Top - Music Video - Nhac Thanh Viet Nam
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discussion
 
 
 
 
 
 
 
About this video
 
 
 
 
 
 
 
 
Sort By
 
 
Videos in "Nhac Thanh Viet Nam" category
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/Bms4RdFhX6c2010-09-12T23:39:15.000Z2010-09-13T00:10:...
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/RiSWeCr2izg2010-11-07T09:00:40.000Z2010-11-07T09:01:...
Trích lời kể của Văn Thao về "Mùa xuân đầu tiên" của cha: http://www.tanvien.net/...
Nhac,Xuan,Thanh,ca,tin,lanh
Bài hát "Chúa Ôi! Ước Luôn Gần Ngài" trình bày bởi Nguyễn Thị Sin.
Đời cho con một chút danh, chút danh phù phiếm mỏng manh Một chút danh dẫu nhỏ th...
Bài hát Giêxu Chúa yêu tôi được trình bày bởi Lưu Chí Vỹ trong chương trình S...
Cam Nhan - Luu Chi Vy Tuyền Giảng Tin Lành tại Tao Đàn Noel 2008 Chủ Đề: ĐÊM THÁNH
F-8'?>http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/e4r_FdiRa4o2009-12-07T07:00:18.000Z2010-08-22T01:23:...
Hãy tôn cao danh thánh của Chúa vì Ngài đáng được ngợi khen
Sám hối suy tư cuộc đời con người như gió thỏang
Karaoke_Thanh Ca: Con van trong cay Chua
BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI ? P. Kim * 1 Bỏ Ngài con biết theo ai ? Ðời lộng gió c...
Một ngày có Chúa
CAM ON CHUA DA SU DUNG CAC BAN O HOI THANH VIET NAM O KOREA DA LAM CLIP NAY RAT CAM DONG. CAU XIN BA...
Above all: Vuot Tren Het Nang Quyen Micheal W. Smith
WITH ALL MY HEART TO GOD AND TO YOURS.
The song I worte with all my heart to God ,wrote in deepest of the died of valey,in the sorrow and a...
 
 
Jump to: / 6