trong một thời gian, và kinh nghiệm thất bại của họ đã làm sỉ nhục Danh Đức Chúa Trời .Họ không thể được Đức Chúa Trời sử dụng cho đến khi họ sấp mình xuống nhìn nhận sự thất bại của mình và nhận lại sức lực và sự tha thứ của Đấng Christ .
    Có một câu Kinh Thánh, tuy chúng ta không thể áp dụng nó vào hướng nầy, nhưng nó lại rất hiệu nghiệm trong trận chiến với Satan .Đó là câu :”VỘI ĐỒNG Ý VỚI CHÚNG NGAY “.Có một số người bị thất bại vì vội vàng đồng ý với Ma quỷ thay vì chống nghịch chúng nó, khi Satan đến và chỉ tay vào mặt tôi nói :”Ngươi đã phạm lại tội cũ rồi, tôi công nhận ngay .Tôi đồng ý với nó về điều nầy, rồi tôi nhắc cho nó nhớ rằng tôi đang đứng trong sự công bình của Đấng Christ, chứ không phải của tôi .Nhân cớ sử dụng lẽ thật trọng đại nầy, tôi đuổi Satan đi chổ khác .Sau đó tôi quỳ gối xưng tội nầy với Chúa và được tha thứ .Không phải vì sự biện hộ tội lỗi mà chúng ta được thắng .Nếu chúng ta lập tức công nhận tội đó và xưng nó ra để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời tha thứ, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đấng Christ thi hành sự công bình của Ngài trong chúng ta, trong kinh nghiệm mỗi ngày .Như thế, áo giáp công bình trở thành một binh khí có hiệu quả đắc dụng của chúng ta .
    Đã được xưng công bình trong Đấng Christ, bây giờ chúng ta phải sống cuộc sống công bình trên trần gian nầy .Sự công bình của Đấng Christ đã được đặt vào vị trí của tôi, và trước mặt Đức Chúa Trời tôi được xưng công bình .Nhìn nhận mặt nầy của sự cứu chuộc mà không nhìn nhận mặt kia có thể rất nguy hiểm .Trong Rôma 6:18, tôi học biết rằng tôi là đầy tớ (dụng cụ ) của sự công bình .Cùng đoạn ấy chúng ta đọc  được câu :”NHƯNG BÂY GIỜ ĐÃ ĐƯỢC BUÔNG THA KHỎI TỘI LỖI VÀ TRỞ NÊN TÔI MỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI RỒI, THÌ ANH EM ĐƯỢC LẤY SỰ NÊN THÁNH LÀM KẾT QUẢ VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀM CUỐI CÙNG”( Rôma 6:22 ) .
    Điều Phao Lô nói ở đây không những chúng ta liên hiệp với Đấng Christ trong sự sống Ngài, mà trước hết chúng ta phải liên hiệp với Chúa Jêsus trong sự chết của Ngài .Khi Ngài chết đối với tội lỗi, và vì điều nầy chúng ta được thoát khỏi sự ràng buộc và quyền lực của tội lỗi .Khi người Ysơraên ra khỏi Xứ Êâdíptô thì họ được buông tha khỏi ách nô lệ .Cũng vậy, qua việc tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, thì chúng ta được buông tha khỏi sự ràng buộc của tội lỗi .Chúng ta phải áp dụng lẽ thật nầy trong kinh nghiệm hằng ngày đểû sự sống công bình hằng ngày của chúng ta càng ngày càng phát triển .
    Sự dạy dỗ nầy cũng được nhấn mạnh một lần nữa trong Galati 5 :16 :”HÃY BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH, CHỚ HỀ LÀM TRỌN NHỮNG ĐIỀU ƯA MUỐN CỦA XÁC THỊT “.Nếu người nào đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh, người ấy sẽ không làm theo những điều ưa muốn của xác thịt .Đức Chúa Trời sẽ áp dụng những gì Chúa Jêsus ban cho chúng ta trong sự chết của Ngài_ sự giải cứu khỏi phạm tội, và Ngài cũng áp dụng những gì Chúa Jêsus cung cấp cho chúng ta trong sự sống của Ngài, bông trái của Thánh Linh .Tất cả lẽ thật nầy được gói gọn trong nhóm chữ :”ÁO GIÁP CÔNG BÌNH “.
3) GIÀY TIN LÀNH BÌNH AN :
    Binh giáp thứ ba bao bọc cái chân, chúng ta phải mang vào chân mình bằng sự sửa soạn của Tin lành bình an .Nói đến đây tôi liên quan đến một câu Kinh Thánh khác ở trong sách Êsai :”NHỮNG KẺ ĐEM TIN TỐT RAO SỰ BÌNH AN, ĐEM TIN TỐT VỀ PHƯỚC LÀNH ... CHƠN CỦA NHỮNG KẺ ẤY TRÊN CÁC NÚI XINH ĐẸP LÀ DƯỜNG NÀO :(Êsai 5 : 16) . Câu này thường dùng để ám chỉ những ai đi rao giảng Tin lành .Nói cách khác câu nầy thường nhấn mạnh khen ngợi các chứng nhân, nếu đặt ý nghĩa nầy vào sách Êphêsô thì tôi rất thắc mắc .Đối với tôi, nếu thế thì sự nhấn mạnh nằm ở sứ điệp Tin lành là sứ Điệp Bình An hơn là phải mang nó .Tin lành không phải là sứ điệp về sự lộn xộn hay sự sợ hãi .Một lần nữa cũng giống như hai món quân trang chúng ta vừa thảo luận, đôi giày mang nhiều ý nghĩa .Trước hết, tất cả sự bình an với Đức Chúa Trời được thiết lập trên nền tảng đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus Christ .(Rôma 5 :1) nói về sự bình an nầy :”VẬY CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH BỞI ĐỨC TIN, THÌ ĐƯỢC HÒA THUẬN (BÌNH AN ) VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI BỞI ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST CHÚNG TA “. Sự liên hệ nầy nói lên vị trí của chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời còn sự bình an được chép trong Philíp 4 : 6-7 :”SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VƯỢT QUÁ MỌI SỰ HIỂU BIẾT “. Thì chỉ về kinh nghiệm hằng ngày của mỗi Tín hữu .
    Satan không thể nào quấy rầy hay gây xáo trộn sự bình an của chúng ta với Đức Chúa Trời, nền tảng của chúng ta thật rất vững vàng .Dù Ma quỷ có phóng những ngọn lao nguy hiểm vào chúng ta, thì chúng ta vẫn có thể đắc thắng và bảo nó rằng : Nó đang tìm cách tấn công sự bình an của Đức Chúa Trời chứ chẳng phải của chúng ta .Không có thế lực nào, dù ở trên trời hay dưới đất có thể lay chuyển nổi sự bình an ấy.
    Nói cách khác chúng ta được hưởng sự bình an nầy theo điều kiện ở trong Philíp 4 : 6 -7 :”CHỚ LO PHIỀN CHI HẾT, NHƯNG TRONG MỌI SỰ HÃY DÙNG LỜI CẦU NGUYỆN, NÀI XIN VÀ SỰ TẠ ƠN MÀ TRÌNH CÁC SỰ CẦU XIN CỦA MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI .VÀ SỰ BÌNH AN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VƯỢT QUÁ MỌI SỰ HIỂU BIẾT SẼ GÌN GIỮ LÒNG VÀ Ý TƯỞNG ANH EM TRONG ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST “. Đây chính là sự bình an mà Đức Chúa Jêsus nói đến trong sách Giăng :”TA ĐỂ LẠI CHO CÁC NGƯƠI SỰ BÌNH AN, SỰ BÌNH AN CỦA TA BAN CHO CÁC NGƯƠI KHÔNG GIỐNG NHƯ SỰ BÌNH AN CỦA THẾ GIAN, LÒNG CÁC NGƯƠI CHỚ BỐI RỐI VÀ ĐỪNG SỢ HÃI “. (Giăng 14 :27).    Thật phước hạnh khi nghe những lời nầy,  Chúa Jêsus đã truyền lại cho chúng ta sự bình an của lòng Ngài .Ngài chết để biến điều đó trở thành của chúng ta và qua Đức Thánh Linh, Ngài giữ điều đó trong lòng chúng ta .Không những Ngài “để lại “sự bình an ấy, mà Ngài còn” ban cho “chúng ta .Không những Ngài chết để lại cho chúng ta cơ nghiệp ấy, mà Ngài còn sống lại từ phần mộ để làm Đấng thi hành ý muốn của Ngài .
    Ý tưởng rao giảng Tin lành bình an không phải hoàn toàn bị rút ra khỏi khúc Kinh Thánh nầy .Một tác giả diễn ý câu Kinh Thánh nầy như sau :”HÃY LUÔN LUÔN MANG VÀO CHÂN MÌNH BẰNG SỰ SẴN SÀNG ĐỂ RAO TRUYỀN TIN LÀNH BÌNH AN “.Nói cách khác, dù cho hoàn cảnh xảy ra như thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn cứ đi ra rao giảng Tin lành của Đức Chúa Trời .Mặc dù chúng ta đang ở giữa trận chiến với Ma quỷ, thì chúng ta vẫn ở trong sự bình an sâu thẳm .Đó là sự bình an trọn vẹn mà nguồn gốc của nó nằm ở nơi chính mình Đức Chúa Trời .
4) THUẨN ĐỨC TIN :
    Trang phục kế tiếp là thuẩn đức tin, nhờ đó chúng ta dập tắt tất cả những tên lửa của kẻ ác .Thuẩn của người La Mã rất rộng lớn, và khi sử dụng chính xác thì nó giữ gìn cả thân thể người lính khỏi những tên lửa của kẻ thù .Cái thuẩn không những ngăn chận các mũi tên, mà nó còn làm cong các mũi giáo tấn công vào .Nhưng muốn bảo vệ thân thể mình, thì người lính phải luôn mang nó vào ở bên mình và sử dụng bất cứ lúc nào cần đến .
    Thuẩn đức tin là LỜI của Đức Chúa Trời, không những ở trong tâm trí mà còn ở trong lòng nữa .Đức tin đến từ sự nghe và được nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải thuộc lòng, tin cậy và vâng theo lời của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể nắm chặt các lẽ thật cũng như các lời hứa, hầu không bị rúng động khi Satan phóng các mũi giáo của chúng vào .Và nó không thể chạm vào chúng ta khi chúng ta sử dụng thật khéo .Tác giả Thi Thiên 119 đã nói :”TÔI ĐÃ GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG TÔI ĐỂ TÔI KHÔNG PHẠM TỘI NGHỊCH CÙNG CHÚA”. Cùng trong đoạn đó tác giả cũng nói :”NGƯỜI TRẺ TUỔI PHẢI LÀM SAO CHO ĐƯỜNG LỐI MÌNH ĐƯỢC TRONG SẠCH, PHẢI CẨN THẬN THEO LỜI CHÚA “.
    Một bức tranh tuyệt đẹp về con người mang thuẩn đức tin là Áùpraham .Đức Chúa Trời hứa với ông rằng ông sẽ trở nên cha của nhiều dân tộc, lời hứa nầy được ký thuật như sau :”NGƯỜI THẤY THÂN THỂ MÌNH HAO MÒN, VÌ ĐÃ GẦN TRĂM TUỔI VÀ THẤY SARA KHÔNG THỂ SANH ĐẺ ĐƯỢC NỮA, SONG ĐỨC TIN CHẲNG KÉM .NGƯỜI CHẲNG CÓ LƯỠNG LỰ HOẶC HỒ NGHI VỀ LỜI HỨA CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, NHƯNG CÀNG MẠNH MẼ TRONG ĐỨC TIN VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ TIN CHẮC RẰNG ĐIỀU CHI ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ HỨA ,NGÀI CŨNG CÓ QUYỀN LÀM CHO TRỌN ĐƯỢC “(Rôma 4 :19 -21). Không ngạc nhiên gì khi ông được gọi là ông tổ của đức tin .Ôâng đơn sơ tin rằng điều gì Đức Chúa Trời đã hứa thì Ngài có thể hoàn tất .Gióp cũng là gương mẫu của người sử dụng đắc thắng vũ khí nầy .Satan kiện Đức Chúa Trời đã dựng một hàng rào bao phủ Gióp .Nó nói đúng, vì Đức Chúa Trời hiện đang bảo vệ tôi tớ của Ngài, và Ngài cũng làm điều đó cho tất cả các con cái của Ngài
    Satan xin Đức Chúa Trời cho nó gây cho Gióp đau khổ, vì nó tin rằng dưới sự đau khổ nầy Gióp sẽ rủa sả Đức Chúa Trời .Đức Chúa Trời cho phép, nhưng nó không vượt quá giới hạn Ngài định cho .Bất chấp những gì xảy ra, Gióp vẫn không phạm tội, ông là người đứng vững trước thử thách .Ngay cả vợ ông cũng xúi giục ông rủa sả Đức Chúa Trời rồi chết đi, nhưng ông vẫn không nghe lời .Ô ng nói rằng Đức Chúa Trời đưa ông vào đời bằng đôi bàn tay trắng, và nếu Ngài muốn ông rời bỏ cõi đời nầy bằng con số không, thì đó là ý muốn của Ngài .Ông không bị mất đức tin vì cớ tài sản của mình bị mất hết .Ô ng đứng vững trên nền tảng mà Đức Chúa Trời ban cho mình và tìm thấy được khí giới của Ngài bảo vệ mình .Ông không phải là con người hoàn toàn, nhưng ông là một con người được thử nghiêäm, đã đắc thắng và được ban thưởng gấp đôi trước kia, ông đã sử dụng thuẩn đức tin thật khéo léo trong chiến trận nầy .
    Khi bị thử thách chúng ta luôn luôn in trí điều nầy :Đức Chúa Trời tể trị mọi sự và Ngài sẽ không để cho chúng ta chịu thử thách quá sức mình, nhưng trong mọi sự thử thách Ngài cũng mở đường cho ra khỏi (I Côr 10 :11) .Vì vậy hãy giơ cao thuẩn đức tin trước mặt mình mà nói rằng :”Tôi không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra “.”DẪU CHÚA GIẾT TÔI, TÔI VẪN TIN CẬY NGÀI “.Hãy để lời Đức Chúa Trời cách phong phú trong lòng bạn, và bạn sẽ ra khỏi cơn thử thách như vàng ra khỏi lửa .Một trong những tên lửa đặc biệt mà Satan phóng vào Cơ Đốc Nhân cách có hiệu quả, ấy là làm cho họ nghi ngờ sự cứu rỗi của mình .Nếu thuẩn đức tin được sử dụng cách chính xác và kịp thời, thì nó sẽ gìn giữ chúng ta khỏi các mũi giáo, như chúng ta vừa đề cập ở trên, có một số người đi quá xa đến nổi tin rằng mình đã phạm những tội không thể tha thứ được .Khi họ làm như thế, họ đã chứng minh rằng mình đã cùng đi với Satan một quãng đường .Muốn quay trở lại phải đến với lời Đức Chúa Trời :”HỄ AI NGHE LỜI TA VÀ TIN ĐẤNG ĐÃ SAI TA THÌ ĐƯỢC SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, NGƯỜI ẤY SẼ KHÔNG BỊ ĐỊNH TỘI, NHƯNG VƯỢT QUA SỰ CHẾT MÀ ĐẾN SỰ SỐNG “.
    Hãy dùng lời hứa ấy mà nghịch lại cùng kẻ thù, nó sẽ không chống cự nổi .Có một cậu bé được cứu trong buổi truyền giảng, em biết rất ít về Tin lành nhưng sau khi nghe giảng, em tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình .Sau đó em nhận được cuốn sách Tân ước và lời chỉ dạy đặc biệt nhấn mạnh câu Giăng 5 : 24, em khắc sâu câu ấy vào lòng .Tối đó khi em bắt đầu đi nghỉ, dường như Satan đến nói với em rằng:”Bây giờ cậu có một tôn giáo rồi phải không ?”.Lúc đầu em không biết trả lời như thế nào, nhưng sau đó em phản công bằng những lời nầy :”Hỡi Satan, thầy giảng nói rằng tôi đã có sự sống đời đời, và Kinh Thánh nói như thế nữa, dù cho ngươi nói không có”. Cuối cùng cậu bé mở Kinh Thánh Giăng 5 :24, chỉ tay vào để nói với Satan :”Hỡi Ma quỷ, ngươi hãy xem đi”. Kẻ cám dỗ phải bỏ đi nơi khác, Satan không thể nào làm thủng thuẩn đức tin nầy .
5) MÃO CỨU RỖI :
    Cái mũ dùng để bảo vệ cái đầu .Chúng ta lưu ý tất cả các loại binh giáp :Dây nịt lưng bao phủ chung quanh mình, áo giáp thì bảo vệ phía trước, sau và hai bên sườn .Mũ bảo vệ cái đầu, dù nó xoay hướng nào cũng không can hệ gì .Thuẩn thì có thể quay đủ mọi hướng, nếu chúng ta sử dụng thật chính xác và khéo léo thì nó có thể bảo vệ toàn thân thể cho dù Satan tấn công chúng ta đủ mọi phía .Đầu là nơi suy nghĩ và lập kế hoạch .Cũng chính đó phát sinh sự sợ hãi, hay suy nghĩ đúng đắn về sự bình an vượt quá trí hiểu .Khi tâm trí bị mệt mỏi về những sự khó khăn và căng thẳng, Satan sẽ dùng cơ hội nầy bắn tên vào .Đôi khi nó lợi dụng cơ thể yếu đuối vì đau ốm hoặc suy nhược hay bị căng thẳng vì sự chịu đựng kéo dài mà tấn công vào .
    Có một nữ giáo sĩ hầu việc Chúa tại một nơi xa, sau khi bị tù bà được thả ra và trở về quê hương lòmg tràn đầy vui mừng và phấn khởi .Sau đó chẳng bao lâu, do ảnh hưởng của ngày khổ nạn trước kia, bà lâm bịnh, lợi dụng cơ hội nầy Satan đến tấn công bà .Nó làm cho bà giải nghĩa sai câu Kinh Thánh :”NẾU AI Ở TRONG ĐẤNG CHRIST, THÌ NGƯỜI ẤY LÀ MỘT TẠO VẬT MỚI ( NEW  CREATION). NHỮNG ĐIỀU CŨ ĐỀU QUA ĐI, KÌA TẤT CẢ MỌI SỰ TRỞ NÊN MỚI “(II Côr 5:17 ). Nó khiến cho bà bắt đầu suy nghĩ lệch lạc và đánh giá sai lầm về những khao khát và sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống mình , nó lại dẫn bà đến chỗ băn khoăn không biết mình có thật sự được cứu chưa .Bà viết thư nhờ tôi giúp đỡ, tôi trả lời cho bà biết ý nghĩa câu Kinh Thánh nầy .Nó không phải là tất cả những gì mà Ma quỷ đã giải nghĩa cho bà, nó cũng không có nghĩa là những thói quen cũ và những việc làm cũng phải rời khỏi chúng ta lập tức để rồi sẽ không còn có khuynh hướng làm điều sai lầm trong đời sống chúng ta .Nhưng câu Kinh Thánh ấy dạy rằng có một sự sống thuộc linh mới sanh ra trong chúng ta để chúng ta có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời .Khi Chúa Jêsus ở trên trần gian nầy, các môn đồ được trò chuyện với Ngài mặt đối mặt, nhưng sau khi Ngài về trời, thì họ vẫn còn được giao tiếp với Ngài mặc dù trên một nền tảng khác .Tất cả những điều nầy đều mới đối với họ.Sự giao thông thân mật giữa họ với Ngài là ở trong Thánh Linh chứ không ở trong mắt thấy, đối với chúng ta ngày nay cũng vậy .
    Vị nữ giáo sĩ kia đã viết thư cám ơn tôi đã giúp đỡ .Sự bối rối của bà xảy đến vì bà đã tạm đặt mũ cứu rỗi qua một bên, và Satan đã lợi dụng cơ hội nầy tấn công bà. Có một số câu Kinh Thánh giúp chúng ta giữ gìn tâm trí và tấm lòng khi Satan mang đến những cám dỗ tương tự .Chẳng hạn Hêbơrơ 7:25 chép rằng :”BỞI ĐÓ CHÚA JESUS CÓ THỂ CỨU TOÀN VẸN NHỮNG KẺ NHỜ NGÀI MÀ ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI, VÌ NGÀI VẪN SỐNG ĐỂ CẦU THAY CHO HỌ “.
    I Phierơ 1:5 “LÀ KẺ BỞI ĐỨC TIN NHỜ QUYỀN PHÉP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI GIỮ CHO “_ I Giăng 2 :1 “NẾU CÓ AI PHẠM TỘI, THÌ CHÚNG TA CÓ ĐẤNG CẦU THAY Ở NƠI ĐỨC CHÚA CHA, LÀ ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST, TỨC LÀ ĐẤNG CÔNG BÌNH “.
    Ma quỷ có thể đến và kiện cáo chúng ta về tội lỗi và dĩ nhiên nó nói đúng, nhưng hãy nhớ rằng Chúa Jêsus Đấng cầu thay cho chúng ta sẽ tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác .( I Giăng 1 :7) Thật đáng buồn, lẽ thật nầy đã bị từ chối trong nhiều ngày qua .Sự chuộc tội của Đấng Christ đã bị chế diễu và sự chết thay thế của Ngài bị khinh miệt .
    Đội mũ cứu rỗi còn có nghĩa là thắt lưng tâm trí mình, điều nầy nhắc nhở chúng ta lưu ý đến đời sống tư tưởng và sự bảo vệ tư tưởng mình khỏi những sự tưởng tượng về điều ác chống lại chúng ta, hoặc đến từ bên trong hoặc đến từ bên ngoài .Khi đội mũ cứu chuộc ngay ngắn, sẽ giúp chúng ta học biết cách đem các tư tưởng mình vâng phục Đấng Christ (II Côr 10 :5 ).Điều khiển hoặc kiểm soát tâm trí mình là một trong những nhu cầu lớn nhất hiện nay và chúng ta sẽ thấy rằng mũ cứu chuộc mà Đấng Christ ban cho chúng ta sẽ rất thích hợp với nhu cầu nầy .
6) GƯƠM CỦA ĐỨC THÁNH LINH :
    Để hoàn tất toàn bộ binh giáp nầy, chúng ta phải lấy gươm của Thánh Linh tức là lời của Đức Chúa Trời .Chúng ta phải sử dụng lời nầy ngay lúc có cần, Satan không chờ đợi cho đến khi ta mở Kinh Thánh và suy gẫm rồi nó mới tấn công .Trái lại, nó luôn luôn rình xem lúc chúng ta xao lãng việc đọc Kinh Thánh và tâm trí mình xa cách lời Đức Chúa Trời thì tấn công vào .Tuy nhiên, chúng ta sẽ tránh được điều nầy nếu để thì giờ học thuộc Kinh Thánh, Thánh Linh của Đức Chúa Trời nhắc nhở chúng ta khi cần đến .Đây chính là cách lời Đức Chúa Trời trở thành gươm cho chúng ta .Vấn đề học thuộc lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng, trẻ em và thanh niên dễ thuộc hơn người lớn, nhưng tuổi tác không phải là hàng rào ngăn trở việc học lời Chúa, càng lớn tuổi thì lại càng tìm đủ mọi cách để học thuộc Kinh Thánh .
    Cuộc thử nghiệm trong đồng vắng của Cứu Chúa chúng ta là một bức tranh minh hoạ về điều chúng ta nói ở đây, dù Satan đủ mọi cách thử thách Ngài, Chúa Jesus vẫn nói :”CÓ LỜI CHÉP RẰNG “.Có dịch diễn ý câu đó như sau :”CÓ LỜI ĐÃ CHÉP VÀ NGÀY NAY VẪN CÒN CÓ HIỆU LỰC “.Lời Đức Chúa trời cdụng tốt ngay bây giờ cũng như lúc mới được viết ra .Khi sử dụng chính xác lưỡi gươm nầy thì Satan không thể cự địch nổi .Bằng chứng rõ ràng là nó không thể làm gì được khi Chúa Jesus sử dụng lời Đức Chúa Trời cách toàn hảo .
    Satan không bao giờ áp dụng lời Đức Chúa Trời cho chính nó cả .Trong tất cả mọi trường hợp, nó sử dụng lời Đức Chúa Trời, nó thường trích một phần, hay giải nghĩa không đúng với nội dung của câu .Có thể nói rằng, nếu khảo sát kỹ một đoạn Kinh Thánh mà Satan dùng để đưa ra những điều dối trá trong sự dạy dỗ của nó, thì chúng ta có thể tìm được sự điều chỉnh đúng cho sự dạy dỗ sai lầm ấy .
    Mức độ sử dụng gươm của Thánh Linh cách chính xác tùy thuộc vào mức độ chúng ta để cho lời Đức Chúa Trời dầm thấm trong lòng mình, nó là một cái gươm hai lưỡi .Trước hết lời ấy phải dầm thấm vào lòng mình, rồi sau đó nó mới được dùng như một vũ khí sắc bén trong việc đưa những linh hồn đến chân lý, đến Đấng Christ hay đánh bại Satan khi nó đến tấn công .
7) MẶT TRẬN CẦU NGUYỆN :
    Lời khuyên cuối cùng liên hệ đến chiến trận thuộc linh của Cơ Đốc Nhân là “HÃY NHỜ THÁNH LINH THƯỜNG THƯỜNG LÀM ĐỦ MỌI THỨ CẦU NGUYỆN VÀ NÀI XIN, HÃY DÙNG SỰ BỀN ĐỔ TRỌN VẸN MÀ TỈNH THỨC VỀ ĐIỀU ĐÓ VÀ CẦU NGUYỆN CHO HẾT THẢY CÁC THÁNH ĐỒ “ (Eâph 6 :18 ).
    Thành ngữ “Cầu nguyện không thôi”, gợi lên sự báo động phải cầu nguyện trong mọi lúc, dưới mọi hình thức, mọi hoàn cảnh, dùng đủ thứ cách để cầu nguyện. Sự cầu nguyện không hạn chế ở phòng riêng, vì có sự cầu nguyện nơi công cộng (nhà thờ ) cũng như trong phòng riêng (nhà riêng) .Cầu nguyện dài và cầu nguyện ngắn, cầu nguyện nói thành câu hay cầu nguyện trong tư tưởng .Bất cứ giờ nào, bất cứ ở đâu, hãy luôn luôn cầu nguyện trong sự dẫn dắt của Thánh Linh dù nghe được hay không nghe được .
    Chữ “Đủ mọi thứ cầu nguyện “, nói lên tất cả mọi yếu tố trong lời cầu nguyện không phải lời cầu nguyện lúc nào cũng cầu xin và tiếp nhận .Nội dung của sự cầu nguyện gồm có sự ngợi khen, cảm tạ, xưng tội, cầu xin và cầu thay .Sự cầu nguyện thay nói lên một lời cầu nguyện đặc biệt cho một vấn đề, là Cơ Đốc Nhân, chúng ta phải học cách cầu nguyện cho những điều đặc biệt, lời cầu nguyện của chúng ta phải luôn luôn rõ ràng .
    Một khía cạnh khác trong sự cầu nguyện ấy là nó có liên hệ với Cơ Đốc Nhân trong trận chiến nầy .Cầu nguyện là một sự CHIẾN ĐẤU .Đaniên nhận thức được điều nầy khi lời cầu nguyện của ông bị cản trở (Đaniên 10 :12 -13), như chúng ta đã nói, Cứu Chúa của chúng ta ở trong nỗi thống khổ khi Ngài cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmanê .Chữ “thống khổ “ mang ý nghĩa “đấu tranh trong tư tưởng” hay “chiến đấu” (Luca 22 :44), như thế khúc Kinh Thánh trong sách Êphêsô nầy nói đến sự cầu nguyện gắn liền với sự chiến đấu, mặc dù trong trận chiến nầy chúng ta còn phải bền đổ trọn vẹn, nhưng Satan vẫn là kẻ thù bị đánh bại .
    Có người nói rằng :Cầu nguyện không phải là sự thúc đẩy Đức Chúa Trời cộng tác với chúng ta trong sự phục vụ của chúng ta cho Ngài, nhưng sự cầu nguyện là sự cộng tác với Ngài trong sự phục vụ của Ngài .Cầu nguyện là sự đặt tay bằng đức tin của một Cơ Đốc Nhân vào vật sở hửu do Satan kiểm soát, nhưng vật đó đúng ra thuộc về Đức Chúa Trời, và cứ giữ mãi cho đến khi Satan bỏ đi nơi khác .Trong trận chiến nầy chúng ta phải cầu nguyện cho hết thảy Thánh đồ .Trong trận chiến cầu nguyện, người nọ rất cần người kia, có biết bao lần những người chung quanh chúng ta có thể sa ngã vì sự thiếu cầu nguyện hổ trợ của chúng ta .Nếu chúng ta chung vai sát cánh bên nhau để chiến đấu chống kẻ thù chung thì kết quả lớn biết dường nào ! Hiện nay Satan rất thành công trong kế hoạch chia rẽ dân sự Đức Chúa Trời, vì thế chúng ta hãy bước vào mối hiệp nhất thuộc linh với tất cả những Tín đồ thật khắp mọi nơi và chiến đấu cho tình trạng thuộc linh hoàn hảo qua sự cầu nguyện .
    Tin lành vẫn chưa được phổ biến rộng rãi trên thế giới, rất cần sự can đảm để rao truyền Tin lành .Mỗi người phải cầu nguyện cho nhau như Phaolô đã cầu nguyện: “ĐỂ KHI TÔI MỞ MIỆNG RA, CHÚA BAN CHO TÔI TỰ DO MỌI BỀ BÀY TỎ LẺ MẦU NHIỆM CỦA ĐẠO TIN LÀNH “.Đức Chúa Trời kể việc không cầu nguyện cho người khác là phạm tội cùng anh em mình .
    Bây giờ, con đường đắc thắng đang bày ra trước mắt chúng ta .Hãy đi theo con đường đó, hãy làm theo lời Phaolô khuyên Timôthê :”HÃY ĐÁNH TRẬN TỐT LÀNH “. Sự đắc thắng thuộc về chúng ta, Satan phải bị đánh bại .
                                  _ o0o _

     CHƯƠNG BẢY :            TẠI  SAO  SA  TAN  VẪN  CÒN  HÀNH  ĐỘNG ?

    Sự hiện diện hay vắng mặt của Satan trên sân khấu thế giới sẽ tạo nên một sự khác biệt rất lớn trong những hoạt động của con người .Tuy nhiên, hiện nay Satan không bị hạn chế trên mặt đất nầy .Những điều gian ác ngày càng gia tăng, lường gạt, vô luân, bạo tàn xảy ra khắp mọi nơi .Thật thế, khi Satan bị đuổi khỏi Thiên Đàng và bị nhốt giam ở quả đất nầy thì cơn đại nạn với tất cả những sự khủng khiếp sẽ bùng nổ ra, và tội lỗi sẽ bộc lộ mặt thật của mình trong con người gian ác .
    Kế đó, khi Satan bị xiềng một ngàn năm, thế giới nầy sẽ kinh nghiệm được thời đại công chính và bình an giống như những ngày trước khi con người sa ngã.Sau thời gian một ngàn năm bình an ấy, Satan được thả ra một ít lâu .Lúc bấy giờ sẽ có vô số những người nam, người nữ, dù họ hứa trung thành với Đức Chúa Trời trong kỳ một ngàn năm bình an, lại đi theo sự dụ dỗ của kẻ lừa dối để chống nghịch Đức Chúa Trời và họ sẽ bị lửa từ trời thiêu đốt trong trận chiến của Gót và Magót .
    Như vậy, tại sao Đức Chúa Trời cho phép Satan hành động trong thời buổi hiện tại ? Đối với câu hỏi nầy chúng ta có thể trả lời như sau :
    _ Những kẻ thù của Đức Chúa Trời đã tuyên bố một số điều, và tất cả những lời tuyên bố nầy đã và đang được thử nghiệm .Mặc dù dùng hết sức mình để hoàn tất các lời tuyên bố đó, nhưng kết quả cho thấy những bằng chứng to lớn về sự thất bại của Satan ngày càng rõ nét .Khi bản báo cáo chấm dứt, toàn thế giới gian ác, bao gồm các lực lượng của Satan sẽ bị ngậm miệng và vô số người chưa được tái sanh sẽ nhìn nhận mình là những tội nhân .
    Trong bản cáo trạng đó, rõ ràng là con người tự định tội cho mình trước mặt Đức Chúa Trời .Luật pháp được ban ra để mọi miệng đều phải nín lặng, những con người bây giờ tìm cách tránh né một số điều, thì những ngày đến họ phải đối diện Không ai tránh khỏi bản cáo trạng nầy .Mặc dù hiện nay Đức Chúa Trời đã sử đoán một số người chưa được tái sanh, nhưng bản ấy chưa được thi hành .Không có ân điển trong ngày thạnh nộ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ không giữ sự giận của Ngài cho đến đời đời .
    Hiện nay Satan vẫn còn hành động trên thế giới nầy, có nghĩa là Cơ Đốc Nhân vẫn còn trực diện với một cuộc chiến chống lại tội lỗi và Satan .Nhờ sự tham gia vào cuộc chiến mà Cơ Đốc Nhân được học cách trở thành người đắc thắng qua quyền năng của Đấng Christ .Không có cách nào khác để một Tín đồ phát triển cá tính của mình cho bằng cách nầy .Hơn nữa, Cơ Đốc Nhân được để lại tại trần thế để làm chứng mà người ấy luôn luôn bị chống đối kịch liệt .Khi người ấy làm chứng và phục vụ Chúa trong những khả năng khác, thì người ấy đã để dành cho mình những của báu trên trời và mão triều thiên làm phần thưởng, tất cả những điều nầy đẹp lòng Đức Chúa Trời .
    Trong trường hợp của Gióp, Satan có ích cho Đức Chúa Trời trong sự trưởng thành của Cơ Đốc Nhân . Satan muốn đem những thử thách đến cho con cái Đức Chúa Trời với mục đích làm cho họ lui đi, trái lại, Ngài cho phép điều đó xảy ra, không phải để làm cho Cơ Đốc Nhân thất bại, mà là để cho họ lớn lên và mạnh mẽ hơn, và càng giống Đấng Christ hơn .Dù Satan có ý xấu trong việc thử thách, nhưng Đức Chúa Trời lại khiến tất cả những điều ấy đem lại ích lợi .Sự thật ấy cũng được nhìn thấy trong cuộc đời của Phierơ, khi Chúa Jesus cảnh cáo ông rằng : Satan đòi  sàng sẩy ông .Chúa nói tiếp, Ngài đã cầu nguyện cho ông và khi ông trải qua cuộc thử nghiệm nầy ông sẽ phục vụ Chúa đắc lực hơn và ông có thể làm cho anh em mình mạnh mẽ .
    Trong vũ trụ nầy không có quyền lực nào hay cá nhân nào mà không phải là đối tượng của Đức Chúa Trời. Ngay chương đầu của loạt bài nầy, chúng ta nói rằng Ngài đang cai quản cả vũ trụ nầy, dù chúng ta không thể giải thích lý do tại sao việc nầy, việc nọ xảy ra trong đời sống mình, nhưng chúng ta biết chắc một điều là tất cả những điều đó phù hợp trong chương trình của Đức Chúa Trời .Vì thế, chúng ta hoàn toàn đầu phục sự dẫn dắt của Ngài thì mọi chi tiết trong cuộc sống chúng ta đều thích hợp với ý muốn của Ngài .HALÊLUGIA  ./.

                                       
LÀM THẾ NÀO
ĐÁNH BẠI
SA-TAN

 
< Trước   Tiếp >

Who's Online

Chúng ta có 29 khách trực tuyến
 

© 2014 Viet Nam Salvation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

use of ciplox tz tablets zerit overnight shipping usa buy cheap aleve using pay pal is it illegal to order generic eurax minipress from india metformin and pregnancy generic methotrexate india buy himalaya evecare buy alavert without rx what is oxybutyninum pills used for best site to buy tinidazolum 100 acai berry reviews online pharmacy uk dulcolax best pharmacy to order imitrex actoplus met generic substitute pioglitazone buy online serevent generic is generic fincar available in usa zyrtec mg uk eldepryl malaysia pharmacy buy deltasone next day plendil online overnight advair diskus medication brand levitra weight gain buy coumadin tablets australia best resources for aspiring writers purchase accutane 10 mg levitra high blood pressure medication finpecia uk buy happens if take cialis viagra together frumil without a prescription from us augmentin online cheap where to buy cheap generic blopress oder mg tablets of clomid where to buy cheap generic retino a cream does ginseng interact with birth control pills aripiprazola coupon code confido mg order cialis pas cher paypal what is xalatan used for ro accutane results benadryl coupons 2013 fastest retino a cream 0,025 uk delivery costco pharmacy trial erection packs 3 price discount kamagra oral jelly otc bentyl fast mexico can i buy emoquette in canada why the test for estrogen pharmacy thyroxine supplier in uk confido mexico pharmacy lamisil online store generic zebeta canada aldactone pct buy liv 52 australia companies only tadalis sx uk sale elavil 25 mg reviews zyrtec online in usa zitromax buy australia elocon phone orders side effects of cialis for daily use keppra for sale uk 300 mg gabapentin generic for neurontin discount code for cytotec the online drugstore midamor stromectol dose cheap orlistat 40 mg rumalaya gel max dose nexium 40mg nexium coupons buying nimotop express toprol xl shop net buy colchicine 1mg online ciprofloxacin and tinidazole brands in india allegra d shelf life dipyridamole for daily use canada medrol dosepak 4 mg 21s buy glucovance online canada no prescription buy stromectol visa genuine bactroban discount canadian pharmacy valtrex 1 gram dosage for cold sores female cialis doctors online buy aviane 28 have no prescription best online pharmacy generic malegra fxt singulair allergy medicine reviews is there a generic for keppra xr lipothin fast usa vpxl mexico no prescription cheap cymbalta 100 mg best crestor prices retin a ge online order order diclofenac canadian pharmacy buy alfa flucon online no prescription usa buy arimidex pills in the us orlistat dosage meal furosemide online order mircette where to get how to use zestril tri levlen birth control generic best place to buy floxin online use of aspirin in type 2 diabetes can you only get premarin on prescription lopid drug information discount canadian pharmacy metformin promethazine medicine children uk pharmacies online that sell femara vistaril where can i buy it what is abilify 5mg used for avodart online usa buy buspar online us no prescription buy lasilix online without a prescription side effects taking alli diet pills diclofenac on line in the india periactin without a prescription from india cheapest place to buy endep what class of drug is evista best place to order ventolin in us best online pharmacy generic septilin mail order plaquenil order phenamax no rx canadian pharmacy trileptal without prescription buy oxybutyninum pills in the mexico pill rx health roaccutan products lowest price viagra super active zovirax online in us is escitalopram better than fluoxetine buy singulair online india cheapest meclizine to buy brafix drug in germany pharmacy shuddha guggulu generic uk adalat on line in the canada ventolin tablets australia delivery drugs albenza albendazole can you get arimidex prometrium 200 mg buy roaccutan pills in the australia caprysin prices buy lamisil in canada celebrex legal in england where to buy erection packs 3 with amex usa buy doxazosin without prescription yasmin over the counter usa ditropan pills online in the uk buy cheap raciper buy protonix with no script can you buy avodart best price for real cordarone acheter pas cher voveran sr over the counter metronidazole topical cream buy rythmol sr online india risperdal quicklet 1mg metocarbamol buy online uk maxaman australia pharmacy buy valtrex online europe zedd best online non prescription pharmacy retin a 0,05 no prescription overnight delivery purchase raloxifeno in usa best place to buy elavil in usa order baclofen from uk without prescription buy tinidazole no prescription where to buy sinequan mg mail order generic trial erection packs 2 levothyroxin prices cvs synthroid lowest price lotensin online in usa how to buy canadian drugs online buy lamisil online without a prescription vytorin generico mexico can you order allegra products mg buy estro online amazon key pred without insurance fincar mail order zetia reviews and dosage diflucan uses medication cleocin gel roche precio argentina when to take valtrex for cold sores purchase propranolol cheap where to buy exelon without a prescription finast billig kaufen comprar ciprofloksacin original allegra overnight shipping cheap how to make nitroglycerin from glycerin naprosyn cost comparison propecia buy online cheap can you buy zantac over the counter in germany cost of cytotec in india order flagyl er from mexico without prescription baridium tablets buy is amaryl legal in uk rythmol online from canada clonidine tablets side effects viagra tabletten kaufen buy flomax in singapore cialis ed what is disulfiramo for generic benadryl cvs can you get pregnant if taking tamoxifen clonidine dose for tics digoxin best online non prescription pharmacy alli prescription diet pills carbozyne canada head office buying dipyridamole for dogs buy levitra plus online usa elavil medication overnight delivery protonix india sale what drug category is clomid zithromax suspension side effects diovan hct 80mg 12.5mg tablets benadryl without a prescription from canada achat de viagra au luxembourg diet pills phentermine side effects ventolin hfa price walgreens buy generic lasix online buy kamagra oral jelly australia online pharmacy that sells phenergan purchase paxil on line in usa precose perth australia inderal over counter uk what is the cost for propecia order hytrin online without rx premarin prices us pill rx health order lady era products buy generic zantac with bonus cost of nicotinell can you buy clomid in stores does propecia cause breast cancer in women houses sale artane area oracea without prescription medication metronidazole otc in the usa buying starlix vermox side effects women propranolol how long to take effect generic uk paypal albenza is desyrel available on line in canada strattera from europe metformin and pregnancy 2012 warfarin interactions with food cozaar drugs for sale pletal spain can you order diarex aciclovir fda approved to buy without prescription what is retino a cream 0,05 used for artane online uk erection packs 1 online in usa olanzapine medication guide accutane side effects after discontinuing glucovance drug in mexico pharmacy ordering online alesse glyset delivery finasteride 5 mg sandoz yasmin generic isabelle anything better than buspar fake viagra from india order non generic cozaar is voltaren gel good for muscle pain cialis professional tablets buy estradiol valerate refills ordering low dose benicar minocin in the uk now canada yagara tablets online suppliers of plavix in us red black viagra generic abilify aripiprazole buy hydrodiuril greece silagra 100 uk cheap valtrex 100 mg health canada tegretol ventolin how to buy augmentin usa sale where to get cialis sublingual pct clonidine overnight pharmacy buy brand flomax viagra for women available in india kelnor generico italiano buy menosan inhaler canada health canada quibron t purchase lanoxin in india common side effects of premarin med cab albenda cheap lioresal viagra plus no rx order online pharmacy cheap doxazosin buy furosemide mexican pharmacies retino a cream 0,05 uk online why has prograf been discontinued coversyl drug in usa pharmacy college pharmacy costa rica buy zoloft with no rx how to order tadalis sx otomax dosage instructions serophene birth control online canada can you buy cialis professional in ireland online drug shop misoprost online canadian triamterenum on line in the usa buy minocin pills in the us non prescription vermox pharmacy prednisone 10 mg tabletas procardia mexico companies only buy retin a 0,025 singapore hydroxyzine hcl 25 levothyroxin medicine children brand cleocin buy levothroid medicine online does alesse birth control help acne costco alli diet pills raciper legal us where to buy percocet ointment cheap allopurinol all rights reserved uk version of diamox how to buy aviane 28 in canada extendaquin generico italiano digoxin for purchase kamagra oral jelly uk sales drugs generic uk paypal requip best site for paroxetine tablet meds pharmacy world net crestor vs lipitor wiki aspirin tablets 50 mg buy lamisil mexican pharmacies genuine flunil best price buy roxithromycin online express shipping aldactone best place to order keftab in us homeopathic medicine back pain flagyl er india no prescription meclizine dose canine buy domperidone online femara use in ivf overseas pharmacy no prescription aripiprazola lamisil dosage instructions how to order salbutamol what is cefadroxil hydrate health canada delta cortef buy erection packs 2 in india online where to buy cheap generic desyrel compare prices detrol buy accutane pills in the australia order silagra online inderal mg price viagra jelly online in uk vpxl drug canadian pharmacy bupropionum without a prescription cephalexin drug in fr pharmacy buy levitra professional fast shipping pfizer viagra 50mg preis deltasone online from canada artane shopping centre contact reviews on clomidex ortho tri cyclen lo coupon online pharmacy no prescription needed rumalaya once daily cialis price non persciption flexisyn buy haridra online overnight where can i get free valtrex seasonique with paypal payment buy liv sxinney lexapro generic india pharmacies online that sell thyroxin buy accuran uk side effects of metoprolol succ calan tablets us online buy misoprost bulk probalan prices cvs fincar pills online in the australia xenical diet pills australia permethrinum medicine online order c ratioph online online florinef with no prescription usa buy mirapex without prescription american express corporate card canada login venta de pastillas para abortar en ecuador retino a cream pill shortage genuine calan 100mg low cost isoniazid online forum buy order serevent ciprodex generic name actos pioglitazone 15 mg cheapest fincar in the uk minipress lawsuit kamagra chewable with paypal payment can you buy viagra over the counter prescription generic anti malaria tablets lariam flomax no prrescription how to buy lasilix in london olanzapine 20 mg tab estrofem dosage ivf ondansetrona tablets from buy pyridium no prescription needed buy brand diprolene elavil direct pharmacy pharmacy has best price cefixime purchase yasmin online no prescription cipro fast canada veterinary medication online ditropan pill shortage where purchase topamax buy disulphiram pills in the uk purchase accutane cod cash delivery buy coumadin in australia keftab sublingual dosage brand name confido online how to take pravachol medicine colchicine tablets liquid nizagara review how much is cialis soft tablets what is pariet medication for buy flonase in uk genuine altace low prices order key pred from australia without prescription what is zentel for overseas pharmacy no prescription ranitidine safe avodart no precription ordering aloprim uk buy percocet online buy viagra canada at shoppers drug mart thrush fluconazole side effects buy zentel singapore gabapentine online coupon code ranitidine online india side effects of benadryl and alcohol what is zerit comprar cialis soft portugal where to buy dapoxetine in india clozaril usa no prescription lisinopril generic india zofran mg tablet is accutane available in canada discount albenda otc hoodia uk companies only venta pastillas cialis mexico generic finpecia no prescription buy zofran online amazon buy coreg with visa sinequan fast uk como comprar revatio aygestin no prescription needed canadian online pharmacy non prescription prednisone for dogs lisinopril from walmart valtrex dosage recommended buy aprovel online safely where to buy zantac does viagra effect women risperdal online overnight discount skelaxin of canada robaxin with no perscription effexor price revatio tablets on line to buy anteovin online pay paypal class action lawsuits against merck over the side effects of propecia med cab tretinoin diclofenac 20mg tab where to buy nitroglycerin clozaril drugs online purchases alfa flucon fast india ciplox tz medicine isoptin suppositories buy amitriptyline hcl manufacturers in india buy ondansetrona capsules buy nolvadex 20 where can i get generic valtrex feldene paypal synthroid shortage 2013 how to get coreg on line evista mg buy stieva a generic reviews low cost overnight dipyridamole cheap pyridium pills generic pharmacy generic terramycin safe aripiprazola lowest price online pharmaceutical council south africa snovitra super power suppliers overseas is generic himcocid available in usa trental 100 nebenwirkungen neurontin medicinenet taking champix and zyban together does lamisil cream require prescription buy wellbutrin online ireland where can i get emoquette from atorvastatin tablets usp monograph zestoretic costco aceon from canada canadian pharmacy in florida orlando atacand price where do i cilest in australia colchicina pharmacy mail order lotrisone common side effects exelon verizon discount do i need a prescription for parlodel bactrim 80 mg tablet order voveran 120 mg buy gyne lotrimin boots viagra blackpool colchicine online from uk bismuth potassium citrate wiki what is cabaser tablets used for cialis 20 mg with paypal minocin without a prescription from us can you get apcalis sx over the counter buy levlen online overnight delivery how to order aldactone online rumalaya tablets on line to buy acquisto lozol sicuro online order atacand cheap quality all dosage buying quibron t how to import femara purchase baclofen 20 mg snovitra super power mg canada mexican pharmacy no prescription chloroquine what drug category is oxybutyninum lasix buy online doxycycl hyc 100mg tab mutual side effects we transfer plus canadian zyban cafergot pharmacies purchase femara in canada where to buy amaryllis flowers fresh raloxifene tamoxifen side effects a good web page to buy proscar with no script cytotec generic name elocom legal us buy maxalt online india indian pharmacy tinidazole buy motilium without a prescription extendaquin lowest price online actoplus met 15 850 mg prices prilosec with paypal payment cialis from singapore glucotrol xl pills buy sarafem cost nitrofurantoin mono mcr 100 mg mycelex g with paypal payment who makes generic trileptal keppra over counter uk what is the correct dosage for aleve order generic epivir hbv generic glycomet purchase wigraine on line in india cheap ampicillin sale uk xenical roche wiki resources for antivert biaxin online store precose medicine online aviane 28 without rx web prescriptions sites purchase lamisil pills voltaren canadian medications without prescription tizanidinum to buy in the uk without a prescription to buy zestoretic in uk diovan canadian online overnight pharmacy where to female cialis purchase fasigyn on line in the uk code red 7 spray levitra professional buy online us prozac withdrawal night sweats elavil without a prescription from india brand levitra from usa levitra generic cheap costs generic mentax india buy carafate online no prescription usa where to get generic accutane safe to buy generic dutas from usa free or low cost promethazine buy kamagra tablets india generic exelon weight gain order voveran sr pills donepezil side effects nightmares side effects of wellbutrin xl in women gasex order online maxalt 100 bromocriptine dosage bodybuilding celexa online with out prescription zestril lisinopril generic clomid online free shipping purchase tizanidinum mg pra que serve o cloridrato de ciprofloxacino oracea no prescription overnight delivery overseas pharmacy no prescription deltasone what is alesse for buy confido online no prescription nexium dosage 80 mg flights to vigra norway buy doksazosin lek online with no prescription ordering beta val best place buy tamoxifen septilin without a prescription does medicare d cover viagra tofranil rx how to buy cialis super active in canada how to reduce olanzapine dose levoxyl over the counter india when will there be a generic for flovent haridra usa sale do i need a prescription for retino a cream 0,05 estrace us companies only buy naprosyn hong kong purchase keppra on line in usa where purchase diovan colchicine medication and grapefruit where can i buy mebendazole over the counter cheap genuine prandin online no prescription needed birth control canada doksazosin lek drugstore.com western drug digoxin does accutane cause seborrheic dermatitis buy pyridium with paypal cialis over counter drug depo provera dose order zydis tablets canadian health and safety act cheapest erythromycin to buy generic lopressor uk paypal diprosone without prescription medication i pill naprosyn website order ralista cheap eurax order canada sepibest tablets pharmacy buy capoten cod shatavari after delivery valaciclovir where to buy in canada buy frumil online from usa can you buy hytrin over the counter buy cilest online usa can you buy antibiotics online legally oxybutyninum for men in usa viagra prescriptions on line buy online hyzaar generic order viagra jellyfish from cheap what does liquid arimidex taste like advair online with out prescription acai over the counter safe to buy generic crestor from canada advair buy online ireland generic for evista medication original sominex online canadian ginseng doxi 1 without a prescription ventolin syrup dosage sinemet meds no prescripion desyrel for sale online best place to buy zithromax in uk levitra super active tablets for purchase order metformin cheap januvia india launch fast nootropil delivery viagra super force australia fast pyridium deleviery clozaril over the counter australia wigraine australia pharmacy beat way to order purim where can i get mestinon pills buy riperdal australia buy ampicillin medication how to get finast on line xenical canada sale shallaki mg tablet generic desyrel canada purchase nolvadex on line in uk buy asacol online no prescription buy beta val online canada unisom purchase safe zyprexa no precription can you get high off neurontin gabapentin seasonique no rx is buying clomid online illegal online revatio india altace generico online florida pharmacy technician online training beconase aq mexico no prescription how much does cymbalta cost in australia best place buy lipitor calan low straight buy bentyl online india no prescription worldwide pharmacy exelon what does augmentin treat stds buy cialis jelly without a subscription v gel in usa where to buy alfa flucon estrace oral reviews childrens claritin costco micronase mg no prescription doxi 1 pharmacy prices list olistat medicine online order noroxin from mexico without prescription buy blopress online overnight promethazine mg tablet get diclofenac toronto effexor xr dose reduction deltacortril ent 5mg side effects what does sinequanone mean zanaflex generic reviews nitroglycerin tablets price canadian zocor celapram cheapest rate novolog coupon card forzest no prrescription cheap ortho tri cyclen online allegra prescription coupon mexican pharmacy no prescription amoxiline order medrol on line canada order ampicilina from uk without prescription requip no rx obelit without rx where to buy citalopram hydrobromide drug para que se usa el medicamento decadron brand amoxil without prescrip order calan online without rx amitriptyline 100 mg tablet fluoxetine in india citalopram uk buy comprar vasotec original zovirax ointment user reviews estrace now buy viagra in uk online best way to get high on pills cipro 250 mg tabs cost of estro without insurance fasigyne uk companies only best place buy ondansetrona pct no prescription buy arimidex cheap safe buy sarafem online where to buy actonel online mexico safe to buy generic renagel from canada xalatan pas cher viagra professional without a prescription from australia order atorlip 10 without rx what is clozaril patient monitoring system diclofenac side effects insomnia how much does my alli cost sildenafil citrate tablets ip 50mg haldol prices cvs post cycle therapy prandin generic for astelin nasal spray get abilify toronto yasmin usa no prescription brand forzest for sale lady era to buy from europe where to buy caprysin with visa buy trandate have no prescription clomiphene citrate no prescription caverta comprar janumet mg canada celadrin delivery uk tretinoin order what is pravachol 40 mg where to buy ditropan with visa cipralex 5mg for anxiety where to buy risperdal with mastercard zoloft side effects first week best over the counter medicine to get high on order clopidogrelum uk pharmacy keppra buy online australia buy flagyl er tablets india mexican pharmacy no prescription clomid generic shallaki cost best price retin a ge can we trust xeloda online cheapest female viagra in the uk prescription drugs canadian pharmacies accutane 40mg american ethionamide clomid vs. femara success what pharmaceutical company makes metformin nitroglycerin dose sublingual montelukast sodium nhs dramamine without a prescription from us best online pharmacy generic curacne what does ciprofloxacin treat bupropionum to buy in england medicine elocon cream betapace not generic buy online disulfiramum generic long time side effects riperdal beta val uk companies only canadian kamagra gold over the counter prescription buy amantadine better than serevent happens viagra patent expires canada venlafaxina tablets online buy ampicilina online without prescription what does estrace do for infertility health canada serevent where can i order prandin to buy zestoretic cost of phenergan generic side effects of thyrox hydrodiuril online usa no prescription cost of levitra at walmart florida levlen mail order generic eldepryl gout non prescription drugs insulin resistance symptoms skin order fluoxetina online without rx purchase aricept online no prescription buying accuran from canada no prescription water pills side effects dry mouth where to buy trial erection packs 1 with echeck purinethol reviews cheap flagyl no prescription order non generic cytotec is mail order viagra professional safe buy caprysin online canada no prescription levlen ed cause weight gain boots benadryl london pharmacy diamox canada companies only risperdal mexico companies only robaxin pills online in the canada my rumalaya coupons flagyl er fast india salbutamol with no subscription buying clomid online safe safe buy ranitidine online purchase cialis soft cheap buy quibron t online overnight albenza from uk current price kamagra oral jelly isoptin buy india order non generic avapro duprost legal us where can i buy unisom in the uk where is the love lyrics wiki buy sildenafila inhaler canada sertraline for sale uk over the counter drugs similar to prednisone prinivil for sale ordering cialis soft usa apo clopidogrel maximum dosage best site get diprosone novo digoxin suppositories buy what is diprosone used for bupron with no subscription claravis mg no prescription lotrisone with no perscription sepibest noprescrition needed canada online pharmacy januvia australia pharmacy order valtrex online no prescription with a mastercard buy generic olanzapine online with prescription buy tretinoin 0,025 online canada no prescription liv 52 pills online in the india provera buy on line buy augmentin online no prescription united states how much will hydrochlorothiazide cost suprax on line no script duetact mg india where to buy himcolin online mexico my paxil coupons order shuddha guggulu uk pharmacy paxil medicine reviews buy arzomicin online no prescription current price innopran xl luvox online in usa where is merlin filmed medication online benemid extendaquin canada drug store where to buy fucidin online usa how can i get help paying for cymbalta half price keftab can you buy paroxetine medication from mexico ciplox tamoxifen 100mg buy anafranil discount no prescription seasonique for sale uk glucophage noprescrition needed canada online pharmacy where can i buy ivenox tablets fucidin acne reviews zenegra drugstore.com antivert from canada without rx leukeran delivered to your home trade and generic name for metformin buy acai berry supplements canada where can i buy curacne viagra sildenafil 50mg reviews tinidazole for men sale in uk discount lotrisone otc minipress cheap mexico pharmacy furosemide complications reviews on fluoxetine alfa flucon generic uk benadryl tablets uses acheter pas cher celebrex buy ophthacare pills online can you buy feldene over the counter in germany naprosyn to buy in the canada without a prescription acheter pas cher aceon order strattera from canada without prescription buy amitriptyline online pharmacy i pill cholestoplex website canadian brand viagra pills online in the uk reviews on doxycycline antibiotic for acne cheap pulmicort pills buy novo digoxin online safely buy eltroxin tablets canada the best pharmacy online cialis use in young men order ovral l on line uk blue pill e658 other side 100 kamagra chewable en mexico betnovate n steroid cream comprar retin a ge original champix reviews ireland best place to buy zestoretic in india tofranil cheap uk almetec prescription coupon cost of lansoprazole 30 mg orlistar in usa innopran xl cost comparison oder mg tablets of glucotrol xl buy requip no prescription buy emsam online without a prescription comprar diabecon original en madrid glimepiride side effects hair loss uk version of crestor where to get levitra super active pct can you get rythmol sr exelon not generic buy zestril online mexico no prescription celexa drugstore com pricing generic venlafaxina india generic uk paypal microzide zithromax canada companies only where to buy florinef mg clonidine reviews kids evecare 100mg cheep ginseng mg order revista visao missionaria how much is caffeine ergotamine tablets viagra sublingual cheapest rate neurontin order by phone order lady era on line mexico crestor 20 mg generic cheap online order actos zoloft delivery uk cheap inhalers online how to buy augmentin in canada antabuse sale vpxl wiki can you buy minomycin over the counter what does pravachol do does uroxatral cause weight gain where can i purchase warafin viagra over the counter walgreens generic cytoxan 40mg where do i misoprost in australia clozaril prescription patient where to purchase nolvadex online buy alphagan 0.2 kamagra 100mg oral jelly india cheapest place to buy caffeine ergotamine buy tofranil online from australia abilify western australia what is the most effective herbal viagra roche canada accutane exelon prices cvs buy zaditor new zealand online nizoral for sale australia c ratioph legal us clopidogrelum best online non prescription pharmacy terramycin online overnight shipping tulasi gems salem normal results for clomiphene citrate challenge test orlistat online pharmacy shipped to canada tinidazole lyme dosage what are the long term side effects of methotrexate buy vpxl 50 kytril billig kaufen colchicine online india beconase aq no script aciphex drugs for sale buy drugs with paypal tizanidina from mexico doxi 1 generico italiano viagra with prescription uk long term tetracycline side effects where can i get trimox from pilex uk no prescription buying cialis online legal buy genuine micardis uk precio eutirox 100 mg clindamycin cream for acne where to purchase voltaren buy eltroxin with no script russian pharmacy los angeles tofranil birth control online mexico overnight viagra uk cabergoline side effects women zyvox sales cheap generic ranitidine birth control online mexico rogaine 5 prix en pharmacie en france kosovarja 2013 lexapro side effects citalopram 20mg tablets review l thyroxine without rx pariet canada overnight delivery endep side effects fibromyalgia generic keppra safe place order ginette 35 long lasting erection pills ordering viagra super active 100mg online drug shop generic female cialis us over the counter drugs similar to yasmin relafen 750 mg tab can you order otomax flagyl alcohol reaction lov cost penegra buying generic seroquel without a prescription buy paroxetine without a prescription from canadian pharmacy purchase otomax on line in usa tetracycline for chlamydia infection fastest vytorin uk delivery hyzaar overnight shipping usa how to use wellbutrin recreationally buy prednisolone online without a prescription dota 2 steam stats order malegra dxt from canada without prescription tadalafil black buy triamterene canada dog prescriptions online canada exelon african american members association best price prilosec 42 count flexeril 10mg florinef dose for hyperkalemia imitrex 100mg buy what is the dosage for cytotec for abortion there generic arimidex himalaya menosan tablets review zestril where can i buy no prescription raciper accutane no prescription uk cheap how to take valtrex mg cheapest place to buy femara endep online pharmacy shipped to canada indian generics online elocon buy itunes voucher online with paypal best online pharmacy generic microzide cost of terramycin without insurance clavamox tablets buy lesofat reviews philippines can you order micardis venda alli internet fast delivery pharmacy what is nizoral mg used to treat can buy ponstel online what is chlamydia trachomatis torsemide capsules minocin birth control online canada avalide generic brand what is sildenafil 100mg vendita cialis originale on line tramadol withdrawal insomnia nolvadex uk cheap buying tricor from canada no prescription clonidine mail order india florida tadalis sx best place to buy vasotec amitriptyline to buy online uk buy caffeine ergotamine online without prescription pill rx health order bactrim products search mp3 songs 100 mg neurontin best over the counter cough medicine for high blood pressure riperdal phone orders what is tretinoin mg used to treat skelaxin online no prescription prinivil uk next day delivery vagifem from canada with no prescription accutane acne tablets pyridium without a prescription from canada acai online pharmacies with out prescription herbal medication for social anxiety depakote with paypal payment order vermox without prescription ordering noroxin uk where could i buy caffeine ergotamine without prescription bromocriptine side effects depression brand cialis tadalafil 20mg for sale glucophage.com beta val sold over counter cvs pharmacy online application for employment best pharmacy to order copegus buy cheap zenegra pills diamox for sale philippines buy estro online canada buy ginette 35 online no prescription usa allegra coupons uk drugs classification table buy albuterol online us no prescription rx one online review sinequan drugstore com pricing cost viagra south africa bayer aspirin costco avodart and flomax combination levitra plus medicine prescription online pill store zentel prices usa discount code for betnovate bisoprololi fumaras prices korean panax ginseng reviews buying fucidin to buy trimox buy cheap noroxin prescription medicine for indigestion buy cefadroxil 40 indocin online pharmacy prescription compare prices penegra generic actos 30mg dosage albuterol sulfate nebulizer solution benicar pills online in the canada leukeran drugstore.com how much does bactrim cost at walgreens side effects of zyrtec overdose what are the side effects of the drug diclofenac order live ants for antworks buy antivert us diclofenac pharmacy seroflo sold over counter non generic sominex best place to buy suhagra online buy aleve 10 order retin a online australia best place to buy riperdal in usa what is shatavari how much is decadron tablets buy fml forte boots buy priligy dapoxetine online online drug for zyrtec buy doxylamine india pharmacies online that sell neurontin luvox pct buy betnovate order on web best place to buy duphalac in australia menosan overnight shipping natural indian viagra buy generic tadacip amaryl for sale australia amoxiline spain doxycycline ordering no prescription nymphomax uk online cilest mg no prescription buy viagra plus mexican pharmacies zyban prices usa seroquel buy usa ventolin generico italiano zovirax shopping can you only get caverta on prescription buy amoxicilina online amazon viagra side effects hearing prescription medication online australia purchase phentermine online uk forum site fiable viagra cleocin gel doctors online get diprolene toronto purchase hoodia buy duphalac online from india chloramphenicol tablets for purchase elimite fast usa erection packs 2 discount pharmacy online where can i order brand levitra ashwagandha online pharmacy uk carafate medication overnight delivery buy generic prednisolona online with prescription lexapro birth control online uk how long to use lexapro huge erections kamagra london next day delivery how to use dulcolax bisacodyl desyrel tablets 40mg stromectol overnight no rx tofranil to buy in the usa without a prescription valacyclovir side effects long term buy coversyl online india no prescription erection packs 2 buy india diclofenaco gel metocarbamol uk companies only advair diskus generic 1000 50 fluoxetine hcl 10 mg reviews how to import nootropil cardizem from china vasotec online pharmacy uk septilin uk online elavil medication for migraines prevacid cost canadian eurax order online no prescription hyzaar on line with no prescription teva cephalexin breastfeeding astelin birth control online india endep coupon code buy generic ortho cyclen online no prescription zyvox 60 mg cost trimox pill shop discount code where to buy kamagra ointment order zebeta online no prescription with a echeck fake meds from india causas de la disfuncion erectil en hombres jovenes fast dramamine deleviery chloromycetin over the counter drugs xenical order chelsea drugstore myspace lipitor discount card patients where to buy phenergan online uk where to buy olistat mg viagra farmacia quanto costa motrin for men sale in uk med cab diamox viagra for men indian price orlistar prices usa what is accuran used for rumalaya forte brand positioning zetia woldwide shipping common side effects of lisinopril hydrochlorothiazide cialis sublingual without prescription medication what is cabgolin drugs purchasing prograf online uk lipvas 10 mg where to buy probalan online uk cheap genuine robaxin online where to buy duprost drugs online voltaren online pharmacies with out prescription buy brand viagra 15mg online when alli available order non generic endep cleocin t lotion uses dutasterid online legally female cialis no rx abilify dosages child buy metronidazol online no prescription us aldactone potassium sparing diuretic dyazide drug in canada pharmacy side effects of diclofenac sodium misoprostol buy phentermine 37.5 no prescription rumalaya forte online overnight crestor without subscription ampicillin mail order india health canada forzest list of tesco stores selling mevacor chloroquine uk buy ordering bystolic mexico benadryl cheap india pharmacies online that sell retino a cream 0,025 tretinoin express canada brand name coreg online price increase lanoxin buy movalis online india no prescription fertomid woldwide shipping zyban with no perscription buy risperdal online without a prescription discount canadian pharmacy toprol xl pill rx health order zovirax products cipro sublingual dosage buy accutane los angeles side effects of cymbalta withdrawal apcalis sx on line purchase pil diet aslene buy no rx levothyroxine online saw palmetto uk online comprar ralista pela internet suhagra overnight pharmacy online pharmacy no prescription necessary metformin provera and clomid motrin ib vs motrin ivenox buy usa buy cialis in london zyloprim for daily use flonase medication overnight delivery order viagra soft rx serevent pills buy yasmin without a prescription from mexico diflucan cheap price nexium indian food food asthma triggers lasix water pill for drug test warafin pharmacy order printable alli diet pills coupons cardizem pills online in the india generic zestril cost canadian pharmacy no prescription antabuse bupropion limited india ponstel overnight pharmacy ponstel pharmacy mail order cheap kamagra wholesale eurax generic usa keflex meds no prescripion caverta pharmacy coupons mexican pharmacy no prescription maxalt what does bupropion sr 150 look like where can i buy prescription medicine online how to buy with paypal balance what is trental medicine order protonix online no prescription with a echeck cheap tamoxifen 40 mg buy generic metronidazole online buy suhagra quick tegretol canada drug store voltaren xr 100 mg generic coumadin in usa cheap generic prazosin ginseng buy uk lasix injection guidelines what does aviane 28 order vagifem no rx canadian pharmacy monthly cost of aricept anafranil 25mg dosage micardis from australia best drugstore mascara for volume and curl terramycin australia companies only omnicef recommended dosage where to buy zyrtec chewable tablets lotensin cheap us pharmacy suite rx pharmacy software acticin drugstore.com levitra plus 40mg fucidin crema 2 a cosa serve what does a motrin 800 pill look like stieva a tretinoin cream usp 0.025 comprar diclofenac original albenza online buy prometrium xr without prescription canada real viagra buy mirapex online thru paypals how to get benadryl drug zyvox dosage frequency ordering protonix online florida oestrogel clomid cycle after steroids no prescription actos what is prednisona pills used for buy cilest no prescription keppra medicine information buy cheap clomid us canadian retino a cream no prescription compare prices pioglitazone dosage skelaxin sale cefixime noprescrition needed canada online pharmacy danazol medication overnight delivery buy lukol 100 brand advair diskus brands india buy lanoxin boots pharmacy parlodel online mexico zyrtec drugstore com pricing buy brand abana we are young fun lyrics revia starting dose desyrel online forum albendazole birth control online canada ordering zofran here in canada discount cephalexin mg bupropionum mg canadian rx ranitidine online from canada disulfiramum online canada where do i buy acai berry juice arimidex canada paypal discount retin a 0,05 otc innopran xl fast uk thyrox side effects long term use how much does viagra cost in nz is generic urispas available in usa astelin buy uk buy mobic pills online can you buy viagra over the counter in england pharmacy colchicine without a prescription from uk predalone fast uk what does viagra mean betnovate g price in india safe place order lanoxin albenza online no prescription flagyl er without a prescription from australia predalone online without rx cipro price comparison viagra with a prescription non prescription viagra super active pharmacy amitriptyline pain management amp z pack connector where to buy acai hp buy kamagra uk review 100mg buy elocom in ireland birth control pills fincar buy ranitidine australia buy betoptic perth australia alti doxycycline uk buy viagra pills sildenafil citrate fucidin h usage what types of fertomid are there korean red ginseng online shop best place to buy cardura in usa purchase ampicilina lowest price discount canadian pharmacy claritin viagra plus prescription coupon sirius radio advertising viagra side effects of aspirin 300 mg remeron from china what are the side effects of accutane on women buy domperidone on line acheter calandre audi tts how to get motrin on line cabgolin order buy snovitra super power online from canada maximum dosage of nexium us pharmacies online that sell minomycin minocycline schizophrenia dosage the online drugstore sinemet generic actoplus met safe ciplox buy on line feldene shortage 2012 ordering tizanidina on line riperdal pas cher buy esperal online amazon there generic prograf how to buy bupron sr flamehosting diclofenac usa sale oder mg tablets of arava buy depakote online india no prescription how much is orlistar tablets over counter premarin best site to buy maxalt purchase depakine chrono lowest price what is the generic for cymbalta erection packs 2 prices at costco phexin india generic doxi 1 uk paypal propranolol tablets 80mg abilify dosage information where do i anteovin in mexico purim in croatia atacand with paypal payment cheapest finasteride online no prescription tretinoin 0 025 celebrex dosage for gout nizagara pills online in the mexico canadian pharmacy no rx required can you buy viagra over the counter in china countries cialis super active discount voucher purchase adalat 5 pharmacy comprar levitra professional pela internet xenical vendita in italia canada no prescription generic lisinopril what is caverta 100 cost of astelin i pill etabus website bactroban with paypal payment buy levaquin mg online common side effects of roxithromycin online acticin purchase zestril paypal hoodia for purchase without a prescription buy olanzapine tablets us levaquin pills sweat viagra helps jet lag vagifem online pharmacies with out prescription online oristal india forum zaditor online buy view topic revia on line in the mexico where to buy acai berry plants aceon max dose frusemide online no prescription erythromycin topical order estrofem fda approved to buy without prescription ethionamide sold over counter health canada fluconazol generic ginette 35 usa zestril cheapest rate isoptin 20 mg can you buy colchicine over the counter merck propecia sales zyrtec over the counter usa i want to buy starlix can i order diclofenac gel online buy terramycin tablets usa roxithromycin tablets dosage what does seroquel tablet look like shuddha guggulu overnight pharmacy buy prandin no prescription what is doxycycline given to dogs for luvox malaysia pharmacy order tadalis pills buy wind brahmin chances having twins 100mg clomid tadalis online in uk bactrim ds 800 160 tab a celexa vs cymbalta anxiety femara weight gain buy aciclovir tablets online 200mg famvir discount medications purchase sildenafila in canada what drug category is female viagra ordering duprost mexico us online pharmacy no prescription azurette cost of roxithromycin without insurance clomid fertility drug buy online malegra fxt side effects long term use buy dutasterid boots pharmacy how to use wigraine diamox lowest price online tricor tablets price zitromax pills online in the uk metoclopramide mg mexico what is plavix for aceon online pay paypal capoten pediatric dose best place to buy eurax in uk flucazole drugstore.com cytoxan prescription coupon glucovance buy online australia toradol mg tablet dose doxycycline lyme disease horses buying sildalis online legal amlodipinbesilat prices usa viagra in the uk for sale lanoxin for sale australia ordering ayurslim mexico no prescription actoplus cheap amaryllis sale can you buy altace lower medication buy brafix hong kong safe to buy generic tretinoin from usa best place to buy tretinoin in canada can you only get retin a gel 0,1 on prescription generic plavix date himcolin australia price prednisone pills for sciatica curacne tablets from buy almetec no prescription zyprexa drug oversea where purchase yaz thyrox buy online ireland sildenafil citrate buy online ordering orlistat india plus no prescription levitra online big discounts buy cabana with prescription high cholesterol medication zocor deltacortril ent 5mg prednisolone dosage exelon buy india safe furosemide no precription buy albenda online overnight order glycomet tablets discount vouchers buy strattera metformin dose horse pharmacy online no prescription australia buy depakote from india premarin overnight lisinopril drug in canada pharmacy buy aciphex 20mg online cheap cheap stromectol buy stromectal national socialist movement canada tricor uk online avapro fda approved to buy without prescription where do i janumet in australia finpecia without rx flomax for sale usa buy retin a cream online uk indian pharmacy xeloda buy amlodipinbesilat online no prescription usa amoxicilina legal us toprol spain hcg weight loss injections dosage lincocin billig kaufen vente de clomid au quebec isotretin where to buy in canada uroxatral lawsuit canada canadian drug company avapro generic equivalent for ventolin benicar 20 mg price purchase albendazole in usa capoten actoplus met generic pioglitazone order discount safe to buy generic atomoxetin from canada anastrozolo noprescrition needed uk online pharmacy where to buy zyrtec for kids doxazosin from australia cheap alti doxycycline when will a generic for actos be available pharmacy relafen noprescrition needed uk online pharmacy where can i buy the cheapest clomid side effects of drinking alcohol while on flagyl viagra plus priligy fluoxetine 40 mg capsules teva over counter strattera caprysin prices cvs voveran dosage too high kytril injection dose rumalaya forte for sale usa buy diclofenac sodium 50mg uk aciphex australia arimidex online canada triamterene what is cefadroxil used for in dogs eltroxin pricing how to order fluss 40 eltroxin to purchase without a prescription benadryl 100mg cheap order arimidex on line india effexor xl beat way to order noroxin erythromycin online canadian can you order ovral l lamictal stevens johnson syndrome lawsuit tesco stores selling viagra aloprim prices at costco is rx relief legitimate isoniazid perth australia lithium mg buy can biaxin make you gain weight generic pills for plavix ou acheter cialis pas cher allopurinol prescription medication doctor citalopram hydrobromide side effects alcohol what types of disulphiram are there buy arimidex tablets mexico can buy female viagra online buy cheap lotrisone using pay pal celapram without prescription pills is there a shortage of strattera rogaine 2 in croatia prazosin on line orlistat dosage too high relafen without a prescription from uk where to buy ranitidine online india diarex without a perscription estrofem from canada without rx erythromycin with no subscription buy capoten online uk no prescription cephalexin for dogs how many days purchase trandate pills order maxalt uk pharmacy buy doxycycline online overnight delivery generic shallaki in usa lexapro to buy from europe where abilify cialis jelly medicine children order tadalis sx from usa without prescription viagra sildenafil 50mg side effects buy rythmol online canada no prescription order cozaar from mexico without prescription buy tegretol online uk no prescription serevent to buy in the uk without a prescription generic otomax usa cost of mail diamox best site for tadapox canadian phenergan tablet bupropion sublingual dosage order olistat on line usa express shipping sumycin geriforte syrup supplier in uk geriforte syrup medication where to buy can you buy eurax over the counter allopurinol prescription gout drug us online pharmacy no prescription lincocin drug sales rep where to buy apo clopidogrel online mexico what does allegra used to treat viagra online shopping in india do i need a prescription for meloxicam enolat buy fasigyne new zealand online 100 mg haldol diarex without a prescription i want to pay some prevacid viagra free sample canada best place to buy proscar in usa avapro mexico companies only buy cialis jelly online no prescription where to buy zyban with echeck sildenafil citrate for women in india generic for crestor medication generic estrace overnite shipping side effects of shatavari capsules serophene generico online tricor online without prescription long term side effects of ranitidine use what is salbutamol diflucan generic online can i order medrol buy shuddha guggulu next day costco pharmacy atorlip 20 price buy zyrtec tablets uk safe place order cipralex pro clinical hydroxycut max men clomid bonus pills canadian family visa apply flagyl online no rx zestril usa viagra prijs isotretin tablets uses best site to buy trimox billig artane online kaufen order ginseng root erection packs 2 online in canada use prometrium coupon online where can i buy trandate online without a prescription best place buy norvasc can you die from trazodone suicidal can you buy benadryl over the counter in germany how to order erythromycin dramamine without insurance